Ο Σατανισμός νομιμοποιείται στη Σουηδία.

Ο Σατανισμός νομιμοποιείται στη Σουηδία

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς

Εἴμαστε δυστυχῶς ἀναγκασμένοι νά φέρνουμε στό φῶς τῆς δημοσιότητας, μέ σκοπό τήν ἐπαγρύπνηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί νά σχολιάζουμε περιπτώσεις ἔσχατης πνευματικῆς καί ἠθικῆς κατάπτωσης τοῦ συγχρόνου κόσμου. Μία ἀπό τίς φοβερότερες πτυχές τῆς σύγχρονης ἠθικῆς καί πνευματικῆς κατάπτωσης εἶναι καί ἡ πρωτοφανής στήν παγκόσμια ἱστορία «συμφιλίωση» τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν «ἀπ᾽ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνο» (Ἰωάν. 8,9), τόν ὀλετήρα τῆς ἀνθρωπότητας καί ὁλοκλήρου τῆς κτίσεως, τόν Σατανᾶ.

Ἡ γενική ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν ἀληθινό Θεό, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, εἶναι εὐθέως ἀνάλογη μέ τήν ὑποταγή τοῦ στόν Σατανᾶ καί τή λατρεία του σέ ὅλα τά μήκη καί πλάτη τοῦ κόσμου.

(περισσότερα…)