Τα αρχαία Ελληνικά χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης : Λίστα με παπύρους τών πρώτων αιώνων μ.Χ. (ονομασία, χρονολογηση, περιεχόμενο, τοποθεσία) και φωτογραφίες.

Ο πάπυρος P52, από τους περισσότερους επιστήμονες θεωρείται, το αρχαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο, με κείμενο απο τήν Καινή Διαθήκη. Χρονολογείται περίπου στο 125 μετά Χριστόν, (ίσως και νωρίτερα στο 100 μετά Χριστόν)!

Περιέχει αποσπάσματα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 18:31-33 (στην μπροστινή όψη) και 18:37-38 (στην πίσω όψη του).

Ακολουθεί ένα πρακτικό ευρετήριο για τον εντοπισμό τών αρχαιοτέρων Παπύρων (τών τριών πρώτων αιώνων μ.Χ.) που περιέχουν χωρία τής Καινής Διαθήκης.

Τα στοιχεία για τις λίστες ελήφθησαν :

από το βιβλίο : Philip W. Comfort and David P. Barrett – The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts (Tyndale House Publishers, Inc. Wheaton, Illlinois. 1999, 2001)

και από την ιστοσελίδα : http://chrles.multiply.com/

Λίστα των αρχαιότερων παπύρων της Καινής Διαθήκης (τών τριών πρώτων αιώνων μ.Χ.)

Πάπυρος

Ονομασία

Χρονολόγηση

P1 P1 (P. Oxy. 2) Μέσα 3ου αιώνα. Όμοιος με τον P69.
P4 P4 (Suppl. Gr. 1120) Δεύτερο μισό 2ου αιώνα. Πιθανότατα 150-175 μ.Χ.
P5 P5 ( P. Oxy. 208 + 1781) Αρχές 3ου αιώνα.
P9 P9 ( P. Oxy. 402) Τρίτος αιώνας.
P12 P12 (P. Amherst 3b) 285 – 300 μ.Χ.
P13 P13 (P. Oxy. 657 + PSI 1292) 3ος αιώνας (225 – 250 μ.Χ.)
P15 P15 ( P. Oxy. 1008) Τέλος 3ου αιώνα.
P16 P16 ( P. Oxy. 1009) Τέλος 3ου αιώνα.
P17 P17 ( P. Oxy. 1078) Τέλος 3ου αιώνα.
P18 P18 ( P. Oxy. 1079) Μέσα προς τέλος 3ου αιώνα.
P20 P20 ( P. Oxy. 1171) Τρίτος αιώνας.
P22 P22 ( P. Oxy. 1228) Μέσα 3ου αιώνα.
P23 P23 ( P. Oxy. 1229) Τέλος 2ου με αρχές 3ου αιώνα.
P24 P24 ( P. Oxy. 1230) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.)
P27 P27 ( P. Oxy. 1355) Τρίτος αιώνας.
P28 P28 ( P. Oxy. 1596) Τέλος 3ου αιώνα.
P29 P29 ( P. Oxy. 1597) Αρχές 3ου αιώνα (200 – 225 μ.Χ.)
P30 P30 ( P. Oxy. 1598) Αρχές 3ου αιώνα.
P32 P32 ( P. Rylands 5) Δεύτερο μισό 2ου αιώνα.
P35 P35 ( PSI 1) Τρίτος αιώνας.
P37 P37 ( P. Mich. Inv. 1570) Μέσα 3ου αιώνα.
P38 P38 ( P. Mich. Inv. 1571) Αρχές 3ου αιώνα.
P39 P39 ( P. Oxy. 1780) Πρώτο μισό 3ου αιώνα.
P40 P40 ( P. Heidelberg G. 645) Τρίτος αιώνας. (Άλλοι το χρονολογούν στον 5ο – 6ο αι.).
P45 P45 ( P. Chester Beatty I) Αρχές 3ου αιώνα.
P46 P46 (P. Chester Beatty II) + P. Mich. Inv. 6238. Ως τα μέσα 2ου αιώνα.
P47 P47 ( P. Chester Beatty III) Δεύτερο μισό του 3ου αιώνα.
P48 P48 ( PSI 1165) Τρίτος αιώνας.
P49 P49 ( P. Yale 415 + 531) Μέσα 3ου αιώνα.
P50 P50 ( P. Yale 1543) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
P52 P52 (Gr. P. 457) Αρχές 2ου αιώνα (περίπου 100 – 125 μ.Χ.)
P53 P53 ( P. Mich. Inv. 6652) Μέσα 3ου αιώνα.
P64 P64 (Gr.17) Δεύτερο μισό 2ου αιώνα. Πιθανότατα 150-175 μ.Χ.
P65 P65 ( PSI XIV 1373) Μέσα 3ου αιώνα.
P66 P66 ( P. Bodmer II + Inv. Nr. 4274/4298) Μέσα 2ου αιώνα.
P67 P67 ( P. Barcelona 1) Δεύτερο μισό 2ου αιώνα. Πιθανότατα 150-175 μ.Χ.
P69 P69 ( P. Oxy. 2383) Μέσα 3ου αιώνα.
P70 P70 ( P. Oxy. 2384 + PSI Inv. CNR 419, 420) Τέλος 3ου αιώνα.
P72 P72 ( P. Bodmer VII and VIII) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
P75 P75 ( P. Bodmer XIV and XV) Τέλος 2ου ή πιθανόν αρχές 3ου αιώνα.
P77 P77 ( P. Oxy. 2683 + 4405)/P103 (P. Oxy. 4403) Μέσα με τέλος 2ου αιώνα.
P78 P78 ( P. Oxy. 2684) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
P80 P80 ( P. Barcelona 83) Μέσα 3ου αιώνα.
P86 P86 (Inv. Nr. 5516) (περίπου 300 μ.Χ.).
P87 P87 (Inv. Nr. 12) Μέσα 2ου αιώνα.
P90 P90 ( P. Oxy. 3523) Μέσα με τέλος 2ου αιώνα.
P91 P91 ( P. Mil. Vogl. Inv. 1224 + P. Macquarie Inv. 360) Μέσα 3ου αιώνα.
P92 P92 ( P. Narmuthis 69.39a + 69.229a) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
P95 P95 ( PL II/31) Τρίτος αιώνας.
P98 P98 ( P. IFAO Inv. 237b [+a]) Δεύτερος αιώνας.
P100 P100 ( P. Oxy. 4449) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα.
P101 P101 ( P. Oxy. 4401) Τρίτος αιώνας.
P102 P102 ( P. Oxy. 4402) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
P103 P103 P103 ( P. Oxy. 4403)/ P77 ( P. Oxy. 2683 + 4405) Μέσα με τέλος 2ου αιώνα.
P104 P104 ( P. Oxy. 4404) Ξεκίνημα του 2ου αιώνα.
P106 P106 ( P. Oxy. 4445) Αρχές με μέσα του 3ου αιώνα.
P107 P107 ( P. Oxy. 4446) Αρχές 3ου αιώνα.
P108 P108 ( P. Oxy. 4447) Τέλος 2ου με αρχές 3ου αιώνα (ίσως 200 μ.Χ.).
P109 P109 ( P. Oxy. 4448) Μέσα με τέλος 2ου αιώνα.
P110 P110 ( P. Oxy. 4494) Τέλος 3ου αιώνα.
P111 P111 ( P. Oxy. 4495) Πρώτο μισό 3ου αιώνα.
P113 P113 ( P. Oxy. 4497) Τρίτος αιώνας.
P114 P114 ( P. Oxy. 4498) Τρίτος αιώνας.
P115 P115 ( P. Oxy. 4499) Μέσα με τέλος 3ου αιώνα.
P. Ant. P. Antinoopolis 2.54 Τρίτος αιώνας.

 

Πρώιμη Στρογγυλόσχημη γραφή

 

0162 0162 (P. Oxy. 847) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
0171 0171 (PSI 2. 124) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
0189 0189 (P. Berlin 11765) Τέλος 2ου με αρχές 3ου αιώνα.
0220 0220 (MS 113) Aρχές 3ου αιώνα (ίσως 200 μ.Χ.).

