Κωνσταντίνα Αλεβίζου. Η ενέργεια: στη Γιόγκα, στις εναλλακτικές θεραπείες και στις πολεμικές τέχνες.

Κωνσταντίνα Αλεβίζου. Η ενέργεια: στη Γιόγκα, στις Εναλλακτικές θεραπείες και στις πολεμικές τέχνες. (Εἰσήγηση στήν ἡμερίδα τῆς Π.Ε.Γ., στίς 17.6.2018).

Ἡ γιόγκα δέν εἶναι εἶδος γυμναστικῆς ἀλλά ἀποτελεῖ βασικά πνευματική ἄσκηση. Ὅπως λένε οἱ δάσκαλοι τῆς γιόγκα, σκοπός τους εἶναι νά ἐνεργοποιηθεῖ ἡ θεϊκή, γι’ αὐτούς, ἐνέργεια, ἡ πράνακουνταλίνι.

Ἐδῶ θά ἐπισημάνουμε τήν ὁμοιότητα τῆς φιλοσοφίας τῶν ἐνεργειῶν στή γιόγκα, στίς ἐναλλακτικές θεραπεῖες καί στίς πολεμικές τέχνες.

(περισσότερα…)