Τράπεζα DNA στην ΕΛ.ΑΣ. και πρόσβαση των ΗΠΑ στα δεδομένα της. Ανεξέλεγκτο γενετικό φακέλωμα.

Στίς 07 Αυγούστου τού 2009 ψηφίστηκε ‘από τήν Κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρατίας  ό Νομος ύπ.αριθ. 3783 – ΦΕΚ 136/τ.Α’/07.08.2009,

Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις.

Στό άρθρο 12 ‘αναφέρονται τά παρακάτω :

Παράγραφος 1

λειτουργία ειδικών τεχνικών μέσων καταγραφής ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του κράτους, της ‘αμυνας, της δημόσιας ‘ασφάλειας, για την ‘οποία είναι ‘αρμόδια, και ιδίως για την προστασία προσώπων καί πραγμάτων …

Παράγραφος 3

Όταν υπάρχουν σοβαρέςενδείξεις ότι ένα πρόσωπο έχει τελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, οι διωκτικές αρχές λαμβάνουν υποχρεωτικά γενετικό υλικό για ανάλυση του δεοξυριβονουκλεικού οξέος (Deoxyribonucleic Acid − DNA) προς το σκοπό της διαπίστωσης της ταυτότητας του δράστη του ‘εγκλήματος αυτού.

Κατεβάστε όλο τόν Νόμο ‘εδώ :

Νομος ύπ.αριθ. 3783 – ΦΕΚ 136/τ.Α’/07.08.2009, Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις.pdf

                                                        ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Στήν Παράγραφο 1 τού άρθρου 12 ‘ορίζεται η : » λειτουργία ειδικών τεχνικών μέσων καταγραφής ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους » . Γιά μία ‘ακόμη φορά ‘αποδεικνύεται μέ τόν πιό ξεκάθαρο τρόπο ότι έχει καταργηθεί πρό πολλού η βασική έννοια τής ‘ιδιωτικότητας καί τό ‘απαραβίαστο τής ‘ελευθερίας στήν δημόσια ζωή. Πλέον είμαστε καί μέ νομική βούλα έρμαια κάθε »ματάκια» καί κάθε κρατικου ή μή »χαφιέ». Τό κράτος λοιπόν μάς θεωρεί όλους ύποπτους, άρα άξιους συνεχούς παρακολούθησης.

Δέν είναι καθόλου τυχαία άλλωστε η ‘ανάδυση σέ πολλές χώρες τού πλανήτη ‘εξαθλιωτικών καί χαφιεδίστικων ‘εκπομπών, ‘οπως καί τό Έλληνικό Big Brother. H μαζική Παγκόσμια προπαγάνδα, στήν προσπάθεια της νά διαφθείρει κάθε βασική έννοια άξιοπρέπειας καί νά ‘αποκτήσει τόν νοητικό καί ψυχικό έλεγχο τών ‘ανθρώπων, προσπαθεί μέσα ‘από τέτοιες άθλιας ‘υποστάθμης ‘εκπομπές νά ‘αντικαταστήσει τό ίδεολόγημα σκέφτομαι άρα ‘υπάρχω μέ τό φαίνομαι – παρακολουθούμαι άρα υπάρχω. Έπίσης ‘επαναπροωθεί τό γνωστό : ‘ο Θάνατος σου, η ζωή μου, πάνω στό οποίο βασίζεται ό σύγχρονος Καπιταλισμός (Καπιταλισμός Καζίνο ή Καννιβαλικός Καπιταλισμός, όπως έχει εύστοχα όνομαστεί ‘από τούς πιό ‘επιφανείς οικονομολόγους όπως ό John Galbraith).

(περισσότερα…)