Εβραίοι Ταλμουδιστές – Καμπαλιστές και Μασωνία, συγκοινωνούντα δοχεία. (Η απόδειξη και οφειλομένη απάντηση στις πλάνες τους).

_______

Τι λέει η Εκκλησία μας για αιρετικούς και εβραίους (στο θρήσκευμα)

Άγιος Ιωάννης ο ΧρυσόστομοςΛόγος εις τον Άγιον ιερομάρτυρα φωκά και κατά Αιρετικών, PG 50 σελίδα 701.

»…αλλά τω λόγω διώκω, ου τον αιρετικόν, αλλά την αίρεσιν, ου τον άνθρωπον αποστρέφομαι, αλλά την πλάνη μισώ…»

Μετάφραση : »…διότι με τόν λόγο κυνηγάω, όχι τον αιρετικό αλλά την αίρεση, δέν αποστρέφομαι τον άνθρωπο αλλά την αίρεση μισώ…»

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός – Διδαχή Δ’.

»… Ταύτα διατί σας τα είπα, χριστιανοί μου; Όχι διά να φονεύετε τους Εβραίους και να τους κατατρέχετε, αλλά διά να τους κλαίετε, πώς άφησαν τον Θεόν και επήγαν με τον διάβολον. Σας τα είπα να μετανοήσωμεν ημείς τώρα οπού έχομεν καιρόν, διά να μη τύχη και μας οργισθή ο Θεός και μας αφήση από το χέρι Του και πάθωμεν και ημείς σαν τους Εβραίους και χειρότερα…»

Νεόφυτος μοναχός (ο εξ Εβραίων) – Ανατροπή της θρησκείας των Εβραιών και των εθίμων αυτών, μετ’ αποδείξεων εκ της Αγίας Γραφής.

»…Ώ δυστυχής συναγωγή εις ποίαν άθλιαν κατάστασιν έφτασες…Μάρτυς μου είναι ο Ιησούς Χριστός, δια την αγάπην του οποίου απεξενώθην από αυτούς αυτοπροαιρέτως, ότι δεν τα γράφω αυτά κινούμενος από κανένα φθόνον εναντίον τους, αλλά μάλιστα βοώ δι’ αυτούς μετά του προφήτου Ιερεμίου και λέγω : »Τίς δώσει τη κεφαλή μου ύδωρ, και τοις οφθαλμοίς μου πηγή δακρύων, και κλαύσομαι τον λαόν μου τούτον ημέρας και νυκτός …(Ιερεμίας 9:1)»

»…τους δε Εβραίους συλλυπούμενοι, διδάσκετε οι δυνάμενοι εν πνεύματι πραότητος, αποδεικνύοντες δια των Αγίων Γραφών…(σημείωση εκδότη : Γεωργίου Γάτζου).

Ψαλμοί Δαυίδ 50:15 »…διδάξω ανόμους τας οδούς σου και επί σε επιστρέψουσι…»

Ιακώβου καθολική επιστολή 5:20 »…ο επιστρέψας αμαρτωλόν εκ πλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών».

_______

Εισαγωγή

Αφορμή για τη συγγραφή του συγκεκριμένου άρθρου μας, αποτέλεσε η τυχαία περιήγηση στο χώρο του διαδυκτίου (internet). Συμπτωματικώς βρεθήκαμε στην ιστοσελίδα : » Η σοφία του Ταλμούδ ». http://sofiatoutalmud.blogspot.com/.

Μετά από μια βιαστική ματιά, τον ενδιαφέρον μας κέντρισε η αναγραφή στην μέση και αριστερά της σελίδας περί δήθεν παραχάραξης του Ταλμούδ : » Το Ταλμούδ είναι ένα από τα πλέον παραχαραγμένα κείμενα όλων των εποχών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την παραχάραξη, παρακαλώ, επισκεφθείτε την διαδικτυακή διεύθυνση της Χαμπάντ Ελλάδας για μια σειρά αξιόλογων άρθρων του κυρίου Ιακώβ Σίμπι ». http://www.chabad.gr/templates/articlecco_cdo/aid/634393

Πατώντας πάνω στο σύνδεσμο οδηγηθήκαμε στην παραπάνω σελίδα, που είναι κομμάτι της κύριας σελίδας : http://www.chabad.gr/.

