Η υπόθεση Δαυίδ Πατσίφικο και τα Παρκερικά : Μια απίστευτη ιστορία ξένης στρατιωτικής επέμβασης, εναντίον της χώρας μας.

(Δαυίδ Πατσίφικο)

Οι παρεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων στα εσωτερικά της χώρας μας ξεκίνησαν αμέσως σχεδόν με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, εξαιτίας και του τρόπου που επετεύχθη η απελευθέρωση του Γένους. Ένα τέτοιο γεγονός ήταν η υπόθεση Πατσίφικο και τα επακολουθήσαντα «Παρκερικά».

Τον Απρίλιο του 1849, κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, απαγορεύθηκε από τις αρχές το έθιμο του καψίματος του Ιούδα.

Εξαγριωμένοι Αθηναίοι επέδραμαν επί της οικίας ενός εβραίου τυχοδιώκτη, ονόματι Δαυίδ Πατσίφικο, στην οδό Καραϊσκάκη στου Ψυρρή, προξενώντας ασήμαντες ζημίες. Μία άλλη εκδοχή αναφέρει ότι το περιστατικό έγινε τη Μεγάλη Παρασκευή κατά την περιφορά του Επιταφίου του Αγίου Φιλίππου, όταν ο Πατσίφικο προκάλεσε τους πιστούς.

Ο Πατσίφικο, που είχε διατελέσει πρόξενος της Πορτογαλίας στην Αθήνα, αλλά είχε απαλλαγεί των καθηκόντων του λόγω καταχρήσεων, εστράφη κατά της ελληνικής κυβερνήσεως και ζήτησε αποζημίωση 888.736 δραχμών και 57 λεπτών.

(περισσότερα…)

Η πρώτη μεταφρασμένη έκδοση τού ‘Εβραϊκού Ταλμούδ τού 1900, ‘αφιερώθηκε στόν Βαρώνο Edmund de Rothschild.

Τό Ταλμούδ είναι τό »ιερό» βιβλίο τών ‘Εβραίων ‘εδώ καί ‘εκατοντάδες χρόνια. Η συγγραφή του φέρεται νά έλαβε χώρα μεταξύ τού 200-500 μ.χ. Γιά αιώνες ήταν δυσεύρετο καί καλά κρυμμένο γιά ευνόητους λόγους καί τό είχαν στήν κατοχή τους μόνο ραββίνοι. Καί φυσικά ήταν γραμμένο στήν άρχαία έβραϊκή γλώσσα πού είχε ‘εγκαταλειφθεί καί ‘ελάχιστοι μπορούσαν νά τήν καταλάβουν ή νά τήν μιλήσουν. ‘Ετσι τά μυστικά τού Ταλμούδ έμεναν καλά κρυμμένα.

Γία πρώτη φορά στήν σύγχρονη έποχή ό Michael L . Rodkisnon άνέλαβε τή μετάφραση καί έκδοση τού Ταλμούδ, (σέ περιορισμένα βέβαια ‘αντίτυπα), στήν ‘Αγγλική γώσσα, πρός ‘εξυπηρέτηση τών Έβραϊκών Ταλμουδικών Κοινοτήτων.

Έτσι έχουμε τή νέα ‘εκδοση τού Ταλμούδ μέ τίς παρακάτω ‘εκδόσεις :

1895 Φιλαδέλφεια (Philadelphia)

1896, 1901, 1903 Νέα ‘Υόρκη (New york)

1898, 1903, 1918 Βοστώνη (Boston)

Στίς παρακάτω φωτογραφίες πού σάς παραθέτουμε, η έκδοση τού Ταλμούδ (Νέας ‘Υορκης) τού 1900 (5660 σύμφωνα μέ τήν ‘Εβραϊκή χρονολόγηση) ‘αφιερώνεται στόν Βαρώνο Edmund de Rothschild, ό ‘οποίος ‘αναφέρεται ‘από τόν συγγραφέα ώς : » Αυτού ‘Υψηλότης, γνωστός φιλάνθρωπος πού συνδέει θερμά τόν ‘Ιουδαϊσμό καί τή λογοτεχνία του».

(περισσότερα…)