Τα αρχαία Ελληνικά χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης : Λίστα με παπύρους τών πρώτων αιώνων μ.Χ. (ονομασία, χρονολογηση, περιεχόμενο, τοποθεσία) και φωτογραφίες.

Ο πάπυρος P52, από τους περισσότερους επιστήμονες θεωρείται, το αρχαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο, με κείμενο απο τήν Καινή Διαθήκη. Χρονολογείται περίπου στο 125 μετά Χριστόν, (ίσως και νωρίτερα στο 100 μετά Χριστόν)!

Περιέχει αποσπάσματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 18:31-33 (στην μπροστινή όψη) και 18:37-38 (στην πίσω όψη του).

Ακολουθεί ένα πρακτικό ευρετήριο για τον εντοπισμό τών αρχαιοτέρων Παπύρων (τών τριών πρώτων αιώνων μ.Χ.) που περιέχουν χωρία τής Καινής Διαθήκης.

Τα στοιχεία για τις λίστες ελήφθησαν :

από το βιβλίο : Philip W. Comfort and David P. Barrett – The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts (Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illlinois. 1999, 2001)

και από την ιστοσελίδα : http://chrles.multiply.com/

(περισσότερα…)

Τα αρχαία Ελληνικά χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης : Ο παπυρος P52 (Rylands Greek Papyrus 457).

Ο πάπυρος P52, από τους περισσότερους επιστήμονες θεωρείται, το αρχαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο, με κείμενο απο τήν Καινή Διαθήκη. Χρονολογείται περίπου στο 125 μετά Χριστόν, (ίσως και νωρίτερα στο 100 μετά Χριστόν)!

Περιέχει αποσπάσματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 18:31-33 (στην μπροστινή όψη) και 18:37-38 (στην πίσω όψη του).

(περισσότερα…)