Συμβολή στην Αντι-Οικουμενιστική Θεολογία, (Βιβλία).

Sumproseuxh

Βασιλικὴ τοῦ ῾Αγίου Πέτρου, Βατικανό. Θρονικὴ ῾Εορτὴ Ρώμης 29.6.1995. ῾Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κ.Βαρθολομαῖος συνευλογῆ μὲ τὸν Πάπα ᾿Ιωάννη Παῦλο Β῞ τὸ παπικὸ ἐκκλησίασμα βάσει τῆς ἐπισήμου θέσεως τῶν Οἰκουμενιστῶν τοῦ Φαναρίου, ὅτι ἡ ᾿Ορθόδοξος᾿Εκκλησία καὶ ὁ Παπισμὸς εἶναι »᾿Αδελφαὶ ᾿Εκκλησίαι», »ἐργαζόμεναι ἐν τῷ ἰδίῳ ἀγρῷ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ᾿Αμπελῶνι τοῦ Κυρίου».

Σειρὰ Β΄, Συμβολὴ στὴν ᾿Αντι-οικουμενιστικὴ Θεολογία

  • 1. Το αρχικό όραμα του «Π.Σ.Ε.»
  • 2. Το Διαθρησκειακό άνοιγμα του «Π.Σ.Ε.»
  • 3. Ο Διευθυντής του Διαθρησκειακού Διαλόγου
  • 4. Η Γενική Συνέλευσις της Κανμπέρρας
  • 5. Η εισήγησις της Δρος Τσάνγκ Χιούνγκ Κιούνγκ
  • 6. Η Δρ Τσάνγκ στο Μόναχο και την Βραζιλία
  • 7. Ένα τελικό καίριο ερώτημα

(περισσότερα…)

Μοναχού Αρσένιου Βλιαγκόφτη : Ορθόδοξος Μοναχισμός και σύγχρονος θρησκευτικός και διαθρησκειακός συγκρητισμός.

Το σήμα του Π.Σ.Ε Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (WCC – World Council of Churches) http://www.oikoumene.org/en/home.html

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Δυστυχώς 11 χρόνια μετά την συγγραφή του άρθρου από τον πατέρα Αρσένιο, η κατάσταση με την συμμετοχή Ορθοδόξων στο Π.Σ.Ε. και σε άλλες Οικουμενιστικές κινήσεις και όργανα, παραμένει ίδια άν όχι χειρότερη.

Αυτή την στιγμή συμμετέχουν στο Π.Σ.Ε σαν μέλη του, οι παρακάτω Ορθόδοξες Εκκλησίες :

 • Ελλάδας
 • Κύπρου
 • Αλβανίας
 • Εσθονίας
 • Φινλανδίας
 • Λεττονίας
 • Λιθουανίας
 • Ρουμανίας
 • Σερβίας
 • Ρωσίας

http://www.oikoumene.org/en/member-churches.html

(περισσότερα…)

Αύγουστίνου Καντιώτη – Προδοσία τής Όρθοδόξου Πίστεως.

Αύγουστίνου Καντιώτη – Προδοσία τής Όρθοδόξου Πίστεως

Φλώρινα 2007.

Κατεβάστε το εδώ

Αύγουστίνου Καντιώτη – Προδοσία τής Όρθοδόξου.pdf