Ορθόδοξο Αντιαιρετικό Περιοδικό ΔΙΑΛΟΓΟΣ (του Διορθοδόξου Σύνδεσμου Πρωτοβουλιών Γονέων). Τεύχη 1-92 Ιανουάριος/Απρίλιος 1994 – Απρίλιος/Ιούνιος 2018).

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
«Διορθόδοξος Σύνδεσμος Πρωτοβουλιών Γονέων»
Ιδρυτής: π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος

ΕΚΔΟΤΗΣ:
Πρωτ. Κυριακός Τσουρός, Αρχ. Χριστοφόρος Τσιάκκας, Αρχ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης, Μοναχός Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Αθανάσιος Νεοφώτιστος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Πρωτ. Κυριακός Τσουρός, Ιασίου 1, Αθήνα

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας και Σλοβακίας κ. Χριστοφόρος – Μητροπολίτης Νευροκοπίου-Βουλγαρίας κ. Ναθαναήλ – Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος – Πρωτ. Κυριακός Τσουρός, Αθήνα – Αρχ. Varnanufios-Bazyli Doroszkiewicz, Βαρσοβία, Πολωνία – Αρχ. Χριστοφόρος Τσιάκκας, Λεμεσός, Κύπρος – Μοναχός Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Κασσανδρεία – καθ. Alexander Dvorkin, Μόσχα – Δρ. Γεώργιος Κρίππας, Αθήνα – Αθανάσιος Νεοφώτιστος, Αθήνα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:
Πρωτ. Κυριακός Τσουρός – Αρχ. Χριστοφόρος Τσιάκκας – Μον. Αρσένιος Βλιαγκόφτης – Αθανάσιος Νεοφώτιστος – Ιωάννης Μηλιώνης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:
«Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την Προστασία του Ελληνορθοδόξου Πολιτισμού, της Οικογενείας και του Ατόμου» (ΠΕΓ) Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 60120, 153 43 Αγία Παρασκευή, Αθήνα, Αττική. Τηλ.: 6082271 Fax: 6082219, http://www.ppu.gr/.

Το περιοδικό αυτό εκδίδεται κάθε τρίμηνο ( με προαιρετικές συνδρομές Ορθοδόξων Χριστιανών ) και αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς που θα το ζητήσουν.

Ζητείστε να εγγραφείτε συνδρομητής στην παρακάτω διεύθυνση :

«Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την Προστασία του Ελληνορθοδόξου Πολιτισμού, της Οικογενείας και του Ατόμου» (ΠΕΓ)

Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 60120, 153 43 Αγία Παρασκευή,
Αθήνα, Αττική. Τηλ.: 2106082271 Fax: 2106082219.

Κατεβάστε προηγούμενα τεύχη του περιοδικού εδώ :

Τεύχος 12  ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 1998

Τεύχος 13  ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1998

Τεύχος 15  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 1999

Τεύχος 16  ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 1999

Τεύχος 17  ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999

Τεύχος 18  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999

Τεύχος 19  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2000

Τεύχος 20  ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2000

Τεύχος 21  ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000

Τεύχος 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000

Τεύχος 23  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2001

Τεύχος 24  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Τεύχος 25  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001

Τεύχος 26  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2001

Τεύχος 27  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ  2002

Τεύχος 28  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ  2002

Τεύχος 29 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2002

Τεύχος 30  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2002

Τεύχος 31  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2003

Τεύχος 32  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Τεύχος 33  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003

Τεύχος 34  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

Τεύχος 35  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2004

Τεύχος 36  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

Τεύχος 37  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Τεύχος 38  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Τεύχος 39  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

Τεύχος 40  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

Τεύχος 41  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Τεύχος 42  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Τεύχος 43  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

Τεύχος 44  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

Τεύχος 45  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Τεύχος 46  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Τεύχος 47  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Τεύχος 48  ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Τεύχος 49  ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Τεύχος 50  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Τεύχος 51  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

Τεύχος 52  ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

Τεύχος 53  ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Τεύχος 54  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Τεύχος 55  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

Τεύχος 56  ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Τεύχος 57  ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Τεύχος 58  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Τεύχος 59 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

Τεύχος 60  ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Τεύχος 61  ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Τεύχος 62  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Τεύχος 63  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Τεύχος 64 ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Τεύχος 65  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Τεύχος 66  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Τεύχος 67  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Τεύχος 68  ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Τεύχος 69  ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Τεύχος 70  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Τεύχος 71  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Τεύχος 72 ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Τεύχος 73  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Τεύχος 74  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Τεύχος 75  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Τεύχος 76  ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Τεύχος 77  ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Τεύχος 78  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Τεύχος 79  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

Τεύχος 80 ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Τεύχος 81  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Τεύχος 82  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Τεύχος 83  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Τεύχος 84  ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Τεύχος 85  ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Τεύχος 86  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Τεύχος 87  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Τεύχος 88 ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Τεύχος 89  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Τεύχος 90  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Τεύχος 91  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Τεύχος 92  ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τεύχος 1 , ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1994

 • Προς τους χορηγούς μας (σελ…3),
 • Ο Αρχιεπίσκοπος προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (σελ…7),
 • Σύγχρονες αιρέσεις – μια πρόκληση για την πολιτεία (σελ…10),
 • Προς μια νέα «πανθρησκεία» (σελ…16),
 • Συνέδρια ειρήνης της Rissho-Kosei-Kai (σελ…22),
 • Καθηγητές θεολογίας σε συνέδριο του Μουν (σελ…24),
 • Κατάλογος παραθρησκευτικών ομάδων όπως εγκρίθηκε από την Ι. Σύνοδο (σελ…25)
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Απόφαση 3/1992/421/2 3.5.93. Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (σελ…30)

Τεύχος 2 , ΜΑΪΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1994

 • Νέες δομές Πανορθόδοξης Συνεργασίας (σελ…3),
 • Μήνυμα της ΣΤ’ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης (σελ…5),
 • Μηνύματα (σελ…13),
 • Φανατισμός, μισαλλοδοξία και θράσος (σελ…15),
 • Προτάσεις της ΣΤ’ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης (σελ…17),
 • Ανακοινωθέν της ΣΤ’ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης (σελ…28),
 • Αποφάσεις Διορθοδόξου Συνδέσμου Πρωτοβουλιών Γονέων (σελ…30)

Τεύχος 3 , ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1995

 • Προς τον αναγνώστη (σελ…3),
 • Ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου (σελ…5),
 • Διακοινοβουλευτική Επιτροπή Ορθοδόξων Βουλευτών (σελ…6),
 • Συνέδρια για τις αιρέσεις (σελ…9),
 • Σύσταση 1178/1992 του Συμβουλίου της Ευρώπης (σελ…17),
 • Συνέδριο για βουλευτές (σελ…19),
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα Χωρίς Σύνορα (σελ…20),
 • Ινστιτούτο Γερμανικής Οικονομίας για τη Σαηεντόλοτζυ (σελ…21),
 • Εγκληματικά δόγματα (σελ…22)
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Το ευρωπαϊκό κέντρο του C.E.G. στην Ελλάδα; (σελ…23),
 • Αποκρυφιστική οργάνωση στο μεταπτυχιακό της Φιλοσοφικής Αθηνών (σελ…24),
 • Και πανεπιστημιακοί στην αίρεση του Μουν; (σελ…24),
 • Προς κατοχύρωση της Πανθρησκείας;
 • Πρωτοστατεί και ορθόδοξος θεολόγος (σελ…25),
 • Από τα ήθη του ψευδομεσσία Μουν (σελ…26),
 • Ψευδεπίγραφο σωματείο για την ειρήνη (σελ…27),
 • Η νέα εγκυκλοπαίδεια του Μουν – απειλή για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό (σελ…29),
 • Η Σαηεντόλοτζυ υλοποιεί τα πολιτικά της σχέδια στα Βαλκάνια (σελ…29)

Τεύχος 4 , ΜΑΪΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1995

 • Ο Αρχιεπίσκοπος προς κυβέρνηση και βουλευτές (σελ…3),
 • Συνδιάσκεψη για τις αιρέσεις σε πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας (σελ…7),
 • Ημερίδα για τις αιρέσεις στη Μητρόπολη Κασσανδρείας (σελ…11),
 • Οι νεοφανείς «αιρέσεις» (σελ…12),
 • Η δίκη για το σατανισμό (σελ…13),
 • Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως έχει πια το λόγο (σελ…14),
 • «Ιερά συμμαχία» νεοφανών αιρέσεων κατά της Ορθοδοξίας (σελ…15),
 • Γκουρού Ashahara: Νέα μορφή τρομοκρατίας (σελ…17)
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Από όσα γράφουν ξένες πρωτοβουλίες γονέων (σελ…19),
 • Εξαγορά πολιτών από τον ψευδομεσσία Μουν (σελ…20),
 • Απειλή αλλοιώσεως του πνευματικού περιβάλλοντος του Αγίου Όρους (σελ…22),
 • Απαγόρευση ανεγέρσεως αποκρυφιστικού ναού στη Γαλλία (σελ…23),
 • Βουδιστική αίρεση εισβάλλει στα ελληνικά σχολεία (σελ…23),
 • Σατανιστές χτύπησαν τη Μ. Παρασκευή (σελ…24),
 • Σατανισμός στα σχολεία (σελ…25),
 • Τα νησιά του Αιγαίου, παγκόσμια κέντρα ψυχο-γκουρού (σελ…25)
 • Αυτοκτονίες (σελ…28),
 • Ευρωπαίοι και στους αντιρρησίες (σελ…28),
 • Για τον κ. Δήμαρχο Αθηναίων (σελ…29),
 • Ανώτατος Δικαστής χαρακτηρίζει τη Σαηεντόλοτζυ διεφθαρμένη (σελ…30),

Τεύχος 5 , ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1995

 • Θεμέλιος λίθος του Συντάγματος (σελ…3),
 • Σατανιστική «ηθική» στο ΝΑΤΟ (σελ…4),
 • Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είναι αντιρρησίες συνειδήσεως (σελ…5),
 • Από την «Παγκόσμια Αγία Γραφή» του Μουν (σελ…9),
 • Σαηεντόλοτζυ: Φορέας οικονομικού εγκλήματος και κατασκοπείας; (σελ…11),
 • Τρομοκρατία μηνύσεων (σελ…30)
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Ισλαμικός φονταμενταλισμός στην καρδιά της Ευρώπης (σελ…15),
 • Σταχυολόγημα από τα τηλεοπτικά κανάλια (σελ…15),
 • Σκοτεινός ο ρόλος της οργάνωσης «Ανθρώπινα Δικαιώματα Χωρίς Σύνορα» (σελ…16),
 • Χρήματα της Σαηεντόλοτζυ στην Κύπρο (σελ…17),
 • Η Γαλλική Πολιτεία επιχορηγεί ναζιστές; (σελ…18),
 • Γερή η αποζημίωση για πλήση εγκεφάλου (σελ…19),
 • Ψυχιατρικές παθήσεις και αυτοκτονίες (σελ…19),
 • Ο ψευδομεσσίας απλώνεται στην Ελλάδα (σελ…20)
 • «Ζευγάρωμα» από τους… «τέλειους γονείς» (σελ…21),
 • Διάβρωση σε ανησυχητικό βαθμό (σελ…22),
 • «…Δεν το κάναμε εμείς, ο σατανάς σκότωσε το παιδί μας» (σελ…22),
 • Δεύτερη έκθεση για τις αιρέσεις, κατ’ εντολή της Αυστριακής Βουλής (σελ…23),
 • Επίσημο «φακέλλωμα» και στη Γερμανία (σελ…24),
 • Διάβρωση του χώρου της ιατρικής από την παραθρησκεία (σελ…24),
 • Προτάσεις του συνεδρίου της Λιλ (σελ…25),
 • Οι αιρέσεις υπονομεύουν τη δημοκρατία (σελ…26),
 • Οι ανάδοχες οικογένειες (σελ…26),
 • Αναβίωση του παγανισμού στη Ρωσία (σελ…27),
 • Ο θρησκευτικός σκοταδισμός της ΠΑΝΙΦΕ (σελ…28),
 • Οι ακραίες αιρέσεις συνασπίζονται και απειλούν (σελ…29)

Τεύχος 6 , ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1996

 • Πανορθόδοξη αναγνώριση – Πανορθόδοξη συνεργασία (σελ…3),
 • Το άλλο ευαγγέλιο της Σκοπιάς – Τι θα κάνουν τώρα οι Μάρτυρες του Ιεχωβά; (σελ…7),
 • Σατανισμός και νεοφανείς αιρέσεις στο στόχαστρο του Κοινοβουλίου της Βάδης-Βυτεμβέργης (σελ…9),
 • Εφημερίδα του μίσους (σελ…14)
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Τρομοκρατία μηνύσεων (σελ…4),
 • Επερώτηση για τον κ. Υπουργό Παιδείας (σελ…11),
 • Το Γαλλικό κοινοβούλιο φακελώνει τις αιρέσεις (σελ…17),
 • Νέο συνέδριο του Τάκι Αλεξίου (σελ…18),
 • Ανακοινωθέν Ιεράς Συνόδου (σελ…19),
 • Το συνταγματικό καθήκον της πολιτείας (σελ…19),
 • Ορθόδοξος θεολόγος συνεργάτης της Σαηεντόλοτζυ (σελ…20),
 • Βρυκόλακες στα ΜΜΕ κατά τις μεγάλες χριστιανικές εορτές (σελ…21)
 • Αρχαιοκαπηλεία από παραθρησκευτική οργάνωση (σελ…22),
 • Ο ψευδομεσίας Μουν ανεπιθύμητος σε ευρωπαϊκές χώρες (σελ…22),
 • Η σεξουαλική ζωή των Μορμόνων (σελ…22),
 • Συνεργασία Αναδόχων Οικογενιών με Σαηεντόλοτζυ (σελ…23),
 • Συνεργασία ΚΕΦΕ-Αλεξίου με ανθρώπους της ΕΥΠ. Φακελώνονται στελέχη της Εκκλησίας (σελ…24),
 • Αιρέσεις δολοφονούν παιδιά (σελ…24),
 • Δημοκρατία και θρησκευτική ομοιογένεια. Πράγματα ασυμβίβαστα (σελ…25),
 • Κατασκοπεία σε βάρος του Αρχιεπισκόπου κ. Σεραφείμ (σελ…26),
 • Καταδίκη Σαηεντολόγων για δυσφήμιση (σελ…26),
 • Αγγλικό δικαστήριο κρίνει νόμιμη απαγωγή ενηλίκου (σελ…27),
 • Αποφάσεις δικαστηρίων αποφαίνονται: Η σαηεντόλοτζυ δεν είναι θρησκεία (σελ…28),
 • Διάβρωση Ρωσσικών σχολείων από την αίρεση του Μουν (σελ…29),
 • Παραθρησκευτική οργάνωση εισβάλλει στα σχολεία (σελ…30),
 • Με δικαστική απόφαση η Σαηεντόλοτζυ μπορεί να ονομάζεται εγκληματική οργάνωση (σελ…30),
 • Εκστρατία κατά της Σαηεντολογίας στη Γερμανία (σελ…31)

