Συμβούλιο της Επικρατείας : Η καθιέρωση του ΑΦΜ δεν προσβάλλει την θρησκευτική ελευθερία, ούτε καθιστά τούς πολίτες αριθμούς.

                                                                                               ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Μία άκρως ‘αναμενόμενη απόφαση τού Σ.τ.Ε. Θά ήταν τουλάχιστον ‘αφελής όποιος πίστευε ότι ό » ‘Αννας» θά καταδίκαζε καί δέν θά δικαίωνε ‘απόλυτα, τίς ‘αποφάσεις τού »Καιάφα».

Καί γιά όσους δέν τό έχουν καταλάβει ‘ακόμη, περνάμε σιγά – σιγά στήν ‘ανάγκη ‘εφαρμογής τής έντολής : » πειθαρχείν δεί Θεώ μάλλον ή ‘ανθρώποις ».

08.07.2011

Ο οπαδός ορισμένου θρησκεύματος δεν έχει τη δυνατότητα «επικαλούμενος της θρησκευτικές του πεποιθήσεις να αρνηθεί την εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων προς το κράτος» ούτε και να αρνηθεί «την συμμόρφωσή του προς τους νόμους γενικής εφαρμογής, ειδικά δε με εκείνους που δεν αφορούν θέματα σχετικά με την άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων».

Αυτό αναφέρει σε απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την οποία απορρίπτει προσφυγή που είχε καταθέσει αντιρρησίας συνείδησης ζητώντας  να εξαιρεθεί από το σύστημα ΤΑΧΙS και να μην φορολογείται μέσω του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Στην προσφυγή υποστήριζε ότι με την καθιέρωση του ΑΦΜ, οι πολίτες αντιμετωπίζονται σαν αριθμοί και όχι ως πρόσωπα και αυτό εκτός των άλλων είναι αντίθετο και με τις διδασκαλίες της Χριστιανικής Ορθόδοξης πίστης.

Το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή κρίνοντας ότι η καθιέρωση του ΑΦΜ δεν προσβάλλει την θρησκευτική ελευθερία των πολιτών και είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Επίσης, στην απόφασή του το ΣτΕ αναφέρει ότι η υποχρεωτική απόδοση σε όλους του πολίτες ΑΦΜ, δεν καθιστά αυτούς αριθμούς, καθώς όλες οι υπόλοιπες συναλλαγές γίνονται με το ονοματεπώνυμό τους.

http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=133116