Αρσένιος Βλιαγκόφτης. Ο διανοητικός χειρισμός στις σέκτες.

Αρσένιος Βλιαγκόφτης. Ο διανοητικός χειρισμός στις σέκτες.

(Εἰσήγηση πού πραγματοποιήθηκε τόν Φεβρουάριο 2017, σέ Ἐκπαιδευτική Ἡμερίδα τῆς Π.Ε.Γ)

Ἄς ἀκούσουμε τή μαρτυρία μιᾶς κοπέλας πού πέρασε ἀπό μία σέκτα. Ἀποτελεῖ, νομίζω, τήν καλύτερη εἰσαγωγή στό θέμα μας, ἀλλά συγχρόνως καί μία καλή σύνοψή του: «Ἐκεῖ λοιπόν [στήν ὀργάνωση] ἔτυχα θερμῆς ὑποδοχῆς. Πολύ γρήγορα ἀνοίξαμε μία συζήτηση γιά τήν κατάσταση τοῦ Κόσμου καί τί σκεπτόταν ὁ Θεός γι’ αὐτό. Μέ πολύ γρήγορο ρυθμό ἔγιναν αἰτία νά γεννηθεῖ μέσα μου ἕνα συναίσθημα ἐνοχῆς καί μέ ἔκαναν νά καταλάβω ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς “δικῆς τους Βίβλου” θά μοῦ ἔδινε τή δυνατότητα νά τά δῶ ὅλα καθαρά καί θά μοῦ ἔδειχνε τό δρόμο πού ἔπρεπε νά ἀκολουθήσω προκειμένου νά φτιάξω ἀφ’ ἑνός μέν τόν ἑαυτό μου ἀφ’ ἑτέρου δέ νά συμβάλω στήν ἀποκατάσταση τοῦ κόσμου.

(περισσότερα…)

Αντιαιρετικά Βιβλία και Άρθρα.


ΒΙΒΛΙΑ


 • Ἀλεβι­ζόπουλος Ἀντώνιος
  • Αντιμετώπιση Των Αιρέσεων. Προβληματική και Στρατηγική, (απόσπασμα). εκδ. Γρηγόρης.
  • Αντιμετώπιση Των Αιρέσεων Και Της Παραθρησκείας. Πρακτικός οδηγός για την οικογένεια. εκδ. Γρηγόρης
  • Αποκρυφισμός, Γκουρουϊσμός, Νέα Εποχή, (απόσπασμα). εκδ. Πανελλήνια Ένωση Γονέων.
  • Αυτογνωσία, αυτοπραγμάτωση, σωτηρία. (Θετική σκέψη, Εταιρεία Ψυχικών Ερευνών,  Ινστιτούτο παραψυχολογίας, Μεταφυσική Εταιρία, «Αρμονική Ζωή», Σίλβα Μάιντ Κοντρόλ, Ψυχοδυναμική) εκδ. Πανελλήνια Ένωση Γονέων.
  • Βουδιστικές αιρέσεις στο φως τις Ορθοδοξίας, ἔκδ. Παρακαταθήκη.
  • Διαλογισμός ή προσευχή; (απόσπασμα), εκδ. Διάλογος.
  • Εγκληματικό Δόγμα. Εμπειρίες πρώην σατανιστών. εκδ. Διάλογος.
  • Εγχειρίδιο αιρέσεων και παραχριστιανικών ομάδων. εκδ. Πανελλήνια Ένωση Γονέων.
  • Η Αστρολογία στο φως της Ορθοδοξίας, εκδ. Διάλογος.
  • Η λατρεία της Σκοπιάς Ι. εκδ. Γρηγόρης

(περισσότερα…)

Νεοπαγανισμός, η απειλή από το παρελθόν. Η ουσία, οι καταβολές και οι επιδιώξεις του νεοπαγανιστικού κινήματος.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο του βιβλίου (σε μορφή .pdf) εδώ:

Νεοπαγανισμός, η απειλή από το παρελθόν. Η ουσία, οι καταβολές και οι επιδιώξεις του νεοπαγανιστικού κινήματος.

1. ΓΙΑΤΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ

Η αναβίωση του παγανισμού αποτελεί αναμφίβολα μια δυναμική πρόκληση για την ποιμαντική της Εκκλησίας μας. Η ορμητική εισόρμηση του σύγχρονού δεισιδαίμονος, πολυπρόσωπου και πολυποίκιλου παγανιστικού κινήματος στη ζωή των ανθρώπων χρήζει ιδιαίτερης ποιμαντικής αντιμετώπισης. Πριν από κάθε άλλη ενέργεια χρειάζεται σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση του λαού μας για το νεοφανές και επικίνδυνο αυτό κίνημα. Το πόνημα αυτό έχει ως στόχο να ενημερώσει τον αναγνώστη για την φύση, τις καταβολές και τις επιδιώξεις του νεοπαγανιστικού κινήματος. Έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στη συστηματική παρουσίαση του νεοπαγανισμού στην χώρα μας. Σκοπός μας είναι η ενημέρωση του λαού μας για το επικίνδυνο αυτό, παράλογο και αλλοπρόσαλλο πνευματικό και θρησκευτικό πολυπρόσωπο κίνημα, το οποίο κρύβεται τεχνηέντως κάτω από τον μανδύα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού.

(περισσότερα…)