Τεύχος 7 , ΜΑΪΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1996

 • Προς τους αναγνώστες (σελ…3),
 • Το τελευταίο κείμενο του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (σελ…3),
 • Το νόημα της ζωής στο φώς της Αναστάσεως του Χριστού (σελ…4),
 • Γ’ Ποιμαντικό Συνέδριον Συνεργατών Ι. Μητροπόλεων δια Θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας (σελ…5),
 • Θεολογική και ιατρική ημερίδα στην Ι. Μητρόπολη Ιερισσού «Η παραϊατρική δράσις της «Νέας Εποχής» υπό το φώς της Ορθοδοξίας και της ιατρικής» (σελ…6),
 • Προβληματισμοί από το συνέδριο του αποδήμου Ελληνισμού (σελ…8),
 • Νέα τοποθέτηση της Πολιτείας (σελ…11),
 • Τα σχέδια της Σαηεντόλοτζυ στα Βαλκάνια. Bulgravia, το πρώτο σαηεντολογικό κράτος που περιλαμβάνει και την Ελλάδα (σελ…13),
 • Ποινικά μέτρα εναντίον της Σαηεντόλοτζυ στη Γαλλία. Το λόγο έχει και το Ελληνικό Κοινοβούλιο (σελ…16),
 • Πρώην Βουδιστής αποκαλύπτει (σελ…17)
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης καταδικάζει συνεργασία με τον ψευδομεσία Μουν (σελ…22),
 • Πολυγαμία και αιμομιξία στους μορμόνους (σελ…22),
 • Ύπουλη αλλοίωση του Πολιτιστικού Περιβάλλοντος (σελ…22),
 • Ο Δερβίσης και Σεΐχης Τάκις Αλεξίου (σελ…23),
 • Οι τίτλοι του Τάκι Αλεξίου (σελ…24),
 • Εξώδικα εναντίον της αγάπης του Χριστού (σελ…24),
 • Συνεργασία Βατικανού με νεοφανείς αιρέσεις (σελ…25),
 • Ο Σπύρος Διαμαντίδης δεν είναι λέκτορας (σελ…25)
 • 110 στρέμματα της Χαλκιδικής γης στα χέρια ύποπτης οργάνωσης (σελ…26),
 • Εκπαιδευτικός, μέλος αιρέσεως απολύεται στη Γερμανία (σελ…27),
 • Εκατοντάδες χιλιάδες γονείς περιμένουν (σελ…28),
 • Κεντρικό αρχείο για τις αιρέσεις στη διάθεση Δημοσίων Αρχών (σελ…28),
 • Βουδιστές απειλούν με πνευματική και πολιτιστική διάβρωση (σελ…29),
 • Αποσπάσματα εφημερίδων (σελ…29),
 • Grammaton ΕΠΕ (σελ…30)

Τεύχος 8 , ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1996

 • Εγκύκλιος 2565 Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (σελ…3),
 • Εγκύκλιος 665 Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρήτης (σελ…5),
 • Νέα τοποθέτηση της Πολιτείας (β’ μέρος) (σελ…7),
 • Σύνταγμα και Ορθοδοξία (σελ…8),
 • Το μάθημα των Θρησκευτικών (σελ…9),
 • Μορμόνοι (σελ…11),
 • Αποστομώτική απάντηση στον κ. Τάκι Αλεξίου (σελ…12),
 • Εξεταστική επιτροπή για τις αιρέσεις στη Γερμανική Βουλή (σελ…12)
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Στην έκθεση βιβλίου κυριαρχεί το αποκρυφιστικό στοιχείο (σελ…13),
 • Αμερικανικές αιρέσεις στην Ελλάδα: «Μεταχείρηση του μάλλον ευνοημένου κράτους» (σελ…13),
 • Ποιά Αμερικανική τεχνολογία; (σελ…13),
 • Σουφισμός Τζελαλαντίν Ρούμι (σελ…14),
 • Η Σαηεντόλοτζυ απειλεί με διάβρωση την επιτροπή για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη (CSCE) (σελ…14),
 • Ευρωπαίκός Σύνδεσμος Ερευνητών των Καταστροφικών Αιρέσεων (cults) (σελ…15),
 • Διάβρωση της Αλβανικής κυβέρνησης από τη Σαηεντόλοτζυ; (σελ…16),
 • Σόκο Ασαχάρα (σελ…16)
 • Η Σαηεντόλοτζυ και η καθηγήτρια του Αγγλικού Πανεπιστημίου «Λαφονταίν» (σελ…17),
 • Διάβρωση στη Βουλγαρία (σελ…19),
 • Η Παγκόσμιος «Αγία Γραφή» (σελ…20), Οι σχέσεις του κ. Αγουρίδη με τον κ. Μουν (σελ…20),
 • Περίεργες διασυνδέσεις του ζεύγους Μπους (σελ…21),
 • Αντιχριστιανική ψευδοθρησκεία (σελ…21),
 • Boston Church of Crist (σελ…22),
 • Όποιος ασκεί κριτική είναι εγκληματίας και πρέπει να πεθάνει (σελ…23),
 • Η εταιρεία Σκοπιά φακελώνει οπαδούς της (παρέμβαση Δανικών Αρχών) (σελ…24),
 • Οι σαηεντολόγοι δεν αναγνωρίζονται στην Αυστρία ως θρησκευτική κοινότητα (σελ…25),
 • Καταδίκη της Σαηεντόλοτζυ για κατασκοπεία (σελ…25),
 • Ο Μουν ερωτοτροπεί με τη Βόρεια Κορέα (σελ…26),
 • Η Σαηεντόλοτζυ βάζει χέρι σε επιχειρήσεις στην Κύπρο (σελ…27), Νέος εξτρεμισμός (σελ…27),
 • SPD: Σαηεντόλοτζυ, φασιστικό οργανωτικό σύστημα (σελ…28),
 • Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαγορεύει βλάσφημη ταινία (σελ…28),
 • Ο Μουν στο Κίεβο (σελ…29),
 • Το περιοδικό Stern (σελ…30),
 • Γαλλία: Συνεργασία UNADFI και Υπουργείου Παιδείας Για την ενημέρωση των μαθητών των σχολείων σχετικά με τον κίνδυνο των νεοφανών αιρέσεων (σελ…30),
 • Το νομικό καμουφλάζ πολλών νεοφανών αιρέσεων (σελ…30)

Τεύχος 9 , ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 1997

 • Επίστολή της Π.Ε.Γ. προς τους φίλους της στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σελ…3),
 • Ασύλληπτο στη σκέψη και στη φαντασία, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…5),
 • Οι πρωτοβουλίες γονέων και η «κηδεμονία» της Π.Ε.Γ. (σελ…7),
 • Ψήφισμα της 29-2-1996 σχετικά με τις σέκτες στην Ευρώπη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (σελ…10),
 • Νέα τοποθέτηση της Πολιτείας (γ’ μέρος), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…12),
 • Από τα «παραλειπόμενα» της τελευταίας ομαδικής αυτοκτονίας, του κ. Αθανασίου Νεοφώτιστου (σελ…13),
 • Η στέρηση του ύπνου στα μέλη αιρέσεων (σελ…15),
 • Η’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη (σελ…16)
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Διαρρήξεις και ψεύδη έστρωσαν το μονοπάτι προς τη φυλακή (σελ…18),
 • Σχέδιο αφελληνισμού (σελ…18),
 • Διεθνές δίκτυο πολιτικο-θρησκευτικής διείσδυσης (σελ…19),
 • Πνευματικός συναγερμός (σελ…20),
 • Πανεπιστήμιο του Wisconsin S.P.: Όχι λέκτορας ο Σ. Διαμαντίδης (σελ…20),
 • Οι «εχθροί» του L.R. Hubbard (σελ…21),
 • Η ΕΤ2 περί διαλογισμού (σελ…21),
 • Προσωπείο παρανόμων οι αιρέσεις. Δύσκολος ο εντοπισμός τους (σελ…22),
 • Το οικουμενικό Πατριαρχείο διαμαρτυρήθηκε για τους Αντιβεντιστές (σελ…22),
 • Ατύχημα ή δολοφονία; (σελ…23),
 • Σατανισμός ανηλίκων συγκλονίζει την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ (σελ…23),
 • Ύποπτη έκθεση από τον ΟΗΕ για τους μουσουλμάνους της Θράκης (σελ…23),
 • Η Ρωσία στο έλεος της Σαηεντόλοτζυ; (σελ…24),
 • Νάρκονον: ένα προσωπείο της Σαηεντόλοτζυ στο χώρο της υγείας (σελ…25),
 • Η Σαηεντόλοτζυ στις κλινικές του Κρεμλίνου, (σελ…25),
 • Ο επιχειρηματίας πράκτορας της Σαηεντόλοτζυ που δεν είναι γιατρός (σελ…26),
 • Αδίστακτοι: Πειράματα σε μικρά παιδιά, θύματα του Τσέρνομπιλ (σελ…26),
 • Η «παγκόσμια πρεμιέρα» (σελ…26),
 • Τα… «κολλέγια του Χάμπαρντ» διαβρώνουν και μάλλον διαλύουν συστηματικά τη βαριά βιομηχανία της Ρωσίας (σελ…27),
 • Διάβρωση της αστυνομίας και του στρατού στη Ρωσία (σελ…27),
 • Ο Μουν διωγμένος από τη Δυτική Ευρώπη, ως επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην ανενημερωμένη Ρωσία (σελ…29),
 • Φωνάζει ο κλέφτης… (σελ…30)

Τεύχος 10 , ΙΟΥΛΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1997

 • «Πρόσεχε παιδί μου», Πανελλήνια Ένωση Γονέων (σελ…3),
 • Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, (σελ…5),
 • «Μας έχουν δεμένα τα χέρια», του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…6),
 • Όποιος ασκεί κριτική είναι «ναζιστής». Πλήρης αντιστροφή ρόλων, του κ. Φώτη Αλεβιζοπούλου (σελ…9),
 • Ανέντιμη παραπλάνηση, του κ. Αθανασίου Νεοφώτιστου (σελ…11),
 • «Ο πατέρας μου με έβαλε να τον σκοτώσω για να μας αποδείξει ότι είναι αθάνατος» (σελ…13),
 • Το Επίμαχο Ζήτημα, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…14),
 • Έλεγχος της σκέψης, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…15),
 • Αιρέσεις και παραθρησκείες στη Ρωσία, του κ. Γεωργίου Κρίππα (σελ…16)
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Πρεσβυτέρα Αντωνία Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…20),
 • Ο Γάμος (σελ…20),
 • Τι άλλο θα δούμε και θ’ ακούσουμε (σελ…21),
 • Υπεύθυνη ενημέρωση για τις αιρέσεις και λασπολογία (σελ…22),
 • Περί σκανδάλων (σελ…23),
 • Οι «ευχαριστήριες» επιστολές (σελ…24),
 • Και δια το αληθές του λόγου (σελ…25),
 • Ο Αλεξίου παραιτείται από την προσφυγή του στο ΣτΕ (σελ…25), Η Κοινωνική απομόνωση (σελ…26),
 • Ευγενικό όχι στους αιρεσιάρχες και στους μισσιονάριους λέει η Ελβετία (σελ…27),
 • Στα νύχια του θανάτου, (σελ…28),
 • «Δες και τούτο!» «Προσευχές» για τα γουρούνια!, (σελ…28), Έκλεισε;, (σελ…28),
 • Το χρονικό της ιστορίας του γιατρού Σπ. Διαμαντίδη μετά τη γνωστή εισαγγελική έφοδο, (σελ…29),
 • Δημοσίευμα σχετικό Αθηναϊκής Εφημερίδας, (σελ…30),
 •  Η αίρεση «Κολόνια Ντιγνιδάδ», (σελ…31)

Τεύχος 11 , ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 1998

 • Συνδιάσκεψη για τις αιρέσεις, του π. Κυριακού Τσουρού (σελ…3),
 • Προς «Διαμαρτυρομένους», Πανελλήνια Ένωση Γονέων (σελ…6),
 • Οι εμπειρίες των Πεντηκοστιανών, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…9),
 • Απίστευτα και όμως αληθινά, του κ. Αθανασίου Νεοφώτιστου (σελ…11),
 • Η αλήθεια της γραφής και η εταιρία Σκοπιά, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…15),
 • Προβλήματα από νεοφανείς αιρέσεις – Νομική αντιμετώπιση, του κ. Γεωργίου Κρίππα (σελ…17),
 • Επικίνδυνο ολίσθημα, του Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη (σελ…20),
 • Ναζιστική προπαγάνδα και τρομοκρατία με ένδυμα «Αντιναζισμού», του κ. Νικολάου Σταυριανίδη (σελ…21),
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Έλεγχος της σκέψης. Ο εφιάλτης της Νέας Εποχής (σελ…23),
 • Η άλλη «Ολυμπιάδα» (σελ…24),
 • «Έξω πάνε καλά» (α’ μέρος) (σελ…25), «Έξω πάνε καλά» (β’ μέρος) (σελ…25), «Έξω πάνε καλά» (γ’ μέρος) (σελ…26),
 • Άλλο και τούτο (σελ…26),
 • Τι Ειρωνία!!! (σελ…27),
 • Έλληνας υπουργός εγκαινιάζει μουσουλμανικά σχολεία (σελ…27),
 • Οι «αρχαιόφιλοι» (σελ…28),
 • Η Βίβλος στα σχολεία (σελ…29),
 • Προς την Π.Ε.Γ. (σελ…29).

Τεύχος 12  ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 1998

 • Προς Κοινωνικούς φορείς, Πανελλήνια Ένωση Γονέων (σελ…3),
 • Η ηθική υπόσταση των γκουρού, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…5),
 • Ο «Αλχημιστής» Ντιπάκ Τσόπρα και τα… χριστιανικά βιβλιοπωλεία, του Αρχιμ. Βαρνάβα Λαμπρόπουλου (σελ…7),
 • Την τελευταία στιγμή, του κ. Αθανασίου Νεοφώτιστου (σελ…9),
 • ΤΟ Ιησούς Χριστός υπό το «φως» της Σκοπιάς, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…12),
 • Ο «θόλος της χιλιετίας» – εκπαίδευση στη Νέα Εποχή, του Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη (σελ…14),
 • Συνομιλία με τον π. Παΐσιο, (σελ…16),
 • Τιμήστε τους νεκρούς βοηθώντας τους ζωντανούς, του κ. Herbert Rosedale (σελ…18),
 • Ζήτω. Δόξα τω Θεώ, του καθ. Αλεξάνδρου Ντβόρκιν (σελ…20),
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Τα προσωπεία (σελ…22),
 • Μελαγχολίες… (σελ…22),
 • Το νεκρό ΚΕΦΕ… εκστρατεύει (σελ…23),
 • Και άλλη επιβεβαίωση (σελ…24),
 • (+) Δέσποινα Σουρμελή-Κιουστελίδη (σελ…24),
 • Εις βάρος της Εκκλησίας (σελ…25),
 • «Λαμπαδοφορία» (σελ…26),
 • Το «cartel» (σελ…27),
 • Αυτά συμβαίνουν έξω (σελ…27),
 • Δεν έχουν το Θεό τους! (σελ…27),
 • Δύο χιλιάδες πεντακόσιοι γάμοι (σελ…28),
 • Εγκληματικές διδαχές (σελ…28),
 • Φρικτά… (σελ…29),
 • Επιστολή της FAIR προς την Π.Ε.Γ. (σελ…30).

Τεύχος 13  ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1998

 • Επιστολή Π.Ε.Γ. (σελ…3),
 • Η Aρχαιολατρία ως Aτραπός της «Νέας Εποχης» (α’ μέρος), του Πρωτοπ. Κυριακού Τσουρού (σελ…4),
 • Πλάνη ή ανεντιμότητα, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…7),
 • Η αναζήτηση του «εσωτερικού φωτός», του Αρχιμ. Βαρνάβα Λαμπρόπουλου (σελ…10),
 • Το πανθρησκειακό Όραμα (Εφιάλτης) της «Νέας Εποχής» (α’ μέρος), του Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη (σελ…11),
 • Η απορία της προέδρου, του κ. Αθανασίου Νεοφώτιστου (σελ…13),
 • Η νομοθετική αντιμετώπιση των αιρέσεων στα ευρωπαϊκά κράτη, του κ. Γεωργίου Κρίππα (σελ…16),
 • Ο «παράδεισος» του πολλού όχλου των Μαρτύρων του Ιεχωβά, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…18),
 • Πολιτικο-θρησκευτική απειλή, ειδικού συνεργάτη (σελ…21),
 • Ειδήσεις – Σχόλια: «Διαβάς… βοήθησον ημίν» (σελ…24),
 • «Ένα βιβλίο» (σελ…24),
 • Λόγια μίσους στα Βαλκάνια (σελ…25),
 • «Τσάκρα» ή «ζωτικά κέντρα» (σελ…26),
 • Δικαίωμα στην αυτοκαταστροφή προπαγανδίζουν τα Μ.Μ.Ε. (σελ…27),
 • Διδασκαλίες «ψυχοναρκωτικά» που σκοτώνουν (σελ…28),
 • Τεχνάσματα (σελ…29),
 • Δεν καλύπτει… (σελ…30),
 • Φαντάσου… (σελ…30),
 • Και δορυφορικό κανάλι ο Μαχαρίσι Μαχές Γιόγκι (σελ…31).

