Η κυβέρνηση της κάρτας! Με πρόσχημα τη διευκόλυνση των πολιτών στήθηκε »φάμπρικα» εκατομμυρίων ευρώ.

16.08.2011

Φάμπρικα εκατομμυρίων ευρώ στήνουν στην κυβέρνηση, με μισή ντουζίνα κάρτες που υποτίθεται πως θα διευκολύνουν τους πολίτες στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, αλλά στην πραγματικότητα θα φουσκώσουν τις τσέπες συγκεκριμένων παραγόντων, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται πέριξ ορισμένων συμβούλων που εισηγούνται για τα σχετικά θέματα. Μέσα σε σχεδόν δύο χρόνια, η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ούτε μία ούτε δύο, αλλά πέντε διαφορετικές κάρτες.

Είναι τέτοια η σύγχυση μεταξύ υπουργείων, αρμοδίων και όσων ασχολούνται με την κυβερνητική στρατηγική στον τομέα της τεχνολογίας, που ορισμένοι υποστηρίζουν αστειευόμενοι πως σύντομα θα εξαγγελθεί και η ειδική κάρτα για τη διαχείριση των υπόλοιπων πέντε! Μεταξύ των καρτών που έχουν ανακοινωθεί περιλαμβάνονται η κάρτα του πολίτη, του μετανάστη, του δημότη, του ελέγχου εργασίας, η κάρτα αποδείξεων και εσχάτως η κάρτα του τζογαδόρου, που υποτίθεται πως θα χρησιμοποιείται για την είσοδο παικτών σε καζίνα και σε καταστήματα με «φρουτάκια»!

(περισσότερα…)

Άλλη μία κάρτα, Ήλεκτρονική Κάρτα τού Δημότη έτοιμάζει η Κυβέρνηση.!!

Μοιάζει μέ ανέκδοτο, αλλά δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Κοντεύει νά γίνει καθημερινό φαινόμενο η έξαγγελία άλλης μίας Ήλεκτρονικής κάρτας.

Μετά τήν Ήλεκτρονική Κάρτα τού Πολίτη, τήν Κάρτα Συναλλαγών (Φοροκάρτα), τήν Κάρτα έλεγχου έργασίας, η Κυβέρνηση έτοίμασε σχέδιο Προεδρικού διατάγματος γία τό Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α. – Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης” (Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης), πού ‘εξαγγέλει τήν έκδοση Ήλεκτρονικής Κάρτας τού Δημότη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                                       

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ, 20 Δεκεμβρίου 2010

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛ.Α.Δ.Α. – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», ΟΠΩΣ ΕΣΤΑΛΗ ΣΕ ΚΕΔΚΕ ΚΑΙ ΕΝΑΕ ΓΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος “Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α. – Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης” (Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης), το οποίο εστάλη στην ΚΕΔΚΕ και στην ΕΝΑΕ, για διατύπωση γνώμης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ…
« Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης   

 

 


Έχοντας υπόψη:

  1.  Το άρθρο 281, παρ.5 του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς   Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 29/Β΄/18-1-2010).
  3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  4. Την  ………… γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οριζόντια Παρέμβαση 3: Έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η οριζόντια παρέμβαση προωθεί έργα και δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη δημιουργία e-ΚΕΠ, τη δημιουργία τεχνολογικής υποδομής για την εξυπηρέτηση του πολίτη με χρήση ηλεκτρονικής κάρτας (κάρτα του δημότη), την ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων παροχής διοικητικής βοήθειας στο σπίτι κ.α.

Δικαιούχοι φορείς είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες

Πηγή : http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/PressReleases/?id=b1284535-8d6f-4ecd-81cf-8c150e5791e0

                                                            ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Είναι προφανές ότι έχουν βρεί τόν Έλληνικό λαό μουδιασμένο καί φοβισμένο από τήν βαθιά οικονομική ύφεση πού βιώνει η χώρα μας, καί άλωνίζουν ασύδοτα σέ όλα τά επίπεδα. Η εξαγγελία τόσων Ήλεκτρονικών Καρτών είναι ένα καλα όργανωμένο σχέδιο κατά τής δημοκρατίας, τής έλευθερίας καί τής άνθρώπινης άξιοπρέπειας. Είναι ξεκάθαρο πιά ότι θέλουν τόν Έλληνικό λαό δέσμιο στό άρμα τής Παγκοσμιοποίησης καί τής Νέας Τάξης Πραγμάτων. Στά διευθυντηριά τους έχει σχεδιαστεί καί εφαρμόζεται μία ανηλεής επίθεση, πού σκοπό έχει τήν μετατροπή τού Άνθρώπου από ελεύθερο όν μέ πλήρη συνείδηση (καί εικόνα τού Θεού), σέ Ψηφιακό σκλάβο – μαριονέττα, έναν άψυχο άριθμό. Μέ λίγα λόγια στρέφονται κατά τής Άνθρώπινης Ψυχής, καί μάς ζητούν νά τήν παραδώσουμε άδιαμαρτύρητα έναντι πινακίου φακής μέσω κίβδηλων ύποσχέσεων γία ένα δήθεν καλύτερο αύριο, πού προπαγανδίζουν ότι θά έρθει μέ τήν Παγκόσμια Ήλεκτρονική Διακυβέρνηση. Καί είναι προφανές ότι έχουν έξαπολύσει μέ δόλιο τρόπο καί μέ αήθη προπαγάνδα ένα καλομελετημένο σχέδιο υποδούλωσης μας. Θεσπίζοντας ένα σωρό Ήλεκτρονικές Κάρτες καί μετατρέποντας μέχρι καί τά διαβατήρια καί τά διπλώματα όδήγησης, σέ Βιομετρικά μέ Μικροτσίπ (Microchip), πιστεύουν ότι σιγά γιγά θά καμφθούν οί όποιες άντιδράσεις τών πολιτών, πού εξαιτίας τής ανάγκης θά δεχθούν μία μία τίς κάρτες ή έστω μερικές από αυτές.