Αντώνιος Αλεβιζόπουλος. Αυτογνωσία, αυτοπραγμάτωση, σωτηρία.

Αντώνιος Αλεβιζόπουλος

Αυτογνωσία, αυτοπραγμάτωση, σωτηρία

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο του βιβλίου (σε μορφή .pdf) εδώ:

Αυτογνωσία, αυτοπραγμάτωση, σωτηρία

Εισαγωγή

«Ο Ρώσος Ε. Frenkel βάλθηκε να σταματήσει περιστρεφόμενη ύλη, τούς τροχούς ενός τραίνου. Βάδισε κατά μήκος των γραμμών ντυμένος στα λευκά, και όταν πλησίασε το εμπορικό τραίνο στάθηκε ανάμεσα στις γραμμές με υψωμένα τα χέρια. Σε μια βαλίτσα με χαρτιά πού βρέθηκε δίπλα από το πτώμα, ήταν και το ημερολόγιό του, στο όποιο αναφερόταν: «Μόνο μπροστά στις ειδικές συνθήκες μιας άμεσης απειλής θα μπορέσω να κινητοποιήσω όλα μου τα αποθέματα». Ήταν τραγωδία, το φρένο κινδύνου δεν μπόρεσε να βοηθήσει.

Η είδηση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Sοvjetskaja Rοsija της 1-10-1989. Ό Ε. Frenkel ήταν θύμα της λεγόμενης «θετικής σκέψης». Πίστεψε πώς με τη δύναμη της σκέψης μπορεί κανείς να επιτύχει τα πάντα. Πλήθος βιβλίων, διαλέξεις ειδικών Ινστιτούτων και άλλων φορέων στη λεγόμενη ψυχο-αγορά προπαγανδίζουν αυτή την ιδέα, πού οδήγησε στο θάνατο τον νεαρό Ρώσο. (περισσότερα…)

Ανδρέας Γκατζέλης. Γιόγκα: Σωτηρία του κόσμου ή σωτηρία από τον κόσμο;

Ανδρέας Γκατζέλης

Γιόγκα: Σωτηρία του κόσμου ή σωτηρία από τον κόσμο;

Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀποκάλυψη μόνο γιά τόν Θεό ἀλλά εἶναι καί ἀποκάλυψη γιά τόν ἄνθρωπο καί γιά τόν κόσμο ὁλόκληρο. Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς λέει ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἦρθε γιά νά σώσει τόν κόσμο: «οὐ γάρ ἀπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ εἰς τόν κόσμον ἵνα κρίνῃ τόν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ» (Ἰωάν. 3,17). Καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος κατηγορηματικά ἀναφέρει ὅτι: «ἔσχατος ἐχθρός καταργεῖται ὁ θάνατος» (Α’ Κορ. 15, 26). Δέν ἀναφέρεται μόνο στόν θάνατο τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά στήν κατάργηση τοῦ φαινομένου τοῦ θανάτου σέ ὅλη τήν Δημιουργία: «καί ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι» (Ἀποκ. 21,4) μᾶς λέει τό βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης. Ἡ νίκη ἐνάντια στόν θάνατο εἶναι τό βασικό περιεχόμενο τῆς σωτηριολογίας καί ἡ βασική ἔννοια τῆς λέξης «σωτηρία» στό πλαίσιο τῆς Χριστιανικῆς σκέψης καί ζωῆς. (περισσότερα…)

Π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος : Μετενσάρκωση ή Ανάσταση; Ορθόδοξη θεώρηση του κακού.

29.01.2013

Θεμέλιο της μετενσάρκωσης.

Αν θελήσουμε να προσδιορίσουμε το θεμέλιο της μετενσάρκωσης, πρέπει να αναφερθούμε στο δόγμα, ότι κάθε άνθρωπος, κατά το εσώτατο είναι του, είναι αιώνιος και βρίσκεται κάτω από τον αιώνιο νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος, που ονομάζεται κάρμα. Αυτός ο νόμος σπρώχνει τον άνθρωπο σε διαδοχικές γεννήσεις ύστερα από κάθε θάνατο. Βασική αιτία, που αποτελεί τρόπον τινά τα «καύσιμα» για τη συνεχή κίνηση του τροχού των θανάτων και των γεννήσεων είναι οι προσκολλήσεις και οι επιθυμίες του ανθρώπου σε συνάρτηση με την εξωτερική πραγματικότητα. Κάθε σκέψη, λόγος, πράξη, επιστρέφει και πάλι στον άνθρωπο κατά τη νέα σάρκωση. Η νέα ζωή του αποτελεί ζωντανή ταινία, και αυτός καλείται πλέον σαν τέλειος ηθοποιός να ξαναπαίξει αυτό το «δράμα» στη νέα οθόνη.

(περισσότερα…)

Ευάγγελου Γ. Καρακοβούνη : Μετενσάρκωση η μεγάλη πλάνη, ασυμβίβαστη με την Ορθοδοξία.

28.01.2013

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε το πλήρες βιβλίο εδώ :

Ευάγγελου Γ. Καρακοβούνη : Μετενσάρκωση η μεγάλη πλάνη, ασυμβίβαστη με την Ορθοδοξία.

Μετενσάρκωση (μετενσωμάτωση) ή Μετεμψύχωση καλείται η πίστη ότι η ψυχή τού ανθρώπου μετά το σωματικό θάνατό του, αφού παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα στον ουράνιο χώρο (αστρικό πεδίο), επανέρχεται στον υλικό κόσμο εισερχόμενη σε διάφορα σώματα ανθρώπων, ακόμη φυτών και ζώων, και διανύει και άλλη ζωή προκειμένου να καθαρθεί ηθικά ή και να τιμωρηθεί για τις αμαρτίες πού έπραξε στην προηγούμενη ζωή της.

(περισσότερα…)

Γιόγκα και διαλογισμός: νεοεποχίτικη θρησκευτική πρακτική με το μανδύα της άσκησης.

20.06.2012

τής κ. Ελένης Ανδρουλάκη

Ορισμοί

Ο όρος «γιόγκα» προέρχεται από τη σανσκριτική ρίζα «yuj» (γιούτζ) και
«σημαίνει“συνάντηση”, “ένωση”, “επικοινωνία”, “απορρόφηση”, …“επαφή” της ψυχής με την Υπερψυχή, το Θεό»1. «Γιόγκα είναι ο πρακτικός τρόπος για να βαδίσουμε στο Μονοπάτι της επιστροφής μας σ’ Αυτόν… και ο σκοπός όλων των (συστημάτων) γιόγκα είναι η ένωση και η απορρόφηση της ψυχής στην Πηγή της, το Θεό»2. Ο στόχος της γιόγκα ορίζεται ως η συγχώνευση στο απρόσωπο, απόλυτο «Ένα» του Ινδουισμού ή η συγχώνευση στο «κενό» του Βουδιστικού νιρβάνα 3.

(περισσότερα…)

Γιόγκα (Yoga).

Ποικίλες θρησκευτικές συνήθειες και τάσεις αναπτύχθηκαν στη ζωή των διαφόρων εθνών της γης. Μια σύντομη ενημέρωση για μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις ελπίζουμε να βοηθήσει τόσο στην προσέγγιση της νοοτροπίας άλλων λαών, όσο και στην κατατόπισή μας πάνω σε διάφορα ρεύματα που έχουν εισδύσει στον τόπο μας.

Γυμναστική

Στο δυτικό κόσμο η γιόγκα αρχικά παρουσιάστηκε σαν ένα είδος «γυμναστικής», σαν μέθοδος χαλαρώσεως και ψυχολογικής ηρεμήσεως.

Η βασική της διαφορά από τη γνωστή γυμναστική βρίσκεται, εκτός των άλλων, στη χαρακτηριστική της ακινησία.

Αρκετές από τις ασκήσεις της γιόγκα παρουσιάζουν αυτές καθαυτές ορισμένα θετικά αποτελέσματα πάνω σε μερικά άτομα – πράγμα που, άλλωστε, συμβαίνει και με ασκήσεις άλλων συστημάτων.

Γενικά όμως οι ασκήσεις αυτές τοποθετούνται μέσα σε ένα πλαίσιο ινδουιστικών αντιλήψεων και αποτελούν στάδια ενός ευρύτερου όλου, μιας γενικότερης πνευματικής πορείας. Στην πλήρη τους ανέλιξη αποσκοπούν πολύ μακρύτερα από τα όρια μιας σωματικής ευεξίας. Αυτά που προηγούνται στις ασκήσεις γιόγκα όπως κι αυτά που έπονται – τα όποια κατά κανόνα οι πολλοί αγνοούν σχετίζονται στενά με συστήματα «διαλογισμού» και εμπειριών, που βρίσκονται φορτισμένα με ινδουϊστικές φιλοσοφικο-θρησκευτικές θεωρίες και αξιώματα, κυρίως με τη διδασκαλία περί μετενσαρκώσεως.

(περισσότερα…)

Πέθανε στά 84 του χρόνια ό Sai Baba. Είχε »προφητεύσει» ότι θά πέθαινε τό 2.022 σέ ‘ηλικία 96 ‘ετών καί θά γινόταν κυβερνήτης όλου τού πλανήτη. Είχε κατηγορηθεί γιά ‘απάτη, ταχυδακτυλουργίες, σεξουαλική κακοποίηση και δολοφονίες.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

‘Αλλος ένας ψευδοδιδάσκαλος ‘αποτελεί παρελθόν. Ο Sri Sathya Sai Baba πέθανε σέ ηλικία 84 ετών.

Δυστυχώς γιά αυτόν καί τ’α ‘εκατομμύρια πιστών πού είχε παρασύρει, είχε  »προφητεύσει» ότι θά ζούσε μέχρι τά 96 του καί θά γινόταν κυβερνήτης όλου τού πλανήτη. !!! Είχε »προφητεύσει» ότι θά πέθαινε τό 2.022 στά 96 του χρόνια. Καί μάλιστα »προφήτευσε» καί τήν έλευση τού διαδόχου του Prema Sai 8 χρόνια μετά τόν θανατό του.

 ‘Ακόμη καί τήν στιγμή πού γράφεται τό άρθρο, αυτές οί ψευτοπροφητείες κοσμούν τήν ‘επίσημη ‘ιστοσελίδα τού Διεθνούς ‘Οργανισμού του (International Sai Organization).

Δείτε τί γράφουν ‘ακόμη κάι σήμερα : » We have heard often that Prema Sai will be born eight years after the passing of Sathya Sai Baba, which will take place when Sathya Sai Baba is 96. »

http://www.sathyasai.org/intro/premasai.htm

 Μάλιστα μέ μιά άκρώς »μετριόφρονη» δήλωση του, είχε πεί  ότι τά 2/3 όλης τής άνθρωπότητας θά τόν άκολουθήσουν. !!!

Είχε κατηγορηθεί γιά ‘απάτη, ταχυδακτυλουργίες, σεξουαλική κακοποίηση και δολοφονίες.

΄Τραγική ειρωνία ‘αποτελεί καί η μέρα τού θανάτου του. Πέθανε ‘ανήμερα Πάσχα. Τήν ημέρα τής ‘Ανάστασης τού ‘Ιησού Χριστού, τήν ‘ημέρα πού ο Κύριος μας συνέτριψε ορίστηκα τά δεσμά τού θανάτου καί ‘ελευθέρωσε όλη τήν άνθρωπότητα.

Υπάρχουν πολλά sites πού έκθέτουν τίς άπάτες καί κακουργίες τού Sai Baba όπως τά :

Sathya Sai Baba Deceptions Exposed  Exposing major deceits by guru Sathya Sai Baba in India, incl. murders cover-up & widely alleged sexual abuse

http://robertpriddy.wordpress.com/

Call For Media and Government Investigation of Sathya Sai Baba And his worldwide cult, the Sathya Sai Organization

http://barrypittard.wordpress.com/

Δυστυχώς πολλές χιλιάδες συμπατριωτών μας, είχαν παρασυρθεί στά δύχτια αυτής τής σκοτεινής αίρεσης. Κύριος άξονας μέσω τού οποίου ‘αλίευαν τά ‘ανυποψίαστα θύματα τους ήταν η Αιρετική ομάδα : ‘Αρμονική Ζωή τών ‘αδελφών Ρόμπερτ καί Μπόμπ Νάτζεμυ (http://www.holisticharmony.com/greek/) . Πίσω ‘από τό κάλυμμα τής αυτογνωσίας, χαλάρωσης, διαλογισμού, yoga καί άλλων δραστηριοτήτων, παγιδεύουν τά ‘ανυποψίαστα θύματα τους, μέ μοναδικό σκοπό ‘απλά νά τούς κάνουν πιστούς καί ‘ακολούθους τού Sai BaBa.

