Οί Φοροτεχνικοί προσέφυγαν στό Συμβούλιο τής ‘Επικρατείας κατά τής »Φοροκάρτας».

16.06.2011

Η νομιμότητα των διατάξεων που καθιερώνουν την ηλεκτρονική μαγνητική κάρτα στην οποία θα καταγράφονται οι αποδείξεις δαπανών όπως και η επιβολή ανωτάτου πλαφόν στις συναλλαγές με μετρητά (1.500 ευρώ), θα κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά την σχετική προσφυγή που κατέθεσε η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων (ΠΕΦΕ).

Η ηλεκτρονική κάρτα καταγραφής των αποδείξεων προβλέπεται από το Ν. 3943/2011 και την από 9.5.2011 απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Η προμήθεια της κάρτας θα γίνεται δωρεάν από τις τράπεζες, οι πολίτες όμως για να την αποκτήσουν θα πρέπει να συνάπτουν συμβάσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα που θα τις χορηγούν.

(περισσότερα…)

Advertisements

Πάτρα, Σάββατο 21η Μαίου 2011 – ‘Εκδήλωση ‘αντίστασης ‘ενάντια στήν ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση καί τήν Κάρτα τού Πολίτη.

Η Παλλαική Ένωση ‘Αχαιών διοργανώνει στήν Πάτρα τό Σάββατο 21 Μαίου 2011, στήν Πλατεία Γεωργίου Α’ στό Μέγαρο λόγου καί τέχνης στίς 4 μ.μ., ‘Εκδήλωση ‘αντίστασης μέ θέμα : » Η ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση καί η Νεοεποχίτικη Κάρτα τού Πολίτη».

Άνακοίνωση ΠΟΕ (Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων) (23.04.1998) – Άρνηση παραλαβής ήλεκτρονικών ταυτοτήτων γία λόγους συνειδήσεως.