Τεύχος 14 , ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998

 • Η Aρχαιολατρία ως Aτραπός της «Νέας Εποχης» (β’ μέρος), του Πρωτοπ. Κυριακού Τσουρού (σελ…3),
 • Η εξομολόγηση πρώην θύματος του Μαχαράτζι, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…6),
 • Ο «τρυφερός» αποστάτης, του Αρχιμ. Βαρνάβα Λαμπρόπουλου (σελ…8),
 • Το πανθρησκειακό Όραμα (Εφιάλτης) της «Νέας Εποχής» (β’ μέρος), του Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη (σελ…10),
 • «Εις βάρος της Ορθοδοξίας, του κ. Αθανασίου Νεοφώτιστου (σελ…12),
 • Συνοπτική παρουσίαση αποφάσεως δικαστηρίου, του κ. Γεωργίου Κρίππα (σελ…14),
 • «Εκλάμψεις φωτός» από την εταιρία Σκοπιά, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…16),
 • Αντιστροφή της επιστήμης και ψευδο-επιστήμης. Ο λόγος της Εκκλησίας σήμερα, του κ. Νικολάου Σταυριανίδη (σελ…18),
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Ι’ Πανορθόδοξη συνδιάσκεψη για τις αιρέσεις (σελ…22),
 • Το μάθημα των Θρησκευτικών (σελ…23),
 • Το γράμμα της Αλίκης (σελ…24),
 • Πως αλλάζουν οι καιροί στο ΚΕΦΕ (σελ…25),
 • Πάνω στα μνήματα (σελ…26),
 • «Βασούλα» Ρύντεν (σελ…26),
 • Η παρουσίαση ενός βιβλίου (σελ…27),
 • Αυτά συμβαίνουν στη Γαλλία – Έκθεση της Κοινοβουλευτικής επιτροπής (σελ…28),
 • «…εν πολλή συντομία» (σελ…29),
 • «Βάπτισμα» σε… πισίνα με μαγιώ! (σελ…30),
 • «Νή τω Δία…!» (σελ…31),
 • Από το μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών (οπισθόφυλλο).

Τεύχος 15  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 1999

 • Πορίσματα της Ι΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας (Αλίαρτος Θηβών 16-21.9.1998) (σελ…1),
 • Το τρίτο μέτωπο της Aπολογητικής της Εκκλησίας. Ο κίνδυνος διαβρώσεως, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…5),
 • Η Aρχαιολατρία ως Aτραπός της «Νέας Εποχης» (γ’ μέρος), του Πρωτοπ. Κυριακού Τσουρού (σελ…8),
 • Το πανθρησκειακό Όραμα (Εφιάλτης) της «Νέας Εποχής» (γ’ μέρος), του Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη (σελ…10),
 • «Η μεταβολή των θεμελίων». Νέες θρησκευτικές κινήσεις του 20ου αιώνα και ο χριστιανικός πολιτισμός: Η περίπτωση της Ρωσσίας, του καθ. Αλεξάνδρου Ντβόρκιν (σελ…12),
 • Η «Νέα» Δημιουργία, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…16),
 • Η «Αρπαγή» κατά το δόγμα των Νεοπεντηκοστιανών, της Μοναχής Αντωνίας Μανδελιά (σελ…18),
 • Διάταγμα υπ. αριθ. 98-890 της 7ης Οκτωβρίου 1998 με το οποίο καθιερώνεται διυπουργική αποστολή για τον αγώνα εναντίον των αιρέσεων (Sectes) (σελ…20),
 • Η οριοθέτηση της ορθοδόξου πίστεώς μας και η εις βάρος μας παραπληροφόρηση (σελ…21),
 • Η «Διεθνής» του Εθνικισμού, του κ. Νικολάου Σταυριανίδη (σελ…22),
 • Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου της 1ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με την Σαηεντόλοτζυ (σελ…24),
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Οι νεοφανείς αιρέσεις στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σελ…26),
 • Χάρε Κρίσνα και Χίτλερ, αλλά και ένας περίεργος αντισημιτισμός (σελ…26),
 • Ο Alain Vivien δίνει έμφαση στην πρόληψη εναντίον των αιρέσεων (σελ…26),
 • Η κα Viviane Reding καταγγέλλει την συμπαιγνία μεταξύ κοινοτικών κύκλων και νεοφανών αιρέσεων (σελ…27),
 • Βουδδιστικές αιρέσεις «λάδωναν» τον «πλανητάρχη» (σελ…27),
 • Ένας ινδός γκουρού για τον διάδοχο του Αγγλικού θρόνου (σελ…28),
 • Ανάντα Μάργκα (σελ…27),
 • Scientology (Χαμπαρντισμός) (σελ…28),
 • Φοροαπαλλαγή της Scientology με διαβλητές διαδικασίες (σελ…28),
 • Αντιδράσεις για τη διείσδυση της Σαηεντόλοτζυ σε κέντρο πυρηνικών ερευνών της Γαλλίας (σελ…29),
 • «Μητέρα, σ’ αγαπώ» (σελ…29),
 • Μορμόνοι (σελ…30),
 • Στα χέρια του ΚΕΦΕ απόρρητο στρατιωτικό έγγραφο για τη βάση της πολεμικης αεροπορίας στο Ελληνικό, της Βικτώριας Νταγκουνάκη, «Απογευματινή της Κυριακης», 7 Φεβρουαρίου 1999 (σελ…31).

Τεύχος 16  ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 1999

 • Αμυνα στη διάβρωση από τις αιρέσεις (σελ…1),
 • Αιρέσεις – Σέκτες (σελ…2),
 • Ανακοίνωσις του Διορθοδόξου Συνδέσμου σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα εις την Γιουγκοσλαβία και την αντιχριστιανική «ηθική» της «νέας τάξεως πραγμάτων» (σελ…4),
 • Ανάγκη προστασίας των πνευματικων και πολιτιστικων μας αξιών, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…8),
 • Νέα εποχή και οικουμενισμός (σελ…9),
 • Η αρχαιολατρεία ως ατραπός της «Νέας Εποχής» (δ’ μέρος), του Πρωτοπ. Κυριακού Τσουρού (σελ…10),
 • Ανησυχεί η κυρία Ωλ Μπράιτ – Η απόλυτη απαίτηση του νέου ολοκληρωτισμού (σελ…12),
 • Το πανθρησκειακό όραμα (εφιάλτης) της «Νέας Εποχής» (δ’ μέρος), του Μοναχ. Αρσενίου Βλιαγκόφτη (σελ…13),
 • Επίσημο κείμενο της Ζ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως για θέματα αιρέσεων (Κατάλογος ομάδων ασυμβιβάστων με την ορθόδοξη πίστη) (σελ…15),
 • Η τάξη του αρχηγού, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…19),
 • Η μεταβολή των θεμελίων, του Δρ. Αλέξανδρου Ντβόρκιν (σελ…21), Καραμέλες του Μουν με κάπως… περίεργη γεύση (σελ…23),
 • Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, του κ. Αθανάσιου Νεοφώτιστου (σελ…24),
 • Η δαιμονοποίηση ως μέθοδος ελέγχου της σκέψης στις νεοφανείς αιρέσεις και στη «Νέα Εποχή» (σελ…26).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Ο κεντρικός πυρήνας του φαινομένου της διαβρώσεως: Η οικονομική διείσδυση των νεοφανών αρέσεων (σελ…29),
 • Μαφιόζικες μέθοδοι καταστροφικών λατρειών (σελ…29),
 • Κακόβουλες κατηγορίες κατά της Ορθοδοξίας και μια γεωγραφία στα μέτρα του παπισμού (σελ…29),
 • «God and Religion» (σελ…29),
 • Πάρκο πανθρησκείας στην Κωνσταντινούπολη. Με τις ευλογίες
  του Βατικανού; (σελ…31),
 • Μορμόνοι: Πολυγαμίες, αιμομιξίες και νόμος της σιωπής (σελ…31),
 • «Ανορθόδοξες» θεραπευτικές μέθοδοι (σελ…32),
 • Ταχύτατη εξάπλωση νέας αιρέσεως (…β’ εσώφυλλο).

Τεύχος 17  ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999

 • Οι δοκούντες άρχειν των εθνών (σελ…1),
 • Ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα ανησυχεί σοβαρά για τις νεοφανείς αιρέσεις (σελ…2),
 • Οι εμπειρίες των (Νέο)-Πεντηκοστιανών δεν είναι εκ του Αγίου Πνεύματος, του π. ‘Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…4),
 • Απαράδεκτη αλλοίωση του κειμένου της Αγίας Γραφής από την «Σκοπιά» – «Μετάφραση Νέου Κόσμου», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…5),
 • Η αρχαιολατρία ως «ατραπός» της «Νέας Εποχής» (ε’ μέρος), του πρωτοπρεσβυτέρου Κυριακού Τσουρού (σελ…7),
 • Η «ευχή του Ιησού», του κ. Αθανασίου Νεοφωτίστου (σελ…9),
 • Τραγωδίες από τις αιρέσεις-σέκτες (σελ…10),
 • «Ηθικός Πανικός», του κ. Νικολάου Σταυριανίδη (σελ…12),
 • Brahma Kumaris και οι κίβδηλες «αναγνωρίσεις» «του ΟΗΕ», του κ. Νικολάου Σταυριανίδη (σελ…13),
 • Συναίνεση για την προστασία των παιδιών μας, αλλά στη Γαλλία (σελ…15),
 • Προσοχή στις δήθεν αντιαιρετικές οργανώσεις: Με μεθόδους μυστικών υπηρεσιών, αλλοιώνονται επίσημα στοιχεία για τη δράση των νεοφανών αιρέσεων, του κ. Νικολάου Σταυριανίδη (σελ…16),
 • «Ευρωπαϊκός προσανατολισμός» σημαίνει εξάρθρωση της Σαηεντόλοτζυ (σελ…17),
 • Η «Βασούλα» Ρύντεν… διαμαρτύρεται, του Πρωτοπ. Κυριακού Τσουρού (σελ…21).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Πρέπει να εμποδίσουμε τις αιρέσεις να διαφημίζουν τα ψέμματά τους (σελ…24),
 • Εξουσία και Ψευδοθρησκεία σε μια απαράδεκτη σχέση: Ο Κλίντον αρθρογραφεί σε έντυπο της Σαηεντόλοτζυ (σελ…24),
 • Ο Μπους κοντά στον Μουν (σελ…25),
 • Προπαγάνδα συμπορεύσεως με ολοκληρωτικές αιρέσεις από το Ρωμαιοκαθολικό πρακτορείο ειδήσεων (σελ…25),
 • Γκρίζοι λύκοι και νεοφανείς αιρέσεις (σελ…25),
 • Τα παιδιά στην Ρωσσία λεία της παραθρησκείας (σελ…26),
 • Η «Καθημερινή» προπαγανδίζει στα παιδιά μας Κρόνια και Σατουρνάλια (σελ…27),
 • Πιέζει η εταιρεία «Σκοπιά», αλλά δεν πιέζεται η Γαλλία. Εμείς άραγε, πόσο πιεσθήκαμε; (σελ…27),
 • Σάτυα Σάι Μπάμπα – «Αρμονική Ζωή» (σελ…28),
 • «Κοσμικοί Κουμμουνιστές» (σελ…31).

Τεύχος 18  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1999

 • ΙΑ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας (σελ…1),
 • Α΄ Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη σχετικά με τις ομάδες που χαρακτηρίζονται ως καταστροφικές λατρείες και ψυχο-ομάδες (σελ…5),
 • Η αρχαιολατρία ως «ατραπός» της «Νέας Εποχής» (στ’ μέρος), του Πρωτοπ. Κυριακού Τσουρού (σελ…8),
 • Πανευρωπαϊκό συνέδριο για τις σέκτες, Παρίσι, 23-24 Απριλίου 1999, των κ.κ. Κ. Παπαθανασοπούλου και Κ. Γιαννίκου (σελ…11),
 •  Οι «Κυβερνήσεις» και το «Πάτερ ημών» των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…13),
 • Η ιδέα για μια πανθρησκεία και η μοναδικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Αρχιμ. Χριστοφόρου Τσιάκκα (σελ…15),
 • Έμποροι Ψυχών, του Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη (σελ…16), Επιστημονικοφανή προσωπεία των παραθρησκευτικών ομάδων, του Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη (σελ…18),
 • Διάλογος ή αντίλογος με τον αποκρυφισμό; του Πρεσβυτ. Πέτρου Πανταζή (σελ…21),
 • Ο Χάρυ, ο Μέρλιν και η Βερόνικα, του Αρχιμ. Βαρνάβα Λαμπρόπουλου (σελ…23).
 • Σχόλια: Νεοεποχίτικα παιχνίδια (σελ…24),
 • Ας ελπίσουμε (σελ…24),
 • «Οδηγός Σύγχρονης Θεραπευτικής» (σελ…25),
 • AMWAY (σελ…26),
 • Προβολή της σέκτας του Λαφαγιέτ Ρον Χάμπαρντ από ελληνική εφημερίδα (σελ…27),
 • Η παγκοσμιοποίηση του κακού, απόσπασμα ομιλίας του κ. Στ. Παπαθεμελή (σελ…28),
 • Απάντηση στο STATE DEPARTMENT. Υποδειγματική απάντηση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος σε αβάσιμες κατηγορίες από νέους τιμητές της ελευθερίας μας (σελ…29),
 • Γιατροί με σύνορα, του Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…32).

Τεύχος 19  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2000

 • Στρατηγική για την αντιμετώπιση των αιρέσεων. Διεθνής συνεργασία – Απολογητική διακονία, του π. ‘Αντωνίου ‘Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…1),
 • Όρος καταδίκης του φυλετισμού (σελ…2),
 • Ο «ένας και μεγάλος», του κ. Νικολάου Σταυριανίδη (σελ…3),
 • Αντίλογος σε βλάσφημο λόγο (απάντηση στον κ. Ανδρουλάκη), του Αρχιμ. Γεωργίου καθ. Ι. Μ. Γρηγορίου (σελ…4),
 • Η αρχαιολατρία ως «ατραπός» της «Νέας Εποχής» (ζ’ μέρος), του πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…7),
 • Η ιδέα για μια πανθρησκεία και η μοναδικότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας (συνέχ. Β΄), του ‘Αρχιμ. Χριστοφόρου Τσιάκκα (σελ…10),
 • Επιστημονικοφανή προσωπεία των παραθρησκευτικών ομάδων (συνέχ. Β΄), του ‘Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη (σελ…13),
 • Στο διάδρομο ενός εναλλακτικού «ιατρείου», προσωπική μαρτυρία (σελ…15),
 • Η εταιρία Σκοπιά και ο «πολύς όχλος», της κ. Αννας Μπουρδάκου (σελ…18),
 • Αιρέσεις και συνδικάτα του εγκλήματος (σελ…21).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Aum Shinri Kyo, Τόκυο (σελ…25),
 • Ο Αρχιεπίσκοπος στηλιτεύει την «Νέα Παγκόσμια Τάξη» (σελ…25),
 • Αρμονική ζωή, ή Aνάρμοστη μίξη χριστιανικής ορολογίας με ινδουϊσμό; (σελ…26),
 • «Κύκλος των Φίλων του Bruno Groening». Μία ακόμα Ψυχολατρεία στη χώρα μας (σελ…27),
 • Σχολές Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας, στη χώρα μας και στο εξωτερικό (σελ…28),
 • Εμπλοκή ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στα σχέδια της Νέας Εποχής (σελ…29),
 • Νακσμπαντί: «Σοφία» και πολιτική επιροή (σελ…31).

Τεύχος 20  ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2000

 • Νεοανθρωπισμός και είδωλα της «Νέας Εποχής», του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…1),
 • Ταυτότητες – Διαβεβαιώσεις (σελ…11),
 • Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο δεν λέει τίποτα για θρήσκευμα, του κ. Γ. Κρίππα (σελ…12),
 • Η Ιταλία φορολογεί την Σαηεντόλοτζυ (σελ…14),
 • Οι Άγγλοι στρέφονται προς την Ορθοδοξία (σελ…15),
 • Υπόμνημα περί του περιοδικού «Θεός και Θρησκεία / God and Religion» της Επιτροπής επί των δογματικών θεμάτων της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους (σελ…16).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Αυτοκτονίες και Εκπαραθυρώσεις (σελ…24),
 • Πόκεμον. Πρέπει να τα πιάσεις όλα! (σελ…24),
 • Δημόσιες Ελευθερίες (σελ…26),
 • Ιατρικός Σύλλογος Παρισίου: Γιατροί, προσέξτε τις αιρέσεις (σελ…26),
 • AUM (ΑΟΥΜ) (σελ…27),
 • Η διυπουργική επιτροπή για την αντιμετώπιση των σεκτών προέβη σε ανακοίνωση για την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά (σελ…27),
 • Η οικονομική διείσδυση των αιρέσεων (σελ…28),
 • Περιοδικά Lifestyle ή «ποικίλης ύλης», διαμορφώνουν το ήθος της Νέας Εποχής (σελ…29),
 • «Έσπασε» το πρόγραμμα λογοκρισίας της Σαηεντόλοτζυ στο Internet (σελ…31).

Τεύχος 21  ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000

 • Μειονότητες και ταυτότητες (σελ…2),
 • Ανακοινωθέν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (26/5/200) (σελ…3),
 • Δελτίον Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (6/6/2000) (σελ…5),
 • Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (6/6/2000) (σελ…8),
 • Ψήφισμα των Μοναχών κατά την Παμμοναστική Αγρυπνία (28-29/5/2000) (σελ…9),
 •  Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, «ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ», τεύχος 24, Μάϊος 2000, (σελ…10),
 • ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, «ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ», τεύχος 25, Μάϊος 2000, (σελ…13),
 • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, «ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ», τεύχος 26, Μάϊος 2000, (σελ…15),
 • ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, «ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ», τεύχος 27, Ιούλιος 2000, (σελ…19),
 • Παράλογη πολεμική κατά της Εκκλησίας. Ι. Μονής Οσίου Γρηγορίου, Αγίου Ορους (σελ…22),
 • Οι νέες ταυτότητες, προβληματισμοί και προοπτικές. Ομιλία του πρώην Υπουργού κ. Στυλιανού Παπαθεμελή (σελ…24),
 • Ομιλία του πρώην Υπουργού κ. Ευαγγέλου Βενιζέλου (σελ…26),
 • Οι ταυτότητες και η «Νέα Τάξη», του Αρχιμ. κ. Κυρίλλου Κωστοπούλου (σελ…29),
 • ΨΗΦΙΣΜΑ της ΠΕΓ στην Λαοσύναξη της Πλατείας Συντάγματος (21/6/2000) (σελ…30),
 • ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ (σελ…31),
 • Μετάθεση του καιρού της «αρπαγής» στο Δόγμα της «Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής», της Μοναχής Αντωνίας (σελ…33),
 • Η εν «καιρώ» τροφή, της κ. Αννας Μπουρδάκου (σελ…34),
 • IRON MAIDEN, της κ. Μαρίας Δημητριάδου (σελ…36).
 • Ειδήσεις-Σχόλια: «Επιτροπή Πολιτών για τά Ανθρωπινα Δικαιώματα» (σελ…41).
 • Κάρολος Γουσταύος Γιουγκ. Από τον Αποκρυφισμό στην Ψυχολογία (σελ…43).
 • «Πεδίο Μάχης: Γη». Μία ακόμη ατυχία του Τραβόλτα και της Σαηεντόλοτζυ (σελ…45).
 • Η σφαγή της Ουγκάντα (σελ…47).

Τεύχος 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000

 • ΙΒ’ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων διά θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας (σελ…2),
 • Πορίσματα της ΙΒ’ Συνδιασκέψεως (σελ…3),
 • Το Ορθόδοξο φρόνημα και το φρόνημα του αποκρυφισμού, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (σελ…6),
 • Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης γιά τον π. Αντώνιο Αλεβιζόπουλο (σελ…8),
 • Ο π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος και το εν τη Εκκλησία έργον του, του π. Κυριακού Τσουρού (σελ…9),
 • Περί της δογματικής συνειδήσεως, του Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη (σελ…12),
 • Η διάβρωση μέσα από τα ποικίλα προσωπεία, του Αρχιμ. Χριστοφόρου Τσιάκκα (σελ…16),
 • Μιά… γοητευτική ιστορία, του Αρχιμ. Βαρνάβα Λαμπροπούλου (σελ…21),
 • Η Γιόγκα και ο Διαλογισμός είναι αντίθετα και ασυμβίβαστα με την ορθόδοξη χριστιανική άσκηση και ειδικότερα την προσευχή, του Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη (σελ…22),
 • Ο Μαμωνάς, του κ. Αθανασίου Νεοφωτίστου (σελ…28),
 • Ταυτότητα και παιδεία, του κ. Βησσαρίωνος Μπακόλα (σελ…30), Η ψυχοπαθολογία του Ιουλιανού του Παραβάτη, του κ. Λάμπρου Σκόντζου (σελ..33),
 • Ειδήσεις – Σχόλια : Η ευθύνη όλων μας (σελ…37).
 • «Ευαίσθητα» στοιχεία (σελ…37).
 • Θρησκευτική ελευθερία (σελ…38).
 • Ταεκβοντό στά Ελληνικά Σχολεία (σελ…39).
 • Αυτά συμβαίνουν στην… ΚΙΝΑ! (σελ…40).
 • «Θετικοί» και «αρνητικοί» χώροι (σελ…40).
 • Ομοιοπαθητική «εκστρατεία» (σελ…41).
 • Εκεί πού τρέφεται το σκοτάδι (σελ…42).
 • Η Τουρκία μας βάζει τά γυάλια (σελ…43).
 • Απαιτούμε… (σελ…44).
 • Ο Ιανός – Δέλτιον Τύπου της Ιεράς Συνόδου για τη Σαηεντόλοτζυ (σελ…44).
 • Ο Χάρι Πότερ και η ελληνική πραγματικότητα (σελ…46).

Τεύχος 23  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2001

 • Επιστολή της Π.Ε.Γ. προς τους φίλους της στην Ελλάδα και το εξωτερικό (σελ…2),
 • Ευρώπη και «αιρέσεις». Τρία ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιά τις νεοφανείς αιρέσεις, του Πρωτοπρ. π. Κυριακού Τσουρού (σελ…4),
 • Η αστρολογία στο φώς της Ορθοδοξίας, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…8),
 • Άγνοια και πλάνη (Διδασκαλία από την Φιλοκαλία), του Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη (σελ…10),
 • Οικολογία και Νέα Εποχή, του Αρχιμ. Βαρνάβα Λαμπροπούλου (σελ…12),
 • Η Οργονομία του Βίλχελμ Ράϊχ, του Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη (σελ…13),
 • «Η αυτού μεγαλειότης, ο εχθρός μου», του Αθανασίου Νεοφωτίστου (σελ…16),
 • Ο «καθαρισμός του ναού», της κ. Αννας Μπουρδάκου (σελ…20),
 • Ομοιοπαθητική Αλχημεία, του κ. Παναγιώτη Κολιομιχάλη (σελ…22),
 • Πολεμικές Τέχνες, της κ. Μαρίας Δημητριάδου (σελ…23),
 • Η ειδωλολατρεία ήταν η θρησκεία των αρχαίων χωρικών!, του κ. Λάμπρου Σκόντζου (σελ…27).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Διακονήματα και εκδηλώσεις (σελ…29).
 • «Παραίνεση» του «ηγέτη» (σελ…30).
 • Προβληματισμοί γύρω από μια αλληλογραφία (σελ…31).
 • Το «ράπισμα» για τους αντιρρησίες συνείδισης σε εκκλησιαστικά ιδρύματα (σελ…35).
 • Η αίρεση «του ποδιού»! (Honohama Sanpogyo) (σελ…36).
 • Κακομεταχείριση παιδιών (σελ…37).
 • Κατάχρηση αδυναμίας (σελ…37).
 • Ο Σατανισμός είναι εδώ!!! …και άλλα (σελ…38).
 • Ο Σατανισμός είναι στο Internet! (σελ…39).
 • «Πατείς με πατώ σε»… (σελ…40).
 • Οι «κοινοί εχθροί» (σελ…41).
 • Αποσπάσματα από Μηνύματα Αρχιερέων σε Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις (σελ…41).
 • Τά «θαύματα» (σελ…41).
 • Επιστολές αναγνωστριών μας (σελ…42).
 • Ολιστικές-εναλλακτικές πρακτικές στο όνομα της επιστήμης…(σελ…44).

Τεύχος 24  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

 • Γράμμα της Π.Ε.Γ. προς γονείς πού τά παιδιά τους έχουν πέσει θύματα κάποιας σύγχρονης νεοφανούς αίρεσις ή παραθρησκευτικής ομάδας (σελ…2).
 • Όταν οί ψευδοπροφήτες διαψεύδονται, του Πρωτ. Π. Κυριακού Τσουρού (σελ…3).
 • Η αστρολογία στο φώς της Ορθοδοξίας, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…7).
 • Θεοεγκατάλειψη ή πορεία στην έρημο, Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαiδώνη (σελ…9).
 • «Ελληνοχριαστιανισμός» και θεογνωσία, του Αρχιμ. Π. Βαρνάβα Λαμπροπούλου (σελ…10).
 • Η Οργονομία του Βίλχεμ Ράιχ, του Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη (σελ…11).
 • «Ελαφρά ψυχοναρκωτικά», του κ. Αθανασίου Νεοφώτιστου (σελ…16).
 • Η τελευταία αγωνία, του κ. Βησσαρίωνα Ν. Μπακόλα (σελ…18).
 • Σκέψεις περί αλαθήτου ευρωπαίου ανθρώπου, του Αρχιμ. Ιουστίνου Πόποβιτς (σελ…20).
 • «Εμείς οί Ορθόδοξοι» του Frank Schaeffer (σελ…22).
 • «Ολίγον αμαρτία», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…24).
 • Ειδήσεις-Σχόλια: Η αχαριστία μερικών νεοελλήνων (ολίγων ευτυχώς) (σελ…26).
 • Ανακοινωθέν της Π.Ε.Γ. διά τον Πάπα. (σελ…27).
 • Χρέος ευγνωμοσύνης (σελ…28).
 • Μας «κυβερνούν» τά άστρα (σελ…28).
 • Η Αυστρία για τις αιρέσεις (σελ…29).
 • Μουσική Heavy Metal. Προσυλητισμός στον Σατανισμό; (Πώς γίνεται το πέρασμα) (σελ…30).
 • Γιατί δεν φεύγουν; (σελ…32).
 • Πρακτικός οδηγός για την οικογένεια (σελ…33).
 • Μέτρα κατά των αιρέσεων (σελ…33).
 • Διονύσης Δώριζας (σελ…34).
 • Για να μην ξεχνιώμαστε (σελ…35).
 • Ειδήσεις έν συντομία (σελ…36).
 • Επιστολές: Σάι Μπάμπα: Μια ψευδοθρησκευτική παγίδα (σελ…38).
 • Από το «πικρό, γλυκό» (σελ…38).
 • Κάρτες οθόνης Prophet, Viper, Phantom, Voodoo; (σελ…39).
 • «Προσωποκεντρική Προσέγγιση» και «Σχεσιοδυναμική» (σελ…40).

Τεύχος 25  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001

 • Εγκύκλιο γράμμα της Π.Ε.Γ. προς τους συνεργάτες (σελ…2).
 • Προς τον αναγνώστη, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…4).
 • Τρόποι επηρεασμού της νεολληνικής κοινωνίας από τον την νεοειδωλολατρία, του Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαiδώνη (σελ…6).
 • Μια παιδική αρρώστια, του Αρχιμ. Βαρνάβα Λαμπρόπουλου (σελ…9).
 • Θα γεμίσει η Ελλάδα μιναρέδες και παγόδες, του Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη (σελ…11).
 • Η εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου, του κ. Αθανασίου Νεοφώτιστου (σελ…12).
 • Η ταυτότητα του «δούλου», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…15).
 • Το Σχίσμα, του Frank Schaeffer (σελ…18).
 • Η κλασσική αρχαιότητα ζεί στην Ελληνορθοδοξία!, του κ. Λάμπρου Σκόνζου (σελ…20).
 • Θεοί μιας εθνότητος, του κ. Εδμόνδου Βαλμά (σελ…23).
 • Ειδήσεις-Σχόλια: Η παραφωνία (σελ…24).
 • Συνοιδοιπορία (σελ…25).
 • «Ουδέν κακόν αμιγές καλού» (σελ…26).
 • Νευροθεολογία(!) το νέο «φρούτο» (σελ…27).
 • Μεταγγίσεις αίματος, «Μάρτυρες του Ιεχωβά» (σελ…29).
 • Ελληνες μαζί και Χριστιανοί (σελ…31).
 • Αποφάσεις της Σ.Ε. επί των αιρέσεων για Βασούλα Ρύντεν και Παναγιώτη Τουλάτο (σελ…32).
 • Το αλφάβητο (σελ…33).
 • Παραποιήσεις «ειδήσεων» (σελ…34).
 • Μια κληρονόμος κατά της Σαηεντολογίας (σελ…35).
 • Η Σαηεντολογία απέναντι στο Βελγικό κράτος (σελ…35).
 • Τρεις άνδρες αυτοκτόνησαν αφού έγιναν οπαδοί του «αγίου» Σάι-Μπάμπα (σελ…35).
 • Η μουσουλμανική θρησκεία σε γραμματόσημο των ΗΠΑ (σελ…36). Προσηλυτικές διαφημίσεις (σελ…37).
 • Αιρέσεις, ο Δούρειος Ίππος των ΗΠΑ στην Ευρώπη (σελ…37).
 • Επιστολές: Επιστολή π. Ματθαίου Χάλαρη (σελ…41).
 • Επιστολή Γεωργίας Ν. (σελ…41).
 • Προς One Way – Όμιλο Κωτσόβολο (σελ…42).
 • «Στο όνομα όλων αυτών πού αγαπάτε (σελ…43).
 • Δύο ακόμη επιστολές (σελ…44).

