Συμβολή στην Αντι-Οικουμενιστική Θεολογία. Σειρά Δ΄: Ενημέρωσις περί Οικουμενισμού. (Βιντεοταινίες)

30.6.1995 Rwmh sumproseuxh

*Σημείωση : Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε (download) τα παρακάτω βίντεο, επειδή έχουν μέγεθος εκατοντάδες ΜΒ, να είστε υπομονετικοί, χρειάζονται κάποια λεπτά.

___

Οικουμενισμός. Ένας διάλογος για την μαρτυρία της Ορθοδοξίας ; ή μία αναγνώρισις των αιρετικών ως μελών της Εκκλησίας του Χριστου ;

Οικουμενισμός. Μία θεάρεστος κίνησις για την ενότητα των Χριστιανών ; ή μία αίρεσις που καλλιεργεί την συνύπαρξη και συνεργασία φωτός και σκότους ;

Οικουμενισμός. Μιά προσπάθεια επιστροφής των αιρετικών στην αλήθεια της Ορθοδοξίας ; ή μία παναίρεσις η οποία σχετικοποιεί την αλήθεια και την εξισώνει τελικά με το ψεύδος ;

(περισσότερα…)

Η΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως (2000) : ”Οικουμενική Κίνησις και Ορθόδοξος Αντι-οικουμενισμός – Η κρίσιμος αντιπαράθεσις ενός αιώνος”, (Βιντεοταινία).

Η΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως : «Οικουμενική Κίνησις και Ορθόδοξος Αντι-οικουμενισμός – Η κρίσιμος αντιπαράθεσις ενός αιώνος» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 6/19 Μαρτίου 2000).

Βιντεοταινία (36′ 10″, 74.2 MB) (High Quality, 178 MB)

 • «Οι σχέσεις των ορθοδόξων Οικουμενιστών με τον Παπισμό στο κατώφλι της νέας χιλιετίας»

 .

Α’ Μέρος της Ομιλίας (37′ 47″, 77.5 MB)

Β΄ Μέρος της Ομιλίας (41′ 50″, 85.9 MB)

Πηγή : synodinresistance.org

Ι΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως (2002) : ”Η Πατερική Στάσις έναντι του Διαθρησκειακού Συγκρητισμού. Ιερός Χρυσόστομος και Ιουδαίοι”, (Βιντεοταινία).

Ι΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως : «Η Πατερική Στάσις έναντι του Διαθρησκειακού Συγκρητισμού. Ιερός Χρυσόστομος και Ιουδαίοι» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 11/24 Μαρτίου 2002).

Τα πλήρη κείμενα των ομιλιών : Η Πατερική Στάσις έναντι του Διαθρησκειακού Συγκρητισμού. Ιερός Χρυσόστομος και Ιουδαίοι

Βιντεοταινία – Μέρος Α΄ (28′ 05″, 57.6 MB) (High Quality, 114 MB)

 •  «Το «Πνεύμα της Ασσίζης». Η Αίρεσις του Οικουμενισμού και ο Παποκεντρικός Συγκρητισμός»

Βιντεοταινία – Μέρος Β΄ (25′ 34″, 52.4 MB) (High Quality, 126 MB)

.

.

Α’ Μέρος της Ομιλίας (περίληψις) με θέμα: «Η Πατερική Στάσις έναντι του Διαθρησκειακού Συγκρητισμού. Ιερός Χρυσόστομος και Ιουδαίοι» (8′ 22″, 17.2 MB)

Β΄ Μέρος της Ομιλίας (περίληψις) (13′ 38″, 28 MB)

Πηγή : synodinresistance.org

ΙΒ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως (2004) : ”1924-2004: Από το Ημερολογιακό Ζήτημα στην Αίρεσι του Οικουμενισμού”, (Βιντεοταινία).

ΙΒ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως : «1924-2004: Από το Ημερολογιακό Ζήτημα στην Αίρεσι του Οικουμενισμού» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 16/29 Φεβρουαρίου 2004).

Βιντεοταινία (31′ 47″, 65.2 MB) (High Quality, 156 MB)

 •  «Η Αθήνα Οικουμενιστικώτερη του Οικουμενιστικού Φαναρίου»

.

Α΄ Μέρος της Ομιλίας (27′ 29″, 56.4 MB)

Β΄ Μέρος της Ομιλίας (28′ 03″, 56.3 MB)

Πηγή : synodinresistance.org

ΙΔ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως (2006) : ”Ορθοδοξία και Οικουμενισμός – Παποκεντρική Παγκοσμιότης και «Αόρατος Ενότης» της Εκκλησίας”, (Βιντεοταινία).

ΙΔ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως : «Ορθοδοξία και Οικουμενισμός – Παποκεντρική Παγκοσμιότης και «Αόρατος Ενότης» της Εκκλησίας» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 27 Φεβρουαρίου/12 Μαρτίου 2006).

Το αναλυτικό πρόγραμμα και τα κείμενα των ομιλιών

Βιντεοταινία (23′ 08″, 47.4 MB) (High Quality, 114 MB)

 • «Παποκεντρική Παγκοσμιότης και αλλοτρίωσις των ορθοδόξων Οικουμενιστών»

.

Α’ Μέρος της Ομιλίας με θέμα: «Παποκεντρική Παγκοσμιότης και τα αντι-πατερικά πρότυπα των ορθοδόξων Οικουμενιστών» (35′ 14″, 68.8 MB)

Β΄ Μέρος της Ομιλίας με θέμα: «Η Οικουμενιστική Αίρεσις της «Αοράτου Ενότητος» της Εκκλησίας» (41′ 40″, 81.5 MB)

Πηγή : synodinresistance.org

ΙΕ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως (2007) : ”Η Καταδίκη της Αιρέσεως του Παπισμού υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας”, (Βιντεοταινία).

