Βασίλειος Γεωργόπουλος. Αναφορά σε μια ψυχοσέκτα. (EST / Erhard Seminar Training).

Βασίλειος Γεωργόπουλος. Αναφορά σε μια ψυχοσέκτα. (EST / Erhard Seminar Training).

Ι) Ὁ Ἱδρυτής τῆς σέκτας: Ἱδρυτής τῆς ἐν λόγῳ σέκτας ὑπῆρξε ὁ Werner Erhard. To πραγματικό του ὄνομα ἦταν John Raul Rosenberg, ἐνῶ τό ψευδώνυμό του, μέ τό ὁποῖο ἦταν γνωστός, ἀποτελεῖ σύνθεση ἀπό τά ὀνόματα δύο ἐπιφανῶν Γερμανῶν, τοῦ φυσικοῦ Werner Heisenberg καί τοῦ καγκελλάριου Ludwig Erhard. Ὁ Werner Erhard γεννήθηκε 5-9-1935 στή Φιλαδέλφεια τῶν Η.Π.Α.

Ἐργάστηκε διαδοχικά σέ διάφορες ἐργασίες καί παντρεύτηκε σέ νεαρά ἡλικία. Τό 1959 ἐγκατέλειψε τή γυναίκα του καί τά πέντε παιδιά του γιά κάποια ἄλλη γυναίκα, τήν ὁποία παντρεύτηκε σέ ἄλλη πολιτεία τῶν Η.Π.Α. καί ἀπέκτησε μαζί της ἄλλα παιδιά. Ἡ ἐγκατάλειψη τῆς οἰκογένειάς του καί ὁ φόβος του νά μή τόν ἐντοπίσουν, τόν ὁδήγησαν στό νά χρησιμοποιεῖ τό ψευδώνυμο, τό ὁποῖο ἀναφέραμε. Πρίν δημιουργήσει τό EST εἶχε θητεύσει στή Σαηεντολογία καί εἶχε ἀσχοληθεῖ μέ Ζέν, γιόγκα, ἔλεγχο τοῦ νοῦ, ὕπνωση, ψυχολογία Γκεστάλτ κ.ἄ.

(περισσότερα…)