 

Λίστα με χωρία της Καινής Διαθήκης, στους παπύρους

Χωρίο Καινής Διαθήκης

Πάπυρος

 

Κατά Ματθαίον

P1,P35, P37, P45, P53, P64, P67, P70, P71, P77, P86, P101, P102, P103, P104, P110, P171, P. Ant. 2.54

1:1-9, 12, 14-20 P1
2:13-16 P70
2:22-23 P70
3:1 P70
3:9 P67
3:10-12 P101
3:15 P67
3:16-17 P101
4:1-3 P101
4:11-12, 22-23 P102
5:13-16 P86
5:20-22 P67
5:22-25 P86
5:25-28 P67
6:10-12 P. Ant. 2.54
10:13-15, 25-27 P110
10:17-23, 25-32 0171
11:26-27 P70
12:4-5 P70
13:55-57 P103
14:3-5 P103
20:24-32 P45
21:13-19 P45
21:34-37, 43, 45(;) P104
23:30-39 P77
24:3-6, 12-15 P70
25:12-15, 20-23 P35
25:41-46 P45
26:1-39 P45
26:7-8, 10, 14-15 P64
26:19-52 P37
26:22-23 P64
26:29-40 P53
26:31-33 P64

Κατα Μάρκον

P45

4: 36-41 P45
5: 1-2, 16-26, 38-43 P45
6: 1-3. 15-25, 36-50 P45
7: 3-15, 25-37 P45
8: 1, 10- 26,34-38 P45
9: 1-9, 18-31 P45
11:27-33 P45
12:1, 5-8, 13-19, 24-28 P45

Κατά Λουκάν

P4, P45, P69, P75, P111, P171                                

1:58-59, 62-80 P4
2:1, 6-7 P4
3:8-38 P4
3:18-22, 33-38 P75
4:1-2 P75
4:1-2, 29-32, 34-35 P4
4:34-44 P75
5:1-10 P75
5:3-8, 30-39 P4
5:37-39 P75
6:1-4 P75
6:1-16 P4
6:10-49 P75
6:31-41,45-49 P45
7:1-7 P45
7:1-32,35-39,41-43, 46-50 P75
8:1-56 P75
9:1-2, 4-62 P75
9:26-41,45-62 P45
10:1 P45
10:1-42 P75
10:6-22,26-42 P45
11:1 P45
11:1-54 P75
11:6-25, 28-46, 50-54 P45
12:1-12 P45
12:1-59 P75
12:18-37,42-59 P45
13:1 P45
13:1-35 P75
13:6-24, 29-35 P45
14:1-10 P45
14:1-34 P75
14:17-33 P45
15:1-32 P75
16:1-31 P75
17:1-15, 19-37 P75
17:11-13, 22-23 P111
18:1-18 P75
22:4-71 P75
22:41 P69
22:44-50 0171
22:45-48 P69
22:52-56 0171
22:58-61 P69
22:61, 63-64 0171
23:1-56 P75
24:1-53 P75

Κατά Ιωάννην

P5, P22, P28, P39, P45, P52, P66, P75, P80, P90, P95, P106, P107, P108, P109, P162                                                                 

1:1-51 P66
1:1-51 P75
1:29-35,40-46 P106
1:23-31, 33-40 P5
2:1-25 P66
2:1-25 P75
2:11-22 0162
3:1-36 P66
3:1-36 P75
3:34 P80
4:1-54 P66
4:1-54 P75
4:51, 54 P45
5:1-47 P66
5:1-47 P75
5:21,24 P45
5:26-29, 36-38 P95
6:1-11 P66
6:1-71 P75
6:8-12, 17-22 P28
6:35-71 P66
7:1-52 P66
7:1-52 P75
8:12-59 P66
8:12-59 P75
8:14-22 P39
9:1-41 P66
9:1-41 P75
10:1-42 P66
10:1-42 P75
10:7-25, 30-42 P45
11:1-10 P45
11:1-45 P75
11:1-57 P66
11:18-36, 42-57 P45
11:48-57 P75
12:1-50 P66
12:3-50 P75
13:1 P75
13:1-38 P66
13:8-9 P75
14:1-27 P66
14:8-29 P75
14:29-30 P66
15:1-26 P66
15:7-8 P75
15:25-27 P22
16:1-2 P22
16:2-4, 6-7, 10-33 P66
16:14-30 P5
16:21-32 P22
17:1-2, 11 P107
17:1-26 P66
17:22-24 P108
18:1-5 P108
18:1-40 P66
18:31-33 P52
18:36-40 P90
18:37-38 P52
19:1-7 P90
19:1-42 P66
20:1-20 P66
20:11-17, 19-20 P5
20:22-23 P66
20:22-25 P5
20:25-31 P66
21:1-9, 12 P66
21:18-20, 23-25 P109

Πράξεις Αποστόλων

P29, P38, P45, P48, P50, P53, P91, 0189

2:30-37, 46-47 P91
3:1-2 P91
4:27-36 P45
5:3-21 0189
5:10-21, 30-39 P45
6:7-15 P45
7:1-2, 10-21, 32-41,52-60 P45
8:1, 14-25 P45
8:26-32 P50
8:34-40 P45
9:1-6, 16-27 P45
9:33-43 P53
9:35-43 P45
10:1 P53
10:1-2, 10-23 P45
10:26-31 P50
10:31-41 P45
11:2-14, 24-29 P45
12:1-5, 13-22 P45
13:6-16, 25-36, 46-52 P45
14:1-3, 15-23 P45
15:2-7, 19-27, 38-41 P45
16:1-4, 15-21, 32-40 P45
17:9-17 P45
18:27-28 P38
19:1-6, 12-16 P38
23:11-17, 25-29 P48
26:7-8, 20 P29

(Επιστολή Παύλου) πρός Ρωμαίους

P27, P40, P46, P113, 0220

1:24-27, 31-32 P40
2:1-3 P40
2:12-13, 19 P113
3:21-31 P40
4:1-8 P40
4:23-25 0220
5:1-3,8-13 0220
5:17-21 P46
6:1-3 P46
6:2-5 P40
6:5-14 P46
6:14-16 P40
8:12-22 P27
8:15-25 P46
8:24-27 P27
8:27-35 P46
8:33-39 P27
8:37-39 P46
9:1-3 P27
9:1-32 P46
9:5-9 P27
9:17, 27 P40
10:1-21 P46
11:1-22,24-33,35-36 P46
12:1-21 P46
13:1-14 P46
14:1-23 P46
15:1-9, 11-33 P46
16:1-27 P46

(Επιστολή Παύλου) πρός Κορινθίους Α΄

P15, P46

1:1-31 P46
2:1-16 P46
3:1-23 P46
4:1-21 P46
5:1-13 P46
6:1-20 P46
7:1-40 P46
7:18-40 P15
8:1-4 P15
8:1-13 P46
9:1-2, 4-27 P46
10:1-33 P46
11:1-34 P46
12:1-31 P46
13:1-13 P46
14:1 -14. 16-40 P46
15:1-15, 17-58 P46
16:1-22 P46

(Επιστολή Παύλου) πρός Κορινθίους Β΄

P46

1:1-24 P46
2:1-17 P46
3:1-18 P46
4:1-18 P46
5:1-21 P46
6:1-18 P46
7:1-16 P46
8:1-24 P46
9:1-15 P46
10:1-18 P46
11:1-10, 12-21,23-33 P46
12:1-21 P46
13:1-13 P46

(Επιστολή Παύλου) πρός Γαλάτας

P46

1:1-8, 10-24 P46
2:1-9, 12-21 P46
3:2-29 P46
4:2-18, 20-31 P46
5:1-17, 20-26 P46
6:1-8, 10-18 P46

(Επιστολή Παύλου) πρός Εφεσίους

P46, P49, P92

1:1-23 P46
1:11-13, 19-21 P92
2:1-7, 10-22 P46
3:1-21 P46
4:1-32 P46
4:16-29,31-32 P49
5:1-6, 8-33 P46
5:1-13 P49
6:1-6, 8-18, 20-24 P46

(Επιστολή Παύλου) πρός Φιλιππισίους

P16, P46

1:1, 5-15, 17-28, 30 P46
2:1-12, 14-27, 29-30 P46
3:1-8 P46
3:10-17 P16
3:10-21 P46
4:2-8 P16
4:2-12, 14-23 P46

(Επιστολή Παύλου) πρός  Κολοσσαείς

P46

1:1-2, 5-13, 16-24, 27-29 P46
2:1-19, 23 P46
3:1-11, 13-24 P46
4:3-12, 16-18 P46

(Επιστολή Παύλου) πρός Θεσσαλονικείς Α΄

P30, P46, P65

1:1 P46
1:3-29 P65
1:8-29 P46
2:1 P65
2:1-3 P46
2:6-13 P65
4:12-13, 16-17 P30
5:3 P30
5:5-9 P46
5:8-10, 12-18 P30
5:23-28 P46
5:25-28 P30

(Επιστολή Παύλου) πρός Θεσσαλονικείς Β΄

P30, P92

1:1-2 P30
1:4-5, 11-12 P92
2:1,9-11 P30

(Επιστολή Παύλου) πρός Τίτον

P32

1:11-15 P32
2:3-8 P32

(Επιστολή Παύλου) πρός Φιλήμονα

P87

13-15, 24-25 P87

(Επιστολή Παύλου) πρός Εβραίους

P12, P13, P17, P46, P114

1:1 P12
1:1-14 P46
1:7-12 P114
2:1-18 P46
2:14-18 P13
3:1-19 P13
3:1-19 P46
4:1-16 P13
4:1-16 P46
5:1-5 P13
5:1-14 P46
6:1-20 P46
7:1-28 P46
8:1-13 P46
9:1-16 P46
9:12-19 P17
9:18-28 P46
10:1-20 P46
10:8-22 P13
10:22-30 P46
10:29-39 P13
10:32-39 P46
11:1-13 P13
11:1-40 P46
11:28-40 P13
12:1-17 P13
12:1-29 P46
13:1-25 P46

Επιστολή Ιακώβου

P20, P23, P100

1:10-12, 15-18 P23
2:19-26 P20
3:1-9 P20
3:13-18 P100
4:1-4, 9-17 P100
5:1 P100

Επιστολή Πέτρου Α΄

P72

1:1-25 P72
2:1-25 P72
3:1-22 P72
4:1-19 P72
5:1-14 P72

Επιστολή Πέτρου Β΄

P72

1:1-21 P72
2:1-22 P72
3:1-18 P72

Επιστολή Ιωάννου Α΄

P9

4:11-12, 14-17 P9

Επιστολή Ιούδα

P72, P78

1-25 P72
4-5, 7-8 P78

Αποκάλυψις Ιωάννου

P18, P24, P47, P98, P115

1:4-7 P18
1:13-20 P98
2:1 P98
2:1-3, 13-15, 27-29 P115
3:10-12 P115
5:5-8 P24
5:8-9 P115
6:5-6 P115
6:5-8 P24
8:3-8, 11-13 P115
9:1-5, 7-16, 18-21 P115
9:10-21 P47
10:1-4, 8-11 P115
10:1-11 P47
11:1-3, 5-19 P47
11:1-5, 8-15, 18-19 P115
12:1-5, 8-10, 12-17 P115
12:1-18 P47
13:1-3, 6-16, 18 P115
13:1-18 P47
14:1-3, 5-7, 10-11, 14-15,18-20 P115
14:1-20 P47
15:1,4-7 P115
15:1-8 P47
16:1-15, 17-21 P47
17:1-2 P47

.

Πηγή : http://www.oodegr.com/oode/grafi/keimena/evr_arx_keim_kd_1.htm

Πλήρης λίστα των Ελληνικών παπύρων της Καινής Διαθήκης (P1-P127).

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των Ελληνικών παπύρων της Καινής Διαθήκης, που δημοσιεύει ο Wieland Willker, στην  ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Βρέμης. Είναι βασισμένη στη λίστα του V. Bromans.

* Η τρίτη στήλη κατηγορίες (μόνο κατά προσέγγιση) καθορίζεται ως εξής :

  1. Κείμενο πολύ καλής ποιότητας, fe(st)= σταθερό, n(ormal) = κανονικό, fr(ee) = ελεύθερο.
  2. Κείμενο καλής ποιότητας
  3. Όχι τόσο καλής ποιότητας κείμενο
  4. Καθαρό Βυζαντινό κείμενο
Αριθμός Όνομα Κατ. Χρον. Περιεχόμενο Τοποθεσία
           
p1 P. Oxy. 2 1-fe III Mt 1:1-9,12,14-20 Philadelphia, Univ. of Penns., Univ. Mus. of Arch. and Anthro. Egypt. Sect., E 2746; P. Oxy. 2
p2  

