Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Μετά τις αντιδράσεις τού κόσμου, προσπαθούν να φέρουν την Κάρτα τού Πολίτη, Φοροκάρτα καί τίς άλλες Ηλεκτρονικές κάρτες με ύπουλο τρόπο.

http://news247.gr/newspapers/Afternoon/eleftheri_ora/eleytherh_wra.846810.html

28.04.2011

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση από τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, ενώ τις επόμενες μέρες θα δοθεί στη δημοσιότητα το επιχειρησιακό σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νόμου, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα της κυβέρνησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, τον περιορισμό της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης, αλλά και για μία σύγχρονη δημόσια διοίκηση.

Επίσης, όπως προβλέπεται σε διάταξη του νομοσχεδίου, θα αυξηθούν οι ώρες εργασίας για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, από 37,5 σε 40, δηλαδή ότι ισχύει και στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που είχε προαναγγείλει ο κ. Ραγκούσης πριν λίγες εβδομάδες.

Όπως έχει δηλώσει ο κ. Ραγκούσης, η χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τους πολίτες με τις υπηρεσίες του δημοσίου θα «χτυπήσει» τη διαφθορά και θα επιφέρει σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους, αφού εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 25%.

Στο μεταξύ, μια μεγάλη αλλαγή στο δημόσιο τομέα σχεδιάζει να εφαρμόσει η κυβέρνηση από το φθινόπωρο τροποποιώντας το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς, όμως, να θίγεται η εργασιακή τους σχέση, καθώς η μονιμότητα τους καλύπτεται από το Σύνταγμα.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εξετάζει την μετατροπή όλων των δημοσίων υπαλλήλων από υπαλλήλους κάθε υπουργείου, όπως συμβαίνει σήμερα, σε υπαλλήλους του Κράτους, υπαγόμενους σε ένα κεντρικό φορέα, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

http://news.gr.msn.com/political/article.aspx?cp-documentid=157203549

Δείτε ‘εδώ παλαιότερο άρθρο μας :

‘Ακόμα πιό κοντά στήν Κάρτα τού Πολίτη, Φοροκάρτα καί τίς ‘άλλες ‘Ηλεκτρονικές Κάρτες. Κατατέθηκε σέ ”Δημόσια Διαβούλευση” τό Σχέδιο Νόμου γιά τήν ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

‘Ακόμα πιό κοντά στήν Κάρτα τού Πολίτη, Φοροκάρτα καί τίς ‘άλλες ‘Ηλεκτρονικές Κάρτες. Κατατέθηκε σέ »Δημόσια Διαβούλευση» τό Σχέδιο Νόμου γιά τήν ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Ξεκίνησε σήμερα Κυριακή 9 Ιανουαρίου και ώρα 16:00 η Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης http://www. open gov.gr/ypes/?p=984 η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 30 Ιανουαρίου, 23:59, δηλαδή συνολικά 21 ημέρες μόνο.
.
Ακολουθεί η ανακοίνωση της Διαβούλευσης:
.
“Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,
.
Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, με όρους αποτελεσματικότητας και διαφάνειας. Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειάς μας για απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη μείωση της γραφειοκρατίας με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας αποδοτικής και φιλικής στον πολίτη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης.
.
Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποθέσεων θα επιφέρει μείωση των περιπτώσεων, όπου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία σε μία δημόσια υπηρεσία μειώνοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς, καθώς η παροχή της δημόσιας υπηρεσίας αποπροσωποποιείται.
.
Μελέτες που έχουν διεξαχθεί πρόσφατα από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και στο πλαίσιο της ΕΕ δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών βαρών οφείλεται στην ύπαρξη νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που απαιτούν την αυτοπρόσωπη παρουσία στις δημόσιες αρχές για την ολοκλήρωση μιας διοικητικής διαδικασίας. Η θεσμική κατοχύρωση του ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας με τις δημόσιες αρχές υποστηρίζει την επίτευξη του στόχου μείωσης των διοικητικών βαρών κατά 25%.
.
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η διευκόλυνση των πολιτών από τους φορείς του δημόσιου τομέα, εισάγοντας καινοτομίες όπως: [α] την έκδοση ηλεκτρονικών διοικητικών πράξεων με παράλληλη κατοχύρωση των προϋποθέσεων για τη νομική και αποδεικτική ισχύ των ηλεκτρονικών εγγράφων [β] τη θέσπιση της αυτεπάγγελτης ή κατ΄ αίτηση αναζήτησης εγγράφων που τηρούνται σε οποιοδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, απαλλάσσοντας τον πολίτη ή τις επιχειρήσεις από την επιβάρυνση για επικύρωση αντιγράφων για κάθε συναλλαγή τους με τη Διοίκηση, [γ] τη γενίκευση και καθιέρωση της δυνατότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών οικονομικών συναλλαγών και πληρωμών με φορείς του δημόσιου τομέα κ.λπ.
.
Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί ότι η ηλεκτρονική λειτουργία της Διοίκησης, όπως το Σύνταγμα ορίζει, βασίζεται σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που καθιστά δικαίωμα και όχι υποχρέωση για τον πολίτη την επιλογή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους δημόσιους φορείς. Πάντοτε, με αδιαπραγμάτευτη τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών-χρηστών των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών τους δεδομένων.