ΙΕ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως : «Η Καταδίκη της Αιρέσεως του Παπισμού υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 14/27 Φεβρουαρίου 2007).

Βιντεοταινία (26′ 37″, 63.1 MB) (High Quality, 132 MB)

 • «Οι Οικουμενισταί αναγνωρίζουν τον Αιρετικό Παπισμό ως Εκκλησίαν»

.

Α’ Μέρος της Ομιλίας με θέμα: «Η Καταδίκη της Αιρέσεως του Παπισμού υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

Β΄ Μέρος της Ομιλίας

Πηγή : synodinresistance.org

ΙΣΤ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως (2008) : ”Ο Διάλογος με το Βατικανό και οι Αντιπαπικές Δηλώσεις”, (Βιντεοταινία).

ΙΣΤ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως : «Ο Διάλογος με το Βατικανό και οι Αντιπαπικές Δηλώσεις» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 3/16 Μαρτίου 2008).

Βιντεοταινία (18′ 36″, 42.3 MB) (High Quality, 86.2 MB)

 •  «Φανάρι -Βατικανό: «Προς σύνθεσιν τελικήν»;»

.

 Α’ Μέρος της Ομιλίας με θέμα: «Ο Διάλογος με το Βατικανό και οι Αντιπαπικές Δηλώσεις» (28′ 40″, 78 MB; High Quality, 155 MB)

Β΄ Μέρος της Ομιλίας (31′ 56″, 85.1 MB; High Quality, 164 MB)

Πηγή : synodinresistance.org

Συμβολή στην Αντι-Οικουμενιστική Θεολογία, Συνάξεις Ορθοδόξου Ενημερώσεως, (Βιντεοταινίες, μέρος 2ο)

Γ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως: «Ο ρόλος του Βατικανού στην σύγχρονη Διαθρησκειακή Κίνησι και η μεγάλη πτώσις των ορθοδόξων Οικουμενιστών» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 28 Φεβρουαρίου/13 Μαρτίου 1995).

 • Βιντεοταινία – Μέρος Α΄
  • I. «Ο Εξωχριστιανικός Οικουμενισμός του Βατικανού»
  • ΙΙ. «Ο Παπισμός ανοίγεται προς τις άλλες θρησκείες»
  • ΙΙΙ. «Ασσίζη 1986: Ιστορική καμπή – το άνοιγμα διευρύνεται»
 • Βιντεοταινία – Μέρος Β΄
  • IV. «Σικάγο 1993: Μία εορτή της θρησκευτικής ποικιλίας».
  • V. «Κανμπέρρα 1994: Ένα νέο οικουμενικό σώμα».
  • VI. «Φανάρι 30.11.1994: Θρονική εορτή Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως».

(περισσότερα…)

Ζ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως (1999) : »Η δραματική κρίσις της Οικουμενικής Κινήσεως και η αφύπνισις του Ορθοδόξου Αντι-οικουμενισμού», (Βιντεοταινία).

Ζ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως : «Η δραματική κρίσις της Οικουμενικής Κινήσεως και η αφύπνισις του Ορθοδόξου Αντι-οικουμενισμού» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 28 Φεβρουαρίου/13 Μαρτίου 1999).

Βιντεοταινία  (42′ 36″, 87.4 MB) (High Quality, 210 MB)

 • «Διάλογος ή Αναγνώρισις; Οι εκτροπές στον Διάλογο με τους Παπικούς και η ένστασις των Ορθοδόξων Αντι-οικουμενιστών»

.

Α’ Μέρος της Ομιλίας, με τίτλο «Η Ορθόδοξος Ένστασις και Αποτείχισις» (34′ 04″, 70 MB)

Β΄ Μέρος της Ομιλίας, με τίτλο «Η κρίσις της Οικουμενικής Κινήσεως» (37′ 51″, 77.7 MB)

Επίλογος (7′ 38″, 15.6 MB)

Πηγή : synodinresistance.org

Συμβολή στην Αντι-Οικουμενιστική Θεολογία, Συνάξεις Ορθοδόξου Ενημερώσεως, (Βιντεοταινίες)

Γ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως: «Ο ρόλος του Βατικανού στην σύγχρονη Διαθρησκειακή Κίνησι και η μεγάλη πτώσις των ορθοδόξων Οικουμενιστών» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 28 Φεβρουαρίου/13 Μαρτίου 1995). 

 • Βιντεοταινία – Μέρος Α΄
  • I. «Ο Εξωχριστιανικός Οικουμενισμός του Βατικανού»
  • ΙΙ. «Ο Παπισμός ανοίγεται προς τις άλλες θρησκείες»
  • ΙΙΙ. «Ασσίζη 1986: Ιστορική καμπή – το άνοιγμα διευρύνεται»
 • Βιντεοταινία – Μέρος Β΄
  • IV. «Σικάγο 1993: Μία εορτή της θρησκευτικής ποικιλίας».
  • V. «Κανμπέρρα 1994: Ένα νέο οικουμενικό σώμα».
  • VI. «Φανάρι 30.11.1994: Θρονική εορτή Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως».

ΣΤ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως: «Η αίρεσις του Οικουμενισμού και η Πατερική Στάσις των Ορθοδόξων» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 23 Φεβρουαρίου/8 Μαρτίου 1998).

(περισσότερα…)