3

VI Jo 12:12-15 Firenze, Mus. Egizio., Inv. 7134
p3  

3

VI/VII Lc 7:36-45;10:38-42 Wien, Österr. Nat. Bibl., Pap. G. 2323
p4   1-n III Lc 1:58-59,62-80,Z;2:1,6-7;3:8-38,Z;4:1-2,29-32,34-35;5:3-8,30-39,Z;6:1-16 Paris, Bibl. Nat., Suppl. Gr. 1120
p5 P. Oxy. 208 + 1781 1-n III Jo 1:23-31,33-40;16:14-30;20:11-17,19-20,22-25 London, Brit. Libr., Inv. 782. 2484; P. Oxy. 208. 1781
p6   2 IV Jo 10:1-2,4-7,9-10;11:1-8,45-52 Strasbourg, Bibl. Nat. et Univ., Pap. copt. 379. 381. 382.384
p7   ? III-IV(?) Lc 4:1-3 Kiev, Centr. Nauch. Bibl., F. 301 (KDA) 553p
p8   2 IV Act 4:31-37;5:2-9;6:1-6,8-15 Berlin, Staatl. Mus., Inv. 8683
p9 P. Oxy. 402 1-fr III 1Jo 4:11-12,14-17 Cambridge (Mass.), Harvard Univ., Houghton Library, Inv. 3736; P. Oxy. 402
p10 P. Oxy. 209 1 IV Rm 1:1-7 Cambridge (Mass.), Harvard Univ., Houghton Library, Inv. 2218; P. Oxy. 209
p11   2 VII 1Cor 1:17-22;2:9-12,14;3:1-3,5-6;4:3-21,Z;5:1-5,7-8;6:5-9,11-18;7:3-6,10-14 St. Petersburg, Ross. Nac. Bibl., Gr. 258A
p12   1-n III Heb 1:1 New York, Pierpont Morgan Libr., Pap. Gr. 3; P. Amherst 3b
p13 P. Oxy. 657 1-fr III/IV Heb 2:14-18,Z;3:1-19,Z;4:1-16,Z;5:1-5;10:8-22,29-39,Z;11:1-13,28-40,Z;12:1-17 London, Brit. Libr., Inv. 1532 v; P. Oxy. 657; Cairo, Egyptian Mus., PSI 1292
p14   2 V 1Cor 1:25-27;2:6-8;3:8-10,20 Sinai, St. Catherine’s, P. Sinai II, Harris 14
p15 P. Oxy. 1008 1-n III 1Cor 7:18-40,Z;8:1-4 Cairo, Egyptian Mus., JE 47423; P. Oxy. 1008
p16 P. Oxy. 1009 1-n III/IV Ph 3:10-17;4:2-8 Cairo, Egyptian Mus., JE 47424; P. Oxy. 1009
p17 P. Oxy. 1078 2 IV Heb 9:12-19 Cambridge, Univ. Libr., Add. Mss. 5893; P. Oxy. 1078
p18 P. Oxy. 1079 1-n III/IV Apc 1:4-7 London, Brit. Libr., Inv. 2053v; P. Oxy. 1079
p19 P. Oxy. 1170 2 IV/V Mt 10:32-42,Z;11:1-5 Oxford, Bodl. Libr., Gr. bibl. d. 6 (P); P. Oxy. 1170
p20 P. Oxy. 1171 1-n III Jc 2:19-26,Z;3:1-9 Princeton, Univ. Libr., Am 4117; P. Oxy. 1171
p21 P. Oxy. 1227 3 IV/V Mt 12:24-26,32-33 Allentown, Muhlenberg Coll., Theol. Pap. 3; P. Oxy. 1227
p22 P. Oxy. 1228 1-n III Jo 15:25-27,Z;16:1-2,21-32 Glasgow, Univ. Libr., Ms. Gen. 1026/13; P. Oxy. 1228
p23 P. Oxy. 1229 1-fe III Jc 1:10-12,15-18 Urbana, Univ. of Illinois, G. P. 1229; P. Oxy. 1229
p24 P. Oxy. 1230 1 IV Apc 5:5-8;6:5-8 Newton Centre, Andover Newton Theol. School, F. Trask Libr., OP 1230; P. Oxy. 1230
p25   ? IV Mt 18:32-34;19:1-3,5-7,9-10 Berlin, Staatl. Mus., Inv. 16388
p26 P. Oxy. 1354 1 ca. 600 Rm 1:1-16 Dallas, Southern Meth. Univ., Bridwell Libr.; P. Oxy. 1354
p27 P. Oxy. 1355 1-fe III Rm 8:12-22,24-27,33-39,Z;9:1-3,5-9 Cambridge, Univ. Libr., Add. Mss. 7211; P. Oxy. 1355
p28 P. Oxy. 1596 1-n III Jo 6:8-12,17-22 Berkeley, Pacific School of Rel., Palestine Inst. Museum, Pap. 2; P. Oxy. 1596
p29 P. Oxy. 1597 1-fr III Act 26:7-8,20 Oxford, Bodl. Libr., Gr. bibl. g. 4 (P); P. Oxy. 1597
p30 P. Oxy. 1598 1-n III 1Th 4:12-13,16-17;5:3,8-10,12-18,25-28; 2Th 1:1-2 Gent, Rijksuniv., Univ. Bibl., Inv. 61; P. Oxy. 1598
p31   2 VII Rm 12:3-8 Manchester, J. Rylands Univ. Libr., Gr. P. 4; P. Ryl. 4
p32   1-n ca. 200 Tt 1:11-15;2:3-8 Manchester, J. Rylands Univ. Libr., Gr. P. 5; P. Ryl. 5
p33 cum p58 2 VI Act 7:6-10,13-18;15:21-24,26-32 Wien, Österr. Nat. Bibl., Pap. G. 17973.26133.35831 (= P58); 39783
p34   2 VII 1Cor 16:4-7,10; 2Cor 5:18-21;10:13-14;11:2,4,6-7 Wien, Österr. Nat. Bibl., Pap. G. 39784
p35   1 IV(?) Mt 25:12-15,20-23 Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana; PSI 1
p36   3 VI Jo 3:14-18,31-32,34-35 Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana; PSI 3
p37   1-fr III/IV Mt 26:19-52 Ann Arbor, Univ. of Michigan, Inv. 1570; P. Mich. 137
p38   4 ca. 300 Act 18:27-28,Z;19:1-6,12-16 Ann Arbor. Univ. of Michigan, Inv. 1571; P. Mich. 138
p39 P. Oxy. 1780 1-fe III Jo 8:14-22 formerly: Rochester, Ambrose Swasey Libr., Inv. 8864; P. Oxy. 1780. June 20, 2003 sold unknown
p40   1-fr III Rm 1:24-27,31-32,Z;2:1-3;3:21-31,Z;4:1-8;6:4-5,16;9:16-17,27 Heidelberg, Inst. f. Papyrologie der Univ., P. Heid. Inv. 645
p41   3 VIII Act 17:28-34,Z;18:1-2,17-18,22-25,27;19:1-4,6-8,13-16,18-19;20:9-13,15-16,22-24,26-38;21:1-4,26-27;22:11-14,16-17 Wien, Österr. Nat. Bibl., Pap. K. 7377. 7384. 7396. 7426. 7541-48. 7731. 7912. 7914
p42   2 VII/VIII Lc 1:54-55;2:29-32 Wien, Österr. Nat Bibl., Pap. K. 8706
p43   2 VI/VII Apc 2:12-13;15:8,Z;16:1-2 London, Brit. Libr., Inv. 2241
p44a   2 VI/VII Jo 10:8-14 New York, Metropol. Mus. of Art, Inv. 14. 1. 527, 1 fol.
p44b   2 VI/VII Mt 17:1-3,6-7;18:15-17,19;25:8-10; Jo 9:3-4;12:16-18 New York, Metropol. Mus. of Art, Inv. 14. 1. 527
p45   1-fr III Mt 20:24-32;21:13-19;25:41-46,Z;26:1-39; Mc 4:36-40;5:15-26,38-43,Z;6:1-3,16-25,36-50;7:3-15,25-37,Z;8:1,10-26,34-38,Z;9:1-9,18-31;11:27-33,Z;12:1,5-8,13-19,24-28; Lc 6:31-41,45-49,Z;7:1-7;9:26-41,45-62,Z;10:1,6-22,26-42,Z;11:1,6-25,28-46,50-54,Z;12:1-12,18-37,42-59,Z;13:1,6-24,29-35,Z;14:1-10,17-33; Jo 4:51,54;5:21,24;10:7-25,30-42,Z;11:1-10,18-36,42-57; Act 4:27-36;5:10-21,30-39;6:7-15,Z;7:1-2,10-21,32-41,52-60,Z;8:1,14-25,34-40,Z;9:1-6,16-27,35-43,Z;10:1-2,10-23,31-41;11:2-14,24-30,Z;12:1-5,13-22;13:6-16,25-36,46-52,Z;14:1-3,15-23;15:2-7,19-27,38-41,Z;16:1-4,15-21,32-40;17:9-17 Dublin, Chester Beatty Libr., P. Chester Beatty I; Wien, Österr. Nat. Bibl., Pap. G. 31974
p46   1-fr ca. 200 Rm 5:17-21,Z;6:1-3,5-14;8:15-25,27-35,37-39,Z;9:1-32;10:1-21,Z;11:1-22,24-33,35-36,Z;12:1-21,Z;13:1-14,Z;14:1-23,Z;15:1-9,11-33,Z;16:1-27; 1Cor 1:1-31,Z;2:1-16,Z;3:1-23,Z;4:1-21,Z;5:1-13,Z;6:1-20,Z;7:1-40,Z;8:1-13,Z;9:1-2,4-27,Z;10:1-33,Z;11:1-34,Z;12:1-31,Z;13:1-13,Z;14:1-14,16-40,Z;15:1-15,17-58,Z;16:1-22; 2Cor 1:1-24,Z;2:1-17,Z;3:1-18,Z;4:1-18,Z;5:1-21,Z;6:1-18,Z;7:1-16,Z;8:1-24,Z;9:1-15,Z;10:1-18,Z;11:1-10,12-21,23-33,Z;12:1-21,Z;13:1-13; Gal 1:1-8,10-24,Z;2:1-9,12-21;3:2-29;4:2-18,20-31,Z;5:1-17,20-26,Z;6:1-8,10-18; Eph 1:1-23,Z;2:1-7,10-22,Z;3:1-21,Z;4:1-32,Z;5:1-6,8-33,Z;6:1-6,8-18,20-24; Ph 1:1,5-15,17-28,30,Z;2:1-12,14-27,29-30,Z;3:1-8,10-21;4:2-12,14-23; Col 1:1-2,5-13,16-24,27-29,Z;2:1-19,23,Z;3:1-11,13-24;4:3-12,16-18; 1Th 1:1,9-10,Z;2:1-3;5:5-9,23-28; Heb 1:1-14,Z;2:1-18,Z;3:1-19,Z;4:1-16,Z;5:1-14,Z;6:1-20,Z;7:1-28,Z;8:1-13,Z;9:1-16,18-28,Z;10:1-20,22-30,32-39,Z;11:1-40,Z;12:1-29,Z;13:1-25 Dublin, Chester Beatty Libr., P. Chester Beatty II; Ann Arbor, Univ. of Michigan, Inv. 6238
p47   1-n III Apc 9:10-21,Z;10:1-11,Z;11:1-3,5-19,Z;12:1-18,Z;13:1-18,Z;14:1-20,Z;15:1-8,Z;16:1-15,17-21,Z;17:1-2 Dublin, Chester Beatty Libr., P. Chester Beatty III
p48   4 III Act 23:11-17,25-29 Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana; PSI 1165
p49   1-n III Eph 4:16-29,32,Z;5:1-13 New Haven, Yale Univ. Libr., P. 415 + 531
p50   3 IV/V Act 8:26-32;10:26-31 New Haven, Yale Univ. Libr., P. 1543
p51 P. Oxy. 2157 2 ca. 400 Gal 1:2-10,13,16-20 Oxford, Ashmolean Mus.; P. Oxy. 2157
p52   1-n II Jo 18:31-33,37-38 Manchester, J. Rylands Univ. Libr., Gr. P. 457
p53   1-n III Mt 26:29-40; Act 9:33-43,Z;10:1 Ann Arbor, Univ. of Michigan, Inv. 6652
p54   3 V/VI Jc 2:16-18,22-26;3:2-4 Princeton, Univ. Libr., Garrett (former deposit) 7742; P. Princ. 15
p55   2 VI/VII Jo 1:31-33,35-38 Wien, Österr. Nat. Bibl., Pap. G. 26214
p56   2 V/VI Act 1:1,4-5,7,10-11 Wien, Österr. Nat. Bibl., Pap. G. 19918
p57   2 IV/V Act 4:36-37,Z;5:1-2,8-10 Wien, Österr. Nat. Bibl., Pap. G. 26020
p58 vide p33        
p59   3 VII Jo 1:26,28,48,51;2:15-16;11:40-52;12:25,29,31,35;17:24-26;18:1-2,16-17,22;21:7,12-13,15,17-20,23 New York, Pierpont Morgan Libr.; P. Colt 3