_______

Chabad – Lubavitch : Παγκόσμια Ταλμουδική, Καμπαλιστική, Μυστικιστική Εβραική οργάνωση

Εκεί με μεγάλη έπληξη πατώντας στο : » Ποιοί είμαστε » http://www.chabad.gr/templates/articlecco_cdo/aid/71816, πληροφορηθήκαμε ότι η οργάνωση Χαμπάντ (Chabad) στην Ελλάδα, αποτελεί τμήμα της Παγκόσμιας Εβραικής οργάνωσης Χαμπάντ – Λουμπάβιτς (Chabad – Lubavitch), υπό την ηγεσία του Ραββίνου Μεναχέμ Σσνέερσον (Menachem Mendel Schneersohn) (1902-1994). http://en.wikipedia.org/wiki/Menachem_Mendel_Schneerson

(Ο 7ος ηγέτης της Chabad – Lubavitch, ραββίνος Menachem Mendel Schneersohn)

Διαβάζουμε εκεί λοιπόν :  » Η Χαμπάντ της Ελλάδας ανήκει στο παγκόσμιο κίνημα της Χαμπάντ – Λουμπάβιτς το οποίο είναι αφιερωμένο στην πνευματική και φυσική ευημερία των απανταχού Εβραίων, υπό την ηγεσία του Ράμπι από το Λουμπάβιτς, Ράμπι Μενάχεμ Σσνέερσον,(http://www.chabad.org/therebbe/default_cdo/jewish/The-Rebbe.htm).

Μετά από περισότερα από 30 χρόνια συνεργασίας με τις Εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα, η Χαμπάντ ίδρυσε το μόνιμο κέντρο της στην Αθήνα την `Ανοιξη του 2001, τη λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει ο Ραββίνος Μέντελ Χέντελ και η σύζυγός του Νεχάμα (http://www.chabad.gr/templates/articlecco_cdo/aid/71818).

Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται ομάδες Συζητήσεων για τα Σύγχρονα Εβραϊκά Θέματα, Ομάδες Εβδομαδιαίας Μελέτης του Ταλμούδ και της Τορά, Τάξεις Εβραϊκής Φιλοσοφίας και Μυστικισμού…» http://www.chabad.gr/templates/articlecco_cdo/aid/71816

_______

Baal Shem Tov (1698-1760), αποκαλείτο ο ιδρυτής της Χασιδικής (Chasidim) κίνησης, στην οποία ανήκει η Chabad-Lubavich

Διαβάζουμε στην wikipedia για αυτή την οργάνωση http://en.wikipedia.org/wiki/Chabad:

Η Χαμπάντ – Λουμπάβιτς (Chabad – Lubavitch), ανήκει στην Χασιδική (Chasidic) κίνηση του »Ορθόδοξου» Ιουδαισμού, και πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια Εβραική οργάνωση!

Η λέξη Chasid σημαίνει »ευσεβής», άρα το κίνημα ονομάζεται στα Ελληνικά, κίνημα των »ευσεβών».

Ιδρυτής της Χασιδικής (Chasidic) κίνησης είναι ο ραββίνος καμπαλιστής Yisroel (Israel) ben Eliezer, που αποκαλείτο Baal Shem Tov! http://en.wikipedia.org/wiki/Yisrael_Baal_Shem_Tov

Το όνομα Chabad, προέρχεται απο την ένωση των λέξεων Chochmah, Binah, Da’at πού είναι 3 Sephiroth του Καμπαλιστικού »δέντρου».

Η οργάνωση διατηρεί 3.600 ιδρύματα, σε 1.οοο διαφορετικές πολεις, σε 70 χώρες!

_______

Baal HaTanya (1745-1812), το προσωνύμιο του ιδρυτή της οργάνωσης Chabad – Lubavich

Η Chabad – Lubavitch, ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα, από τον Shneur Zalman of Liadi, (1745-1812) http://en.wikipedia.org/wiki/Shneur_Zalman_of_Liadi

(Ο Shneur Zalman of Liadi, ιδρυτής της Chabad – Lubavitch)

Ο Shneur Zalman of Liadi ήταν επίσης γνωστός και ώς Baal HaTanya! Έγραψε τα ακόλουθα μυστικιστικά,ταλμουδικά,καμπαλιστικά και ιουδαικά νομοθετικα βιβλια :

 • Shulchan Aruch HaRav
 • Tanya 
 • Siddur Torah Or

Άλλες του εργασίες περιλαμβάνουν τα :

