Σωκράτης ο Σχολαστικός – Εκκλησιαστική Ιστορία

Ο Σωκράτης ο Σχολαστικός (379-440), συνέγραψε την Εκκλησιαστική Ιστορία. Υπάρχει και στην Ελληνική Πατρολογία (Patrologiae Graecae) του J.P.Migne, στον τόμο 67.

Σκοπός του έργου ήταν η συνέχιση του έργου του Ευσέβιου. Ήταν σύγχρονος του Σωζομενού και του Θεοδώρητου οι οποίοι τον ανέφεραν και χρησιμοποίησαν το έργο του.

Αναφέρεται στα γεγονότα από τον Μέγα Κωνσταντίνο έως το 439 μ.Χ.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το έργο, (σε μορφή .pdf) εδώ:

Σωκράτης ο Σχολαστικός – Εκκλησιαστική Ιστορία (32 mb)

ή εδώ :

Βιβλίο 1

Βιβλίο 2

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Χρονικόν

Ο μοναχός Γεώργιος Σύγγελος, συνέγραψε το 914 μ.Χ. το Χρονικόν. Υπάρχει και στην Ελληνική Πατρολογία (Patrologiae Graecae) του J.P.Migne, στον τόμο 110.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το έργο, (σε μορφή .pdf), στην έκδοση Βόννης του 1829 εδώ :

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελίδες 1-91) (18,1 mb)

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελίδες 92-191) (15,8 mb)

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελίδες 192-291) (16,5 mb)

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελίδες 292-391) (16,7 mb)

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελίδες 392-493) (16,8 mb)

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελίδες 494-593) (17,0 mb)

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελίδες 594-693) (16,9 mb)

Γεώργιος Σύγγελος μοναχός – Εκλογή Χρονογραφίας (σελίδες 694-734) (7,37 mb)