p60   3 VII Jo 16:29-30,32-33,Z;17:1-6,8-9,11-15,18-25;18:1-2,4-5,7-16,18-20,23-29,31-37,39-40;19:2-3,5-8,10-18,20,23-26 New York, Pierpont Morgan Libr.; P. Colt 4
p61   2 ca. 700 Rm 16:23-27; 1Cor 1:1-2,4-6;5:1-3,5-6,9-13; Ph 3:5-9,12-16; Col 1:3-7,9-13;4:15; 1Th 1:2-3; Tt 3:1-5,8-11,14-15; Phm 1:4-7 New York, Pierpont Morgan Libr.; P. Colt 5
p62   2 IV Mt 11:25-30 Oslo, Univ. Bibl., Inv. 1661
p63   3 ca. 500 Jo 3:14-18;4:9-10 Berlin, Staatl. Mus., Inv. 11914
p64 cum p67 1-fe ca. 200 Mt 3:9,15;5:20-22,25-28;26:7-8,10,14-15,22-23,31-33 Oxford, Magdalen Coll., Gr. 17 (earlier erroneously 18); Barcelona, Fundación S. Lucas Evang., P. Barc. 1 (= P67)
p65   1-fe III 1Th 1:3-10,Z;2:1,6-13 Firenze, Ist. di Pap. «G. Vitelli»; PSI XIV 1373
p66   1-fr ca. 200 Jo 1:1-51,Z;2:1-25,Z;3:1-36,Z;4:1-54,Z;5:1-47,Z;6:11,35-71,Z;7:1-52,Z;8:12-59,Z;9:1-41,Z;10:1-42,Z;11:1-57,Z;12:1-50,Z;13:1-38,Z;14:1-26,29-30;15:2-26;16:2-4,6-7,10-33,Z;17:1-26,Z;18:1-40,Z;19:1-42,Z;20:1-20,22-23,25-31,Z;21:1-9 Cologny, Bibl. Bodmer.; P. Bodmer II; Dublin, Chester Beatty Libr., P. Chester Beatty s.n.; Köln, Inst. f. Altertumskunde, Inv. Nr. 4274/4298
p67 vide p64        
p68   3 VII(?) 1Cor 4:12-17,19-21,Z;5:1-3 St. Petersburg, Ross. Nac. Bibl., Gr. 258B
p69 P. Oxy. 2383 4 III Lc 22:41,45-48,58-61 Oxford, Ashmolean Mus.; P. Oxy. 2383
p70 P. Oxy. 2384 1-fe III Mt 2:13-16,22-23,Z;3:1;11:26-27;12:4-5;24:3-6,12-15 Oxford, Ashmolean Mus.; P. Oxy. 2384; Firenze, Ist. di Pap. «G. Vitelli», PSI inv. CNR 419,420
p71 P. Oxy. 2385 2 IV Mt 19:10-11,17-18 Oxford, Ashmolean Mus.: P. Oxy. 2385
p72   1-fr III/IV 1Pt 1:1-25,Z;2:1-25,Z;3:1-22,Z;4:1-19,Z;5:1-14; 2Pt 1:1-21,Z;2:1-22,Z;3:1-18; Jd 1:1-25 Cologny, Bibl. Bodmer.; P. Bodmer VII. VIII (1. 2 Pt hodie in Bibl. Vaticana)
p73   ? VII Mt 25:43;26:2-3 Cologny, Bibl. Bodmer., P. Bodmer L
p74   1 VII Act 1:2-5,7-11,13-15,18-19,22-25;2:2-4,6-47,Z;3:1-26;4:2-6,8-27,29-37,Z;5:1-42,Z;6:1-15,Z;7:1-60,Z;8:1-40,Z;9:1-43,Z;10:1-48,Z;11:1-30,Z;12:1-25,Z;13:1-52,Z;14:1-28,Z;15:1-41,Z;16:1-40,Z;17:1-34,Z;18:1-28,Z;19:1-40,Z;20:1-38,Z;21:1-40,Z;22:1-30,Z;23:1-35,Z;24:1-27,Z;25:1-27,Z;26:1-32,Z;27:1-25,27-44,Z;28:1-31; Jc 1:1-6,8-19,21-23,25,27;2:1-3,5-15,18-22,25-26;3:1,5-6,10-12,14,17-18;4:8,11-14;5:1-3,7-9,12-14,19-20; 1Pt 1:1-2,7-8,13,19-20,25;2:6-7,11-12,18,24;3:4-5; 2Pt 2:21;3:4,11,16; 1Jo 1:1,6;2:1-2,7,13-14,18-19,25-26;3:1-2,8,14,19-20;4:1,6-7,12,16-17;5:3-4,9-10,17; 2Jo 1:1,6-7,13; 3Jo 1:6,12; Jd 1:3,7,12,18,24 Cologny, Bibl. Bodmer.; P. Bodmer XVII
p75   1-fe III Lc 3:18-22,33-38,Z;4:1-2,34-44,Z;5:1-10,37-39,Z;6:1-4,10-49,Z;7:1-32,35-39,41-43,46-50,Z;8:1-56,Z;9:1-2,4-62,Z;10:1-42,Z;11:1-54,Z;12:1-59,Z;13:1-35,Z;14:1-35,Z;15:1-32,Z;16:1-31,Z;17:1-15,19-37,Z;18:1-18;22:4-71,Z;23:1-56,Z;24:1-53,Z; Jo 1:1-51,Z;2:1-25,Z;3:1-36,Z;4:1-54,Z;5:1-47,Z;6:1-71,Z;7:1-52,Z;8:12-59,Z;9:1-41,Z;10:1-42,Z;11:1-45,48-57;12:3-50,Z;13:1-10;14:8-31,Z;15:1-10 Cologny, Bibl. Bodmer.; P. Bodmer XIV. XV
p76   3 VI Jo 4:9,12 Wien, Österr. Nat. Bibl., Pap. G. 36102
p77 P. Oxy. 2683 + 4405 1-n II/III Mt 23:30-39 Oxford, Ashmolean Mus.; P. Oxy. 2683
p78 P. Oxy. 2684 1-fr III/IV Jd 1:4-5,7-8 Oxford, Ashmolean Mus.; P. Oxy. 2684
p79   2 VII Heb 10:10-12,28-30 Berlin, Staatl. Mus., Inv. 6774
p80   1 III Jo 3:34 Barcelona, Fundación S. Lucas Evang., P. Barc. 83
p81   2 IV 1Pt 2:20-25,Z;3:1,4-12 Trieste, S. Daris, Inv. 20
p82   2 IV/V Lc 7:32-34,37,38 Strasbourg, Bibl. Nat. et Univ., Gr. 2677
p83   3 VI Mt 20:23-25,30-31;23:39,Z;24:1,6 Louvain, Bibl. de l’Univ., P. A. M. Kh. Mird 16. 29
p84   3 VI Mc 2:2-5,8-9;6:30-31,33-34,36-37,39-41; Jo 5:5;17:3,7-8 Louvain, Bibl. de l’Univ., P. A. M. Kh. Mird 4. 11. 26. 27
p85   2 IV/V Apc 9:19-21,Z;10:1,5-9 Strasbourg, Bibl. Nat. et Univ., Gr. 1028
p86   2 IV Mt 5:13-16,22-25 Köln, Inst. für Altertumskunde, Inv. Nr. 5516
p87   1-n III Phm 1:13-15,24-25 Köln, Inst. für Altertumskunde, Inv. Nr. 12
p88   3 IV Mc 2:1-26 Milano, Univ. Cattolica, P. Med. Inv. 69.24
p89     IV Heb 6:7-9,15-17 Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, PL III/292
p90 P. Oxy. 3523   II Jo 18:36-40,Z;19:1-7 Oxford, Ashmolean Mus. 65 6 B. 32/M (3-5)a; P. Oxy. 3523
p91     III Act 2:30-37,46-47,Z;3:1-2 Sydney, Macquarie Univ., inv. 360; Milano, Ist. di Pap., P. Mil. Vogl. inv. 1224
p92     III/IV Eph 1:11-13,19-21; 2Th 1:4-5,11-12 Cairo, Egyptian Mus., PNarmuthis 69.39a/229a
p93     V Jo 13:15-17 Firenze, Ist. Pap. «G. Vitelli», PSI inv. 108
p94     V/VI Rm 6:10-13,19-22 Cairo, Eqyptian Mus., P. Cair. 10730
p95     III Jo 5:26-29,36-38 Firenze, Bibl. Medicea Laur., PL II/31
p96     VI Mt 3:13-15 Wien, Österr. Nat. Bibl., Pap. K 7244
p97     VI/VII Lc 14:7-14 Dublin, Chester Beatty Libr., P. Chester Beatty XVII
p98     II(?) Apc 1:13-20 Cairo, Institut Français d’Archéologie Orientale, P. IFAO inv. 237b
p99     ca. 400 Glossary (single words and phrases from:) Rm 1:1; 2Cor 1:3-6, 1:6-17, 1:20-24, 2:1-9, 2:9-5:13, 5:13-6:3, 6:3-8:13, 8:14-22, 9:2-11:8, 11:9-23, 11:26-13:11;Gal 1:4-11, 1:18-6:15,1:14-2:4, 2:4-3:19,3:19-4:9;Eph 1:4-2:21,1:22(?),3:8-6:24 Dublin, Chester Beatty Libr., P. Chester Beatty Ac. 1499, fol. 11-14
p100 P. Oxy. 4449   III/IV Jc 3:13-4:4, 4:9-5:1 Oxford, Ashmolean Mus.
p101 P. Oxy. 4401   III Mt 3:10-12,3:16-4:3 Oxford, Ashmolean Mus.
p102 P. Oxy. 4402   III/IV Mt 4:11-12,22-23 Oxford, Ashmolean Mus.
p103 P. Oxy. 4403   II/III Mt 13:55-56,14:3-5 Oxford, Ashmolean Mus.
p104 P. Oxy. 4404   II Mt 21:34-37,43,45? Oxford, Ashmolean Mus.
p105 P. Oxy. 4406   V/VI Mt 27:62-64,28:2-5 Oxford, Ashmolean Mus.
p106 P. Oxy. 4445   III Jo 1:29-35,40-46 Oxford, Ashmolean Mus.
p107 P. Oxy. 4446   III Jo 17:1-2,11 Oxford, Ashmolean Mus.
p108 P. Oxy. 4447   III Jo 17:23-24,18:1-5 Oxford, Ashmolean Mus.
p109 P. Oxy. 4448   III Jo 21:18-20,23-25 Oxford, Ashmolean Mus.
p110 P. Oxy. 4494   IV Mt 10:13-14,25-27 Oxford, Ashmolean Mus.
p111 P. Oxy. 4495   III Lc 17:11-13,22-23 Oxford, Ashmolean Mus.
p112 P. Oxy. 4496   V Act 26:31-32; 27:6-7 Oxford, Ashmolean Mus.
p113 P. Oxy. 4497   III Rm 2:12-13,29 Oxford, Ashmolean Mus.
p114 P. Oxy. 4498   III Heb 1:7-12 Oxford, Ashmolean Mus.
p115 P. Oxy. 4499   III/IV Apc 2:1-3,13-15,27-29; 3:10-12; 5:8-9; 6:5-6; 8:3-8,11-13; 9:1-5,7-16,18-21; 10:1-4,8-11; 11:1-5,8-15,18-19; 12:1-5,8-10,12-17; 13:1-3,6-16,18; 14:1-3,5-7,10-11,14-15,18-20;15:1,4-7 Oxford, Ashmolean Mus.
p116 P.Vindob. G 42417   VI/VII Heb 2,9-11 + 3,3-6 Wien, Österr. Nat. Bibl.
p117 P.Hamb. Inv. NS 1002   IV/V 2K 7,6-8; 7,9-11 Hamburg, Staats- u. Univ. Bibl., P.Hamb. Inv. NS 1002
p118 P.Köln 10311   III Rm 15,26–27.32–33; 16,1.4–7.11–12 Köln, Inst. für Altertumskunde, Inv. Nr. 10311
p119 P. Oxy. 4803   III Jo 1,21-28; 38-44 Oxford, Ashmolean Mus.
p120 P. Oxy. 4804   IV Jo 1,25-28; 33-38; 42-44 Oxford, Ashmolean Mus.
p121 P. Oxy. 4805   III Jo 19,17-18; 25-26 Oxford, Ashmolean Mus.
p122 P. Oxy. 4806   IV/V Jo 21,11-14; 22-24 Oxford, Ashmolean Mus.
p123 P. Oxy. 4844   IV 1Cor 14:31-34, 15:3-6 Oxford, Ashmolean Mus.
p124 P. Oxy. 4845   VI 2Cor 11:1-4, 6-9 Oxford, Ashmolean Mus.
p125 P. Oxy. 4934   III/IV 1Pt 1:23-2:5, 2:7-12 Oxford, Ashmolean Mus.
p126     IV Heb 13:12-13,19-20 Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana; PSI 1497
p127 P.Oxy. 4968   V Act 10:32-35, 40-45; 11:2-5, 30; 12:1-3, 5, 7-9; 15:29-31, 34-36, (37), 38-41; 16:1-4, 13-40; 17:1-10 Oxford, Ashmolean Mus.

