Κανονισμός 953/2021 του Συμβουλίου της Ευρώπης: 1) Ο εμβολιασμός για τον Covid-19 ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός. 2) Απαγορεύονται οι διακρίσεις άμεσες ή έμμεσες κατά των μη εμβολιασμένων. 3) Η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας.

eur

Δείτε και το προηγούμενο άρθρο μας: Ψήφισμα 2361 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο εμβολιασμός για τον Covid-19 ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός!

Ο Κανονισμός 953/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 14ης Ιουνίου 2021,  ορίζει ξεκάθαρα ότι:

 1. Ο εμβολιασμός για τον Covid-19 ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός.
 2. Απαγορεύονται οι διακρίσεις άμεσες ή έμμεσες κατά των μη εμβολιασμένων.
 3. Η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας.

Read the full post »

Ψήφισμα 2361 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο εμβολιασμός για τον Covid-19 ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός!

Δείτε και το άρθρο μας: Κανονισμός 953/2021 του Συμβουλίου της Ευρώπης: 1) Ο εμβολιασμός για τον Covid-19 ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός. 2) Απαγορεύονται οι διακρίσεις άμεσες ή έμμεσες κατά των μη εμβολιασμένων. 3) Η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας.

Ευρωπαικό ψήφισμα

Συμβούλιο της Ευρώπης

Κοινοβουλευτική Συνέλευση

Εμβόλια Covid-19: ηθικά, νομικά και πρακτικά ζητήματα

Ψήφισμα 2361 (2021)

7.3.1 Διασφαλίζει ότι οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν πιέζεται πολιτικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόπο να εμβολιαστεί, εάν δεν το επιθυμεί.

7.3.2 Διασφαλίζει ότι κανείς δεν υφίσταται διακρίσεις για το ότι δεν έχει εμβολιαστεί, λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία ή επειδή δεν θέλει να εμβολιαστεί.

7.5.2 χρησιμοποιεί πιστοποιητικά εμβολιασμού ΜΟΝΟ για τον καθορισμένο σκοπό παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, των πιθανών παρενεργειών και των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Read the full post »

Η Microsoft κατοχύρωσε την πατέντα 060606, που αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος εξόρυξης κρυπτονομισμάτων με χρήση δεδομένων από τη κίνηση του σώματος.

Τίτλος: CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
Αριθμός δημοσίευσης: WO/2020/060606
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.03.2020
Διεθνής αριθμός εφαρμογής: PCT/US2019/038084
Διεθνής ημερομηνία κατάθεσης: 20.06.2019
Αιτών: MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC [US/US]; One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399, US
Εφευρέτες: ABRAMSON, Dustin; US, FU, Derrick; US, JOHNSON, Joseph Edwin, JR.; US
Αντιπρόσωποι: MINHAS, Sandip S.; US, CHEN, Wei-Chen Nicholas; US, HINOJOSA, Brianna L.; US, HOLMES, Danielle J.; US, SWAIN, Cassandra T.; US, WONG, Thomas S.; US,
CHOI, Daniel; US, HWANG, William C.; US, WIGHT, Stephen A.; USCHATTERJEE, Aaron C.; US, JARDINE, John S.; US, GOLDSMITH, Micah P.; US, TRAN, Kimberly; US, PEREZ, Edgar; US

Περίληψη: Η δραστηριότητα του ανθρώπινου σώματος που σχετίζεται με μια εργασία που παρέχεται σε έναν χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια διαδικασία εξόρυξης ενός συστήματος κρυπτογράφησης. Ένας διακομιστής μπορεί να παρέχει μια εργασία σε μια συσκευή ενός χρήστη που συνδέεται επικοινωνικά με τον διακομιστή. Ένας αισθητήρας που συνδέεται επικοινωνιακά με ή περιλαμβάνεται στη συσκευή του χρήστη μπορεί να αισθανθεί τη σωματική δραστηριότητα του χρήστη. Τα δεδομένα δραστηριότητας σώματος μπορούν να δημιουργηθούν με βάση την ανιχνευμένη δραστηριότητα σώματος του χρήστη. Το σύστημα κρυπτογράφησης που συνδέεται επικοινωνιακά με τη συσκευή του χρήστη μπορεί να επαληθεύσει εάν τα δεδομένα δραστηριότητας σώματος πληρούν μία ή περισσότερες προϋποθέσεις που ορίζει το σύστημα κρυπτογράφησης και απονέμει κρυπτογράφηση στον χρήστη του οποίου τα δεδομένα δραστηριότητας σώματος επαληθεύονται.

Πηγή

Η Microsoft έχει δημοσιεύει μια πατέντα για ένα “σύστημα κρυπτονομίσματος με χρήση δεδομένων από τη κίνηση του σώματος” η οποία φέρει τον κωδικό “WO/20200/60606/A1”.

Ο τεχνολογικός γίγαντας, η Microsoft κατοχύρωσε στις 26 Μαρτίου του 2.020, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 060606. Με αυτό επιδιώκει να αναπτύξει ένα σύστημα κρυπτογράφησης, που θα επιτρέπει στα άτομα να εξορύσσουν κρυπτονομίσματα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα δραστηριότητας του σώματος, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξειδικευμένες μηχανές εξόρυξης.

Read the full post »

Ο Σατανισμός νομιμοποιείται στη Σουηδία.

Ο Σατανισμός νομιμοποιείται στη Σουηδία

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς

Εἴμαστε δυστυχῶς ἀναγκασμένοι νά φέρνουμε στό φῶς τῆς δημοσιότητας, μέ σκοπό τήν ἐπαγρύπνηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί νά σχολιάζουμε περιπτώσεις ἔσχατης πνευματικῆς καί ἠθικῆς κατάπτωσης τοῦ συγχρόνου κόσμου. Μία ἀπό τίς φοβερότερες πτυχές τῆς σύγχρονης ἠθικῆς καί πνευματικῆς κατάπτωσης εἶναι καί ἡ πρωτοφανής στήν παγκόσμια ἱστορία «συμφιλίωση» τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν «ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνο» (Ἰωάν. 8,9), τόν ὀλετήρα τῆς ἀνθρωπότητας καί ὁλοκλήρου τῆς κτίσεως, τόν Σατανᾶ.

Ἡ γενική ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν ἀληθινό Θεό, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, εἶναι εὐθέως ἀνάλογη μέ τήν ὑποταγή τοῦ στόν Σατανᾶ καί τή λατρεία του σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τοῦ κόσμου.

Read the full post »

Ανδρέας Γκατζέλης. Γιόγκα: Σωτηρία του κόσμου ή σωτηρία από τον κόσμο;

Ανδρέας Γκατζέλης

Γιόγκα: Σωτηρία του κόσμου ή σωτηρία από τον κόσμο;

Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀποκάλυψη μόνο γιά τόν Θεό ἀλλά εἶναι καί ἀποκάλυψη γιά τόν ἄνθρωπο καί γιά τόν κόσμο ὁλόκληρο. Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς λέει ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἦρθε γιά νά σώσει τόν κόσμο: «οὐ γάρ ἀπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ εἰς τόν κόσμον ἵνα κρίνῃ τόν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ» (Ἰωάν. 3,17). Καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κατηγορηματικά ἀναφέρει ὅτι: «ἔσχατος ἐχθρός καταργεῖται ὁ θάνατος» (Α’ Κορ. 15, 26). Δέν ἀναφέρεται μόνο στόν θάνατο τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά στήν κατάργηση τοῦ φαινομένου τοῦ θανάτου σέ ὅλη τήν Δημιουργία: «καί ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι» (Ἀποκ. 21,4) μᾶς λέει τό βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης. Ἡ νίκη ἐνάντια στόν θάνατο εἶναι τό βασικό περιεχόμενο τῆς σωτηριολογίας καί ἡ βασική ἔννοια τῆς λέξης «σωτηρία» στό πλαίσιο τῆς Χριστιανικῆς σκέψης καί ζωῆς. Read the full post »

Λάμπρος Σκόντζος. Ιστορική, Επιστημονική και Θεολογική προσέγγιση της Αστρολογίας.

Λάμπρος Σκόντζος

Ιστορική, Επιστημονική και Θεολογική προσέγγιση της Αστρολογίας

(A΄ μέρος)

Μιά ἀπό τίς πιό δεισιδαίμονες σύγχρονες πίστεις καί πρακτικές εἶναι καί τό φαινόμενο τῆς ἀστρολογίας, ἡ ὁποία ἀσκεῖ καταλυτική δράση στήν ψυχοσύνθεση τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου, εἰς τρόπον ὥστε νά ἀποτελεῖ γι᾽ αὐτόν τρόπο ζωῆς, τό βάθρο τοῦ πνευματικοῦ του ἀποπροσανατολισμοῦ καί τόν χειρότερο, τόν εὐχερέστερο τρόπο πρόσληψης τοῦ νεοεποχίτικου ἀποκρυφισμοῦ. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι ἀνάγκη νά καταδειχτεῖ ποιά εἶναι ἡ φύση τῆς ἀστρολογίας, ποιές εἶναι οἱ καταβολές της καί ἡ ἱστορική της ἐξέλιξη. Ἄν εἶναι ἤ ὄχι ἐπιστήμη, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ πολυπληθεῖς θεράποντές της καί ποιές καί τί εἶδους ἐπιδράσεις ἔχει στή σύγχρονη κοινωνία. Ἡ ἀστρολογία, ὅπως προκύπτει καί ἀπό τήν ὀνομασία της, παραπέμπει στήν παρατήρηση τῶν ἀστρικῶν συστημάτων τοῦ οὐρανίου θόλου.

Read the full post »

Μιχαήλ Κωνσταντινίδης. Η Καφεμαντεία, υπό το φως της Ορθοδόξου παραδόσεως.

(A΄ μέρος)

Μικρή Εἰσαγωγή

Στήν ἐποχή μας, δυστυχῶς, πολλοί ἄνθρωποι, ἀνενημέρωτοι καί ἀνυποψίαστοι, ὠθούμενοι κυρίως, ἀπό διάφορες ἀρνητικές καταστάσεις πού δημιουργοῦνται στή ζωή τους, καταφεύγουν γιά τήν λύση τῶν προβλημάτων καί τῶν ἀδιεξόδων τους σέ ἄτομα πού αὐτοπροβάλλονται ὡς «σωτῆρες» καί «Μεσσίες», ὡς ἄνθρωποι μέ ἰδιαίτερα «χαρίσματα» καί δυνατότητες, ὡς πρόσωπα «ἱκανά» νά προσφέρουν ψυχοσωματική ἰσορροπία στόν σύγχρονο ἄνθρωπο. Read the full post »

Βασίλειος Γεωργόπουλος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Τεκτονισμός.

Βασική τακτική διαφόρων ὁμάδων, κινήσεων, ὀργανώσεων κ. ἄ. ὅπου ὁ χαρακτήρας τους, οἱ διδασκαλίες καί οἱ πρακτικές εἶναι ἀπολύτως ἀσυμβίβαστες μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, εἶναι ἡ προσπάθεια χειραγώγησης τῶν ἀνθρώπων μέσω τῆς παραπληροφόρησης. Τακτική ἡ ὁποία κατ᾽ ἐξοχήν χρησιμοποιεῖται ἀπό τόν Τεκτονισμό ἤ Μασωνία.

Μόνιμη ἐπωδός τῶν διαφόρων Τεκτόνων ἀποτελεῖ ὁ ἰσχυρισμός, ὅτι ἀποτελοῦν ἁπλῶς φιλοσοφική ὀργάνωση πού ἀποβλέπει στήν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας, στήν κοινωνική καί ἀτομική πρόοδο χωρίς νά ἔχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Ἄποψη πού προσπαθοῦν νά τήν διαδώσουν μέ κάθε πρόσφορο μέσο καί σέ κάθε εὐκαιρία. Θεωροῦν μάλιστα ὅτι μπορεῖ κάποιος νά εἶναι ταυτοχρόνως καί Χριστιανός καί Τέκτονας. Ἰσχύει ὅμως κάτι τέτοιο; Εἶναι δυνατόν κάποιος νά εἶναι Χριστιανός Ὀρθόδοξος καί ταυτοχρόνως νά εἶναι καί Μασῶνος; Read the full post »

Τα Πρωτόκολλα των σοφών, είναι της Σιών; Οι πραγματικές πηγές και οι συγγραφείς τους.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε, τα βιβλία για τα οποία θα γίνει λόγος, εδώ :

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τα Πρωτόκολλα των Πρεσβύτερων (Σοφών) της Σιών, γνωστά συνήθως ως Τα Πρωτόκολλα της Σιών (Ρωσικά: «Протоколы Сионских мудрецов» ή «Сионские Протоколы»), είναι ένα κείμενο που πιθανώς έχει την αφετηρία του στην Ρωσία των αρχών του 20ού αιώνα και παρουσιάζει ένα υποτιθέμενο σχέδιο κυριαρχίας του κόσμου από τους Εβραίους.. Περιλαμβάνει 24 κεφάλαια, τα οποία υποτίθεται ότι αποδίδουν τα πρακτικά κάποιων μυστικών συνεδριάσεων των «κεφαλών» της διεθνούς εβραϊκής συνωμοσίας, το 1897 στην Βασιλεία της Ελβετίας. Εμφανίζονται οι ίδιοι οι Εβραίοι να οργανώνουν με τον πιο κυνικό και και σκοτεινό τρόπο την «παγκόσμια αυτοκρατορία τους». Περιγράφεται κάθε είδους μέσο για την επίτευξη του τελικού σκοπού: της παγκόσμιας κυριαρχίας.

Και όμως, τα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» για πολλούς ερευνητές, δεν είναι παρά ένα πλαστογράφημα, ένα προιόν απάτης, ένα κακοφτιαγμένο δημιούργημα της ρωσικής μυστικής υπηρεσίας την εποχή του Τσάρου, της περιβόητης «Οχράνα». Read the full post »

Λέσχη Bilderberg (Μπίλντερμπεργκ). Ετήσια συνδιάσκεψη του 2017, στο Chantilly των ΗΠΑ. Η λίστα με τις συμμετοχές και τα θέματα που συζητήθηκαν.

Στο Chantilly των ΗΠΑπραγματοποιήθηκε στίς 1 – 4 Ιουνίου του 2017, η 65η ετήσια (μυστική όπως πάντα και χωρίς να επιτρέπεται δημοσιογραφική κάλυψη) Συνδιάσκεψη της Λέσχης Bilderberg.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

 1. The Trump Administration: A progress report
 2. Trans-Atlantic relations: options and scenarios
 3. The Trans-Atlantic defence alliance: bullets, bytes and bucks
 4. The direction of the EU
 5. Can globalisation be slowed down?
 6. Jobs, income and unrealised expectations
 7. The war on information
 8. Why is populism growing?
 9. Russia in the international order
 10. The Near East
 11. Nuclear proliferation
 12. China
 13. Current events

Read the full post »

Λέσχη Bilderberg (Μπίλντερμπεργκ). Ετήσια συνδιάσκεψη του 2018 στο Τορίνο της Ιταλίας. Η λίστα με τις συμμετοχές και τα θέματα που συζητήθηκαν.

Στο Τορίνο της Ιταλίαςπραγματοποιήθηκε στίς 7 10 Ιουνίου του 2018, η 66η ετήσια (μυστική όπως πάντα και χωρίς να επιτρέπεται δημοσιογραφική κάλυψη) Συνδιάσκεψη της Λέσχης Bilderberg.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

 1. Populism in Europe
 2. The inequality challenge
 3. The future of work
 4. Artificial intelligence
 5. The US before midterms
 6. Free trade
 7. US world leadership
 8. Russia
 9. Quantum computing
 10. Saudi Arabia and Iran
 11. The “post-truth” world
 12. Current events

EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 • Mitsotakis, Kyriakos, President, New Democracy Party
 • Papalexopoulos, Dimitri, CEO, Titan Cement Company S.A.

Read the full post »