Ε.ΥΔ.Α.Π. – Το σύμβολό της παραπέμπει στο 666

Η Νέα Εποχή χρησιμοποιεί τον αριθμό 666 και τους συμβολισμούς του επίμονα και αδιάλειπτα εδώ και πολλά χρόνια. Τον χρησιμοποιεί είτε φανερά είτε συγκαλυμμένα, μα ο σκοπός είναι πάντα ίδιος: η εξοικείωση των ανθρώπων με το 666 αρχικά κι εντέλει η αποδοχή του (ως κάτι φυσιολογικό, ασήμαντο κι ακίνδυνο).

Κατά μία ακόμη «σύμπτωση» λοιπόν, ο εν λόγω αριθμός αποτελεί το σύμβολο της Ε.ΥΔ.Α.Π., με έντεχνη απόκρυψή του για τα μάτια των περισσότερων ανθρώπων.

(περισσότερα…)

Η Αμερικανική Λεωφόρος 666 (Ηighway 666).

Η Αμερικανική Εθνική οδός Route 66 (γνωστή και ως »κύριος δρόμος της Αμερικής» ή »μητρικός δρόμος», ξεκίνησε τη λειτουργία της, στις 11 Νοεμβρίου 1926.

Ενώνει οδικά ένα τεράστιο κομμάτι των ΗΠΑ, απο το Σικάγο μέχρι το Λος Άντζελες, διασχίζοντας 8 Αμερικανικές πολιτείες. Έχει συνολικό μήκος 3.945 χιλιόμετρα!

Η Λεωφόρος 666 (Ηighay 666).

Παρακλάδι της Route 66, αποτελούσε η Λωφόρος 666 (Ηighay 666). Το συνολικό μήκος της έφτανε στα 974 χιλιόμετρα, περνώντας από 4 πολιτείες της Αμερικής (Utah, Colorado, New Mexico, Arizona) και ενώνοντας τις πόλεις Douglas,Gallup, Shiprock, Cortez, Monticello.

Η ονομασία της Λεωφόρου 666 και ο συσχετισμός της από πολλούς με την Αποκάλυψη και τον αριθμό του Θηρίου, το 666, της έδωσε τη λαική ονομασία »Λεωφόρος του διαβόλου (Devil’s Highway)» .

(περισσότερα…)

Η Τριμερής ‘Επιτροπή (Trilateral Commission) τού David Rockefeller καί τού Λουκά Παπαδήμου, έχει σήμα πού παραπέμπει στόν ‘αριθμό 666.

12.11.2011

Πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία γιά τήν Τριμερή ‘Επιτροπή (Trilateral Commission), πού ‘ιδρύθηκε τόν ‘Ιούλιο τού 1973, ‘από τόν David Rockefeller .

 ‘Αφορμή ‘αποτέλεσε τό γεγονός ότι ό καινούργιος Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, είναι μέλος τού συγκεκριμένου ‘Οργανισμού.

Τό σήμα τής Τριμερούς ‘Επιτροπής ‘εκ πρώτης όψης, φαίνεται νά ‘αποτελείται ‘από 3 βέλη πού συγκλίνουν πρός ένα κοινό κέντρο.

Μέ μιά πιό προσεκτική παρατήρηση, βλέπουμε ‘εάν ότι ‘εάν ‘απομονώσουμε καθένα άπό αυτά τά βέλη, τό σχήμα τους θυμίζει ‘αρκετά τόν ‘αριθμό 6. ‘Οπότε βάζοντας καί τά 3 στή σειρά παίρνουμε τό παρακάτω σχήμα πού παραπέμπει άμεσα στόν ‘αριθμό 666.

Τά συμπεράσματα δικά σας…

Τό Κυβερνητικό Τμήμα Περιβάλλοντος, Τροφίμων καί ‘Αγροτικών ‘Υποθέσεων τής ‘Αγγλίας, πού ‘ασχολείται μέ τήν ‘εμφύτευση Microchip στά ζώα, έχει σήμα μορφή τού 666, τό ‘οποίο και διαφημίζει.

‘Η Defra (Department for Environment Food and Rural Affairs) –  Τμήμα Περιβάλλοντος, Τροφίμων καί ‘Αγροτικών ‘Υποθέσεων, είναι ‘ένας Κυβερνητικός ‘Οργανισμός τής ‘Αγγλίας, πού ‘ασχολείται καί μέ τήν ‘εμφύτευση Microchip στά ζώα.

Αυτή είναι η ‘επίσημη ‘Ιστοσελίδα του :  http://ww2.defra.gov.uk/

Τό σήμα του είναι μία ‘από τίς πολλές μορφές τού 666.

Δείτε στήν ‘επόμενη φωτογραφία τά τρία 6άρια στό σήμα :

‘Ας δούμε τώρα πώς διαφημίζουν τό 666 καί μάλιστα 6 6άρια (δηλαδή τό 666666) στήν ‘επίσημη ‘Ιστοσελίδα τους, δίνοντας δήθεν παράδειγμα για τό πώς θά είναι ‘ο τύπος τών ‘ετικεττών πού μπαίνουν στό αυτί κάθε ζώου. Τά 6άρια ‘υπάρχουν σάν παράδειγμα στό herdmark, herd mark σημαίνει σήμα (χάραγμα) κοπαδιού. !!!

Δείτε τα ‘εδώ :  http://www.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/movements/cattle/memberstates.htm

Δείτε καί τήν ‘επόμενη φωτογραφία ‘από τήν ίδια ‘Ιστοσελίδα, ‘όπου άναφέρεται ότι κάθε βοοειδές πού γεννήθηκε μετά τήν 1η ‘Ιανουαρίου τού 1998, θά πρέπει νά ‘έχει διπλή σήμανση μέ ‘ετικέττες (double ear tagging) ‘εγκεκριμένη ‘από τήν Defra. Τά ζώα θά ‘αναγνωρίζονται σέ ‘όλη τή διάρκεια τής ζωής τους μέ αυτό τόν ‘αριθμό.

Όλως τυχαίως (;) τό 1998 = 3 x 666 !!!

Δείτε το ‘εδώ :  http://www.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/movements/cattle/tagging.htm

Κοζλοντούι – Πυρηνικό Έργοστασιο – Βουλγαρία – Σήμα πού παραπέμπει άμεσα στό 666

 

‘Η δεύτερη φωτογραφία  είναι άντεστραμμένη  ‘οπως   άκριβώς φαίνετε ‘από τόν καθρέφτη  ένός αυτοκινήτου , πού περνάει άπό έκεί.

Σήμα CERN πού παραπέμπει στό 666

CERN – European Organization for Nuclear Research   http://public.web.cern.ch/public/

‘O ‘Ευρωπαικός Όργανισμός Πυρηνικών μελετών

Τό σήμα του ‘αποτελείται ‘από 2 ‘επίπεδα σχεδίασης (layers), ‘αφαιρώντας τό κάτω ‘επίπεδο φαίνεται καθαρά ή παραπομπή στό 666

Σήμα ‘Ολυμπιακών ‘αγώνων στή Σεούλ τό 1988 πού παραπέμπει στό 666