Θέτοντας το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σε δημόσια διαβούλευση, σας καλούμε να διατυπώσετε τις προτάσεις και απόψεις σας μέχρι την Κυριακή 30 Ιανουαρίου, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων, που στην πραγματικότητα θα οδηγήσει το κράτος και τη δημόσια διοίκηση στην «μετα-ΚΕΠ» εποχή.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και τη συνεργασία

Γιάννης Ραγκούσης

Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”

Κατεβάστε τό Σχέδιο Νόμου ‘εδώ :

http://www.opengov.gr/ypes/wp-content/uploads/downloads/2011/01/sn_ilektroniki_dikyvernisi.pdf

‘Αναδημοσίευση ‘από : http://neaproia.wordpress.com/2011/01/09/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC/
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
.
Στό Προσχέδιο νόμου πού κατάτεθηκε γιά δήθεν »δημόσια διαβούλευση», δέν γίνεται ευθεία ‘αναφορά στήν Κάρτα τού Πολίτη ‘η τήν Φοροκάρτα, μέ τά γνωστά ‘ονόματα τους. Σέ 2 σημεία ‘αναφέρεται ότι οί πληρωμές πρός τό Δημόσιο θά γίνονται μέσω Πιστωτικών ή ‘αλλων Καρτών, χωρίς νά κατονομάζεται ποιές, πόσες καί πώς θά είναι αυτές οι κάρτες.
‘Αρθρο 24.1
.
Επιτρέπεται η είσπραξη (ειδικών)φόρων, παραβόλων, τελών, ενσήμων, χαρτοσήμων, προστίμων και εν γένει η οικονομική εκκαθάριση οφειλών φυσικών και ΝΠΙΔ προς φορείς του δημόσιου τομέα με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούν οι υπόχρεοι ή με χρέωση πιστωτικών ή άλλων καρτών που χρησιμοποιούνται ως μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής και έχουν εκδοθεί στο όνομα των υπόχρεων.
.
Άρθρο 25.2
.
Η καταβολή έχει ολοκληρωθεί όταν στον υπόχρεο κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά η επιβεβαίωση της συναλλαγής, η χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού ή πιστωτικής ή άλλης κάρτας που χρησιμοποιείται ως μέσο ηλεκτρονικής πληρωμής και ο ακριβής χρόνος που ολοκληρώθηκε η συναλλαγή (χρονοσήμανση).
.
Τέλος βλέπουμε νά ‘ανοίγει άλλη μιά Κερκόπορτα γιά τό προσωπικό μας ‘απόρρητο αφού : Έπιτρέπεται η Περαιτέρω Χρήση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
.
‘Αρθρο 8.1 Περαιτέρω χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για στατιστικούς λόγους ή για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών επιτρέπεται είτε με ανωνυμοποίηση των δεδομένων αυτών είτε με έγγραφη συγκατάθεση των φυσικών προσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων τους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει. 

