Ομοιοπαθητική. Επιστήμη ή αποκρυφισμός;

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη

Ομοιοπαθητική. Επιστήμη ή αποκρυφισμός;

Τὸ 1998, δύο μόλις χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου κυκλοφόρησε ἕνα ἐγχειρίδιο· ἕνα μοναδικὸ γιὰ τὰ χρονικὰ τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνα στὴ χώρα μας, ἐγχειρίδιο. Έκδότης ἦταν ἡ «Πρωτoβoυλία Γoνέων Βoρείου Ἑλλάδoς γιὰ τὴν Προστασία τοῦ Eλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ, τῆς Oἰκογενείας καὶ τοῦ Ἀτόμου», Πολυτεχνείου 29, Πoλύγυρoς· καρδιὰ τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος, ὁ Μοναχὸς π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης καὶ ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου: «Ἡ Ὁμοιοπαθητικὴ Ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη» 1.

Ἦταν μία τολμηρὴ ἀπόφαση γιατί μέχρι τὴν ἐποχὴ τῆς ἔκδοσης, ἡ Ὁμοιοπαθητικὴ εἶχε ἀφεθεῖ νὰ καταστεῖ πανίσχυρη μὲ προσβάσεις σὲ πνευματικοὺς Πατέρες καὶ μοναστήρια, εἰδικὰ στὴ Βόρειο Ἑλλάδα.

Σήμερα, 20 καὶ πλέον χρόνια μετά, καὶ μὲ ἐπίπονη ἐργασία Πατέρων καὶ ἀδελφῶν, ἡ Ὀρθόδοξη κοινότητα ἐμφανίζεται πιὸ «ὑποψιασμένη» ἐπάνω στὸ πρόβλημα τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς, χωρὶς ὅμως καὶ νὰ ἔχει ὁλοσχερῶς ἀπορρίψει τὸ ὁλιστικόἐνεργειακὸ καὶ ἐναλλακτικὸ αὐτὸ μόρφωμα.

(περισσότερα…)

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ. Ἐπιστήμη; Πιστή; Ἰατρική; Μαγεία;

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ. Ἐπιστήμη; Πιστή; Ἰατρική; Μαγεία;

Ὀάνα Ἰφτίμε, Ἀλέξαντρου Ἰφτίμε, Κωνσταντίνα Ἀλεβίζου

Τὸ θέμα τοῦ βιβλίου ἀφορᾷ ἕνα πολὺ σοβαρὸ ζήτημα, ποὺ ἔχει δημιουργήσει σύγχυση σὲ πολὺ κόσμο, συμπεριλαμβανομένων καὶ πιστῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Πρόκειται γιά τὶς λεγόμενες ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες καὶ ἰδιαίτερα τὴν Ὁμοιοπαθητική, ἡ ὁποία εἶναι καὶ ἡ περισσότερο διαδεδομένη. Οἱ συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου, εἶναι Ῥουμάνοι ἐπιστήμονες Βιολόγοι. Ἡ Ὀάνα Ἰφτίμε εἶναι ἐπίκουρη καθηγήτρια στό τμῆμα Βιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βουκουρεστίου. Ὁ Ἀλέξαντρου Ἰφτίμε εἶναι Βιολόγος ἐρευνητὴς στό Ἐθνικὸ Μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας τοῦ Βουκουρεστίου. Τὸ βιβλίο εἶναι ἀπόλυτα ἐπιστημονικὸ μὲ πολὺ μεγάλο ἀριθμὸ βιβλιογραφικὼν ἀναφορῶν καὶ λεπτομερῆ ἀναδίφηση τῶν πρωτότυπων πηγῶν.

(περισσότερα…)

Ελένη Ανδρουλάκη. Εναλλακτικές »Θεραπευτικές» Μέθοδοι. Μια νέα μορφή πνευματικού ολοκληρωτισμού. (Β’. Ομοιοπαθητική).

Ελένη Ανδρουλάκη. Εναλλακτικές »Θεραπευτικές» Μέθοδοι. Μια νέα μορφή πνευματικού ολοκληρωτισμού. (Α’. Οι απαρχές της εναλλακτικής »Ιατρικής». Διασαφηνίζοντας τους όρους. Η »Ιατρική» της Νέας Εποχής)

Ελένη Ανδρουλάκη. Εναλλακτικές »Θεραπευτικές» Μέθοδοι. Μια νέα μορφή πνευματικού ολοκληρωτισμού. (Γ’. Βελονισμός).


Ελένη Ανδρουλάκη. Εναλλακτικές »Θεραπευτικές» Μέθοδοι. Μια νέα μορφή πνευματικού ολοκληρωτισμού.

Β΄

4. Λίγα λόγια για την Ομοιοπαθητική

Η ομοιοπαθητική, σύμφωνα με ειδικούς μελετητές, Χριστιανούς1 αλλά και αθεϊστές ή σκεπτικιστές2 βασίζεται στην ομοιοπαθητική μαγεία3. Η βασική αρχή της είναι ότι τα όμοια θεραπεύουν τα όμοια. Ο ιδρυτής της ομοιοπαθητικής, ο Σαμουήλ Χάνεμανν, λέει ότι ανακάλυψε με διαλογισμό πως η «άριστη θεραπεία βρίσκεται στην αρχή: Για να θεραπεύεις ήπια, γρήγορα, βέβαια και μόνιμα, διάλεγε για κάθε περίπτωση αρρώστιας ένα φάρμακο, που μπορεί να προκαλέσει όμοια πάθηση (όμοιον πάθος) σαν αυτό που πρόκειται να θεραπεύσει»4!

(περισσότερα…)

Αθανάσιος Αβραμίδης. Εναλλακτικές ή Συμπληρωματικές ή Αναπληρωματικές Θεραπευτικές Μέθοδοι.

Αθανάσιος Αβραμίδης. Εναλλακτικές ή Συμπληρωματικές ή Αναπληρωματικές Θεραπευτικές Μέθοδοι.

Επιστήμη είναι η γνώση του επιστητού, δηλαδή εκείνου το οποίο μπορεί να γίνει γνωστό με την παρατήρηση και το πείραμα Και η Ιατρική, ως θετική επιστήμη, πρέπει να υπακούει σε ορισμένες παραδοχές, μεταξύ των οποίων κυριότερες είναι: α) η πραγματική ύπαρξη των δεδομένων, β) οι φυσικές αισθήσεις οι οποίες δίνουν μια αξιόπιστη αντίληψη περί του υπαρκτού φυσικού κόσμου, γ) ότι τα παρατηρούμενα αποτελέσματα των φυσικών γεγονότων έχουν αιτίες και δ) ισχύουν οι κανόνες της λογικής και του ορθού λόγου. Όταν δε απουσιάζει μία από αυτές, δεν μπορεί μια επιστήμη να θεωρηθεί ως θετική επιστήμη. Για τις θετικές επιστήμες μάλιστα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, βασικότεροι των οποίων είναι, ο περιορισμός στα μετρήσιμα γεγονότα και στην έρευνα του τρόπου των φυσικών φαινομένων, όχι δε και του σκοπού. Διότι σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να πρόκειται για σοφίσματα, με λήψη του ζητουμένου ως αποδεδειγμένης αλήθειας,

(περισσότερα…)

Κωνσταντίνα Αλεβίζου. Η ενέργεια: στη Γιόγκα, στις εναλλακτικές θεραπείες και στις πολεμικές τέχνες.

Κωνσταντίνα Αλεβίζου. Η ενέργεια: στη Γιόγκα, στις Εναλλακτικές θεραπείες και στις πολεμικές τέχνες. (Εἰσήγηση στήν ἡμερίδα τῆς Π.Ε.Γ., στίς 17.6.2018).

Ἡ γιόγκα δέν εἶναι εἶδος γυμναστικῆς ἀλλά ἀποτελεῖ βασικά πνευματική ἄσκηση. Ὅπως λένε οἱ δάσκαλοι τῆς γιόγκα, σκοπός τους εἶναι νά ἐνεργοποιηθεῖ ἡ θεϊκή, γι’ αὐτούς, ἐνέργεια, ἡ πράνακουνταλίνι.

Ἐδῶ θά ἐπισημάνουμε τήν ὁμοιότητα τῆς φιλοσοφίας τῶν ἐνεργειῶν στή γιόγκα, στίς ἐναλλακτικές θεραπεῖες καί στίς πολεμικές τέχνες.

(περισσότερα…)

Προσοχή στη γιόγκα και στις »εναλλακτικές θεωρίες».

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ἀπό τήν «Ἕνωση Γονέων γιά τήν Προστασία τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πολιτισμοῦ, τῆς Οἰκογενείας καί τοῦ Ἀτόμου» ἐλήφθη ἡ δημοσιεύομενη κατωτέρω ἐπιστολή: Αγία Παρασκευή, 4 Απριλίου 2020

Προς τον: Δήμο Αθηναίων, Κοινοποίηση: Μέγαρο Μουσικής και ως Πίνακα Αποδεκτών.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ»

Με αφορμή την υπό την αιγίδα του δήμου σας ημερίδα του συλλόγου Γιόγκα Ελλάδας, με θέμα «Εθισμοί και Απεξάρτηση», στις 25 Ιανουαρίου, η Π.Ε.Γ. θα ήθελε να σας ενημερώσει για τα εξής:

Η γιόγκα είναι θρησκευτικό σύστημα του ινδουισμού και βουδισμού. Στη δύση την προώθησαν δόλια γκουρού (Βιβεκανάντα) και αποκρυφιστές (Έλενα Μπλαβάτσκυ). Την εισήγαγαν στην αρχή σαν «φιλοσοφία» και στη συνέχεια σαν «γυμναστική» και χαλάρωση.

(περισσότερα…)

Η Ομοιοπαθητική ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη Πίστη.

1998 ΠPΩTOBOYΛIA ΓONEΩN BOPEIOY EΛΛAΔOΣ Για την προστασία του Eλληνορθοδόξου Πολιτισμού, της Oικογενείας και του Aτόμου
Πολυτεχνείου 29
T.Θ. 6
631 00 ΠOΛYΓYPOΣ


Aντί Προλόγου

H Oμοιοπαθητική, μία εκ των λεγομένων εναλλακτικών θεραπειών της Nέας Eποχής, δημιουργεί εις τας ημέρας μας σύγχυσιν μεταξύ των χριστιανών. Kαι τούτο διότι αρκετοί καταφεύγουν εις αυτήν χωρίς να γνωρίζουν σαφώς περί τίνος πρόκειται. Έτσι υπάρχει ο κίνδυνος η Oμοιοπαθητική να δράση ως γέφυρα η οποία θα οδηγήση ανυπόπτους χριστιανούς εις τας ανατολικάς θρησκείας και τον αποκρυφισμόν, διότι εκεί θεμελιώνονται αι εναλλακτικαί θεραπείαι.

(περισσότερα…)