Άφαιρέσεις ‘ιστών καί ‘οργάνων χωρίς τήν βούληση τού ‘ατόμου !!! – Νόμος 1383 – ΦΕΚ 106 5-8-1983

Σύμφωνα μέ τόν νόμο 1383 τού 1983 : » ‘Επιτρέπεται μετά τόν θάνατο ένός ‘ανθρώπου ή ‘αφαίρεση ‘ιστών καί ‘οργάνων ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ τού ‘ατόμου.

Afaireseis kai metamosxeuseis an8rwpinw organwn – Nomos 1383 FEK 106 5-8-1983.pdf