‘Ετοιμαστείτε γιά »Περαιτέρω Χρήση» …

ΕΚΤΑΚΤΟ – Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, άνοιξε Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων, γία τήν κάρτα τού Πολίτη (RFID).

Το  Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, άνοιξε Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων, γία τήν κάρτα τού Πολίτη.

Τό Site υποτίθεται οτί είναι ενημερωτικό  καί καλεί τόν Έλληνικό λαό σέ συζήτηση καί διαβούλευση (λές καί δεν έχουν ήδη αποφασίσει ή παρει εντολές τί θά κάνουν 🙂 )

Tό ακόμα πίο περίεργο είναι ή ίστοσελίδα θά είναι ανοιχτή σέ σχόλια μέχρι τήν 12.12.2010, ημέρα πού » όλως τυχαίως » θά γίνει συγκέντρωση έξω από τήν Βουλή, γιά τό θέμα τής RFID Κάρτας τού Πολίτη. !!!!!!

Άς δούμε καί μερικά σημεία του.

1. … Ο πολίτης θα έχει μόνον ένα έντυπο, την Κάρτα Πολίτη.

Ή Έξυπνη RFID Κάρτα τού Πολίτη (μέ Microchip), κατονομάζεται ώς έντυπο. !!!!!!  

2. … Παράλληλα, θα φέρει πλινθίο, μέσω του οποίου θα προσφέρεται, για όποιον πολίτη το επιθυμεί, η δυνατότητα ψηφιακής αυθεντικοποίησης κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η δυνατότητα παραγωγής ψηφιακής υπογραφής εγγράφων.

 Τό Microchip κατονομάζεται ώς πλινθίο (= μικρός πλίνθος, τουβλάκι), μία από τίς αρκετές λέξεις τής καθαρεύουσας, πού προσπαθεί νά αποδώσει τόν όρο Microchip, στά Έλληνικά , λέξη τήν οποία γνωρίζουν ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ καί δέν χρησιμοποιεί ΚΑΝΕΝΑΣ, αντί τού όρου Chip, microchip ή Όλοκληρωμένο κύκλωμα. !!!!

Δείτε εδώ

Α. Σκοποί και πλαίσιο χρήσης της Κάρτας Πολίτη http://www.opengov.gr/ypes/?p=877

Β. Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Κάρτας Πολίτη http://www.opengov.gr/ypes/?p=875

Γ. Σχεδιασμός Υλοποίησης της Κάρτας Πολίτη http://www.opengov.gr/ypes/?p=862

Δ. Περιεχόμενο Προτάσεων της Διαβούλευσης http://www.opengov.gr/ypes/?p=931

Τά Σχόλια δικά σας …

ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΠΩΣ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ: http://www.opengov.gr/ypes/?p=877&cpage=2#comments

ΔΕΝ ΤΗ ΔΕΧΟΜΑΙ. Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟΣ. ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ ΣΚΥΛΙΑ ΝΑ ΤΑΪΣΩ. ΔΕΝ ΣΥΝΑΛΑΣΣΟΜΑΙ ΜΕ ΤΟ (ΚΡΑΤΟΣ).ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΡΙΟΙ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Δεν πρόκειται να παραλάβω την κάρτα του πολίτη. Παραβιάζει τα προσωπικά μου δεδομένα και τη θρησκευτική μου συνείδηση. Καλύτερα θα ήταν να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής που υπάρχει. Δεν υπάρχει λόγος να δαπανώνται χρήματα (τη στιγμή που δεν υπάρχουν) για τέτοιου είδους καινοτομίες όταν τόσα χρόνια χρησιμοποιείται η κλασική ταυτότητα χωρίς κανένα πρόβλημα. Επίσης, θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι απειλείτε αστυνομικούς με αποταγή τους από το σώμα, σε περίπτωση δεν παραλάβουν τη νέα κάρτα.

Η κάρτα του πολίτη προσβάλλει βάναυσα τη θρησκευτική μου συνείδηση και την προσωπική μου ελευθερία, γι’αυτό και δεν πρόκειται να την παραλάβω. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι για να παταχθεί η γραφειοκρατία και να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Ο μόνος που εξυπηρετείται με την κάρτα είναι ο «μεγάλος αδελφός».

