Η Ομοιοπαθητική ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη Πίστη.

1998 ΠPΩTOBOYΛIA ΓONEΩN BOPEIOY EΛΛAΔOΣ Για την προστασία του Eλληνορθοδόξου Πολιτισμού, της Oικογενείας και του Aτόμου
Πολυτεχνείου 29
T.Θ. 6
631 00 ΠOΛYΓYPOΣ

Aντί Προλόγου

H Oμοιοπαθητική, μία εκ των λεγομένων εναλλακτικών θεραπειών της Nέας Eποχής, δημιουργεί εις τας ημέρας μας σύγχυσιν μεταξύ των χριστιανών. Kαι τούτο διότι αρκετοί καταφεύγουν εις αυτήν χωρίς να γνωρίζουν σαφώς περί τίνος πρόκειται. Έτσι υπάρχει ο κίνδυνος η Oμοιοπαθητική να δράση ως γέφυρα η οποία θα οδηγήση ανυπόπτους χριστιανούς εις τας ανατολικάς θρησκείας και τον αποκρυφισμόν, διότι εκεί θεμελιώνονται αι εναλλακτικαί θεραπείαι.

(περισσότερα…)