Γιατί δεν πρέπει να πάρουμε την «Κάρτα του Πολίτη» – Δημήτρης Χατζηνικολάου, Αν. Καθηγητής Οικονομικών του Παν/μίου Ιωαννίνων.

Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2011

Η Κυβέρνηση μας μίλησε για την «αναγκαιότητα» και για τα πλεονεκτήματα της «Κάρτας του Πολίτη» (εφεξής ΚτΠ), όπως ότι θα διευκολυνθούν οι συναλλαγές, θα καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή κ.λπ., αλλά αποσιώπησε τα μειονεκτήματα. Αυτό αντιβαίνει στη θεμελιώδη αρχή που λέγει ότι πριν λάβουμε μία απόφαση για να προβούμε ή όχι σε μία ενέργεια, συγκρίνουμε το αναμενόμενο όφελος από αυτή την ενέργεια με το αναμενόμενο κόστος της.

Όταν έχουμε μία ιδέα για το αναμενόμενο όφελος, αλλά όχι και για το κόστος, τότε δεν μπορούμε να εξαγάγουμε λογικά συμπεράσματα και να πάρουμε ορθές αποφάσεις. Ωστόσο, εξ όσων γνωρίζω, η Κυβέρνηση δεν έχει διαψεύσει τα δημοσιεύματα περί «ηλεκτρονικού φακελώματος» που θα πραγματοποιηθεί με την ΚτΠ, περί της δυνατότητας παρακολουθήσεως των πολιτών μέσω του τσιπ που θα φέρει η ΚτΠ, περί της αναγραφής του δυσωνύμου αριθμού 666 στην ΚτΠ κ.λπ. Συνεπώς, συμπεραίνω ότι τα δημοσιεύματα αυτά εκτιμούν με αρκετή ακρίβεια το κόστος που θα προκύψει από την ΚτΠ, οπότε θεωρώ δυνατή την εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων και τη λήψη ορθών αποφάσεων με βάση την πληροφόρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Πρώτον, εφόσον με την ΚτΠ περιορίζονται οι ατομικές ελευθερίες, λόγω του «ηλεκτρονικού φακελώματος», της δυνατότητας παρακολουθήσεως των πολιτών κ.λπ., ουδείς πρέπει να την λάβει. Το πράγμα γίνεται απείρως χειρότερο αν αληθεύει ότι ο πολίτης θα κουβαλά μαζί του τον «φάκελό» του (δηλαδή την ΚτΠ), ο οποίος θα περιλαμβάνει τα πάντα γι αυτόν (ιατρικό ιστορικό, φορολογικές εκκρεμότητες, ποινικό μητρώο κ.λπ.), χωρίς καν να γνωρίζει το περιεχόμενο του «φακέλου»! Έτσι, ανά πάσα στιγμή, εξ αιτίας κάποιας λεπτομέρειας που θ’ αναφέρεται στον «φάκελο», ο πολίτης θα μπορεί ν’ αποκλεισθεί από μία θέση εργασίας ή από ένα ταξίδι που θέλει να κάνει σε ξένη χώρα, να θεωρηθεί ύποπτος ή ακόμη και ένοχος κάποιου εγκλήματος που δεν διέπραξε κ.λπ. Ποιος εχέφρων και αξιοπρεπής άνθρωπος θα αντάλλασσε ένα κομμάτι από το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας του με κάποιες επιπλέον διευκολύνσεις στις συναλλαγές του;

Δεύτερον, εφόσον η ΚτΠ είναι ένα μέσον (ίσως το κυριώτερο) για την υλοποίηση της παγκοσμιοποιήσεως, όπου θα υπάρχει μία παγκόσμια κυβέρνηση, η οποία δεν θα λογοδοτεί στους λαούς και άρα η ΚτΠ αποσκοπεί στην επιβολή μιας παγκόσμιας δικτατορίας, έπεται και πάλιν ότι ουδείς άνθρωπος που αγαπά τη δημοκρατία πρέπει να λάβει την ΚτΠ. Το ότι η παγκόσμια διακυβέρνηση θα καταργήσει τη δημοκρατία είναι νομίζω φανερό. Κατ’ αρχάς, προωθούν την παγκόσμια κυβέρνηση χωρίς να ρωτήσουν τους λαούς, οι οποίοι σε αρκετά μέρη του κόσμου έχουν ήδη δείξει ότι είναι αντίθετοι.

(περισσότερα…)