Τεύχος 26  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2001

 • Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου προς τά μέλη της ΙΓ’ Πανορθοδόξου Διασκέψεως (σελ…2).
 • Η ΙΓ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη ασχολήθηκε με δύο πτυχές της «Νέας Εποχής», του Πρωτ. π. Κυριακού Τσουρού (σελ…4).
 • Αναίρεση του δόγματος της μετενσάρκωσης, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…7).
 • Τά όνειρα, του Αρχιμ. π. Βαρνάβα Λαμπροπούλου (σελ…11).
 • Απολογητική, του Αρχιμ. Χριστοφόρου Τσιάκκα (σελ…13).
 • Η εναντίωση, του κ. Αθανασίου Νεοφωτίστου (σελ.16).
 • «Η γυναίκα του Θεού, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…18).
 • Ο Χάρι Πότερ καί η σχετικοποίηση του κακού, του κ. Ιωάννη Μηλιώνη (σελ…20).
 • Η Ορθοδοξία είναι ο κύριος συνδετικός δεσμός του έθνους, του κ. Λάμπρου Σκόντζου (σελ…24).
 • Πορίσματα της ΙΓ’ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως (σελ…26).
 • Ειδήσεις-Σχόλια: «Άνθισε η κερασιά με το σκουλήκι μέσα» (σελ…29).
 • Η τάξη των ειδημόνων (σελ…30).
 • Χάρι Πότερ και ηλεκτρονικά μηνύματα στο Διαδίκτυο (σελ…31).
 • Ισλάμ και «Ισλάμ» (σελ…33).
 • «Τζιχάντ» (σελ…35). Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει πράξη του Υπουργού Εθνικής Αμύνης πού τοποθετούσε χιλιαστή-αντιρρησία συνειδήσεως σε Φιλανθρωπικό ίδρυμα της Εκκλησίας (σελ…36).
 • Για την Ε.Π.Α.Ν.ΔΙ. (Σαηεντολογία) (σελ…37).
 • Χάρι Πότερ και οί δηλώσεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ στους Ταiμς (σελ…38).
 • Διακονήματα και εκδηλώσεις (σελ…39).
 • Χάρι Πότερ. Περίληψη των Βιβλίων (σελ…42).
 • Περί «Λευκής» και «Μαύρης» Μαγείας (σελ…45).
 • Είκοσι εκατομμύρια την ημέρα!!! (σελ…46).
 • Δήμαρχος παράδειγμα προς μίμηση (σελ…47).

Τεύχος 27  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ  2002

 • Να ενώσουμε όλοι μαζί τις δεήσεις μας προς τον Κύριο (σελ…2).
 • Ο σατανισμός της «Νέας Εποχής», του Πρωτ. π. Κυριακού Τσουρού (σελ…4).
 • Θρησκευτική σύγχυση, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…7).
 • Οι «εμπειρίες» των Πεντηκοστιανών σε σχέση με την Μία, Άγια, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, του Αρχιμ. π. Αυγουστίνου Μύρου (σελ…10).
 • Ολιστική Κοσμολογία, του Αρχιμ. π. Βαρνάβα Λαμπρόπουλου (σελ…13).
 • Το μεγάλο πρόβλημα, του κ. Αθανασίου Νεοφωτίστου (σελ…14).
 • «Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…17).
 • Η ανεπάρκεια της ειδωλολατρικής θεολογίας, του κ. Κώστα Γανωτή (σελ…19).
 • Η εθνική μας ταυτότητα, του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…20).
 • Η θρησκεία των ελλήνων και η Παλαιά Διαθήκη, του κ. Εδμόνδου Βαλμά (σελ…22).
 • Η νέα ελπίδα, του κ. Frank Schaeffer (σελ…23).
 • «Σατανιστική μουσική», του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (+) (σελ…25).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Μια κραυγή πόνου και διαμαρτυρίας (σελ…26).
 • «Ζούσαν σε έναν άλλο κόσμο…» (σελ…28).
 • Η ΠΑΝΙΦΕ επανέρχεται – προσπαθεί να ανατρέψει γεγονότα αυταπόδεικτα (σελ…29).
 • Κι «εδώ»… κι «εκεί» (σελ…30).
 • Αστρολόγοι και Τηλεόραση (σελ…32).
 • Μαρτυρία πρώην θύματος (σελ…34).
 • Ζητώ συγγνώμη (σελ…35).
 • Η εκμετάλλευση των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» από τις νεοφανείς αιρέσεις (σελ…36).
 • Δεν είδε τον Χριστό και τους μήνυσε (σελ…37).
 • Χάρι Πότερ και «παιδικά» περιοδικά (σελ…38).
 • Στα πλοκάμια των αιρέσεων (σελ…38).
 • Η ΠΑΝΙΦΕ στο εδώλιο (σελ…39).
 • Διακονήματα και εκδηλώσεις (σελ…39).
 • Γενική Συνέλευση Διορθόδοξου Συνδέσμου Πρωτοβουλιών Γονέων (σελ…40).
 • Επιστολές: Επιστολές αναγνωστών (σελ…41).

Τεύχος 28  ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ  2002

 • Η «άλλη πλευρά» ή προς δημοσιογράφους (σελ…2).
 • Σατανισμός… για παιδιά και νέους, του Πρωτ. π. Κυριακού Τσουρού (σελ…4).
 • Το πρόβλημα της θεοδικίας, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπουλου (†) (σελ…7).
 • Η άφεση της εκκοσμίκευσης, του Αρχιμ. π. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη (σελ…11).
 • Η αποστολική διδαχή κριτήριο για τη γνησιότητα των πνευματικών εμπειριών (Μέρος β’), του Αρχιμ. π. Αυγουστίνου Μύρου (σελ…13).
 • Και όμως κινείται…, του μοναχού ‘Αρσενίου Βλιαγκόφτη (σελ…15).
 • «Θα βρεθώ σε άλλη διάσταση!!…», του κ. Αθανασίου Νεοφωτίστου (σελ…17).
 • Η «γνωστή θρησκεία», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…19).
 • Θέλετε να μυήσετε τα παιδιά σας στη μαγεία; Χάρρυ Πόττερ, της κ. Ελένης Ανδρουλάκη (σελ…23).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: π. Αντώνιος ‘Αλεβιζόπουλος (σελ…28).
 • «Αμαρτίαι γονέων…» (σελ…30).
 • Συμβόλαιο για «ένα δισεκατομμύριο χρόνια» (σελ…31).
 • «Παιχνιδάκι των ξένων ήταν η Ελλάδα…!» (σελ…32).
 • Τουρκία και Ισλάμ (σελ…34).
 • Τουρκία και Ισλάμ (συνέχεια) (σελ…35).
 • «Ανεργοι, αλλά με πολυτελή διαβίωση (σελ…36).
 • Και «άλλου είδους» κακοποίηση (σελ…37).
 • «Οδηγός εκπαιδευτικού» απέναντι στις σύγχρονες αιρέσεις (σελ…39).
 • Αιρέσεις και ιδιοκτησία (σελ…41).
 • «Το ότι βγήκατε από την αίρεση, δεν σημαίνει ότι η άφεση βγήκε από εσάς» (σελ…42).
 • Περί κ. Διαμαντίδη (σελ…43).
 • Ειδήσεις-Σχόλια εν συντομία (σελ…44).
 • Ο κ. Bruno Fouchereau στο Πολεμικό Μουσείο (σελ…46).
 • Επιστολές: Απάντηση σε επιστολή αναγνώστου μας (σελ…46).

Τεύχος 29 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2002

 • Η αγάπη, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπουλου (†) (σελ…2).
 • Οι «εμπειρίες» των πεντηκοστιανών κάτω από το φως του εκκλησιαστικού ήθους (Μέρος γ’), του Αρχιμ. π. Αυγουστίνου Μύρου (σελ…6).
 • Νεοειδωλολατρικές περιπλανήσεις, του Αρχιμ. π. Γεωργίου Καψάνη (σελ…10).
 • Η εν Χριστώ μόρφωση του ανθρώπου, του κ. Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη (σελ…11).
 • Η «ηδονή» της εξουσίας, του κ. Αθανασίου Νεοφωτίστου (σελ…13).
 • «Υπερέχουσαι εξουσίαι», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…16).
 • Ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Τελικά… Ναι ή ΟΧΙ στο Χάρι Πότερ;του κ. Ιωάννη Μηλιώνη (σελ…18).
 • Νέα Επόχή και «Νέα» Τηλεόραση, της κ. Δάφνης Βαρβιτσιώτη (σελ…21).
 • Η πνευματική τροφή των παιδιών μας, του κ. Βησσαρίωνα Μπακόλα (σελ…24).
 • Η διαπλοκή των εξτρεμιστικών λατρειών με τις μυστικές υπηρεσίες, του κ. Αντώνη Μποσνακούδη (σελ…27).
 • «Σατανιστική μουσική» (Μέρος β’), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (+) (σελ…29).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Η Σαηεντόλοτζυ «ξαναχτυπά» (σελ…31).
 • Οι εχθροί της Σαηεντολογίας (σελ…31).
 • Οι πρώην οπαδοί (σελ…33).
 • Στο στόχαστρο και η Π.Ε.Γ. (σελ…34).
 • Εγκύκλιο Σημείωμα (σελ…35).
 • Με εντολή και χάρη του Διαβόλου (σελ…36).
 • Συμβαίνουν και αλλού (σελ…36).
 • Σαηεντολογικά (σελ…37).
 • Όχι στην εναλλακτική θητεία Ιεχωβάδων σε ιδρύματα της Εκκλησίας (σελ…39).
 • Το αληθινό πρόσωπο του Ινδουισμού (σελ…39).
 • «Τη κτίσει παρά τον κτίσαντα» λατρεύοντες, του Μεγάλου Αθανασίου (σελ…40).
 • Ραδιοφωνικές εκπομπές (σελ…41).
  Επιστολές: Επιστολές αναγνωστών (σελ…42).

Τεύχος 30  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2002

 • Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου στη ΙΔ’ Συνδιάσκεψη (σελ…2).
 • Ο Υπερβατικός Διαλογισμός του Μαχαρίσι, του Πρωτ. π. Κυριακού Τσουρού (σελ…3).
 • Η αλήθεια, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (+) (σελ…5).
 • Συνέχεια ή οπισθοδρόμηση; του Πρωτ. π. Γεωργίου Μεταλληνού (σελ…8).
 • Η «κενή» ύπαρξη και ο μηδενισμός του ανθρώπου, του κ. Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη (σελ…9).
 • Η πρώτη προσέγγιση, του κ. Αθανασίου Νεοφωτίστου (σελ…11).
 • Η ταυτότητα της Εταιρείας «Σκοπιά», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…14).
 • «Παιδικά» περιοδικά, του κ. Ιωάννη Μηλιώνη (σελ…16).
 • Νέα Εποχή και «Νέα» τηλεόραση» (β’ μέρος), της κ. Δάφνης Βαρβιτσιώτη (σελ…21).
 • Είναι η Παράδοση πρόοδος ή οπισθοδρόμηση; του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…24).
 • Η πνευματική τροφή των παιδιών μας» (β’ μέρος), του κ. Βησσαρίωνα Μπακόλα (σελ…25).
 • Πορίσματα της ΙΔ’ Συνδιάσκεψης (σελ…27).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Κάθε Γενάρη (σελ…30).
 • Μου αρέσουν οι σατανιστές (σελ…32).
 • Πού πηγαίνεις παιδί μου; (α’ μέρος) (σελ…33).
 • Πού πηγαίνεις παιδί μου; (β’ μέρος) (σελ…34). Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί… (σελ…36).
 • Η «παραίτηση», (μέρος α’) (σελ…37). Η «παραίτηση», (μέρος β’) (σελ…39).
 • Απόφαση Εφετείου (σελ…40).
 • Ψευδοθρησκεία με βούλα (σελ…40).
 • Η Σαηεντολογία δεν είναι θρησκεία (σελ…41).
 • Τα δύο πρόσωπα τον Ιανού (σελ…41).
 • Ειρηνική θρησκεία…! (σελ…42).
 • Διάφορα εν «συντομία» (σελ…44).
 • Διακονήματα και εκδηλώσεις (σελ…46).
 • Ραδιοφωνικές εκπομπές (σελ…47).
 • Βιβλιοπαρουσιάσεις (σελ…48).

Tεύχος 31, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2003

 • Οι Ραελικοί «κλώνοι», του Πρωτ. π. Κυριακού Τσουρού (σελ…2).
 • Γραφή και Παράδοση, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου(+) (σελ…3).
 • Ο Άγιος Νεκτάριος και η στάσις του έναντι των αιρέσεων και των σχισμάτων, του Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (σελ…5).
 • Η Παλαιά Διαθήκη στη ζωή της Εκκλησίας, του κ. Νικολάου Μπρατσιώτη (σελ…9).
 • Το Ισλάμ: Μία μόνιμη απειλή 13ων αιώνων, του Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη (σελ…12).
 • Ρούνοι – Εισαγώμενη Νεοειδωλολατρία του π. Βασιλείου Γεωργόπουλου (σελ…13).
 • Παγκοσμιοποίηση και Οικουμενικότητα, του π. Μωϋσέως, Αγιορείτου μοναχού (σελ…15).
 • Εις ώτα μη ακουόντων, του κ. Αθανασίου Νεοφωτίστου (σελ…16).
 • Η ανάσταση του Σατανά, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…19).
 • Η άποψή τους για τον Χάρι Πότερ, του κ. Ιωάννη Μηλιώνη (σελ…21).
 • Επιστολή προς αιρετικό, του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου, (σελ…24).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Εντολές επιεικώς απαράδεκτες (σελ…28).
 • Αναβίωση του Καιάδα (σελ…29).
 • Αρχαίο πνεύμα αθάνατο (σελ…30).
 • «Ιστορίες» … «θεών» (σελ…31).
 • Παραπλανητικά ονόματα (σελ…33).
 • Γιού-Γκι-Ο. «Παιχνίδια» με κάρτες (σελ…34).
 • Ερκόλουμπους ή Κόκκινος Πλανήτης (σελ…35).
 • Δημοσιεύματα:»Μαγικές Τελετουργίες», από «Η Γειτονία μας» (σελ…37). Από «Ροδιακή Κυριακή» (σελ…38).
 • Επιστολές:»Αγαπημένο μου παιδί», Προέδρου της Π.Ε.Γ. (σελ…39).
 • Προς τα βιβλιοπωλεία Κόσμος/Φλωρά, Προέδρου της Π.Ε.Γ. (σελ…40).
 • Παγκόσμια Συνωμοσία, π. Αβραάμ Αγιορείτου(σελ…40).
 • Προς το περιοδικό «Ερμής», κ. Ι. Μηλιώνη (σελ…41).
 • «Νυν γαρ εγγύτερον ημών η σωτηρία…», κ. Π. Μαλλικούρτη (σελ…42).
 • Από Μυτιλήνη (σελ…42).
 • Από Κέρκυρα, σχετικά με αφίσσες (σελ…42).
 • Από Κέρκυρα (σελ…43).
 • «Ζητούμε από την Πολιτεία να απαγορεύσει…» (σελ…43).
 • Διακονήματα και εκδηλώσεις (σελ…43).
 • Συνεργασία με τους αναγνώστες: Αποκρυφισμός και παιδική ηλικία (σελ…45).

