Παλαιά Διαθήκη – Το πλήρες κείμενο.

Τεμάχιο 4Q 120, 24 (4Q – pap LXX – Lev b). Είναι ένα από τα χειρόγραφα της Νεκράς θάλλασας. Βρέθηκε στο Qumran στο 4ο σπήλαιο. Χρονολογείται από τον 1ο αιώνα προ Χριστού. Είναι απόσπασμα απο τό Λευιτικό 5:8-10.

  • … (8) καὶ οἴσει αὐτὰ πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ προσάξει ὁ ἱερεὺς τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας πρότερον· καὶ ἀποκνίσει ὁ ἱερεὺς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπὸ
  • τοῦ σφονδύλου, καὶ οὐ διελεῖ· (9) καὶ
  • ρανεῖ ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ περὶ
  • τῆς ἁμαρτίας ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ
  • θυσιαστηρίου, τὸ δὲ κατάλοιπον
  • τοῦ αἵματος καταστραγγιεῖ ἐπὶ
  • τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου·
  • ἁμαρτία γάρ ἐστι. (10) καὶ τὸ δεύτερον
  • ποιήσει ὁλοκάρπωμα, ὡς καθήκει.
  • καὶ ἐξιλάσεται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτοῦ, ἧς ἥμαρτε, καὶ ἀφεθήσεται αὐτῷ…

(περισσότερα…)