Πλήρης λίστα εναλλακτικών »θεραπειών» και επικίνδυνων (σωματικά ή πνευματικά) και ασυμβίβαστων με την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη.

_______

Μέγας Αντώνιος : » Είδον πάσας τας παγίδας του εήχθρού ηπλωμένας επί της γης, και στενάξας είπον. Τις άρα παρέρχεται ταύτας; και ήκουσα φωνής λεγούσης μοι, η ταπεινοφροσύνη ».

Μέγας Αντώνιος : » Είδα όλες τις παγίδες του εχθρού (διαβόλου) απλωμένες πάνω στη γη, και αναστενάζοντας είπα. Ποιός άραγε μπορεί να ξεφύγει από αυτές; και άκουσα φωνή (από το Θεό) να μου λέει, η ταπεινοφροσύνη »

_______

Εισαγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες η χώρα μας και ολόκληρος ο πλανήτης, έχει κατακλυστεί απο τίς λεγόμενες εναλλακτικές, ολιστικές, ενεργειακές η συμπληρωματικές »θεραπείες» και »επιστήμες».

(περισσότερα…)