.

Πηγή : http://www-user.uni-bremen.de/~wie/texte/Papyri-list.html

Συμπληρωματική Λίστα (0299-0318)

Αρ. Περιεχόμεν Χρον. φύλλα στήλες ανά σέλιδα σειρές Διαστ./cm Τοποθεσία
0299 eP: J 20:1-7 X/XI(?) 1 2 40 ca. 30×23 Paris, Bibl. Nat., Copt. 129,10, fol. 199v
0300 eP: Mt 20:2-17 VI/VII 1 2 -25 (16×13) Kairo, Kopt. Mus., 3525
0301 eP: J 17 V 1 1 14 6.8×7 Oslo/London, The Schoyen Collection, MS 1367
0302 eP: J 10:29-30 (g-k) VI Frg 1 5 7.5×3.7 Berlin, Staatl. Mus., P. 21315
0303 eP: L 13:17-29 VII(?) 1 2 23 26.2×19.5 Paris, Bibl. Nat., Suppl. Gr. 1155 VII, fol. 19
0304 aP: Act 6:5-7:13 IX 1 2 31 24×17 Paris, Bibl. Nat., Gr. 1126, fol. 160
0305 eP: Mt 20 ? 1 2(?) 8-10 (25) 11.5×6.5 Paris, Bibl. Nat., Copt. 133.2, fol. 3
0306 eP: J 9 + 11 IX 7 2 25 ca. 29×22.5 Oxford, Bodl. Libr., Selden Supra 9, fol. 114-120
0307 eP: Mt 11:21-12:4; Mk 11:29-12:21; L 9:39-10:5; 22:18-47 VII&xnbsp; 7 2 22 ca. 28×22 Città del Vaticano, Vat. gr. 2061
0308 rP: Ap 11 IV 1 Frg 1 11 (14) 5.9×4.8 (8×8) Oxford, Ashmolean Museum (P. Oxy. 4500)
0309 eP: J 20&xnbsp; VI 1 Frg 1 6 (27) 3×6 (ca. 18×13) Köln, Inst. f. Altertums-kunde, P. Köln, Inv. 806
0310 pP: Tt 2:15-3:7 X&xnbsp; 1 Frg 2 25 ? Cambridge, Univ. Libr. Ms. Or. 161699
0311 pP: R 8:1-13 VIII-IX 1 (8 Frg) 2 (23) 25×22 Cambridge, De Hamel Coll. Gk. MS 1
0312 eP: L 5:23-24. 30-31; 7:9.17-18 III-IV 1 Frg 2 (27) 12×10 Cambridge, De Hamel Coll. Gk. MS 2
0313 eP: Mc 4:9.15 V 1 Frg 1 2 10×2 Cambridge, De Hamel Coll. Gk. MS 3
0314 eP: J 5:43 VI 1 Frg 1 2 10×2 Cambridge, De Hamel Coll. Gk. MS 4
0315 eP: Mc 2:9.21.25; 3:1-2 IV-V 1 Frg 2 (32) 29×20-22 Cambridge, De Hamel Coll. Gk. MS 5
0316 aP: Jd 18-25 VII 1 Frg 2 (23-24) (27×21) New York, Pierpont Morgan, Libr., M 597 f. II
0317 eP: Mc 14:52-53.61-62 VII 1 Frg 1 11 10×8 Cambridge, Univ. Libr. Mss. Or. 1700
0318 eP: Mc 9:2-14, 32 VI/VII (18) 2 (27) (25×22) New York, Pierpont Morgan, Libr., M 661

.

http://www-user.uni-bremen.de/~wie/texte/Uncial-list.html

Πλήρης λίστα των Ελληνικών παπύρων της Καινής Διαθήκης (P1-P107).

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των Ελληνικών παπύρων της Καινής Διαθήκης, που δημοσιεύει ο K. C. Hanson. Είναι βασισμένη στη λίστα των Bruce M. Metzger και Kurt Aland.

