Γινόμαστε όλοι δότες οργάνων, σύμφωνα με τό νέο προσχέδιο νόμου για τις μεταμοσχεύσεις!!!

Η Κυβέρνηση συνεπής στό νόμο 1383 τής 05.08.1993 – ΦΕΚ 106 Α’ μάς καθιστά όλους δότες οργάνων, ‘εκτός καί άν δηλώσουμε τήν πρόθεση μας περί τού ‘αντιθέτου, στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

Ό Νόμος 1383 τού 1983  ορίζει ότι :  Επιτρέπεται μετά τόν θάνατο ένός ‘ανθρώπου ή ‘αφαίρεση ‘ιστών καί ‘οργάνων ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ τού ‘ατόμου.

Δείτε ‘εδώ :  Άφαιρέσεις ‘ιστών καί ‘οργάνων χωρίς τήν βούληση τού ‘ατόμου !!! – Νόμος 1383 – ΦΕΚ 106 5-8-1983

https://norfid.wordpress.com/category/%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b9%ce%b1/%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b9%ce%b1/

Φαίνεται ότι στίς »Δημοκρατίες» πού ζούμε δέν μάς ‘ανήκει ούτε η αυτοδιάθεση τού νεκρού μας σώματος , σέ μάς καί τίς οικογένειες μας, άλλα είναι κτήμα τού κράτους, (αυτό ‘αποτελεί καί τήν πεμτουσία τού Φασισμού – ό ‘εκμηδενισμός τής άνθρώπινης προσωπικότητας καί τού ‘ανθρώπινου προσώπου, στό βωμό τής »ιδέας» τού κράτους).

Πάνω στήν ίδια λογική καί η σημερινή κυβέρνηση ‘ετοιμάζει τόν νόμο μέ τόν οποίο γινόμαστε όλοι δωρητές ‘οργάνων, ‘εκτός καί άν δηλώσουμε εγγράφως τήν ‘αντίθεση μας. Καί φυσικά θά υπάρχουν »παραθυράκια», πού θά παραπέμπουν σέ νόμους σάν τόν 1383 ή σε παρόμοιους, πού θά καθιστούν ‘ανενεργή ‘οποιαδήποτε δική μας βούληση, ‘επισημοποιώντας τό γεγονός ότι μέχρι καί τό νεκρό μας σώμα, αποτελεί Κρατική Περιουσία. !!!

30.03.2011

Γινόμαστε όλοι δότες

Δότες οργάνων γινόμαστε όλοι, όπως προβλέπει το νέο προσχέδιο νόμου για τις μεταμοσχεύσεις, το οποίο και δόθηκε στη δημοσιότητα. Ποιοι θα μπορούν να εξαιρεθούν. Τι θα ισχύει με τους ζωντανούς δότες.

Σε εν δυνάμει δότες οργάνων για να χρησιμοποιηθούν σε μεταμόσχευση μας καθιστά όλους στο εξής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το νέο προσχέδιο νόμου για τις μεταμοσχεύσεις που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Θα εξαιρούνται μόνο όσοι θα έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, όσο ζουν, με δήλωση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

(περισσότερα…)

Άφαιρέσεις ‘ιστών καί ‘οργάνων χωρίς τήν βούληση τού ‘ατόμου !!! – Νόμος 1383 – ΦΕΚ 106 5-8-1983

Σύμφωνα μέ τόν νόμο 1383 τού 1983 : » ‘Επιτρέπεται μετά τόν θάνατο ένός ‘ανθρώπου ή ‘αφαίρεση ‘ιστών καί ‘οργάνων ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ τού ‘ατόμου.

Afaireseis kai metamosxeuseis an8rwpinw organwn – Nomos 1383 FEK 106 5-8-1983.pdf