Καινή Διαθήκη – Το πλήρες κείμενο.

(Papyrus Bodmer 75. Ένα απο τα αρχαιότερα σωζόμενα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο το 1952 μαζί με άλλους 21 παπύρους. Οι πάπυροι φυλάσσονται στην Βιβλιοθήκη Bodmeriana στην Ελβετία, εκτός από 2 που δωρίστηκαν στο Βατικανό. Χρονολογείται μεταξύ 175-225 μετά Χριστόν. Το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι το τέλος του Κατά Λουκάν και η αρχή του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου)

(περισσότερα…)

Παλαιά Διαθήκη – Το πλήρες κείμενο.

Τεμάχιο 4Q 120, 24 (4Q – pap LXX – Lev b). Είναι ένα από τα χειρόγραφα της Νεκράς θάλλασας. Βρέθηκε στο Qumran στο 4ο σπήλαιο. Χρονολογείται από τον 1ο αιώνα προ Χριστού. Είναι απόσπασμα απο τό Λευιτικό 5:8-10.

  • … (8) καὶ οἴσει αὐτὰ πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ προσάξει ὁ ἱερεὺς τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας πρότερον· καὶ ἀποκνίσει ὁ ἱερεὺς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπὸ
  • τοῦ σφονδύλου, καὶ οὐ διελεῖ· (9) καὶ
  • ρανεῖ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ περὶ
  • τῆς ἁμαρτίας ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ
  • θυσιαστηρίου, τὸ δὲ κατάλοιπον
  • τοῦ αἵματος καταστραγγιεῖ ἐπὶ
  • τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου·
  • ἁμαρτία γάρ ἐστι. (10) καὶ τὸ δεύτερον
  • ποιήσει ὁλοκάρπωμα, ὡς καθήκει.
  • καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτε, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ…

(περισσότερα…)