Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Χρονικόν

Ο μοναχός Γεώργιος Σύγγελος, συνέγραψε το 914 μ.Χ. το Χρονικόν. Υπάρχει και στην Ελληνική Πατρολογία (Patrologiae Graecae) του J.P.Migne, στον τόμο 110.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το έργο, (σε μορφή .pdf), στην έκδοση Βόννης του 1829 εδώ :

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελίδες 1-91) (18,1 mb)

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελίδες 92-191) (15,8 mb)

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελίδες 192-291) (16,5 mb)

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελίδες 292-391) (16,7 mb)

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελίδες 392-493) (16,8 mb)

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελίδες 494-593) (17,0 mb)

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελίδες 594-693) (16,9 mb)

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελίδες 694-734) (7,37 mb)