Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Σατανιστική μουσική.

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Σατανιστική μουσική.

(επιμέλεια Κατερίνας Βασιλάκη, μουσικού)

Α΄

Η δίψα για δύναμη, οι τελετουργικοί φόνοι και ο εθισμός σε κάθε είδους σαδισμό καλλιεργούνται με τη σατανιστική μουσική και προετοιμάζουν το έδαφος του νεοσατανισμού. Όπως και άλλες φορές τονίσαμε, ο εγκέφαλος γνώστης σατανιστικής ομάδας πήρε τα πρώτα μαθήματα σατανισμού μέσω της μουσικής αυτής.

ΟΡΙΣΜΟΣ: Τι είναι μουσική, κίνδυνοι

Μουσική είναι ο αρμονικός συνδυασμός των ήχων. Η μουσική ασκεί εκπληκτική επίδραση στον άνθρωπο και εκφράζει τον πολιτισμό ενός λαού. Αν αλλάξει κανείς τη μουσική, απειλεί τις πολιτιστικές αξίες και τα πολιτιστικά και πνευ­ματικά θεμέλια της κοινωνίας μας. Μπροστά σ’ αυτή την απειλή βρισκόμαστε σήμερα με την σατανιστική Μουσική.

(περισσότερα…)

Ο Σατανισμός νομιμοποιείται στη Σουηδία.

Ο Σατανισμός νομιμοποιείται στη Σουηδία

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς

Εἴμαστε δυστυχῶς ἀναγκασμένοι νά φέρνουμε στό φῶς τῆς δημοσιότητας, μέ σκοπό τήν ἐπαγρύπνηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί νά σχολιάζουμε περιπτώσεις ἔσχατης πνευματικῆς καί ἠθικῆς κατάπτωσης τοῦ συγχρόνου κόσμου. Μία ἀπό τίς φοβερότερες πτυχές τῆς σύγχρονης ἠθικῆς καί πνευματικῆς κατάπτωσης εἶναι καί ἡ πρωτοφανής στήν παγκόσμια ἱστορία «συμφιλίωση» τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν «ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνο» (Ἰωάν. 8,9), τόν ὀλετήρα τῆς ἀνθρωπότητας καί ὁλοκλήρου τῆς κτίσεως, τόν Σατανᾶ.

Ἡ γενική ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν ἀληθινό Θεό, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, εἶναι εὐθέως ἀνάλογη μέ τήν ὑποταγή τοῦ στόν Σατανᾶ καί τή λατρεία του σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τοῦ κόσμου.

(περισσότερα…)