 • Likutei Torah
 • Sefer HaMa’amorim ή Maamarei Admur HaZakein.  Hasidic Discourses: Hanachot HaRaP; Et’haleich Lyozna; 5562- 2 vol.; 5563, 2 vol.; 5564; 5565, 2 vol.; 5566; 5567; 5568, 2 vol.; 5569; 5570; 5571; Haketzarim; Al Parshiyot HaTorah VehaMoadim, 2 vol.; Inyanim; Ma’amarei Razal; Nach, 3 vol.
 • Hilchot Talmud Torah
 • Sefer She’elot Uteshuvot
 • Boneh Yerushalayim.
 • Me’ah She’arim.
 • Igrot Kodesh, 2 vol.

_______

Ακολουθούν την καμπαλιστική σχολή του ραββίνου Isaac Luria (1534-1572)

Η Chabad – Lubavich, ακολουθεί την λεγόμενη Λουριανική σχολή της Καμπαλά (Lurianic Kabbalah), http://en.wikipedia.org/wiki/Lurianic_Kabbalah , που ονομάζεται έτσι γιατί βασίζεται στίς διδαχές του καμπαλιστή ραββίνου Isaac Luria (1534-1572),  http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Luria

_______

Ο Isaac Satanow (1733-1805) εκδίδει το 1772, το 8 τομο καμπαλιστικό »δέντρο της ζωής» (Etz Chayim), του Isaac Luria

Ο Isaac Luria παρέδιδε αυτοσχέδιες διαλέξεις και έγραφε σπάνια. Αυτός που έκανε γνωστό το καμπαλιστικό του έργο ήταν ο Chaim Vital, ο οποίος συνέλεξε όλες τις σημειώσεις, που είχαν κρατήσει οι μαθητές του.

Από αυτές τις σημειώσεις παράχθηκαν πολυάριθμες εργασίες, με πιό σημαντική το περιβόητο καμπαλιστικό 8 τομο »δέντρο της ζωής» (Etz Chayim), http://en.wikipedia.org/wiki/Tree_of_life_(Kabbalah) .Κατ’ αρχάς αυτό κυκλοφόρησε μόνο σε χειρόγραφα τα αντίγραφα και καθένας από τους μαθητές του Luria έπρεπε να δεσμευθεί με την απειλή αφορισμού,να μην επιτρέψει σε ένα αντίγραφο για μεταφερθεί σε μια ξένη χώρα, έτσι ώστε για έναν χρόνο όλα τα χειρόγραφα παρέμειναν στην Παλαιστίνη.

Τελικά, ένα αντίγραφο μεταφέρθηκε κάποιος στην Ευρώπη, και δημοσιεύθηκε στην πόλη Zolkiev, το από τον Isaac Satanow, http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Satanow . Το βιβλίο ήταν βασισμένο πάνω στις διδαχές του Zohar.

_______

Πιστεύουν στην (Gilgul) θεωρία της μετεμψύχωσης

Οι καμπαλιστές αυτοί ραββίνοι διετύπωσαν την λεγομένη : Gilgul (θεωρία της μετεμψύχωσης), http://en.wikipedia.org/wiki/Gilgul, με κύριο βιβλίο αναφοράς το  Sha’ar Ha’Gilgulim (η πύλη των μετεμψυχώσεων), http://en.wikipedia.org/wiki/Shaar_ha_Gilgulim.

_______

Θέλουν να επιβάλλουν σ’ όλο τον Πλανήτη, (στους μη εβραίους), τους 7 Νωαχικούς νόμους (Noahide Laws) του Ταλμούδ

Και πιστεύουν ότι κάθε εβραική ψυχή, μετεμψυχώνεται αρκετές φορές ώστε να εκπληρώσει και τις 613 εντολές (Mitzvot) που ακολουθούν οι Ταλμουδιστές και Καμπαλιστές Εβραίοι, http://en.wikipedia.org/wiki/Mitzvah, http://en.wikipedia.org/wiki/613_commandments

Οι δε ψυχές των »δικαίων» από τους εθνικούς πρέπει μέσω των μετεμψυχώσεων του Gilgul, να εκπληρώσουν τούς 7 Νωαχικούς νόμους (Noahide Laws)του Ταλμούδ!  http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Laws_of_Noah

_______

Διδάσκουν την Καμπαλά

_______

Οι τρεις τύποι της Καμπαλά : Θεωρητικός, Υπερβατικός διαλογισμός, Μαγικός. Ξόρκια, φυλαχτά, μαγικές σφραγίδες και διαφόρες μυστικιστικές ασκήσεις. Εξαιρετικά επικίνδυνη η Καμπαλά.

» Είναι βασικό να συνειδητοποιήσει κανείς πως η Καμπαλά έχει να κάνει περισσότερο με το «χάσιμο» του εαυτού μας παρά με την «εύρεσή» του, με άλλα λόγια, με το να γίνει κανείς περισσότερο αλλο-κεντρικός και λιγότερο εγωκεντρικός…. Κατά συνέπεια, αναπτύσσει κανείς έναν  υψηλότερης διάστασης εαυτό

Η Καμπαλά χωρίζεται σε τρεις τύπους:

 • Το θεωρητικό, το οποίο ασχολείται κυρίως με την εσωτερική διάσταση της πραγματικότητας: τους πνευματικούς κόσμους, τις ψυχές, τους αγγέλους και άλλα παρόμοια θέματα.
 • Τον υπερβατικό  διαλογισμό (meditative) τύπο. Διαμέσω της μελέτης αυτού του τύπου της Καμπαλά, εκπαιδεύεται κανείς και φτάνει σε ανώτερα στοχαστικά (meditative) επιπέδα συνειδητότητας και επίγνωσης, και ίσως, και τη δυνατότητα προφητείας, με τη χρήση των διαφόρων ονομάτων του Θεού, τον συνδυασμό και τις παραλλαγές γραμμάτων κτλ.
 • Ο τρίτος τύπος της Καμπαλά είναι ο μαγικός, που έχει να κάνει με την μετατροπή και την επιρροή στη ροής της φύσης. Και σε αυτόν τον τύπο γίνεται η χρήση των διαφόρων ονομάτων του Θεού, η απαγγελία ξορκιών, φυλαχτών, μαγικών σφραγίδων, καθώς και άλλων διαφόρων μυστικιστικών ασκήσεων

Το μεγαλύτερο μέρος των πιο σημαντικών κειμένων του μαγικού τύπου της Καμπαλά δεν έχουν εκδοθεί ποτέ, και ίσως για το καλύτερο. (σημείωση μας : Το μεγαλύτερο μέρος λέει,όχι όλα, άρα αρκετά έχουν εκδοθεί).Παρά το γεγονός πως είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τα μάθει κανείς άπταιστα, ακόμη και όταν κανείς τα γνωρίζει καλά, μερικές φορές η χρήση και εφαρμογή αυτού του τύπου της Καμπαλά είναι επικίνδυνη. Πολλοί από τους πρώτους Καμπαλιστές θεώρησαν αυτού του είδους την Καμπαλά ως επικίνδυνη. Ο Ραββίνος Γιοσέφ Ντε Λα Ρέινα (1418 – 1472) ήταν ένας από τους μεγαλύτερους δασκάλους της μαγικής Καμπαλά. Εξιστορείται πως με τις πνευματικές του δυνάμεις προσπάθησε να επιφέρει την τελευταία λύτρωση, και καθώς απέτυχε βλάφτηκε πνευματικά. Μερικοί αναφέρουν πως αυτοκτόνησε, άλλοι λένε πως έγινε ριζικός αποστάτης. Άλλοι λένε πως τρελάθηκε. Πολλοί από τους Καμπαλιστές των επόμενων γενεών θεώρησαν τις ενέργειές του ως προειδοποίηση και σημάδι κατά της εφαρμογής υπερβατικής και μαγικής Καμπαλά. Από τότε, όλα τα μαγικά στοιχεία της Καμπαλά, για κάθε σκοπό και λόγο, αφανίστηκαν και η γνώση τους έχει τελείως ξεχαστεί (σημ. αυτό άν θέλουμε το πιστεύουμε).

Αυτό που παρέμεινε σήμερα είναι μόνο η θεωρητική διάσταση της Καμπαλά. Το μεγαλύτερο μέρος της Καμπαλά που διαρκώς αναπαράγεται ανήκει στον θεωρητικό τύπο, με κύριο έργο του, το ιερό Ζό’αρ (Zohar), ένα βιβλίο με τις διδασκαλίες του, από το δεύτερο αιώνα, Ταλμουδικού Μυστικιστή Ραμπί Σσιμόν Μπαρ Γιοχάι, το οποίο μεταδόθηκε από γενεά σε γενεά μέχρι το 13 αιώνα, όταν τυπώθηκε από τον Καμπαλιστή Ραμπί Μοσσέ Ντε Λεόν.

Και τέλος, το τρίτο στάδιο επήλθε με τη γέννηση του Ραββίνου Γισραέλ Μπεν Ελιέζερ, (1698-1760), του γνωστού με την επωνυμία Μπάαλ Σσεμ Τοβ – σε μετάφραση «Κάτοχος του Καλού Ονόματος», τον ιδρυτή του Χασιδικού κινήματος, το οποίο με άμεσο ή έμμεσο τρόπο επηρέασε και κατεύθυνε τα υπόλοιπα κινήματα μυστικισμού μέχρι σήμερα.  

Το 16ο αιώνα, στην πόλη του Τσφατ, την πόλη των μυστικιστών, η Καμπαλά άρχισε να παίρνει μια πιο λεπτομερή και αναλυτική μορφή. Σχέδια και σχήματα, καθώς επίσης και συστηματικοί τρόποι σκέψης άρχισαν να εμφανίζονται στα Καμπαλιστικά έντυπα. Τέλος, με τη γέννηση του Χασιδικού κινήματος, η Καμπαλά άρχισε να πληρεί στο μέγιστο την «προοπτική και το ρόλο» της. Ο Χασιδισμός – η  Χασιντούτ (στα εβραϊκά), είναι το μυστικιστικό κίνημα που ιδρύθηκε από τον Ραββίνο Γισραέλ Μπεν Ελιέζερ, τον αποκαλούμενο Μπάαλ Σσεμ Τοβ…

Στο Ταλμούδ αναφέρεται η ιστορία τεσσάρων σοφών που μπήκαν σε μυστικιστικό οπωρώνα (mystical orchard) όπου βίωσαν μια υπερβατική εμπειρία.

 • Ο Μπεν Αζάι ατενίζοντας έντονα εντός πέθανε.
 • Ο Μπεν Ζομά ατενίζοντας έντονα μέσα στον οπωρώνα τρελάθηκε.
 • Ο Άχερ (που σημαίνει ο άλλος)(που ονομαζόταν Ελίσσα Μπεν Αβούγια) έγινε αιρετικός.
 • Ο Ραμπί Ακίβα μπήκε και βγήκε σώος και αβλαβής…        

Αντί να βλέπει κανείς το εγώ -τον εγωιστικό εαυτό του ως πραγματικό εχθρό που θα πρέπει να τον πολεμήσει για να τον υπερνικήσει, συνειδητοποιεί κανείς πως δεν υπάρχει τίποτε παραπάνω εκτός από το Φως, και όλα τα υπόλοιπα απλά σκεπάζουν αυτήν την αλήθεια. Αυτή είναι η προσέγγιση της Καμπαλά όσον αφορά την βελτίωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς μας. Δεν ασχολείται διόλου, ούτε πολεμά τα αρνητικά στοιχείαhttp://www.chabad.gr/templates/articlecco_cdo/aid/854821

_______

Ότι δήθεν ο Μωυσής παρελάβε την Καμπαλά στο όρος Σινά.

» Καμπάλα: Αυτό που λαμβάνεται. Αυτό που η γνώση του δεν μπορεί να αποκτηθεί μόνο μέσω της επιστημονικής ή πνευματικής αναζήτησης. Μια εσώτερη γνώση που έχει διαβιβαστεί από το σοφό στο μαθητή από τα πρώτα ακόμα χρόνια…

Όμως εμείς και οι συνειδήσεις μας που εξερευνούν αυτόν τον κόσμο, υπάρχουμε και σε ένα άλλο επίπεδο, βαθύτερο

… Δεν υπάρχει πολιτισμός σε ολόκληρο τον κόσμο που να μην τα περιγράφει στη διδασκαλία του. Στην Εβραϊκή διδασκαλία, περιγράφονται στην Καμπάλα.

Σύμφωνα με την παράδοση, οι αλήθειες της Καμπάλα ήταν γνωστές στον Αδάμ. Αυτά που συνέλαβε το μυαλό του, κανένα μυαλό δεν τα έχει συλλάβει από τότε. Στη συνέχεια, κατάφερε να μεταδώσει μια αχτίδα από τη γνώση του σε λίγες μεγάλες ψυχές που γεννήθηκαν από αυτόν, όπως ο Χανόχ και ο Μαθουσάλας. Αυτοί ήταν οι μεγάλοι δάσκαλοι που δίδαξαν το Νώε ο οποίος με τη σειρά του δίδαξε τους δικούς του μαθητές, όπως τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ φοίτησε στην Ακαδημία του γιου του Νώε, Σσεμ και έστειλε το γιο του Ισαάκ να φοιτήσει και αυτός εκεί. Ο Ισαάκ με τη σειρά του έστειλε το γιο του Ιακώβ να σπουδάσει δίπλα στο Σσεμ και στον εγγονό του Έβερ.

Παρόλα αυτά η βασική πηγή της Καμπάλα δεν είναι ούτε ο Αδάμ, ούτε ο Νώε, ούτε ο Αβραάμ. Είναι αυτό που συνέβη στο Όρος Σινά, όπου η βασική ουσία του κόσμου αποκαλύφθηκε για να τη δει ένα ολόκληρο έθνοςΣτο Σινά η εσώτερη σοφία δεν ήταν πια ζήτημα διαίσθησης ή εσωτερικής αποκάλυψης. Τώρα πια ήταν ένα γεγονός που είχε εισέρθει στον κόσμο μας και έγινε μέρος της ιστορίας και της εμπειρίας των κοινών θνητών.

Η Καμπάλα όμως σημαίνει αυτό που λαμβάνεται. Όχι από έναν δάσκαλο αλλά από το Σινά. Από τη στιγμή που ένας μαθητής έχει διασχίσει το μονοπάτι αυτής της γνώσης, θα βρει τρόπους να την επεκτείνει όπως τα κλαδιά απλώνονται πάνω στον κορμό… http://www.chabad.gr/templates/articlecco_cdo/aid/78283

_______

Ότι δήθεν η ψυχή στον ύπνο μας, έχει εξωσωματικές εμπειρίες και χωρίζεται σε κομμάτια και ανεβαίνει και ταξιδεύει σε »ανώτερους τόπους» για να γεμίσει ενέργεια και να βιώσει οράματα και συναντήσει άλλες » ασώματες ψυχές».

»…Οι Καβαλιστές εξηγούν πως ενώ κοιμόμαστε η ψυχή μας αφήνει το σώμα μας και ανεβαίνει στην ουράνια πηγή της για να ανεφοδιαστεί με ενέργεια. Ενώ ένα μέρος της ψυχής παραμένει με το σώμα για να το κρατά ζωντανό, το μεγαλύτερο κομμάτι της ταξιδεύει σε ανώτερους τόπους. Σε αυτό το εκτός σώματος στάδιο, η ψυχή βιώνει ελεύθερη οράματα και συναπαντήματα που βρίσκονται συνήθως έξω από τα όρια των πλασμάτων αυτού του κόσμου. Η πιθανότητα λοιπόν συνάντησης με άλλες ασώματες ψυχές – κυρίως των αγαπημένων μας προσώπων που έχουν φύγει από κοντά μας – είναι πολύ μεγάλη. Είναι η ευκαιρία τους να μεταβιβάσουν κάποιο μήνυμα σε αυτούς που άφησαν πίσω..». http://www.chabad.gr/templates/articlecco_cdo/aid/630658

_______

 Αναμένουν τον Εβραίο »Μεσσία»

»…Πιστεύουμε ότι η καλοσύνη, που εδώ και καιρό ο Θεός έχει προφητέψει για το λαό του Ισραήλ και για τον κόσμο, είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί  , και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτήν την αποκάλυψη μέσω της τήρησης της Τορά, των Μιτσβότ και των ευγενικών πράξεων ». http://www.chabad.gr/templates/articlecco_cdo/aid/71933

* Τορά (Torah) = Η Πεντάτευχος, τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, (Γένεσις, Έξοδος, Λευιτικό, Αριθμοί, Δευτερονόμιο). http://en.wikipedia.org/wiki/Torah

* Μιτσβότ (Mitzvot) = Οι 613 εντολές που ακολουθούν οι Ταλμουδιστές και Καμπαλιστές Εβραίοι. http://en.wikipedia.org/wiki/Mitzvah, http://en.wikipedia.org/wiki/613_commandments.

_______

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: