Οι αμετάφραστες ονομασίες του Θεού στην Αγία Γραφή : Ελωείμ, Ελλιών, Σαδδαΐ, Ελωάχ, Ηλί, Αδωναΐ, Σαβαώθ, Ιαβέ, Ιά (μέρος α΄).

Εισαγωγή

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 27.46

  • περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ ᾽Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων, Ηλι ηλι λεμα σαβαχθανι; τοῦτ᾽ ἔστιν, Θεέ μου θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;

Καινή Διαθήκη, Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον 15.34

  • καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ͵ Ελωι ελωι λεμα σαβαχθανι; ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Ὁ θεός μου ὁ θεός μου͵ εἰς τί ἐγκατέλιπές με;

Επιστολή Παύλου προς Ρωμαίους 9.29

  • καὶ καθὼς προείρηκεν ῾Ησαΐας, εἰ μὴ Κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν.

(περισσότερα…)

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ : Η εικονογράφηση στην κατακόμβη της Αγίας Πρίσκιλλα. Η αρχαιότερη σωζόμενη αγιογραφία της Παναγίας από το 150 μετά Χριστόν !

 
(Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση)
 
Αυτή είναι η αρχαιότερη σωζόμενη αγιογραφία της Παναγίας, που χρονολογείται περίπου στο 150 μετά Χριστόν! Βρίσκεται στη Ρώμη, στην κατακόμβη της Αγίας Πρίσκιλλα (Priscilla), στην οδό Salaria.
 
Η εικόνα αναπαριστά την Προσκύνηση των μάγων ή τον Ευαγγελισμό και παρουσιάζει την Παναγία με τον Χριστό νήπιο στην αγκαλία της (Παναγία Βρεφοκρατούσα).
 
Η πιό παλιά σωζόμενη έκφραση της Χριστιανικής αγιογραφίας, βρίσκεται στους τοίχους των Χριστιανικών κατακομβών της Ρώμης.
 

Τα αρχαία Ελληνικά χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης : Λίστα με παπύρους τών πρώτων αιώνων μ.Χ. (ονομασία, χρονολογηση, περιεχόμενο, τοποθεσία) και φωτογραφίες.

Ο πάπυρος P52, από τους περισσότερους επιστήμονες θεωρείται, το αρχαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο, με κείμενο απο τήν Καινή Διαθήκη. Χρονολογείται περίπου στο 125 μετά Χριστόν, (ίσως και νωρίτερα στο 100 μετά Χριστόν)!

Περιέχει αποσπάσματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 18:31-33 (στην μπροστινή όψη) και 18:37-38 (στην πίσω όψη του).

Ακολουθεί ένα πρακτικό ευρετήριο για τον εντοπισμό τών αρχαιοτέρων Παπύρων (τών τριών πρώτων αιώνων μ.Χ.) που περιέχουν χωρία τής Καινής Διαθήκης.

Τα στοιχεία για τις λίστες ελήφθησαν :

από το βιβλίο : Philip W. Comfort and David P. Barrett – The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts (Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illlinois. 1999, 2001)

και από την ιστοσελίδα : http://chrles.multiply.com/

(περισσότερα…)

Τα αρχαία Ελληνικά χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης : Ο παπυρος P52 (Rylands Greek Papyrus 457).

Ο πάπυρος P52, από τους περισσότερους επιστήμονες θεωρείται, το αρχαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο, με κείμενο απο τήν Καινή Διαθήκη. Χρονολογείται περίπου στο 125 μετά Χριστόν, (ίσως και νωρίτερα στο 100 μετά Χριστόν)!

Περιέχει αποσπάσματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 18:31-33 (στην μπροστινή όψη) και 18:37-38 (στην πίσω όψη του).

(περισσότερα…)

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Οι πάπυροι 7Q3, 7Q4, 7Q5 και 7Q6 – 7Q18.

7Q3, 7Q4, 7Q5. Δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί, σε ποιά βιβλικά κείμενα αντιστοιχούν; λόγω του μικρού τους μεγέθους. Έχει προταθεί από αρκετούς επιστήμονες, η αντιστοίχηση τους με χωρία της Καινής Διαθήκης, πράγμα πού είναι δύσκολο να αποδειχτεί, αν δεν συνδιαστούν με γειτονικά η δεν βρεθούν στο μέλλον παράπλευροι στίχοι των ιδίων παπύρων.

(περισσότερα…)

Τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας.

(Ο πάπυρος 4Q120 (LXXLev b). Βρέθηκε στο 4ο σπηλαιο του Κουμράν και περιέχει στίχους απο το βιβλίο του Λευιτικου 5:8-10)

Εισαγωγή

Με τον όρο Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας περιγράφεται μία από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα και αφορά μια συλλογή χειρογράφων σε περγαμηνή και πάπυρο γραμμένα στην εβραϊκή, αραμαϊκή και Ελληνική γλώσσα
 
Τα χειρόγραφα που βρέθηκαν κρυμμένα σε σπηλιές, στην περιοχή γύρω από τη Νεκρά Θάλασσα παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τίς κοινότητες που ζούσαν εκεί, (ειδικά για την περίοδο από περίπου το 300 π.χ. μέχρι το 135 μ.χ).
 
Μας επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση και πληροφόρηση σε πολλές πτυχές της ζωής των εκεί κοινοτήτων : Θρησκευτική, ιστορική, κοινωνική, οικονομική κ.λ.π.
 

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 7Q2 (LXXEpJer).

(Επιστολή Ιερεμίου 1:43-44)

Το χειρόγραφο είναι γνωστό με την επιστημονική ονομασία ταξινόμησης (7Q2 LXXΕpJer).

Χρονολογείται περίπου στα 100 πρό Χριστού, και βρίσκεται στο Μουσείο Ροκφέλλερ (Rockefeller Museum) στην Ιερουσαλήμ.

Ανακαλύφθηκε στο Κουμράν (Qumran) στο σπήλαιο 7 (7Q).

(περισσότερα…)

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 7Q1 (LXXEx).

(Έξοδος 28:4-7)

Το χειρόγραφο είναι γνωστό με την επιστημονική ονομασία ταξινόμησης (7Q1 LXXΕx).

Χρονολογείται περίπου στα 100 πρό Χριστού, και βρίσκεται στο Μουσείο Ροκφέλλερ (Rockefeller Museum) στην Ιερουσαλήμ.

Ανακαλύφθηκε στο Κουμράν (Qumran) στο σπήλαιο 7 (7Q).

(περισσότερα…)

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 4Q121 (LXXNum).

(Αριθμοί 4:6-9)

Το χειρόγραφο είναι γνωστό με την επιστημονική ονομασία ταξινόμησης 4Q121 (LXXNum).

Χρονολογείται περίπου στα 100-125 πρό Χριστού, και βρίσκεται στο Μουσείο Ροκφέλλερ (Rockefeller Museum) στην Ιερουσαλήμ.

Ανακαλύφθηκε στο Κουμράν (Qumran) στο σπήλαιο 4 (4Q).

(περισσότερα…)

Τα Ελληνικά Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας : Ο πάπυρος 4Q119 (LXXLev a).

(Λευιτικό 26:7-16)

Το χειρόγραφο είναι γνωστό με την επιστημονική ονομασία ταξινόμησης 4Q119 (LXXLeviticus α).

Χρονολογείται περίπου στα 100 πρό Χριστού, και βρίσκεται στο Μουσείο Ροκφέλλερ (Rockefeller Museum) στην Ιερουσαλήμ.

Ανακαλύφθηκε στο Κουμράν (Qumran) στο σπήλαιο 4 (Q4).

(περισσότερα…)