Διαβάστε ‘2 πολύ ‘ενδιαφέροντα άρθρα :

π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος –  Αρμονική Ζωή

Σάτυα Σάι Μπάμπα «Αρμονική Ζωή»

24.04.2011

Στα 84 του απεβίωσε ο Σάι Μπάμπα,από τους πιο διάσημους πνευματικούς καθοδηγητές της Ινδίας, εάν όχι ο πιο γνωστός. Αντιμετώπιζε πλήθος προβλημάτων υγείας.

Το Σάββατο απεβίωσε στα 84 του ο Σρι Σάτια Σάι Μπάμπα. Είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο πριν λίγες εβδομάδες, καθώς υπέφερε από αναπνευστικά προβλήματα και νεφρική ανεπάρκεια.

Πλήθος εκατομμυρίων πιστών προσευχόταν έως και την ύστατη στιγμή για το “θεό” της Ινδίας, ο οποίος όμως άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Ο Μπάμπα είχε εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και πολλών διασημοτήτων ενώ από πολλούς θεωρούνταν άγιος, με μυστικές και θαυματουργές δυνάμεις.

Ωστόσο δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι πίστευαν πως ήταν απλώς απατεώνας, ο οποίος εξαπατούσε πολύ κόσμο.

Το σώμα του πάντως θα βγει σε λαϊκό προσκύνημα για μερικές ημέρες πριν την κηδεία.

http://news247.gr/kosmos/news/pethane_apo_kardia_o_sai_mpampa.842970.html

Ειρωνεία της ζωής…

Ο Σάι Μπάμπα, ο αυτοπροσδιορισθείς ως ανώτερος του Χριστού, πέθανε σημερα , ανήμερα της Πασχαλιάς, σε νοσοκομείο της Νότιας Ινδίας…

Πλάνεσε πολλούς, δοξάστηκε και πλούτισε , ήρθε κι η ώρα να πληρώσει το κοινό ανθρώπινο χρέος  και να αποκαλυφθεί έτσι πως δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας κοινός θνητός κι ας έλεγε μέσα σε κλίμα παραληρήματος μεγαλείου πως «ο Χριστός,ο Βούδας ο Μωάμεθ και άλλοι, δεν ήταν άβαταρς. Είχαν κάποια θεϊκή δύναμη…η δική μου δύναμη είναι άπειρη». Ενώ για τα λεγόμενα θαύματα του λέει » είναι πέρα από εσάς το να μάθετε το πως και το γιατί δημιουργώ τα αντικείμενα…τα αντικείμενα που δημιουργώ, τα δημιουργώ με την δική μου Θέληση, με τον ίδιο τρόπο που δημιούργησα και το Σύμπαν!»

http://misha.pblogs.gr/2011/04/eirwneia-pethane-o-sai-mpampa.html

Ο Σάι Μπάμπα, ο διάσημος Ινδός γκουρού και ‘ημίθεος’ που είχε “απεριόριστη δύναμη” και σαφώς “ανώτερη από τον Χριστό”, πέθανε σε ηλικία 84 ετών τη Κυριακή του Πάσχα, 24 Απριλίου. Λέγεται ότι έκανε πολλά “θαύματα” στη ζωή του, όμως ήταν σαφώς μαγικά κόλπα με την οποία εξαπάτησε πολλούς ανθρώπους. Πολλά μπορούν να διαβαστούν στο Sathya Sai Baba Deceptions Exposed. Μία από τις προβλέψεις του για παράδειγμα, ήταν ότι θα πέθαινε στην ηλικία των 96 (βλ. και ΕΔΩ), οπότε ο με έντεκα χρόνια συντομότερος της ‘προφητείας’ του, «πρόωρος» θάνατός του δίνει ένα σημαντικό μεταθανάτιο πλήγμα στην αξιοπιστία του.

(περισσότερα…)