(1997) Θ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Κοσμοθε­ωριακά Ρε­ύματα στό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας».

Θ’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

(Προκόπι Ευβοίας, από 8.10 μέχρι 13.10.1997)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Η Θ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας πραγματοποιήθηκε, με θέμα » Κοσμοθεωριακά ρεύματα στο φώς της Ορθοδοξίας. Ποιμαντικά και Νομικά προβλήματα».

Με βάση τις εισηγήσεις, συζητήσεις και προτάσεις των συνέδρων διατυπώθηκαν οι επόμενες διαπιστώσεις και προτάσεις: (περισσότερα…)

(1998) Ι’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Ἡ ἀ­νάγκη ὁ­ριοθε­τήσε­ως τῆς Ὀρθοδόξου Πίστε­ως ἔναντι τῆς προκλήσε­ως τῆς “Νέας Ἐποχῆς”­ ».

I’ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

(Ἁλίαρτος Βοιωτίας, 16 έως 21.9.1998)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Ἡ Ι΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα Αἱρέσεων και Παραθρησκείας, ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα: «Ἡ ἀνάγκη ὁριοθετήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ἔναντι τῆς προκλήσεως τῆς «Νέας Ἐποχῆς»».

Ἡ Συνδιάσκεψη ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκη σωστῆς και ἔγκαιρης ἀντιμετωπίσεως τῶν τεραστίων προβλημάτων πού δημιουργοῦν οι αἱρέσεις καί ἡ παραθρησκεία στο ποιμαντικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας και κατέληξε στίς παρακάτω διαπιστώσεις καί προτάσεις γιά τήν ἀντιμετώπισή τους. (περισσότερα…)

(1993) Ε’ Σεμινάριο Πίστεως για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας : «Το φρόνημα της αστρολογίας ή το φρόνημα του Χριστού;».

Ε’ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.

(Αίγινα, 21-27 Αυγούστου 1993).

Το σεμινάριο είχε σαν γενικό θέμα: «Το φρόνημα της αστρολογίας
ή το φρόνημα του Χριστού;
»

«Ή αστρολογία και γενικότερον ο αποκρυφισμός εισβάλλει σήμερον με ποικίλους τρόπους εις την κοινωνίαν μας, απειλεί με διάβρωσιν όλους τους τομείς της ζωής μας, ακόμη και της πολιτικής, και διαμορφώνει εν φρόνημα το οποίον ακυρώνει όλας τας αξίας επί των οποίων θεμελιούται ο πολιτισμός μας».

(περισσότερα…)

(1991) Γ’ Συνδιάσκεψη ἐντεταλμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί κοσμοθεωριῶν: «Ἐξωευρωπαϊκές Φουνταμενταλιστικές Τάσεις».

Γ′ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞH ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨH ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΩΝ

Ιερόν Προσκύνημα Οσίου Ιωάννου του Ρώσου
(Προκόπι Ευβοίας, 21-23 Ἰουνίου 1991)

Η Γ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και κοσμοθεωριών πραγματοποιήθηκε, με θέμα: «Ἐξωευρωπαϊκές Φουνταμενταλιστικές Τάσεις». 

Έγιναν οι εισηγήσεις:

Ιερόν Προσκύνημα Οσίου Ιωάννου του Ρώσου
(Προκόπι Ευβοίας, 29.10, έως 1.11.2007).

π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος: «Πεντηκοστιανοί, Χαρισματικοί, ΝεοΠεντηκοστιανοί»,
π. Ἰωάννης Σκιαδαρέσης: «Ἡ Χιλιετής Βασιλεία κατά τήν Καινή Διαθήκη»,
π. Χριστοφόρος Τσιάκας: «Τό σκηνικό τῶν αἱρέσεων καί τῆς παραθρησκείας στήν Κύπρο»,
κ. Ἀθανάσιος Νεοφώτιστος: «τό Ἑλλαδικό Σκηνικό τῶν Αἱρέσεων»,
κ. Κώστας Παπαχριστοδούλου: «Τό Ἑλλαδικό Σκηνικό τῆς Παραθρησκείας»

(περισσότερα…)

(2007) ΙΘ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: » Ἐσωτε­ρισμός ».

IΘ′ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞH ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨH ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Ιερόν Προσκύνημα Οσίου Ιωάννου του Ρώσου
(Προκόπι Ευβοίας, 29.10, έως 1.11.2007).

Η ΙΘ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας πραγματοποιήθηκε, με θέμα: «Εσωτερισμός».

Ο Εσωτερισμός είναι ένα πνευματικό κίνημα ανθρωποκεντρικό.

Αρνείται τον Θεό ως Πρόσωπο παντοδύναμο, Δημιουργό και Σωτήρα του κόσμου.

