Ζ’ Συνάντηση του Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών.

Ζ’ Συνάντηση του Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών. Λαύρα αγίου Αλέξανδρου Νέφσκυ, Πετρούπολη, Ρωσία, 18-21 Σεπτεμβρίου 2014.

Γενικό θέμα: «Μελέτη πρακτικῶν τρόπων συνεργασίας Ἐκκλησίας, Πολιτείας καί Κοινωνικῶν φορέων γιά τήν ἀντιµετώπιση τῶν προβληµάτων άπό τίς καταστροφικές λατρείες. Μια γενική άνασκόπηση τοῦ Διεθνούς σκηνικοῦ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Γενικά

Ἡ Ζ´ Διορθόδοξη Συνάντηση τοῦ Δικτύου Πρωτοβουλιῶν Μελέτης Θρησκειῶν καί Καταστροφικῶν Λατρειῶν συνῆλθε στην Πετρούπολη τῆς Ρωσίας, γιά νά συζητήσει τό γενικό θέµα: «Μελέτη πρακτικῶν τρόπων συνεργασίας Ἐκκλησίας, Πολιτείας καί Κοινωνικῶν φορέων γιά τήν ἀντιµετώπιση τῶν προβληµάτων άπό τίς καταστροφικές λατρείες. Μια γενική άνασκόπηση τοῦ Διεθνούς σκηνικοῦ». Κυρίως ἐπικεντρώθηκε στήν διεθνή ὀργάνωση τῆς Σαηεντολογίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἴσως τό κλασσικότερο παράδειγµα καταστροφικῆς λατρειᾶς παγκοσµίως.

Οἱ καταστροφικές συνέπειες ἀπό τή δραστηριότητα τέτοιων ὁµάδων ἔχουν ἀνησυχήσει πολλούς κοινωνικούς καί κρατικούς φορεῖς σέ ὅλες, σχεδόν, τίς χῶρες τοῦ κόσµου καί ἀσχολοῦνται µέ τό πρόβληµα αὐτό εἰδικοί ἐρευνητές καί ἐντεταλµένοι, διεθνεῖς ὀργανισµοί, κυβερνήσεις, νοµικοί, γονεῖς, πού ἔχουν ἱδρύσει ἑνώσεις γιά τή µελέτη καί τήν ἀντιµετώπιση τοῦ ἐπικίνδυνου αὐτοῦ φαινοµένου.

Γιά νά τονισθεῖ ἡ σοβαρότητα τοῦ προβλήµατος καί ἡ ἐπικινδυνότητα τῶν ὁµάδων αὐτῶν ἔχει υἱοθετηθεῖ γι᾽αὐτές ὁ ὅρος «καταστροφικές λατρεῖες» καί «ὁλοκληρωτικές αἱρέσεις», δείχνοντας µέ αὐτό τόν τρόπο τήν ὁλοκληρωτική τους φύση καί την καταστροφική συνέπεια πάνω στην προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου, τῆς οἰκογένειας καί τῆς κοινωνίας γενικότερα.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐδῶ καί παρά πολλά χρόνια πρωτοστατεῖ στήν µελέτη τοῦ προβλήµατος, τήν ἐνηµέρωση καί τήν προστασία τοῦ ἀνθρώπου, ὄχι µόνο ἀπό τίς ὁλοκληρωτικές λατρεῖες, ἀλλά καί ἀπό ὅλες τίς ὁµάδες πού ἀναπτύσσουν ἕνα «θρησκευτικό» σύστηµα καί κινοῦνται διαβρωτικά µέσα στόν ὀρθόδοξο χῶρο. Μερικές ἀπό τις ὁµάδες αὐτές προέρχονται ἀπό τόν ἀποκρυφισµό, τήν ἀσιατική πνευµατικότητα καί γενικότερα αὐτό πού ὀνοµάζοµε «Νέα Ἐποχή», καί ἀκυρώνουν την ἐν Χριστῷ σωτηρία καί ἐλπίδα. Ἄλλες ἔχουν παγανιστικές ρίζες και ἰσχυρίζονται ὅτι πρόκειται περί νέων ἀναγεννηστικῶν κινήσεων, ἄλλες πάλιν ἔχουν τη βάση τους στή δῆθεν ψευδό-ψυχολογική ὑποστήριξη τῶν ἀνθρώπων, καί ἄλλες ἀκολουθοῦν τό σύστηµα τῶν ἐµπορικῶν ἑταιρειῶν, στηριζόµενες στή µέθοδο τῆς πυραµίδας κλπ.

Μέσα ἀπό τίς ἐργασίες τῆς παροῦσας Συνδιάσκεψης ἐπισηµάνθηκε, µεταξύ ἄλλων, ἀπό τούς εἰσηγητές-εἰδικούς ἐρευνητές µέ στοιχεῖα, ὁ κίνδυνος διάβρωσης ὅλων τῶν τοµέων τῆς ζωῆς µας, τῆς πνευµατικῆς, κοινωνικῆς, πολιτικῆς, οἰκονοµικῆς, πολιτιστικῆς ἀπό µέρους τῶν «καταστροφικῶν λατρειῶν» καί τῶν ἀποκρυφιστικῶν κοσµοθεωριακῶν τάσεων.

Ἐπίσης διαπιστώθηκε ὅτι κινοῦνται πίσω ἀπό ποικιλόµορφα προσωπεῖα, ἐπιστηµονικά και δῆθεν κοινωνικά ὀφέλιµα, ὅτι ἀκόµα χρησιµοποιοῦν δικούς µας χριστιανικούς ὅρους µέ ἐντελῶς διαφορετικό νόηµα καί περιεχόµενο, ἀντιστρέφοντας ὅλες τίς ἀξίες τῆς ζωῆς µας.

Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα νά παγιδεύουν µέσα στά πλοκάµια τους ἀνυποψίαστους ἀνθρώπους, ἀκόµα καί πολιτειακούς, διοικητικούς, δικαστικούς καί ἄλλους παράγοντες τῆς κοινωνίας µας. Παρατηρήθηκε δέ ὅτι µερικές φορές καί κληρικοί, πού ἀγνοοῦν τίς µεθοδεύσεις τους, συµπράττουν µαζί τους γιά δῆθεν κοινωφελεῖς δραστηριότητες.

Εἶναι, λοιπόν, ἐπείγουσα ἀνάγκη νά συστρατευθοῦµε ὅλοι, Ἐκκλησία, Πολιτεία, Κοινωνικοί Φορεῖς γιά τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιµετώπιση τοῦ προβλήµατος καί τήν προστασία τῶν πολιτῶν µας.

Πηγή

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: