Αιβανχόφ – Παγκόσμια Λευκή Αδελφότητα & Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Προγεννητικής Ἀγωγῆς

Αιβανχόφ – Παγκόσμια Λευκή Αδελφότητα & Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Προγεννητικής Ἀγωγῆς


Πρόσφατα έφτασαν καταγγελίες ευσεβών πιστών για την ύπαρξη και τη δράση στον Πειραιά παραρτήματος μιάς διεθνούς οργάνωσης με την επωνυμία «Παγ­κό­σμια Ορ­γά­νω­ση των Σωματεί­ων Προ­γεν­νη­τι­κής Α­γω­γής, ΟΜΑΕΠ». Οι καταγγελίες αναφέρονται σε δοξασίες και πρακτικές της οργάνωσης, αντίθετες με την Ορθόδοξη Χριστιανική μας πίστη. Μάλιστα, όπως μας πληροφόρησαν, απηχούν, νεοεποχίτικες και αποκρυφιστικές αντιλήψεις. Για την ενημέρωση των ορθοδόξων πιστών της μητροπολιτικής μας περιφέρειας κρίναμε σκόπιμο να παραθέσουμε επιστολή του κ. Γεράσιμου Βλάχου, Κοινωνικού Λειτουργού, ο οποίος έχει ασχοληθεί ενδελεχώς με την ύπαρξη και τη λειτουργία της ως άνω οργανώσεως.

(περισσότερα…)