Πάπυρος Αρ.
&
Πάπυρος Συλλογή
 Χρονο-λόγηση
Περιεχόμενα Κατη-
γορία
Πόλη,
Μουσείο,
και
Αρ.ανακάλυψης
P1
P.Oxy. 2
3rd cent. Matt 1 Alexandrian Philadelphia, Pennsylvania
Univ. of Penn. Museum
#E2746
P2 6th cent. John 12 mixed Florence, Italy
Museo Archeologico
#7134
P3 6th–7th
cent.
Luke 7, 10 Alexandrian Vienna, Austria
Österreichische
Nationalbibliothek
#G2323
P4 3rd cent. Luke 1-6 Alexandrian Paris, France
Bibliothèque Nationale
#Gr. 1120
P5
P.Oxy. 208
3rd cent. John 1, 16, 20 Western London, England
British Museum
Pap. 782 + Pap. 2484
P6 4th cent. John 10-11 agrees with
B & Q
Strasbourg, France
Bibliothèque de
la Université
Pap. copt. 351r, 335v,
379, 381, 383, 384
P7 5th cent. Luke 4 . LOST
formerly in
Kiev, Ukraine:
Library of the Ukranian
Academy of Sciences
Petrov 553
P8 4th cent. Acts 4-6 mixed:
Alexandrian
& Western
LOST
formerly in
Berlin, Germany:
Staatliche Museen
P. 8683
P9
P.Oxy. 402
3rd cent. I John 4 . Cambridge, Massachusetts
Harvard Semitic Mus.
#3736
P10
P.Oxy. 209
4th cent. Rom 1 Alexandrian Cambridge, Massachusetts
Harvard Semitic Mus.
#2218
P11 7th cent. I Cor 1-7 Alexandrian Leningrad, Russia
State Public Library
Gr. 258 A
P12
P.Amh. 3b
late
3rd cent.
Heb 1 . New York, New York
Pierpont Morgan Library
#G. 3
P13
P.Oxy. 657
3rd–4th
cent.
Heb 2-5, 10-12 Alexandrian London, England
British Museum
P. 1532 verso
P14 5th cent.? I Cor 1-3 Alexandrian Mt. Sinai
St. Catherine’s
Monastery Library
#14
P15
P.Oxy. 1008
3rd cent. I Cor 7-8 Alexandrian Cairo, Egypt
Egyptian Museum
JE 47423
P16
P.Oxy. 1009
3rd–4th
cent.
Phil 3-4 Alexandrian Cairo, Egypt
Museum of Antiquities
JE 47424
P17
P.Oxy. 1078
4th cent. Heb 9 mixed Cambridge, England
University Library
Add. 5893
P18
P.Oxy. 1079
3rd–4th
cent.
Rev 1 agrees with:
ΐ, B,
and C
London, England
British Museum
P. 2053 verso
P19
P.Oxy. 1170
4th–5th
cent.
Matt 10-11 mixed Oxford, England
Bodleian Library
Gr. bibl. d. 6 [P.]
P20
P.Oxy. 1171
3rd cent. Jas 2-3 Alexandrian Princeton, New Jersey
University Library
AM 4117
P21
P.Oxy. 1227
4th–5th
cent.
Matt 12 agrees with:
ΐcorr
and D
Allentown, Pennsylvania
Muhlenberg College
Theol. pap. 3
P22
P.Oxy. 1228
3rd cent. John 15-16 agrees with:
ΐcorr
and D
Glasgow, Scotland
University Library
MS 2—X.1
P23
P.Oxy. 1229
early
3rd cent.
Jas 1 Alexandrian Urbana, Illinois
Univ. of Illinois
Classical Arch. and
Art Museum
G.P. 1229
P24
P.Oxy. 1230
4th cent. Rev 5-6 agrees with:
ΐ
Newton Center, Massachusetts
Andover Newton Theol. Sch.
OP 1230
P25 late
4th cent.
Matt 18-19 Western LOST
formerly in:
Berlin, Germany
Staatliche Museen
P. 16388
P26
P.Oxy. 1354
c. 600 Rom 1 agrees with:
A & ΐ
Dallas, Texas
So. Methodist Univ.
Bridewell Library
P27
P.Oxy. 1355
3rd cent. Rom 8-9 Alexandrian
(& Western)
Cambridge, England
University Library
Add. 7211
P28
P.Oxy. 1596
3rd cent. John 6 Alexandrian Berkeley, California
Pacific Sch. of Religion
Pap. 2
P29
P.Oxy. 1597
3rd cent. Acts 26 Western (?) Oxford, England
Bodleian Library
Gr. bibl. g. 4 (P)
P30
P.Oxy. 1598
3rd cent. I Thess 4-5 mixed Ghent, Belgium
University Library
U. Lib. P. 61
P31
P.Ryl. 4
7th cent. Rom 12 agrees with:
ΐ
Manchester, England
John Rylands Library
Gr. P. 4
P32
P.Ryl. 5
c. 200 Titus 1-2 agrees with:
ΐ
Manchester, England
John Rylands Library
Gr. P. 5
P33
[+ P58]
6th cent. Acts 7, 15 Alexandrian Vienna, Austria
Österreichische Nationalbibliothek
no. 190
Pap. G. 17973, 26133, 35831, 39783
P34 7th cent. I Cor 16
II Cor 5, 10-11
Alexandrian Vienna, Austria
Österreichische Nationalbibliothek
no. 191
Pap. G. 39784
P35 4th cent.(?) Matt 25 mixed Florence, Italy
Biblioteca Medicea Laurenziana
PSI 1
P36 6th cent. John 3 mixed Florence, Italy
Biblioteca Medicea Laurenziana
PSI 3
P37
P.Mich. 137
3rd–4th
cent.
Matt 26 Caesarean Ann Arbor, Michigan
Univ. of Michigan
no. 1570
P38
P.Mich. 138
c. 300 Acts 18-19 Western Ann Arbor, Michigan
Univ. of Michigan
no. 1571
P39
P.Oxy. 1780
3rd cent. John 8 Alexandrian Rochester, New York
The Divinity School
no. 1780
P40
P.Bad. 57
3rd cent. Rom 1-2,
3, 6, 9
Alexandrian Heidelberg, Germany
Universitätsbibliothek
Inv. Pap. graec. 45
P41 8th cent. Acts 17-22 Western Vienna, Austria
Österreichische Nationalbibliothek
Pap. K. 7541-48
P42 7th–8th
cent.
Luke 1-2 agrees with:
A
Vienna, Austria
Österreichische Nationalbibliothek
Pap. K. 8706
P43 6th–7th
cent.
Rev 2, 15-16 mainly
Alexandrian
London, England
British Museum
Pap. 2241
P44 6th–7th
cent.
Matt 17-18, 25
John 9-10, 12
Alexandrian New York, New York
Metropolitan Museum of Art
Inv. no. 14.1.527
P45 3rd cent. Matt 20-21, 25
Mark 4-8, 11-12
Luke 6, 9-14
John 10
Acts 4-17
mixed Dublin, Ireland
Chester Beatty Library;
and Vienna, Austria
Österreichische Nationalbibliothek
Pap. G. 31974
P46 c. 200 Rom 5-6,
8-11, 15-16
Alexandrian Dublin, Ireland
Chester Beatty Library;
and Ann Arbor, Michigan
University of Michigan
Invent. no. 6238
P47
P. Chester Beatty III
3rd cent. Rev 9-17 agrees with:
A, C, and ΐ
Dublin, Ireland
Chester Beatty Library
P48 3rd cent. Acts 23 Western Florence, Italy
Museo Medicea Laurenziana
PSI 1165
P49 3rd cent. Eph 4-5 Alexandrian New Haven, Connecticut
Yale University Library
P. 415
P50 4th–5th
cent.
Acts 8, 10 agrees mainly
with: B
New Haven, Connecticut
Yale University Library
P. 1543
P51
P.Oxy. 2157
c. 400 Gal 1 partly Alexandrian Oxford, England
Ashmolean Museum
P.Oxy. 2157
P52
P.Ryl. 457
2nd cent. John 18 Alexandrian Manchester, England
John Rylands Library
P.Ryl. 457
P53 3rd cent. Matt 26
Acts 9-10
mixed Ann Arbor, Mich.
Univ. of Michigan Library
Inv. no. 6652
P54
P.Princ. 15
5th–6th
cent.
James 2-3 agrees with:
ΐ, B,
and C
Princeton, New Jersey
University Library
Garrett Depository 7742
P55 6th–7th
cent.
John 1 Alexandrian Vienna, Austria
Österreichische Nationalbibliothek
Pap. G. 26214
P56 5th–6th
cent.
Acts 1 Alexandrian Vienna, Austria
Österreichische Nationalbibliothek
Pap. G. 19918
P57 4th–5th
cent.
Acts 4-5 Alexandrian Vienna, Austria
Österreichische Nationalbibliothek
Pap. G. 26020
P58 now classed as a fragment of P33
P59
P.Colt 3
7th cent. John 1-2, 11-12, 17-18, 21
(?) New York, New York
New York University
Washington Square
College of Arts & Sciences
P60
P.Colt 4
7th cent. John 16-19 Alexandrian New York, New York
Pierpont Morgan Library
P61
P.Colt 5
c. 700 Rom 16
I Cor 1, 5
Phil 3
Col 1, 4
I Thess 1
Titus 3
Philemon
probably
Egyptian
New York, New York
Pierpont Morgan Library
P62 4th cent. Matt 11 Alexandrian Oslo, Norway
University Library
Inv. no. 1661
P63 c. 500 John 3-4 (?) Berlin, Germany
Staatliche Museen
Inv. no. 11914
P64 c. 200 Matt 3, 5, 26 (?) Oxford, England
Magdalen College
Gr. 18
P65 3rd cent. I Thess 1-2 Alexandrian Florence, Italy
Biblioteca
Medicea Laurenziana
PSI 1373
(click to see ms.)
P66P.Bod. II
c. 200 John 1-21 mixed Cologny, Switzerland
Bibliothèque Bodmer
P67 now classed as a fragment of P64 Barcelona, Spain
Fundación San Lukas Evangelista
P.Barc. 1
P68 7th cent.(?) I Cor 4 agrees with
Textus Receptus
Leningrad, Russia
State Public Library
Gr. 258
P69
P.Oxy. 2383
3rd cent. Luke 22 mixed Oxford, England
Ashmolean Museum
P70
P.Oxy. 2384
3rd cent. Matt 2-3
11-12, 24
(?) Oxford, England
Ashmolean Museum
P71
P.Oxy. 2385
4th cent. Matt 19 agrees with
B
Oxford, England
Ashmolean Museum
P72
P.Bod. VII, VIII
3rd–4th
cent.
1 Pet 1-5
2 Pet 1-3
Jude
mixed Cologny, Switzerland
Bibliothèque Bodmer
P73
P.Bod.
? Matt 25-26 ? Cologny, Switzerland
Bibliothèque Bodmer
P74
P.Bod. XVII
7th cent. Acts 1-2, 4-27
agrees frequently
with A
Cologny, Switzerland
Bibliothèque Bodmer
P75
P.Bod. XIV, XV
3rd cent. Luke 3-7, 9, 17-18, 22-24
John 1-15
agrees with
B
Cologny, Switzerland
Bibliothèque Bodmer
P76 6th cent. John 4 . Vienna, Austria
Österreichische Nationalbibliothek
Pap. G. 36102
P77
P.Oxy. 2683
2nd–3rd
cent.
Matt 23 . Oxford, England
Ashmolean Museum
P78
P.Oxy. 2684
3rd–4th
cent.
Jude . Oxford, England
Ashmolean Museum
P79 7th cent. Heb 10-12 . Berlin, Germany
Staatliche Museen
Inv. no. 6774
P80 3rd cent. John 3 . Barcelona, Spain
Fundación San Lukas Evangelista
Inv. no. 83
P81 4th cent. 1 Pet 2-3 . Trieste, Italy
S. Daris
Inv. no. 20
P82 4th–5th
cent.
Luke 7 . Strasburg, France
Bibliothèque de
la Université
Gr. 2667
P83 6th cent. Matt 20,
23-24
. Louvain, Belgium
Bibliothèque de
l’Université
P.A.M. Kh. Mird 16. 29
P84 6th cent. Mark 2, 6
John 5
. Louvain, Belgium
Bibliothèque de
l’Université
P.A.M. Kh. Mird 4. 11
P85 4th–5th
cent.
Rev 9-10 . Strasburg, France
Bibliothèque de
la Université
Gr. 1028
P86 4th cent. Matt 5 . Cologne, Germany
Institut für Altertumskunde
Theol. 5516
P87 3rd cent. Philemon . Cologne, Germany
Institut für Altertumskunde
Inv. no. 12
P88 4th cent. Mark 2 . Milan, Italy
Universitΰ Cattolica
Inv. no. 69. 24
P89 4th cent. Philemon . Florence, Italy
Biblioteca Medicea Laurenziana
PL III/292
P90 . . . .
P91 . . . .
P92 3rd–4th
cent.
Eph 1
II Thess 1
. Cairo, Egypt
Egyptian Museum
PNarmuthis 69.39a/229a
P93 5th cent. John 13 . Florence, Italy
Istituto Papirologico G. Vitelli
PSI inv. 108
P94 5th–6th
cent.
Rom 6 . Cairo, Egypt
Egyptian Museum
P.Cair. 10730
P95 3rd cent. John 5 . Florence, Italy
Biblioteca Medicea Laurenziana
Papiri Laur. PL II/31
P96 6th cent. Matt 3 . Vienna, Austria
Φsterreichische Nationalbibliothek
Pap.K. 7244
P97 6th–7th
cent.
Luke 14 . Dublin, Ireland
Chester Beatty Library
P. Chester Beatty XVII
P98 2nd cent. Acts 1 . Cairo, Egypt
French Institute for Oriental Arch.
P. IFAO inv. 237b
P99 c. 400
cent.
Rom 1
2 Cor 1,5,6,8,9,11-13
Gal 1-6
Eph 1-6
. Dublin, Ireland
Chester Beatty Library
P. Chester Beatty
Ac. 1499 fol. 11-14
P100
P.Oxy. 4449
3rd–4th
cent.
James 3-4 . Oxford, England
Ashmolean Museum
P101
P.Oxy. 4401
3rd cent. Matt 3-4 . Oxford, England
Ashmolean Museum
P102
P.Oxy. 4402
3rd–4th
cent.
Matt 4 . Oxford, England
Ashmolean Museum
P103
P.Oxy. 4403
2nd–3rd
cent.
Matt 13-14 . Oxford, England
Ashmolean Museum
P104
P.Oxy. 4404
late 2nd
cent.
Matt 21 . Oxford, England
Ashmolean Museum
P105
P.Oxy. 4406
5th–6th
cent.
Matt 27-28 . Oxford, England
Ashmolean Museum
P106
P.Oxy. 4445
3rd cent. John 1 . Oxford, England
Ashmolean Museum
P107
P.Oxy. 4446
3rd cent. John 17 . Oxford, England
Ashmolean Museum