Αυτοπαρουσιάζεται σαν μια μυστική γνώση, μη κοινοποιήσιμη στους αμύητους. Αποκτάται με διαδοχικές μυήσεις, που τάχα επιτυγχάνονται με αυτονομημένες τεχνικές, οι οποίες σκοπό έχουν να ενεργοποιήσουν δήθεν κρυμμένες εσωτερικές δυνάμεις του ανθρώπου.

Βασική τεχνική του Εσωτερισμού είναι ο Διαλογισμός.

Ο Εσωτερισμός προπαγανδίζεται από συγκεκριμένα κέντρα, που εμφορούνται από το πνεύμα της «Νέας Εποχής»,

με κύριο στόχο την υποτίμηση της Θείας Αποκαλύψεως της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και τον παραμερισμό του Χριστού.

Σημαντικός δίαυλος για τη διοχέτευση του Εσωτερισμού της «Νέας Εποχής» στη σύγχρονη κοινωνία είναι και ο Νεοπαγανισμός.

Ο Εσωτερισμός, επίσης, αποτελεί υπόβαθρο της ψυχαναλυτικής σχολής του Καρλ Γιούνγκ, ο οποίος ουσιαστικά πρόσκειται στον πνευματισμό και βρίσκεται σε βαθιά και ασυμφιλίωτη διάσταση με την Χριστιανική πίστη.

Η απόσταση του Εσωτερισμού από την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη είναι χαώδης! Διότι ο Εσωτερισμός είναι η πλήρης έκφραση της ειδωλολατρικής και δαιμονικής πλάνης

για την αυτονόμηση του ανθρώπου και την πλήρη απομάκρυνσή του από τον αληθινό Θεό.

Ζωή του κόσμου είναι μόνον ο Χριστός, ο Αληθινός Θεός και Σωτήρας.

(2006) ΙΗ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Οι «εμπειρίες» στις αιρέσεις και στην παραθρησκεία ».

IH′ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞH ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨH ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΔΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Ιερόν Προσκύνημα Οσίου Ιωάννου του Ρώσου
(Προκόπι Ευβοίας, 16-10 έως 19-10-2006).

Ἡ ΙΗ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας πραγματοποιήθηκε, μέ θέμα: «Οἱ “ἐμπειρίες” στίς αἱρέσεις καί στήν παραθρησκεία».

(περισσότερα…)

(2011) ΚΓ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Ὀρθοδοξία καί Πεντηκοστιανισμός».

ΚΓ′ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

(Λαμία, 31-10 ἕως 2-11-2011)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Ἡ ΚΓ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας, πού πραγματοποιήθηκε, μέ θέμα: «Ὀρθοδοξία καί Πεντηκοστιανισμός», μετά ἀπό ἐκτενῆ συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων, ἐνέκρινε ὁμοφώνως τά ἀκόλουθα Πορίσματα:

(περισσότερα…)

(2012) ΚΔ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Ἡ ἐλπίδα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιά τήν αἰωνιότητα καί οἱ πλάνες τῶν «ἐσχατολογικῶν» αἱρέσεων».

ΚΔ′ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

(Θεσσαλονίκη, 15 ἕως 17-10-2012)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Ἡ ΚΔ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας, πού πραγματοποιήθηκε, μέ θέμα: «Ἡ ἐλπίδα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιά τήν αἰωνιότητα καί οἱ πλάνες τῶν «ἐσχατολογικῶν» αἱρέσεων», μετά ἀπό ἐκτενή συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων, ἐνέκρινε ὁμοφώνως τά ἀκόλουθα Πορίσματα:

(περισσότερα…)

(2013) ΚΕ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Τό πρόβλημα τῆς ἀσθενείας, αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές προσεγγίσεις».

ΚΕ΄ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

(Βόλος, 4 – 6.11.2013)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Ἡ ΚΕ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας, πού πραγματοποιήθηκε, , μέ θέμα: «Τό πρόβλημα τῆς ἀσθενείας, αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές προσεγγίσεις», μετά ἀπό ἐκτενῆ συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων, ἐνέκρινε ὁμοφώνως τά ἀκόλουθα Πορίσματα:

(περισσότερα…)

(2014) ΚΣΤ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας: «Ἐξωχριστιανικές, αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές θεωρήσεις περί τοῦ Χριστοῦ».

ΚΣΤ′ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

(Λαμία, 3 έως 5-11-2014)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Ἡ ΚΣΤ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Ἐντεταλμένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί Ἱερῶν Μητροπόλεων γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας, πού πραγματοποιήθηκε, μέ θέμα: «Ἐξωχριστιανικές, αἱρετικές καί ἀποκρυφιστικές θεωρήσεις περί τοῦ Χριστοῦ», μετά ἀπό ἐκτενῆ συζήτηση ἐπί τῶν εἰσηγήσεων, ἐνέκρινε ὁμοφώνως τά ἀκόλουθα Πορίσματα :

(περισσότερα…)