Το κράτος επιθυμεί να μεταβούμε στην ψηφιακή εποχή. Ας προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τη σημαίνει ψηφιακό. Προέρχεται από τη λέξη ψηφίο. Τα δυο ψηφία που κυριαρχούν στα ηλεκτρονικά συστήματα είναι το 0 και 1. Στον καινούργιο κόσμο οι άνθρωποι μετατρέπονται σε αυτά τα δυο τα ψηφία. Η ύπαρξη τους γίνεται 0 και 1. Στην ασφάλεια ψηφιακών συστημάτων η πρώτη αρχή που διδάσκεται είναι ότι ‘ΔΕΝ υπάρχει ασφαλές σύστημα’. Ότι κλειδώνει ξεκλειδώνει. Πρόσφατα δημοσιεύματα του διεθνή τύπου αναφέρουν αρκετά περιστατικά παραβίασης τραπεζών και υπηρεσιών (ΝΑΣΑ), με ποιο τρανή απόδειξη την παραβίαση (hacking) του συστήματος του CERN. Φανταστείτε ποσό ασφαλή μπορεί να είναι μια κάρτα που θα καβαλάει όλοι μας τη ζωή. Θα εμπιστευτείτε τη ζωή σας στο 0 και το 1. Εγώ ΟΧΙ. Εμπιστεύομαι τη ζωή μου μόνο στο ΘΕΟ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο καταργούν την ανάλογη «καρτα πολίτη» εξαιτίας ζητημάτων που δημιουργήθηκαν γύρω απο τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών αλλα και γιατί διαπιστώθηκε πως το κόστος συντήρησης και διαχείρησης των βάσεων δεδομένων και της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής ήταν δυσβάσταχτο για το Βρεταννικό Δημόσιο.

Άντε να δούμε εάν αυτή την δημόσια διαβούλευση την λαμβάνετε καθόλου υπ’όψιν. Το δεύτερο που θέλω να θέσω είναι το θέμα των προσωπικών δεδομένων.Εδώ εταιρίες όπως η microsoft που αναπτύσσουν τόσα συστήματα ασφαλείας βγάζουν καινούρια windows και σε δύο μήνες τα βρίσκουμε σπασμένα,θα καταφέρει το κράτος να προστατέψει τα δεδομένα μας?Τι θα αποθηκεύεται τελικά στις κάρτες?
Αφήστε τις αηδίες και βάλτε μυαλό μην μας εξοργίσετε τελείως!!!

Αφού θα το κάνετε που θα το κάνετε ( μας ρωτάτε για να ρωτάτε )

Δεν επιθυμώ την κάρτα του πολίτη. Ως έλληνας και χριστιανός ορθόδοξος έμαθα ότι «όποιος ελέυθερα συλλογάται, συλλογάτε καλά».Επιπλέον η αναγραφή του 666 έρχεται σε αντίθεση με την Αποκάλυψη του Ιωάννη και με τους όρκους μας απο φοιτητές,στρατιώτες, πολιτικοί κ.α. για την αναγνώριση της Αγίας Τρίαδας στο πρόσωπο του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.Προσέχτε.. ζούμε σε εσχατολογικά έτη. Το έθνος μας είναι ευλογημένο. Εμείς πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα στους άλλους λαούς και όχι να ισοπεδωθούμε.

Κυρίες και Κύριοι,
ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ μπορείτε να μας τα στερήσετε.
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ όμως δε θα μπορέσετε ΠΟΤΕ να μας την αφαιρέσετε

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟΙ! ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ!

Κύριοι του υπουργείου,
Το σύνταγμα και οι νόμοι απαγορεύουν τις υποκλοπές και όμως κανένας δεν προστάτευσε τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης από αυτήν.

Η EU Data Protection Directive 95/46/EU σαφώς καθορίζει ότι ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τι περιέχει η κάρτα (κατ’ αντιστοιχία με την δυνατότητα που τώρα έχει να γνωρίζει τι γράφει το Δ.Α.Τ