Tεύχος 32, ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

 • Για την ποιμαντική αντιμετώπιση των νεοφανών αιρέσεων, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου (σελ…2).
 • Ο Τριαδικός Θεός, η μόνη ελπίδα του ανθρώπου, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου(+) (σελ…3). 
 • Φιλοσοφία της ενεργοποιήσεως της Εκκλησίας στο θέμα των Ολυμπιακών αγώνων και του αθλητισμού, του Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροθέου (σελ…5). 
 • Η αντιμετώπιση της μαγείας από την Εκκλησία (α’ μέρος), του Αρχιμ. π. Βαρνάβα Λαμπρόπουλου (σελ…6). 
 • Η συμβολή της Εκκλησίας στην επιβίωση του έθνους (α’ μέρος), του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…9). 
 • Ανανεούμενη Ελληνικότητα, του κ. Χρήστου Γιανναρά (σελ…13). 
 • Η ξενομανία μια φοβερή απειλή για την εθνική ταυτότητά μας και την πίστη μας, του κ. Αθανασίου Νεοφωτίστου (σελ…16). 
 • Ιωσήφ Ρόδερφορδ, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…19). 
 • Απολλώνιος ο Τυανεύς, της κ. Ευδοξίας Αυγουστίνου (σελ…22). 
 • Vampires! (Βρυκόλακες), του κ. Ηλία Χατζηνικολάου (σελ…25). 
 • Από τα σεμινάρια πωλήσεων στην αγκαλιά της Σαηεντολογίας, της κ. Μαρίας Δημητριάδου (σελ…30). 
 • Επιστολή προς αιρετικό (β’ μέρος), του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου, (σελ…32).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Η «φιλανθρωπία» των αιρέσεων (σελ…36). 
 • Μερικά παραδείγματα (σελ…37). 
 • Προς τον Ιατρικό Σύλλογο (σελ…38). 
 • «Αγαπητό μου παιδί» (σελ…40). 
 • Απαράδεκτη ενέργεια (σελ…42). 
 • Ναι ή ΟΧΙ στο Χάρι Πότερ; (σελ…42). 
 • Ο Χάρι Πότερ και το τάγμα τον Φοίνικα (σελ…43).
 • «Μάρτυρες τον Ιεχωβά» (σελ…43). 
 • Νεοπαγανισμός (σελ…44). 
 • Οι «Μάρτυρες τον Ιεχωβά» δεν μπορούν να αυτοπροσδιορίζονται ως Χριστιανοί (σελ…44). 
 • Όχι σωματείο η οργάνωση του Σατυανάντα (σελ…44). 
 • Η Σαηεντολογία επιμένει (σελ…45). 
 • ΙΕ’ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη (σελ…45).
 • Επιστολές: Από το περιοδικό «Νεανικά Αγκυροβολήματα» (σελ…45). 
 • Απάντηση της Π.Ε.Γ. στην επιστολή (σελ…46). 
 • Επιστολή προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Gener S.A. (σελ…47).

Τεύχος 33, ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003

 • Το νόημα της ζωής μας, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου(+) (σελ…2). 
 • Η αντιμετώπιση της μαγείας από την Εκκλησία (β’ μέρος), του Αρχιμ. π. Βαρνάβα Λαμπρόπουλου (σελ…5). 
 • Το φαινόμενο της Νεοειδωλολατρείας, του Πρωτ. π. Γεωργίου Μεταλληνού (σελ…8). 
 • Παραχαράξεις και διαστρεβλώσεις στον αιρετικό λόγο, του π. Βασιλείου Γεωργόπουλου (σελ…9). 
 • Η συμβολή της Εκκλησίας στην επιβίωση του έθνους (β’ μέρος), του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…11). 
 • Άρθρο 1-51 ή «Χορεύοντας με τους λύκους», του κ. Αθανασίου Νεοφωτίστου (σελ…13). 
 • Μίλτον Τζ. Χένσελ, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…16). 
 • Οι «ινστρούχτορες» της Νέας Εποχής (α’ μέρος), της κ. Δάφνης Βαρβιτσιώτη (σελ…18). 
 • Ναζισμός και Σαηεντόλοτζυ. Παράλληλοι αποκρυφιστικοί και ρατσιστικοί δρόμοι, του κ. Αντώνη Μποσνακούδη (σελ…21). 
 • Επιστολή προς αιρετικό (γ’ μέρος), του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου, (σελ…28). 
 • Ο ακραίος Σατανισμός ξαναχτυπά «DIMMU BORGIR», ειδικού συνεργάτη της Π.Ε.Γ., (σελ…27).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Η «ανοχή» (σελ…32). 
 • Η «Ελληνική νύχτα των Κρυστάλλων» (σελ…32). 
 • Και μια μαρτυρία αυτόπτου μάρτυρος (σελ…34). …μαρτυρία αυτόπτου… (συνέχεια α’) (σελ…35). 
 • …μαρτυρία αυτόπτου… (συνέχεια β’) (σελ…37). 
 • Κινήματα (σελ…38). 
 • Ο Ιατρικός Σύλλογος (σελ…39). 
 • Βραβείο στη «μαμά» του Πότερ (σελ…40).
 • Περί ξενομανίας (σελ…41).
 • Η ψυχαγωγία (;) του παιδιού και του νέου (σελ…41).
 • Dungeons & Dragons (σελ…43).
 • Παιχνίδια ρόλων. R.P.G. Τι είναι το Dungeons & Dragons (D & D) και τα όμοια παιχνίδια (σελ…44).
 • Παιχνίδια ρόλων. R.P.G. Η στάση των Χριστιανών Γονέων στις Η.Π.Α. και το εξωτερικό (σελ…45). 
 • Επιστολές: Επιστολή προς Τεχνοεκδοτική (σελ…47). Προς τα βιβλιοπωλεία Κόσμος/Φλωρά, (σελ…47).

Τεύχος 34, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

 • Η αποτυχία… της «Δυναμικής της Επιτυχίας» (α’ μέρος), του Πρωτ. Κυριακού Τσουρού (σελ…2).
 • Η Παρθένος Μαρία, όργανο της ενανθρωπήσεως του Χριστού, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου(+) (σελ…5).
 • Ερμηνεία των Αγίων Γραφών και αίρεση (α’ μέρος), του Αρχιμ. Αυγουστίνου Μύρου (σελ…8).
 • Θ’ αλλάξουμε τον κόσμο!!, του κ. Αθανασίου Νεοφωτίστου (σελ…10).
 • Η δικαστηριακή αντιμετώπιση των αιρέσεων (α’ μέρος), του δικηγόρου κ. Θεοδώρου Ασπρογέρακα-Γρίβα (σελ…14).
 • Ορθόδοξο κοίταγμα στους Ολυμπιακούς αγώνες, του κ. Κωνσταντίνου Γανωτή (σελ…17).
 • Ιερωσύνη, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…18).
 • Οι «ινστρούχτορες» της Νέας Εποχής (β’ μέρος), της κ. Δάφνης Βαρβιτσιώτη (σελ…21).
 • «Εξομολόγηση» και Σαηεντόλοτζυ, του κ. Αντώνη Μποσνακούδη (σελ…23).
 • Πορίσματα της ΙΕ’ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης (σελ…26).
 • Επιστολή προς αιρετικό (δ’ μέρος), του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου, (σελ…28).
 • Ορθόδοξη πίστη και ορθολογική σκέψη, του κ. Γεωργίου Μπαμπινιώτη, (σελ…30).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Του λόγου το αληθές (σελ…31).
 • Ο θάνατος του Greg Basham (σελ…32).
 • Η απελευθέρωση (σελ…34).
 • Παράρτημα της Σαηεντολογίας στη Σύμη; (σελ…36).
 • Οι σύγχρονες «πυθίες» (σελ…38).
 • Αγωνία Επισκόπου (σελ…39).
 • Cosmo-νέα (σελ…40).
 • Πολίτικη κουζίνα (σελ…40).
 • Ας πουν την αλήθεια (σελ…41).
 • Διακονήματα και εκδηλώσεις (σελ…42).
 • Μια απόφαση της Δικαστικής Αρχής Διαφημήσεων (Αγγλία) (σελ…42).
 • Ο σατανισμός οδηγεί στο έγκλημα (συνέντευξη του π. Κυριακού Τσουρού στο «Ελευθερία Λαρίσσης) (σελ…43).
 • Η Γαλλία λαμβάνει μέτρα εναντίον των σεκτών (σελ…44).
 • Επιστολές: Επιστολή προς τον εκδότη του περιοδικού «Γκάρφιλντ» (σελ…46).
 • Επιστολή προς Δέλτα Όμιλο-Πρότυπο Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε. (σελ…46).
 • Επιστολή από Σλοβακία (σελ…47).

Τεύχος 35, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2004

 • Η αποτυχία… της «Δυναμικής της Επιτυχίας» (β’ μέρος), του Πρωτ. Κυριακού Τσουρού (σελ…1).
 • Νέα Εποχή, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου(+) (σελ…4).
 • Ερμηνεία των Αγίων Γραφών και αίρεση (β’ μέρος), του Αρχιμ. Αυγουστίνου Μύρου (σελ…7).
 • Falun Dafa/Falun Gong, του π. Βασιλείου Γεωργόπουλου (σελ…9).
 • Περί των θρησκευτικών συμβόλων, του κ. Αθανασίου Νεοφωτίστου (σελ…11).
 • Η δικαστηριακή αντιμετώπιση των αιρέσεων (β’ μέρος), του δικηγόρου κ. Θεοδώρου Ασπρογέρακα-Γρίβα (σελ…14).
 • Ορθόδοξος Ελληνισμός σε μια Ευρώπη που αναζητεί ταυτότητα (α’ μέρος), του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…18).
 • Το πρόσωπο της Παναγίας,του κ. Κωνσταντίνου Γανωτή (σελ…23).
 • Αρμαγγεδδώνας, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…24).
 • Εθνογένεση, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και το Γένος, του κ. Βησσαρίωνος Μπακόλα (σελ…27).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Οι νέοι Ιουλιανοί (σελ…30).
 • Μας ομιλούν οι Νεομάρτυρες (σελ…31).
 • Περί Νεομαρτύρων συνέχεια (σελ…32).
 • «Ελευθερία» έκφρασης και λογοκρισία (σελ…32).
 • Εκβιασμοί (σελ…34).
 • Προσταγές του Κορανίου και διδαχές του Ευαγγελίου (δύο αντίθετοι δρόμοι) (σελ…36).
 • Η εθνοκάθαρση στην Τουρκία (σελ…38).
 • Οι εισαγόμενοι γκουρού (σελ…39).
 • Δελτίο τύπου (σελ…41).
 • Τα σχέδια για τη «Νέα Εποχή» (σελ…41).
 • Σατανικό παιχνίδι. Μετέτρεψαν σε παιχνίδι τη λατρεία του βουντού (σελ…42).
 • «Κεφάλαια πάνυ ωφέλιμα (σελ…43).
 • «Σύγχρονες αιρέσεις. Μια πραγματική απειλή» (σελ…44).
 • Επιστολές: «Δόξαν Ιουλιανού του Παραβάτου» (σελ…45).
 • Επιστολή προς τον υπεύθυνο του περιοδικού «ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ» (σελ…45). Επιστολή αναγνώστη (σελ…46).

Τεύχος 36, ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

 • Η αποτυχία… της «Δυναμικής της Επιτυχίας» (γ’ μέρος), του Πρωτ. Κυριακού Τσουρού (σελ…1). 
 • Ορθόδοξη ερμηνεία σε δύσκολα Χριστολογικά εδάφια, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου(+) (σελ…4). 
 • Το πρόβλημα της Νεοειδωλολατρείας, του Πρωτ. π. Γεωργίου Μεταλληνού (σελ…6). 
 • «Εναλλακτικές θεραπείες» – Η επιστροφή του γιατρού-μάγου, του Μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη (σελ…8). 
 • Η παγκόσμιος προσδοκία Θεανθρώπου Λυτρωτού στους αρχαίους Έλληνες, του Λεωνίδου Φιλιππίδου (+) (σελ…13). 
 • Όποιος έχανε την Ορθοδοξία έχανε και την ελληνική του συνείδηση, του κ. Στυλιανού Παπαδόπουλου (σελ…17). 
 • Το μορφωτικό περιεχόμενο της Ορθοδοξου Κατηχήσεως , του κ. Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη (σελ…18). 
 • «Απορίες» αρμοδίων, του κ. Αθανασίου Νεοφωτίστου (σελ…20). 
 • Την επόμενη μέρα της 11ης Σεπτεμβρίου, του κ. Κωνσταντίνου Γανωτή (σελ…23). 
 • Ορθόδοξος Ελληνισμός σε μια Ευρώπη που αναζητεί ταυτότητα (β’ μέρος), του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…25). 
 • Θεοκρατικές Εκδόσεις, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…29). 
 • Το πνεύμα της επιστημονικής φαντασίας, του Ιερομ. π. Σεραφείμ Ρόουζ, (σελ…31).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Οι ηγέτες (σελ…34). 
 • Ψευδοθεραπείες (σελ…36). 
 • «Θεών» «καμώματα» (σελ…37). 
 • Κώστας Γανωτής (σελ…37). 
 • Εκκλησία (σελ…39). 
 • Θεία Ευχαριστία (σελ…39). 
 • Μια ενδιαφέρουσα επιστολή (σελ…40).
 • Επιστολές: Μηνύματα παιδιών που αγαπούν τον «Χάρι Πότερ» (σελ…41). 
 • «Δούρειος ίππος» τα «Comics της Καθημερινής» (σελ…45).

Τεύχος 37, ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

 • Ο «Ιησούς Χριστός» του νεοπαγανισμού, του Πρωτ. π. Κυριακού Τσουρού (σελ…1). 
 • Η ευθύνη της πολιτείας, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου(+) (σελ…3). 
 • UFO-Σέκτες, του π. Βασιλείου Γεωργόπουλου (σελ…7). 
 • «Απορίες» αρμοδίων (β’ μέρος), του κ. Αθανασίου Νεοφωτίστου (σελ…9). 
 • Ο γάμος κατά την εταιρία «Σκοπιά», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…11). 
 • Στην εποχή των ψευδοθεραπειών-«θεραπεία αγγέλων», της κ. Ελένης Ανδρουλάκη (σελ…14). 
 • Οι δικηγόροι της Σαηεντόλοτζυ, του κ. Αντώνη Μποσνακούδη (σελ…19). 
 • Επιστολή προς αιρετικό (ε’ μέρος), του Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου (σελ…23). 
 • Ποια ήταν η αρχαιοελληνική θρησκεία, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Απόσπασμα (σελ…27). 
 • Τέρατα και super ήρωες: οι φίλοι των παιδιών μας, ειδικού συνεργάτη (σελ…29).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Η φυλετική μας κατάρα (σελ…31). 
 • Το σύνδρομο της αυτοκαταστροφής (σελ…32). 
 • Μια ενδιαφέρουσα επιστολή (σελ…33). 
 • Εξωφρενικό! (σελ…34). 
 • Απόσπασμα από μια πονεμένη ιστορία (σελ…35). 
 • Σκέψεις του Αγίου Σιλουανού για τα φυτά και τα ζώα (σελ…36). 
 • Το φρόνημα της Ασίζης (σελ…37). 
 • Διάγνωση της Σαϊεντολογίας είναι… κατάπτωση (σελ…38). 
 • Ολυμπιακοί Αγώνες-Αθήνα 2004 (σελ…39). 
 • «Άδειασε το νου σου» (σελ…41). 
 • Επίκαιρο Δημοσίευμα (σελ…41). 
 • Χορευτική Συγκέντρωση (σελ…42). 
 • Επίθεση μισαλλοδοξίας ή «όταν πέφτουν τα προσωπεία» (σελ…43).
 • Επιστολές: Προβληματισμοί μιας δημοσιογράφου σχετικά με την αστρολογία (σελ…44).

Τεύχος 38, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΤΙΟΣ 2004

 • Ο «Ιησούς Χριστός» του νεοπαγανισμού (β’ μέρος), του Πρωτ. π. Κυριακού Τσουρού (σελ…1). 
 • Πρακτικός οδηγός για την οικογένεια, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου(+) (σελ…3). 
 • «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν»: ένα βιβλίο πρόκληση και πρόσκληση για τους πεντηκοστιανούς, του Αρχιμ. π. Αυγουστίνου Μύρου (σελ…7). 
 • Ευχετήριον Μήνυμα, της Χριστιανικής Ομάδας Αγάπης Δικαστικών Λειτουργών (σελ…11). 
 • Η ανεπάρκεια της θεολογίας των Αρχαίων Ελλήνων, του κ. Κωνσταντίνου Γανωτή (σελ…13). 
 • Η εκκλησιαστική «θεμελίωση» των παιδιών μας, του κ. Αθανασίου Νεοφώτιστου (σελ…17). 
 • Το «βάπτισμα» της «Σκοπιάς», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…21). 
 • Πρόγραμμα και πορίσματα της ΙΣΤ’ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως (σελ…23).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Προς τους αναγνώστες (σελ…24). 
 • Οι ομάδες στα σχολεία (σελ…25). 
 • Το σύνδρομο του ραγιαδισμού (σελ…26). 
 • Ο επώδυνος δρόμος της επιστροφής (σελ…29). 
 • Εισδοχή ή εισβολή; (σελ…30). 
 • Δύο αποσπάσματα (σελ…32). 
 • Η δύναμη του παραδείγματος (σελ…33). 
 • Αίρεσις και Ευαγγέλιο (σελ…34). 
 • Υπερβάλλον ζήλος (σελ…35). 
 • Δόλια κατάχρηση αγνοίας (σελ…37). 
 • Γενική Συνέλευση (σελ…38). 
 • Η «Ενωτική Εκκλησία» του Μουν (σελ…40). 
 • Ο «Σατανισμός» (σελ…41). 
 • Διάφορα κείμενα από τα έντυπα Προτοβ. Γονέων του εξωτερικού (σελ…35).
 • Επιστολές: Οικουμενικός Χριστιανισμός (σελ…43).

Τεύχος 39, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2005

 • Πρακτικός οδηγός για την οικογένεια (β’ μέρος), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου(+) (σελ…1). 
 • Γιατί τόση επιμονή για τον χωρισμό, του Αρχιμ. Αυγουστίνου Μύρου (σελ…4). 
 • Ο υπαρξιακός χαρακτήρας της ελευθερίας, του κ. Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη (σελ…6). 
 • Οργανωμένα σχέδια (;), του κ. Αθανασίου Νεοφώτιστου (σελ…7). 
 • π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ένας σύγχρονος απολογητής, του κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου (σελ…10). 
 • Κρίση συνείδησης. Ρέυμοντ Φραντζ, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…12). 
 • Η ανεπάρκεια της θεολογίας των αρχαίων Ελλήνων, του κ. Κωνσταντίνου Γανωτή (σελ…15). 
 • Ποιοί και γιατί αμφισβητούν την ελληνορθόδοξη παράδοση, του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…18). 
 • Η παιδαγωγία της βίας και ο βιασμός των παιδιών μας, της κ. Ελένης Ανδρουλάκη (σελ…22).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Ο υπόκοσμος (σελ…25). 
 • Η έμμονη ιδέα (σελ…25). 
 • Μόνος εναντίον της Σαηεντολογίας (σελ…26). 
 • Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη (σελ…28). 
 • Ο «μαμωνάς» (σελ…29). 
 • Το «περιβάλλον» του Ιησού (σελ…34). 
 • Ο ζόφος του μακαρθισμού (σελ…30). 
 • Ελιξίρια Αγίου Όρους (σελ…31).

Τεύχος 40, ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

 • Καταστροφικές συνέπειες από τη δραστηριότητα ων νεοφανών αιρέσεων (cults), του Πρωτ. π. Κυριακού Τσουρού (σελ…1). 
 • Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία (α’ μέρος), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου(+) (σελ…3). 
 • Βουντού, του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργόπουλου (σελ…5). 
 • π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ένας σύγχρονος απολογητής (β’ μέρος), του κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου (σελ…6). 
 • Εκκλησία και κόσμος (α’ μέρος), του κ. Κωνσταντίνου Γανωτή (σελ…9). 
 • Ποιοί και γιατί αμφισβητούν την ελληνορθόδοξη παράδοση (β’μέρος), του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…12). 
 • Η προφητική τάξη, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…15). 
 • Το πνεύμα της επιστημονικής φαντασίας (α’ μέρος), του κ. Ιωάννη Μηλιώνη (σελ…18).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Σαηεντολογία (σελ…21). 
 • Επώδυνες μνήμες (σελ…23). 
 • «Του λόγου το αληθές» (σελ…38). 
 • Πανεπιστήμιο «Hollywood»… καλοσώρησες (σελ…24). 
 • «Κυνήγι μαγισσών από την Ιερά Σύνοδο;» (σελ…26). 
 • «Δεν είναι μέτρο του κόσμου και της μουσικής η Ιερά Σύνοδος» (σελ…27). 
 • Σύνθημα: Υπερβατικός Διαλογισμός (α’ μέρος) (σελ…28).
 • Η δύναμη της αγάπης (σελ…29).
 • Επιστολές: Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών (σελ…30). 
 • Ευχαριστήρια επιστολή (σελ…30). 
 • Το βιβλίο «Έκφραση-Έκθεση» της Γ’ Λυκείου (σελ…30).

Τεύχος 41, ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005

 • «Περιστατικά» από τον χώρο των «Νεοφανών αιρέσεων», του Πρωτ. π. Κυριακού Τσουρού (σελ…1).
 • Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία (β’ μέρος), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου(+) (σελ…4).
 • EST-Αναφορά σε μια ψυχοσέκτα, του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργόπουλου (σελ…7).
 • Η καμπάνα του χωριού μας…, του κ. Αθανασίου Νεοφωτίστου (σελ…8).
 • Εκκλησία και κόσμος (β’ μέρος), του κ. Κωνσταντίνου Γανωτή (σελ…10).
 • Η διαφορά του μόνου πραγματικού Θεανθρώπου, του Λεωνίδου Φιλιππίδου (+) (σελ…14).
 • Χριστιανός ή «Μάρτυς του Ιεχωβά»;, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…17).
 • Το πνεύμα της επιστημονικής φαντασίας (β’ μέρος), του κ. Ιωάννη Μηλιώνη (σελ…19).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Το σύστημα Γκουρτζίεφ (Gurdjieff) ή «Η Τέταρτη Οδός» (σελ…23).
 • Το πρόβλημα «Χάρι Πότερ» (σελ…29).
 • Η δίκη της ΠΑΝ.Ι.Φ.Ε. (σελ…30).
 • Σύνθημα: Υπερβατικός Διαλογισμός (β’ μέρος) (σελ…31).
 • «Οι περιπέτειες της Νίκι» ή «Σακούρα, η συλλέκτρια των καρτών» (σελ…33).
 • Επιστολές: Επιστολή Κοινωνικού Λειτουργού, (σελ…29). Επιστολή σχετική με «Τα ελιξιρια Αγίου Όρους», (σελ…31).

Τεύχος 42, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

 • Νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκεία, του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…1). 
 • Οι πλάνες των μορμόνων για το Χριστό, του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου (σελ…4). 
 • Νέες δοκιμασίες της πίστης μας, του κ. Αθανασίου Νεοφώτιστου (σελ…5). 
 • Ανθρώπινα δικαιώματα και θρησκευτική ελευθερία, του κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου (σελ…8). 
 • Ελληνορθόδοξη παιδεία και Ευρώπη, του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…10). 
 • Για τα σχολικά μας βιβλία, του κ. Κωνσταντίνου Γανωτή (σελ…13). 
 • Στρατιωτική θητεία, της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…16). 
 • Η αλήθεια για τον κώδικα Ντα Βίντσι, του κ. Μιχ. Χούλη (σελ…19). 
 • Πρόγραμμα και πορίσματα της ΙΖ’ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως, (σελ…21).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: «Μελλοντολόγοι» και «μελλοντολογία» (σελ…23). 
 • Απέτυχαν πάλι παταγωδώς οι μετά Χριστόν προφήτες (σελ…23). 
 • Landmark. Μια σέκτα που θα μπορούσε να διωχθεί για συνενοχή σε ανθρωποκτονία (σελ…24). 
 • Σατανισμός και εξορκισμός (σελ…25). 
 • Το τέλος της Ομοιοπαθητικής (σελ…26). 
 • Χαρι Πότερ. Από τη σκύλλα στη χάρυβδη; (σελ…26). 
 • Ζώντας τις ανθρώπινες αξίες (σελ…27). 
 • Προσπάθεια επηρεασμού του δικαστικού αποτελέσματος (σελ…28).
 • Επιστολές: Επιστολή Κοινωνικού Λειτουργού, (σελ…29). 
 • Επιστολή συμπαράστασης, (σελ…29).

Teύχος 43, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

 • Νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκεία (β’ μέρος), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…1). 
 • Ο προσηλυτισμός, του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου(+) (σελ…5). 
 • Η αυτοαδυναμία της αιρέσεως, του Αρχιμ. Αυγουστίνου Μύρου (σελ…9). 
 • Τι επιδιώκει ο νεοπαγανισμός;, απόσπασμα από το βιβλίο «Νεοπαγανισμός» της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (σελ…11). 
 • Ελληνικό Χριστιανικό ιδεώδες, του κ. Εδμόνδου Βαλμά (σελ…14). 
 • Νέο φώς: «Πανταχού παρών ο Θεός;», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…16). 
 • Το Τάγμα του Κρίνου και του Αετού, του κ. Ιωάννου Μηλιώνη (σελ…20).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Δεν έχει σχέση με θρησκεία; (σελ…23).
 • «Θεόφρονες»; (σελ…24). 
 • Οι αιρέσεις και η άγνοια προκαλούν (σελ…25). 
 • Καββάλα (Α) (σελ…26). 
 • Καββάλα (Καμπαλά) (Β) (σελ…27). 
 • Τα σατανικά σκίτσα (σελ…28). «Zed Club».
 • Για μια «Νέα Εποχή» (σελ…29).
 • Ραδιοφωνικές εκπομπές (σελ…30).
 • Επιστολές: Επιστολή σε τοπική εφημερίδα (σελ…30).
 • Καθηγητές-Προσηλυτιστές (σελ…31).

Τεύχος 44, ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

 • «Νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκεία» (γ’ μέρος), τού Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…1).
 • «Η Αχμαντίγια και ο Χριστός», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου (σελ…6).»Ο π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος και η Π. Ε. Γ.»,. τού. κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου (σελ…7).
 • «Ολίγα ψήγματα ευγνωμοσύνης, σεβασμού και αγάπης στον γέροντά μας», τού κ. Αθανασίου Νεοφώτιστου (σελ…9).
 • «Το μάθημα των θρησκευτικών στις ευρωπαϊκές χώρες», τού κ. Γεωργίου Κρίππα (σελ…12).
 • «Νέο φως», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…13).
 • «Γιόγκα και διαλογισμός» (α’ μέρος), της κ. Ελένης Ανδρουλάκη (σελ…18).
 • Ειδήσεις – Σχόλια:Ο Γιού-Γκί-Ο «ξαναχτυπά» (σελ…23).
 • Συναγερμός για το «Καμπαλιστικό Κέντρο» (σελ…24).
 • Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός. Κίνδυνος στον χώρο εργασίας (σελ…25).
 • «Shaman King» (Ο Σαμάνος Βασιλιάς) (σελ…27).
 • Ο Νίκ Μάρβελ και ο πόλεμος με το θηρίο (σελ…28).
 • «Οι γκουρού, ο νέος και ο γέροντας Παΐσιος» (σελ…29).
 • Ραδιοφωνικές εκπομπές (σελ…30).
 • Ομάδες μελέτης τού σκηνικού των αιρέσεων (σελ…30).
 • Επιστολές: Επιστολή σε τοπική εφημερίδα (σελ…31).

Tεύχος 45, ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006

 • «Η γνωριμία μου μέ τόν πατέρα Αντώνιο», του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…1).
 • «Φιλολογικό μνημόσυνο π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου» (Α΄ μέρος), (σελ…4).
 • «Τιμητικές εκδηλώσεις πρός τιμήν του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου» (σελ…10).
 • «Ο προσηλυτισμός» (Β΄ μέρος), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (σελ…11).
 • «Συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας και “Μάρτυρες του Ιεχωβά”», του κ. Γεωργίου Κρίππα (σελ…15).
 • «Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συνταγματικά κατοχυρωμένο;», του κ. Βησσαρίωνα Μπακόλα (σελ…16).
 • «Πώς εγείρονται κατά τήν “Σκοπιά” οι νεκροί (“ο πολύς οχλος”)», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…20).
 • «Γιόγκα καί διαλογισμός: Νεοεποχίτικη θρησκευτική πρακτική μέ τό μανδύα της άσκησης» (Β΄ μέρος), της κ. Ελένης Ανδρουλάκη (σελ…23).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: ΙΗ΄ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων δια Θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας (σελ…27).
 • Πρόγραμμα ΙΗ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως (σελ…29).
 • Ραδιοφωνικές Εκπομπές (σελ…30).
 • «Ο Νίκ Μάρβελ και ο πόλεμος μέ τό θηρίο» (σελ…31).
 • Ομάδες μελέτης του σκηνικου των αιρέσεων (σελ…31).

Τεύχος 46, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

 • «Φιλολογικό μνημόσυνο για τον π. Αντώνιο Αλεβιζόπουλο» (Β΄) (σελ…1).
 • «Ο προσηλυτισμός» (Γ΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…3).
 • «Brahma Kumaris. Μια Ινδουϊστική και παραθρησκευτική οργάνωση», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου (σελ…7).
 • «Ευφυΐα, γήινη καί… εξωγήινη», της κ. Δάφνης Βαρβιτσιώτη (σελ…9).
 • «Η ανάσταση του Ιησού Χριστού (κατά τήν «Σκοπιά»)», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…19).
 • «Ορθοδοξία καί Ελληνισμός, στή ζωή καί στά βιβλία του Σχολείου» (Α΄), του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…14).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Συγκέντρωση «Αρχαιοθρήσκων» στόν αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου (σελ…19).
 • Υπουργείο Πολιτισμού. Γραφείο Τύπου (σελ…20).
 • «Νεοπαγανιστές». Στή σφαίρα του μύθου (σελ…21).
 • Οι οικογένειες αλλάζουν (σελ…21).
 • 6.000 Γερμανοί λατρεύουν τον Σατανά (σελ…22).
 • Η απόγνωση στήν υπηρεσία της διαφήμισης (σελ…23).
 • Τείν Τάϊτανς – Οι Νεαροί Τιτάνες (σελ…24).
 • Στό δικαστήριο ο Χάρι Πότερ (σελ…27).
 • «The Longest Journey» – Το πιο μακρινό ταξίδι (σελ…28).
 • Ραδιοφωνικές εκπομπές (σελ…29).
 • Ομάδες μελέτης του σκηνικου των αιρέσεων (σελ…30). Βιβλιοπροτάσεις (σελ…30).
 • Επιστολές: Ευχαριστήριος επιστολή (σελ…29).

Τεύχος 47, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

 • «Φιλολογικό μνημόσυνο για τον π. Αντώνιο Αλεβιζόπουλο» (Γ’) (σελ…1).
 • «Γνήσιες πνευματικές εμπειρίες και καταστάσεις νόθες» (Α’), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…5).
 • «Γονείς και παιδιά στο περιβάλλον της “Νέας Εποχής”» (Α’), του κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου (σελ…10).
 • «Οι αντιτριαδικοί πεντηκοστιανοί», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου (σελ…13).
 • «Ορθοδοξία και Ελληνισμός, στη ζωή και στα βιβλία του Σχολείου» (Β’), του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…15).
 • «Τι γίνεται με τον «πιστό και φρόνιμο δούλο»;», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…19).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Ζητείται… ψυχολόγος γιά τους οπαδούς του Χάρι Πότερ (σελ…23). Swatch.
 • Νοιώσε τον έρωτά μου (σελ…24).
 • Έχουμε ευχάριστα νέα για σένα (σελ…25).
 • UFO… και πραγματικότητα (σελ…26).
 • Οι φίλοι μου… τα διαστημάκια (σελ…28).
 • Oι Ραελιανοί και το φιάσκο των «κλώνων» (σελ…30).
 • Τείν Τάϊτανς – Οι Νεαροί Τιτάνες (σελ…24).
 • Ομάδες μελέτης του σκηνικου των αιρέσεων (σελ…30).
 • Ραδιοφωνικές εκπομπές (σελ…31).