 

Συλλογές παπύρων

ΟΝΟΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΣΥΝΤΟΜ. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Amherst Papyri P.Amh. This is a collection of an Englishman: the Right Hon. Lord Amherst of Hackney. It includes «The Ascension of Isaiah» and other biblical and early church fragments, as well as other classical documents from the Ptolemaic, Roman, and Byzantine eras. The collection was edited by Grenfell and Hunt in 1900-1901.
Bad. Papyri P.Bad.  
Bodmer Papyri P.Bod. This collection of approximately fifty manuscripts was purchased by M. Martin Bodmer of Switzerland in 1955-56. The collection is located in the Bibliotheca Bodmeriana in Cologny (near Geneva). The exception is Pap. VIII (including 1 & 2 Peter), which was given as a gift to Pope Paul VI in 1969; it is in the Vatican Library. These Greek and Coptic documents were discovered in Egypt, probably at Pabau, near a Pachomian monastery. They are from both codices and scrolls; most are papyri, but three are on parchment (Pap. XVI, XIX, and XXII). In terms of content, they include classical texts (e.g., Iliad, Odyssey, and Thucydides), biblical documents (both OT and NT), and writings of the early churches (see also: Pietersma 1992:766-67).
Chester Beatty Papyri P. Chester Beatty This collection of eleven codices was acquired by Alfred Chester Beatty, an American, in 1930-31 and 1935. It is housed near Dublin, Ireland, in the Chester Beatty Library and Gallery of Oriental Art. The collection was edited by Frederic G. Kenyon. The manuscripts date from the 2nd to the 4th centuries. Parts of these codices were later acquired by several other U.S. and European libraries and universities (see also Pietersma, 1992:901-3). The Chester Beatty Library website is located at:
www.cbl.ie
Colt Papyri P.Colt Pierpont Morgan Library (New York). Their website is located at:
www.morganlibrary.org
Egerton Papyrus 2 P.Eg. British Museum, London, England. The first four fragments from an early papyrus codex were discovered in 1934 among miscellaneous scraps purchased from an antiquities dealer. Their provenance is unknown, but may be Oxyrhynchus, Egypt. A fifth fragment has been discovered among the Cologne papyri (inv. 608, nr. 255). These are part of an unknown gospel (see Gamble 1992). There is a website dedicated to this manuscript, edited by Wieland Willker (University of Bremen, Germany), located at:
www-user.uni-bremen.de/~wie/Egerton/Egerton_home.html
Michigan Papyri P.Mich. This collection of over 10,000 papyrus fragments (with 7,000 separate inventory numbers) is housed at the University of Michigan, Ann Arbor. The website for the University of Michigan Papyrus Collection is located at:
www.lib.umich.edu/pap
Oxyrhynchus Papyri P.Oxy. These papyri framents were discovered in and around Oxyrhynchus (modern Behnesa), Egypt, located about 125 miles south of Cairo. They were discovered by Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt, beginning in 1897. The publication of these is still in progress. Papyri from this site are not in one location, but are owned by a variety of libraries, universities, and museums. The Website for the Oxyrhychus Papyri Project (POXY, Oxyrhychus Papyri Online!) is located at:
www.csad.ox.ac.uk/POxy/.
 Princeton Papyri P.Princ. Princeton University, Princeton, New Jersey. Their website is located at:
www.princeton.edu/papyrus/ 
 Rylands Papyri P.Ryl. The John Rylands Library is associated with the University of Manchester (Manchester, England). Their collection of ancient Greek resources includes over seven hundred papyri, in addition to thirty-one ostraca and fifty-four codices. These dated from the third century BCE to the nineteenth century CE. The collection webpage is located at:
rylibweb.man.ac.uk/data2/spcoll/greek/ 

.

Πηγή: http://www.kchanson.com/papyri.html#33

Φωτογραφίες και αναλύσεις

Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες των παπύρων στίς παρακάτω ιστοσελίδες :

* ce, cent = century = αιώνας, early = αρχές, late = τέλη.

Many papyri photos ή εδώ http://chrles.multiply.com/photos (περιέχει εκατοντάδες φωτογραφίες παπύρων και το πλήρες σετ των P66, P75 …!)

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: