Νεοπαγανισμός, η απειλή από το παρελθόν. Η ουσία, οι καταβολές και οι επιδιώξεις του νεοπαγανιστικού κινήματος.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο του βιβλίου (σε μορφή .pdf) εδώ:

Νεοπαγανισμός, η απειλή από το παρελθόν. Η ουσία, οι καταβολές και οι επιδιώξεις του νεοπαγανιστικού κινήματος.

1. ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ

Η αναβίωση του παγανισμού αποτελεί αναμφίβολα μια δυναμική πρόκληση για την ποιμαντική της Εκκλησίας μας. Η ορμητική εισόρμηση του σύγχρονού δεισιδαίμονος, πολυπρόσωπου και πολυποίκιλου παγανιστικού κινήματος στη ζωή των ανθρώπων χρήζει ιδιαίτερης ποιμαντικής αντιμετώπισης. Πριν από κάθε άλλη ενέργεια χρειάζεται σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση του λαού μας για το νεοφανές και επικίνδυνο αυτό κίνημα. Το πόνημα αυτό έχει ως στόχο να ενημερώσει τον αναγνώστη για την φύση, τις καταβολές και τις επιδιώξεις του νεοπαγανιστικού κινήματος. Έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στη συστηματική παρουσίαση του νεοπαγανισμού στην χώρα μας. Σκοπός μας είναι η ενημέρωση του λαού μας για το επικίνδυνο αυτό, παράλογο και αλλοπρόσαλλο πνευματικό και θρησκευτικό πολυπρόσωπο κίνημα, το οποίο κρύβεται τεχνηέντως κάτω από τον μανδύα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού.

Read the full post »

Π. Αρτέμιος: Παλαιά Διαθήκη. Ιστορία, Ήθος, Αλληγορία. Απάντηση στους Ολυμπιστές.

Π. Αρτέμιος: Παλαιά Διαθήκη. Ιστορία, Ήθος, Αλληγορία. Απάντηση στους Ολυμπιστές.

Aπό την εισήγηση του π. Αρτεμίου, ιερομονάχου της Ι. Μονής του Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους.

…Μέσα στην Ελληνορθόδοξη Παράδοσή μας ζει και αναπνέει τόσο η Πίστη μας όσο και ο Ελληνικός Πολιτισμός σε μια ευλογημένη σύζευξη, που με τη χάρη και την πρόνοια του Θεού και με πολλούς κόπους και θυσίες η Εκκλησία μας επέτυχε. Χρειάστηκε να χυθούν πολλά αίματα Μαρτύρων, πολλοί ιδρώτες Πατέρων και πολλά δάκρυα Μοναχών, για να εισέλθουμε οι νεοέλληνες με γαλήνη αλλά και με ευθύνη στον κόπο τους, και να ζούμε χωρίς ουσιαστικές συγκρούσεις το γεφύρωμα των δύο αντιθέτων εν πολλοίς κόσμων, Χριστιανισμού και Ελληνισμού. Έπρεπε όμως να αποβληθεί πρώτιστα το παγανιστικό στοιχείο του Ελληνισμού, για να συνδεθεί η βαθύτερη ουσία του με την Ορθόδοξη Πίστη.

Read the full post »

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Αυτογνωσία, αυτοπραγμάτωση, σωτηρία.

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος

Αυτογνωσία, αυτοπραγμάτωση, σωτηρία

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο του βιβλίου (σε μορφή .pdf) εδώ:

Αυτογνωσία, αυτοπραγμάτωση, σωτηρία

Εισαγωγή

«Ο Ρώσος Ε. Frenkel βάλθηκε να σταματήσει περιστρεφόμενη ύλη, τούς τροχούς ενός τραίνου. Βάδισε κατά μήκος των γραμμών ντυμένος στα λευκά, και όταν πλησίασε το εμπορικό τραίνο στάθηκε ανάμεσα στις γραμμές με υψωμένα τα χέρια. Σε μια βαλίτσα με χαρτιά πού βρέθηκε δίπλα από το πτώμα, ήταν και το ημερολόγιό του, στο όποιο αναφερόταν: «Μόνο μπροστά στις ειδικές συνθήκες μιας άμεσης απειλής θα μπορέσω να κινητοποιήσω όλα μου τα αποθέματα». Ήταν τραγωδία, το φρένο κινδύνου δεν μπόρεσε να βοηθήσει.

Η είδηση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Sοvjetskaja Rοsija της 1-10-1989. Ό Ε. Frenkel ήταν θύμα της λεγόμενης «θετικής σκέψης». Πίστεψε πώς με τη δύναμη της σκέψης μπορεί κανείς να επιτύχει τα πάντα. Πλήθος βιβλίων, διαλέξεις ειδικών Ινστιτούτων και άλλων φορέων στη λεγόμενη ψυχο-αγορά προπαγανδίζουν αυτή την ιδέα, πού οδήγησε στο θάνατο τον νεαρό Ρώσο. Read the full post »

Ο Σατανισμός νομιμοποιείται στη Σουηδία.

Ο Σατανισμός νομιμοποιείται στη Σουηδία

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς

Εἴμαστε δυστυχῶς ἀναγκασμένοι νά φέρνουμε στό φῶς τῆς δημοσιότητας, μέ σκοπό τήν ἐπαγρύπνηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί νά σχολιάζουμε περιπτώσεις ἔσχατης πνευματικῆς καί ἠθικῆς κατάπτωσης τοῦ συγχρόνου κόσμου. Μία ἀπό τίς φοβερότερες πτυχές τῆς σύγχρονης ἠθικῆς καί πνευματικῆς κατάπτωσης εἶναι καί ἡ πρωτοφανής στήν παγκόσμια ἱστορία «συμφιλίωση» τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν «ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνο» (Ἰωάν. 8,9), τόν ὀλετήρα τῆς ἀνθρωπότητας καί ὁλοκλήρου τῆς κτίσεως, τόν Σατανᾶ.

Ἡ γενική ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν ἀληθινό Θεό, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, εἶναι εὐθέως ἀνάλογη μέ τήν ὑποταγή τοῦ στόν Σατανᾶ καί τή λατρεία του σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τοῦ κόσμου.

Read the full post »

Ανδρέας Γκατζέλης. Γιόγκα: Σωτηρία του κόσμου ή σωτηρία από τον κόσμο;

Ανδρέας Γκατζέλης

Γιόγκα: Σωτηρία του κόσμου ή σωτηρία από τον κόσμο;

Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀποκάλυψη μόνο γιά τόν Θεό ἀλλά εἶναι καί ἀποκάλυψη γιά τόν ἄνθρωπο καί γιά τόν κόσμο ὁλόκληρο. Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς λέει ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἦρθε γιά νά σώσει τόν κόσμο: «οὐ γάρ ἀπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ εἰς τόν κόσμον ἵνα κρίνῃ τόν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ» (Ἰωάν. 3,17). Καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κατηγορηματικά ἀναφέρει ὅτι: «ἔσχατος ἐχθρός καταργεῖται ὁ θάνατος» (Α’ Κορ. 15, 26). Δέν ἀναφέρεται μόνο στόν θάνατο τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά στήν κατάργηση τοῦ φαινομένου τοῦ θανάτου σέ ὅλη τήν Δημιουργία: «καί ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι» (Ἀποκ. 21,4) μᾶς λέει τό βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης. Ἡ νίκη ἐνάντια στόν θάνατο εἶναι τό βασικό περιεχόμενο τῆς σωτηριολογίας καί ἡ βασική ἔννοια τῆς λέξης «σωτηρία» στό πλαίσιο τῆς Χριστιανικῆς σκέψης καί ζωῆς. Read the full post »

Λάμπρος Σκόντζος. Ιστορική, Επιστημονική και Θεολογική προσέγγιση της Αστρολογίας.

Λάμπρος Σκόντζος

Ιστορική, Επιστημονική και Θεολογική προσέγγιση της Αστρολογίας

(A΄ μέρος)

Μιά ἀπό τίς πιό δεισιδαίμονες σύγχρονες πίστεις καί πρακτικές εἶναι καί τό φαινόμενο τῆς ἀστρολογίας, ἡ ὁποία ἀσκεῖ καταλυτική δράση στήν ψυχοσύνθεση τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου, εἰς τρόπον ὥστε νά ἀποτελεῖ γι᾽ αὐτόν τρόπο ζωῆς, τό βάθρο τοῦ πνευματικοῦ του ἀποπροσανατολισμοῦ καί τόν χειρότερο, τόν εὐχερέστερο τρόπο πρόσληψης τοῦ νεοεποχίτικου ἀποκρυφισμοῦ. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἀνάγκη νά καταδειχτεῖ ποιά εἶναι ἡ φύση τῆς ἀστρολογίας, ποιές εἶναι οἱ καταβολές της καί ἡ ἱστορική της ἐξέλιξη. Ἄν εἶναι ἤ ὄχι ἐπιστήμη, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ πολυπληθεῖς θεράποντές της καί ποιές καί τί εἶδους ἐπιδράσεις ἔχει στή σύγχρονη κοινωνία. Ἡ ἀστρολογία, ὅπως προκύπτει καί ἀπό τήν ὀνομασία της, παραπέμπει στήν παρατήρηση τῶν ἀστρικῶν συστημάτων τοῦ οὐρανίου θόλου.

Read the full post »

Μιχαήλ Κωνσταντινίδης. Η Καφεμαντεία, υπό το φως της Ορθοδόξου παραδόσεως.

(A΄ μέρος)

Μικρή Εἰσαγωγή

Στήν ἐποχή μας, δυστυχῶς, πολλοί ἄνθρωποι, ἀνενημέρωτοι καί ἀνυποψίαστοι, ὠθούμενοι κυρίως, ἀπό διάφορες ἀρνητικές καταστάσεις πού δημιουργοῦνται στή ζωή τους, καταφεύγουν γιά τήν λύση τῶν προβλημάτων καί τῶν ἀδιεξόδων τους σέ ἄτομα πού αὐτοπροβάλλονται ὡς «σωτῆρες» καί «Μεσσίες», ὡς ἄνθρωποι μέ ἰδιαίτερα «χαρίσματα» καί δυνατότητες, ὡς πρόσωπα «ἱκανά» νά προσφέρουν ψυχοσωματική ἰσορροπία στόν σύγχρονο ἄνθρωπο. Read the full post »

Βασίλειος Γεωργόπουλος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Τεκτονισμός.

Βασική τακτική διαφόρων ὁμάδων, κινήσεων, ὀργανώσεων κ. ἄ. ὅπου ὁ χαρακτήρας τους, οἱ διδασκαλίες καί οἱ πρακτικές εἶναι ἀπολύτως ἀσυμβίβαστες μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, εἶναι ἡ προσπάθεια χειραγώγησης τῶν ἀνθρώπων μέσω τῆς παραπληροφόρησης. Τακτική ἡ ὁποία κατ᾽ ἐξοχήν χρησιμοποιεῖται ἀπό τόν Τεκτονισμό ἤ Μασωνία.

Μόνιμη ἐπωδός τῶν διαφόρων Τεκτόνων ἀποτελεῖ ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι ἀποτελοῦν ἁπλῶς φιλοσοφική ὀργάνωση πού ἀποβλέπει στήν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας, στήν κοινωνική καί ἀτομική πρόοδο χωρίς νά ἔχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Ἄποψη πού προσπαθοῦν νά τήν διαδώσουν μέ κάθε πρόσφορο μέσο καί σέ κάθε εὐκαιρία. Θεωροῦν μάλιστα ὅτι μπορεῖ κάποιος νά εἶναι ταυτοχρόνως καί Χριστιανός καί Τέκτονας. Ἰσχύει ὅμως κάτι τέτοιο; Εἶναι δυνατόν κάποιος νά εἶναι Χριστιανός Ὀρθόδοξος καί ταυτοχρόνως νά εἶναι καί Μασῶνος; Read the full post »

Κανονισμός 953/2021 του Συμβουλίου της Ευρώπης: 1) Ο εμβολιασμός για τον Covid-19 ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός. 2) Απαγορεύονται οι διακρίσεις άμεσες ή έμμεσες κατά των μη εμβολιασμένων. 3) Η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας.

eur

Δείτε και το προηγούμενο άρθρο μας: Ψήφισμα 2361 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο εμβολιασμός για τον Covid-19 ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός!

Ο Κανονισμός 953/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 14ης Ιουνίου 2021,  ορίζει ξεκάθαρα ότι:

  1. Ο εμβολιασμός για τον Covid-19 ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός.
  2. Απαγορεύονται οι διακρίσεις άμεσες ή έμμεσες κατά των μη εμβολιασμένων.
  3. Η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας.

Read the full post »

Ψήφισμα 2361 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο εμβολιασμός για τον Covid-19 ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός!

Δείτε και το άρθρο μας: Κανονισμός 953/2021 του Συμβουλίου της Ευρώπης: 1) Ο εμβολιασμός για τον Covid-19 ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός. 2) Απαγορεύονται οι διακρίσεις άμεσες ή έμμεσες κατά των μη εμβολιασμένων. 3) Η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας.

Ευρωπαικό ψήφισμα

Συμβούλιο της Ευρώπης

Κοινοβουλευτική Συνέλευση

Εμβόλια Covid-19: ηθικά, νομικά και πρακτικά ζητήματα

Ψήφισμα 2361 (2021)

7.3.1 Διασφαλίζει ότι οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν πιέζεται πολιτικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόπο να εμβολιαστεί, εάν δεν το επιθυμεί.

7.3.2 Διασφαλίζει ότι κανείς δεν υφίσταται διακρίσεις για το ότι δεν έχει εμβολιαστεί, λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία ή επειδή δεν θέλει να εμβολιαστεί.

7.5.2 χρησιμοποιεί πιστοποιητικά εμβολιασμού ΜΟΝΟ για τον καθορισμένο σκοπό παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, των πιθανών παρενεργειών και των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Read the full post »