(1995) Ζ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : Κατάλογος 422 νεοφανών αιρέσων και παραθρησκευτικών ομάδων ασυμβίβαστων με την Ορθόδοξη Πίστη.

Z’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

(Αλίαρτος 20.9 έως 26.9.1995)

ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Ζ’ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

Η Ζ’ Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων γιά θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας, ασχολήθηκε με τις ποικίλες πνευματικές και κοσμοθεωριακές ομάδες και τάσεις καθώς και με τις νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες.

Υπογραμμίστηκε γιά άλλη μια φορά ότι ο θρησκευτικός χάρτης στον ευρύτερο ορθόδοξο χώρο απειλείται όλο και περισσότερο με αλλοίωση. Οι γνωστές θρησκείες και οι ποικίλες αποκλίσεις τους δεν είναι πλέον κάτι το απόμακρο. ‘Ολες οι παραλλαγές τους αναπτύσσουν έντονη προσηλυτιστική δραστηριότητα μεταξύ των Ορθοδόξων.

Ακόμη και ο κίνδυνος τού Ισλάμ, ιδιαίτερα ιδέες τού μυστικισμού των Σούφι, συνιστούν απειλή τόσο γιά τούς Δυτικούς όσο και γιά τούς Ορθοδόξους τής Ανατολής. Βουδιστές και Ινδουιστές ποικίλων αποχρώσεων απειλούν να μολύνουν το πνευματικό και πολιτιστικό περιβάλλον των Ορθοδόξων χωρών. Εξάλλου, ιδέες και θρησκευτικές αντιλήψεις ξένες προς την Ορθοδοξία απειλούν με αλλοίωση την Ορθόδοξη πίστη και με διάβρωση το Ορθόδοξο φρόνημα.

(περισσότερα…)