Συμβολή στην Αντι-Οικουμενιστική Θεολογία. Σειρά Δ΄: Ενημέρωσις περί Οικουμενισμού. (Βιντεοταινίες)

30.6.1995 Rwmh sumproseuxh

*Σημείωση : Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε (download) τα παρακάτω βίντεο, επειδή έχουν μέγεθος εκατοντάδες ΜΒ, να είστε υπομονετικοί, χρειάζονται κάποια λεπτά.

___

Οικουμενισμός. Ένας διάλογος για την μαρτυρία της Ορθοδοξίας ; ή μία αναγνώρισις των αιρετικών ως μελών της Εκκλησίας του Χριστου ;

Οικουμενισμός. Μία θεάρεστος κίνησις για την ενότητα των Χριστιανών ; ή μία αίρεσις που καλλιεργεί την συνύπαρξη και συνεργασία φωτός και σκότους ;

Οικουμενισμός. Μιά προσπάθεια επιστροφής των αιρετικών στην αλήθεια της Ορθοδοξίας ; ή μία παναίρεσις η οποία σχετικοποιεί την αλήθεια και την εξισώνει τελικά με το ψεύδος ;

(περισσότερα…)

Πειραιώς Σεραφείμ : Ό ἐθνικισμός ἀποτελεῖ παθογένεια καί ἐκτροπή. Η Χρυσή Αυγή Νεοπαγανιστές, Νεοεποχίτες, Νεοναζιστές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ πλήρης καί ἀπόλυτος ὁμολογία τοῦ αὐτοαποκαλουμένου ἐθνικιστικοῦ κομματικοῦ σχηματισμοῦ «Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αὐγή»,παρά τό αὐταπόδεικτο γεγονός ὅτι ὁ ἐθνικισμός ἀποτελεῖ παθογένεια καί ἐκτροπή ἀπό τόν ἐθνισμό πού εἶναι ἡ ὑγιής φιλοπατρία, κατόπιν καταγγελίας μας, πού δημοσιοποιήθηκε στήν ἱστοσελίδα του στίς 22/4/2013 μέ τή φράση :

«Ναι, κάποιοι νέοι της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ εόρτασαν το χειμερινό ηλιοστάσιο, μία ημέρα ιερή της Παράδοσης του Ελληνισμού για χιλιάδες χρόνια» ἐπικαιροποίησε ἀναποδράστως τά ὅσα ἔγραφε κατά τό παρελθόν ὁ Γεν. Γραμματεύς κ. Νικ. Μιχαλολιάκος προλογίζοντας τό βιβλίο τοῦ Ὀδυσσέα Πατεράκη, ἐκδ. Ἐλεύθερη Σκέψις 1982, «Τό ἀστραφτερό σκοτάδι τοῦ ἑωσφόρου», «Ἐθνική τῶν Ἑλλήνων Θρησκεία» : «Ἐκεῖνο ὅμως προσωπικῶς τό ὁποῖο περισσότερο τιμῶ εἰς “τό ἀστραφτερό σκοτάδι τοῦ ἑωσφόρου” εἶναι ἡ πνευματική τόλμη καί ἡ ἰδεολογική συνέπεια. Ἡ πνευματική τόλμη ἑνός νέου ἀνθρώπου νά μήν ὑπολογίζει τόν σκοταδισμό 20 αἰώνων καί νά τολμᾶ ἀναφοράς εἰς τούς παλαιούς ἀπωλεσθέντας παραδείσους, οἱ ὁποῖοι συγχρόνως εἶναι καί οἱ μελλοντικοί κόσμοι τῶν ὀνείρων μας τά ὁποῖα (sic) μέ τήν βούλησή μας θά γίνουν πραγματικότης. Καί ἡ ἰδεολογική συνέπεια ἑνός πνευματικοῦἀνθρώπου ὁὁποῖος προκειμένου νά παραμείνη πιστός εἰς τήν ἑλληνική του συνείδηση θυσιάζει τήν ἐπιθυμία του νά γίνει εἰς ὅλους γενικῶς ἀρεστός. Τελειώνω μέ τά ἑξῆς χαρακτηριατικά ἐπί τοῦ προκειμένου λόγια τοῦ γνωστοῦ Ἰρλανδοῦ ἀποκρυφιστοῦ καί ποιητοῦ W.B. Yeats…»

(περισσότερα…)

Η΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως (2000) : ”Οικουμενική Κίνησις και Ορθόδοξος Αντι-οικουμενισμός – Η κρίσιμος αντιπαράθεσις ενός αιώνος”, (Βιντεοταινία).

Η΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως : «Οικουμενική Κίνησις και Ορθόδοξος Αντι-οικουμενισμός – Η κρίσιμος αντιπαράθεσις ενός αιώνος» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 6/19 Μαρτίου 2000).

Βιντεοταινία (36′ 10″, 74.2 MB) (High Quality, 178 MB)

 • «Οι σχέσεις των ορθοδόξων Οικουμενιστών με τον Παπισμό στο κατώφλι της νέας χιλιετίας»

 .

Α’ Μέρος της Ομιλίας (37′ 47″, 77.5 MB)

Β΄ Μέρος της Ομιλίας (41′ 50″, 85.9 MB)

Πηγή : synodinresistance.org

Ι΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως (2002) : ”Η Πατερική Στάσις έναντι του Διαθρησκειακού Συγκρητισμού. Ιερός Χρυσόστομος και Ιουδαίοι”, (Βιντεοταινία).

Ι΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως : «Η Πατερική Στάσις έναντι του Διαθρησκειακού Συγκρητισμού. Ιερός Χρυσόστομος και Ιουδαίοι» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 11/24 Μαρτίου 2002).

Τα πλήρη κείμενα των ομιλιών : Η Πατερική Στάσις έναντι του Διαθρησκειακού Συγκρητισμού. Ιερός Χρυσόστομος και Ιουδαίοι

Βιντεοταινία – Μέρος Α΄ (28′ 05″, 57.6 MB) (High Quality, 114 MB)

 •  «Το «Πνεύμα της Ασσίζης». Η Αίρεσις του Οικουμενισμού και ο Παποκεντρικός Συγκρητισμός»

Βιντεοταινία – Μέρος Β΄ (25′ 34″, 52.4 MB) (High Quality, 126 MB)

.

.

Α’ Μέρος της Ομιλίας (περίληψις) με θέμα: «Η Πατερική Στάσις έναντι του Διαθρησκειακού Συγκρητισμού. Ιερός Χρυσόστομος και Ιουδαίοι» (8′ 22″, 17.2 MB)

Β΄ Μέρος της Ομιλίας (περίληψις) (13′ 38″, 28 MB)

Πηγή : synodinresistance.org

ΙΒ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως (2004) : ”1924-2004: Από το Ημερολογιακό Ζήτημα στην Αίρεσι του Οικουμενισμού”, (Βιντεοταινία).

ΙΒ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως : «1924-2004: Από το Ημερολογιακό Ζήτημα στην Αίρεσι του Οικουμενισμού» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 16/29 Φεβρουαρίου 2004).

Βιντεοταινία (31′ 47″, 65.2 MB) (High Quality, 156 MB)

 •  «Η Αθήνα Οικουμενιστικώτερη του Οικουμενιστικού Φαναρίου»

.

Α΄ Μέρος της Ομιλίας (27′ 29″, 56.4 MB)

Β΄ Μέρος της Ομιλίας (28′ 03″, 56.3 MB)

Πηγή : synodinresistance.org

ΙΔ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως (2006) : ”Ορθοδοξία και Οικουμενισμός – Παποκεντρική Παγκοσμιότης και «Αόρατος Ενότης» της Εκκλησίας”, (Βιντεοταινία).

 ΙΔ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως : «Ορθοδοξία και Οικουμενισμός – Παποκεντρική Παγκοσμιότης και «Αόρατος Ενότης» της Εκκλησίας» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 27 Φεβρουαρίου/12 Μαρτίου 2006).

Το αναλυτικό πρόγραμμα και τα κείμενα των ομιλιών

Βιντεοταινία (23′ 08″, 47.4 MB) (High Quality, 114 MB)

 • «Παποκεντρική Παγκοσμιότης και αλλοτρίωσις των ορθοδόξων Οικουμενιστών»

.

Α’ Μέρος της Ομιλίας με θέμα: «Παποκεντρική Παγκοσμιότης και τα αντι-πατερικά πρότυπα των ορθοδόξων Οικουμενιστών» (35′ 14″, 68.8 MB)

Β΄ Μέρος της Ομιλίας με θέμα: «Η Οικουμενιστική Αίρεσις της «Αοράτου Ενότητος» της Εκκλησίας» (41′ 40″, 81.5 MB)

Πηγή : synodinresistance.org

ΙΕ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως (2007) : ”Η Καταδίκη της Αιρέσεως του Παπισμού υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας”, (Βιντεοταινία).

ΙΕ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως : «Η Καταδίκη της Αιρέσεως του Παπισμού υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 14/27 Φεβρουαρίου 2007).

Βιντεοταινία (26′ 37″, 63.1 MB) (High Quality, 132 MB)

 • «Οι Οικουμενισταί αναγνωρίζουν τον Αιρετικό Παπισμό ως Εκκλησίαν»

.

Α’ Μέρος της Ομιλίας με θέμα: «Η Καταδίκη της Αιρέσεως του Παπισμού υπό της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

Β΄ Μέρος της Ομιλίας

Πηγή : synodinresistance.org

ΙΣΤ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως (2008) : ”Ο Διάλογος με το Βατικανό και οι Αντιπαπικές Δηλώσεις”, (Βιντεοταινία).

ΙΣΤ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως : «Ο Διάλογος με το Βατικανό και οι Αντιπαπικές Δηλώσεις» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 3/16 Μαρτίου 2008).

Βιντεοταινία (18′ 36″, 42.3 MB) (High Quality, 86.2 MB)

 •  «Φανάρι -Βατικανό: «Προς σύνθεσιν τελικήν»;»

.

 Α’ Μέρος της Ομιλίας με θέμα: «Ο Διάλογος με το Βατικανό και οι Αντιπαπικές Δηλώσεις» (28′ 40″, 78 MB; High Quality, 155 MB)

Β΄ Μέρος της Ομιλίας (31′ 56″, 85.1 MB; High Quality, 164 MB)

Πηγή : synodinresistance.org

Συμβολή στην Αντι-Οικουμενιστική Θεολογία, Συνάξεις Ορθοδόξου Ενημερώσεως, (Βιντεοταινίες, μέρος 2ο)

Γ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως: «Ο ρόλος του Βατικανού στην σύγχρονη Διαθρησκειακή Κίνησι και η μεγάλη πτώσις των ορθοδόξων Οικουμενιστών» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 28 Φεβρουαρίου/13 Μαρτίου 1995).

 • Βιντεοταινία – Μέρος Α΄
  • I. «Ο Εξωχριστιανικός Οικουμενισμός του Βατικανού»
  • ΙΙ. «Ο Παπισμός ανοίγεται προς τις άλλες θρησκείες»
  • ΙΙΙ. «Ασσίζη 1986: Ιστορική καμπή – το άνοιγμα διευρύνεται»
 • Βιντεοταινία – Μέρος Β΄
  • IV. «Σικάγο 1993: Μία εορτή της θρησκευτικής ποικιλίας».
  • V. «Κανμπέρρα 1994: Ένα νέο οικουμενικό σώμα».
  • VI. «Φανάρι 30.11.1994: Θρονική εορτή Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως».

(περισσότερα…)

Ζ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως (1999) : »Η δραματική κρίσις της Οικουμενικής Κινήσεως και η αφύπνισις του Ορθοδόξου Αντι-οικουμενισμού», (Βιντεοταινία).

 Ζ΄ Σύναξις Ορθοδόξου Ενημερώσεως : «Η δραματική κρίσις της Οικουμενικής Κινήσεως και η αφύπνισις του Ορθοδόξου Αντι-οικουμενισμού» (Κυριακή της Ορθοδοξίας, 28 Φεβρουαρίου/13 Μαρτίου 1999).

Βιντεοταινία  (42′ 36″, 87.4 MB) (High Quality, 210 MB)

 • «Διάλογος ή Αναγνώρισις; Οι εκτροπές στον Διάλογο με τους Παπικούς και η ένστασις των Ορθοδόξων Αντι-οικουμενιστών»

.

Α’ Μέρος της Ομιλίας, με τίτλο «Η Ορθόδοξος Ένστασις και Αποτείχισις» (34′ 04″, 70 MB)

Β΄ Μέρος της Ομιλίας, με τίτλο «Η κρίσις της Οικουμενικής Κινήσεως» (37′ 51″, 77.7 MB)

Επίλογος (7′ 38″, 15.6 MB)

Πηγή : synodinresistance.org