Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, υπό Μαυρικίου διακόνου, μεταφρασθείς υπό Νικοδήμου Αγιορείτου. Εν Βενετία 1819.

Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, υπό Μαυρικίου διακόνου, μεταφρασθείς υπό Νικοδήμου Αγιορείτου.

  • Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, υπό Μαυρικίου διακόνου, μεταφρασθείς υπό Νικοδήμου Αγιορείτου. Τόμος Πρώτος (Μήνες : Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος). Εν Βενετία 1819.
  • Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, υπό Μαυρικίου διακόνου, μεταφρασθείς υπό Νικοδήμου Αγιορείτου. Τόμος Δεύτερος (Μήνες : Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος). Εν Βενετία 1819.
  • Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, υπό Μαυρικίου διακόνου, μεταφρασθείς υπό Νικοδήμου Αγιορείτου. Τόμος Τρίτος (Μήνες : Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος). Εν Βενετία 1819.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τους τόμους του Συναξαριστή εδώ :

anemi.lib.uoc.gr

και εδώ :

anemi.lib.uoc.gr (2)

Μέγας Συναξαριστής – Κωνσταντίνου Χ. Δουκάκη. Εν Αθήναις: Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου, 1891 – 1896.

Μέγας Συναξαριστής – Κωνσταντίνου Χ. Δουκάκη. Εν Αθήναις: Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου, 1891 – 1896.

  • Μέγας Συναξαριστής / Κωνσταντίνου Χ. Δουκάκη, Μήνας Μάρτιος (T. 3). Εν Αθήναις: Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου, 1891.
  • Μέγας Συναξαριστής / Κωνσταντίνου Χ. Δουκάκη, Μήνας Απρίλιος (T. 4). Εν Αθήναις: Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου, 1892.
  • Μέγας Συναξαριστής / Κωνσταντίνου Χ. Δουκάκη, Μήνας Αύγουστος (T. 8). Εν Αθήναις: Α. Κολλαράκη και Ν. Τριανταφύλλου, 1894.

(περισσότερα…)