Tεύχος 48, ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

 • «Τα 25 χρόνια της Π. Ε. Γ.» του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…1).
 • Φιλολογικό μνημόσυνο για τον π. Αντώνιο Αλεβιζόπουλο» (Δ΄) (σελ…2).
 • «Γνήσιες πνευματικές εμπειρίες και καταστάσεις νόθες» (Β’), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…6).
 • «Γονείς και παιδιά στο περιβάλλον της “Νέας Εποχής”» (Β’), του κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου (σελ…11).
 • «Αντωνία Αλεβιζοπούλου», του κ. Αθανασίου Νεοφώτιστου (σελ…16).
 • «Ορθοδοξία και Ελληνισμός, στη ζωή και στα βιβλία του Σχολείου» (Γ’), του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…19).
 • «Ανάμνηση», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…24).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: DE TOX. Μια οργάνωση της Σαηεντολογίας (σελ…26).
 • Βιοκαλλιέργιες η ΖΕΝ; (σελ…28).
 • «Φλασάρισε» το Πι Ντι Εφ (P.D.F.). (σελ…30).
 • Ομάδες μελέτης του σκηνικου των αιρέσεων (σελ…30).
 • Ραδιοφωνικές εκπομπές (σελ…31).

Τεύχος 49, ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

 • «Ναζισμός με άλλο πρόσωπο. Ολοκληρωτικές μεθοδεύσεις από νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες», του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†)(σελ…1).
 • «Η Ορθόδοξη απάντηση στη σύγχυση της «Νέας Εποχής». Παραινέσεις προς τους γονείς», του κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου (σελ…3).
 • «Βρετανοϊσραηλίτες. Μια παράδοξη προτεσταντική κίνηση και θεωρία», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου(σελ…6).
 • «Βία και εκπαίδευση», του κ. Βησσαρίωνα Μπακόλα(σελ…7).
 • «Μέθοδος Πιλάτες: Η γιόγκα της Δύσης», της κ. Ελένης Ανδρουλάκη(σελ…10).
 • «Η Ουράνιος «Θύρα»», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…15).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή απέναντι σε όλους (σελ…19).
 • «Project: «Διασημότητες»» (σελ…20).
 • ««Πρότυπα» οικογενειών σε παιδικά περιοδικά» (σελ…24).
 • «Οι Ρωμαιοκαθολικοί για τη Βασούλα Ρύντεν» (σελ…26).
 • «Η Σαηεντολογία και η προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας» (σελ…26).
 • «2007: Μπαράζ προϊόντων «Χάρι Πότερ»» (σελ…28).
 • «Μπες τώρα στο Coca-Cola Soundwave…» (σελ…29).
 • «Επίσκεψη στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Χριστόδουλο» (σελ…30).
 • Ομάδες μελέτης του σκηνικου των αιρέσεων (σελ…30).
 • «ZAHL» (σελ…31). Ραδιοφωνικές εκπομπές (σελ…31).

Τεύχος 50, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

 • «Τα πλαίσια ενός ποιμαντικού διαλόγου με την παραθρησκεία» (Α’), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…1).
 • «Ναζισμός με άλλο πρόσωπο. Ολοκληρωτικές μεθοδεύσεις από νεοφανείς αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες» (Β’), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…6).
 • «Πεντηκοστιανών ανακαλύψεις», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου(σελ…9).
 • «Σχετίζεται ο νεοπαγανισμός με τον νεοσατανισμό;», του κ. Λάμπρου Σκόντζου (σελ…11).
 • «Τα παράδοξα της «Σκοπιάς»», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…14).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: «ΙΘ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας» (σελ…20).
 • (†) Ευάγγελος Κατσάτος (σελ…23).
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικου των αιρέσεων» (σελ…24).
 • «Η χρήση και των 2 ημισφαιρίων του εγκεφάλου» (σελ…25).
 • «Γενίτσαροι στον 21ο αιώνα» (σελ…25).
 • «Genpet. Αλήθεια η ψέμα;» (σελ…27).
 • «Άρειος Ποτήρ και η του φιλοσόφου λίθος» (σελ…27).
 • «Επιστολή προς τον Διοικητή του νοσοκομείου «Η Σωτηρία»» (σελ…28).
 • «Zen και Life Style» (σελ…29).
 • «Τα ένδεκα εωθινά Ευαγγέλια» (σελ…31).
 • Ραδιοφωνικές εκπομπές (σελ…31).

Τεύχος 51, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

 • Επιστολή της Π.Ε.Γ. πρός τόν Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο (σελ…1).
 • Εις μνημόσυνο…, γιά τόν Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο (σελ…2).
 • «Τα πλαίσια ενός ποιμαντικού διαλόγου με την παραθρησκεία» (Β’), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…3).
 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (Α΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου(+) (σελ…6).
 • «Σέκτες και ανθρώπινα δικαιώματα», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργόπουλου (σελ…9).
 • «Η Ελληνορθόδοξη παιδεία στον 21ο αιώνα», του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…10).
 • «Αστραπή φωτός», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…15).
 • «Τι είναι το Wicca», του κ. Ιωάννη Μηλιώνη (σελ…19).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: «Αν μισείτε τον Τομ Κρουζ, να κορνάρετε» (σελ…25).
 • «Ολυμπίεια 2008, Ημέρες Ελληνικής μέθεξης;» (σελ…26).
 • «Πασχαλινές λαμπάδες» (σελ…27).
 • «Ο Ιησούς Χριστός κατά Πωλ Βερχόφεν» (σελ…27).
 • «Οι γκουρού δεν είναι παντοτινοί» (σελ…29).
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων» (σελ…30).
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές» (σελ…31).
 • «Κυοφορώντας στον αστερισμό του Υδροχόου» (σελ…31).

Τεύχος 52, ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

 • Επιστολή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου προς την Π.Ε.Γ. (σελ…1). 
 • «Ποιοί κατέστρεψαν τους αρχαίους ναούς;» (Α΄), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…2). 
 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (Β΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου(+) (σελ…5). 
 • «Φαινόμενα που προκαλούν σύγχυση», του κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου (σελ…8). 
 • «Η Ελληνορθόδοξη παιδεία στον 21ο αιώνα» (Β΄), του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…11). 
 • «Σέκτες, Νεοφανείς Αιρέσεις και Εκπαίδευση«, του κ. Βησσαρίωνα Μπακόλα (σελ…16). 
 • «Βάπτισμα», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…18). 
 • «Τι είναι το Wicca» (Β΄), του κ. Ιωάννη Μηλιώνη (σελ…21).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: ««Μαγολογία« και άλλα επικίνδυνα αναγνώσματα» (σελ…27). 
 • «Oι εξομολογήσεις του Άλιστερ Κρόουλι» (σελ…28). 
 • «Συνδικάτο εγκλήματος;» (σελ…29). 
 • «Το «κοινωνικό φύλο» στα σχολεία!… και μη χειρότερα» (σελ…30). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων» (σελ…30). «Ραδιοφωνικές εκπομπές» (σελ…31).

Τεύχος 53, ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

 • «Ποιοί κατέστρεψαν τους αρχαίους ναούς;» (Β΄), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…1). 
 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (Γ΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (+) (σελ…4).
 • «Πεντηκοστιανοί εναντίον Πεντηκοστιανών», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου (σελ…9). 
 • «Η Ελληνορθόδοξη παιδεία στον 21ο αιώνα» (Γ΄), του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…11). 
 • «Νεοπαγανισμός: μια μορφή εκφυλιστικής μετάλλαξης της μαρξιστικής ιδεολογίας», του κ. Λάμπρου Σκόντζου (σελ…16).
 • «Σχόλια στο περιοδικό «Σκοπιά« για εσωτερική χρήση», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…20).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: «Στο εδώλιο μέλη της Σαηεντολογίας στη Γαλλία» (σελ…24). 
 • «Μέθοδος Gestalt (Γκεστάλτ)» (σελ…24). 
 • «Κόμικς και αποκρυφισμός» (σελ…26). 
 • «Η περιοχή του λυκόφωτος» (σελ…27). 
 • «Ο Κύκλος» (σελ…28). 
 • «Χριστιανισμός και θρησκεύματα» (σελ…29). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων» (σελ…30). 
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές» (σελ…31).

Τεύχος 54, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

 • «Η πορεία μιας εικοσαετούς Πανορθόδοξης προσπάθειας» (Α΄), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…1).
 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (Δ΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…4).
 • «Η ηθική των αιρετικών και το Εκκλησιαστικό ήθος» (Α΄), του Αρχιμ. Αυγουστίνου Μύρου (σελ…7).
 • «Το μάθημα των θρησκευτικών και τα δήθεν προσωπικά δεδομένα» (Α΄), του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…10).
 • «Οι εσωτερικές διδαχές της «Σκοπιάς»», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…15).
 • «Χριστούγεννα, Ηλιούγεννα η Μιθρούγεννα;», του κ. Λάμπρου Σκόντζου (σελ…19).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: «Κ΄Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις» (σελ…22). «Μία ακόμη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου» (σελ…25).
 • «FISU – Θεμέλιο για την διεθνή πνευματική ανάπτυξη» (σελ…26). «Θύμα μόνο μιας σπάνιας ασθένειας ή και της Σαηεντολογίας;» (σελ…27).
 • «Γίνονται σεμινάρια αυτοάμυνας και ψυχολογίας» (σελ…28).
 • «Χάρι Πότερ και ομοφυλοφιλία» (σελ…29).
 • Ομάδες μελέτης τού σκηνικού των αιρέσεων (σελ…30).
 • Ραδιοφωνικές εκπομπές (σελ…31).

Τεύχος 55, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

 • «Η πορεία μιας εικοσαετούς Πανορθόδοξης προσπάθειας» (Β΄), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…1).
 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (Ε΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…5).
 • «Η ηθική των αιρετικών και το Εκκλησιαστικό ήθος» (Β΄), του Αρχιμ. Αυγουστίνου Μύρου (σελ…8).
 • «Απόπειρες αποκρυφιστικής ερμηνείας του ησυχασμού» (A΄), του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου (σελ…11).
 • «Το μάθημα των θρησκευτικών και τα δήθεν προσωπικά δεδομένα» (Β΄), του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…13).
 • «Η εκμετάλλευση ενός «σκανδαλισμού»;», του κ. Αθανασίου Νεοφώτιστου (σελ…18).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: «Ιστορία του πνευματισμού» (σελ…21).
 • «Πνευματισμός και channeling» (σελ…23).
 • «Κρύων: μία ακόμη οργάνωση της «Νέας Εποχής»» (σελ…24).
 • «Μερικά στοιχεία για το reiki» (σελ…26).
 • «Μηνύματα και επαφή με τους αγίους» (σελ…27).
 • «Γκουρτζίεφ και εσωτερισμός» (σελ…29).
 • «Γιόγκα και Θεοσοφικές εκδόσεις» (σελ…30).
 • Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων (σελ…30).
 • Ραδιοφωνικές Εκπομπές (σελ…31).

Τεύχος 56, ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (ΣΤ΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…1).
 • «Προφήτες και ψευδοπροφήτες» (Α΄), του κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου (σελ…2).
 • «Απόπειρες αποκρυφιστικής ερμηνείας του ησυχασμού» (Β΄), του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου (σελ…7).
 • «Ανάσταση του Χριστού και παγανιστικές «νεκραναστάσεις»», του κ. Λάμπρου Σκόντζου (σελ…9).
 • «Το μάθημα των θρησκευτικών και τα δήθεν προσωπικά δεδομένα» (Γ΄), του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα (σελ…12).
 • «Η αναίρεση, της αναίρεσης,… ω αναίρεση!», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…17).
 • «»Παιδιά indigo» και «παιδιά του 83″» (Α΄), του κ. Ιωάννου Μηλιώνη (σελ…21).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: «Η Γαλλική Κυβέρνηση δημιουργεί νέο κατάλογο παραθρησκευτικών κινήσεων» (σελ…23).
 • «Ιάματα μοναστηριών – ελιξίρια Αγίου Όρους» (σελ…24).
 • «Εναλλακτική Γραφιστική» (σελ…25).
 • «Καμπαλά και Καβείρια Μυστήρια;» (σελ…26).
 • «Σεξ στο όνομα του Χριστού» (σελ…28).
 • «Πανελλήνιο Φεστιβάλ Πνευματικής Αφύπνισης» (σελ…30).
 • Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων (σελ…30).
 • Ραδιοφωνικές Εκπομπές (σελ…31).

Τεύχος 57, ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (Ζ΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…1).
 • «Προφήτες και ψευδοπροφήτες» (Β΄), του κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου (σελ…4).
 • «Γιόγκα», του Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου Γιαννουλάτου (σελ…9).
 • «Απόπειρες αποκρυφιστικής ερμηνείας του ησυχασμού» (Γ΄), του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου (σελ…13).
 • «Ο πιο μεγάλος πόνος», του κ. Αθανασίου Νεοφώτιστου (σελ…14).
 • «Η «αξιοπιστία» του δούλου», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…19).
 • «»Παιδιά indigo» και «παιδιά του 83″» (Β΄), του κ. Ιωάννου Μηλιώνη (σελ…23).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: «Σημαντική αποφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορά την Σαηεντολογία», του κ. Γεωργίου Κρίππα (σελ…26).
 • «Προς τους Χριστιανούς της Σαμοθράκης» του Σεβ. Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμου (σελ…26).
 • «Παιδοφιλία και αυτοκτονία στο όνομα του Χριστού» (σελ…28).
 • Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων (σελ…30).
 • Ραδιοφωνικές Εκπομπές (σελ…31).

Τεύχος 58, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

 • «»Η εγκαθίδρυση της «Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας»» (Α΄), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…1).
 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (H΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†)(σελ…5).
 • «Ο Στρατός Σωτηρίας. Μια διεθνής προτεσταντική οργάνωση», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου (σελ…5).
 • «Απάντηση σε μια «απορία» η «ένσταση»», του κ. Αθανασίου Νεοφώτιστου (σελ…9).
 • «Wicca: Η παγκόσμια θρησκεία των μάγων και των μαγισσών», του κ. Λάμπρου Σκόντζου (σελ…14).
 • «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν τα παραμύθια!», της κ. Ελένης Ανδρουλάκη (σελ…17).
 • Ειδήσεις – Σχόλια: «ΚΑ΄Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ι. Μητροπόλεων δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας» (σελ…20).
 • «Ενημέρωση επί των τελευταίων εξελίξεων στο διεθνές σκηνικό», του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…22).
 • «Αρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Γούβαλης (+)» (σελ…22).
 • «Παιχνίδι; εικονίδιο; ταινία; ή «ο αναμενόμενος» της «Νέας Εποχής»;» (σελ…27).
 • «Στενοκεφαλιά;» (σελ…29).
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων» (σελ…30).
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές» (σελ…30).

Τεύχος 59, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

 • «»Η εγκαθίδρυση της «Νέας Παγκόσμιας Θρησκείας»» (Β΄), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…1).
 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (Θ΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…6).
 • «Ο σατανάς και τα μαγικά φαινόμενα στην εποχή μας» (Α΄), του Αρχιμ. Εφραίμ Τριανταφυλλοπούλου (σελ…8).
 • «Η αλήθεια για το “γυμνό νεανίσκο του Eυαγγελίου”», του κ. Λάμπρου Σκόντζου (σελ…13).
 • «Έλαβαν από τα εμβλήματα…», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…17).
 • «Συγγραφείς που “ψυχαγώγησαν” τους παππούδες μας, τους γονείς μας κι εμάς» (Α ), του κ. Ιωάννου Μηλιώνη (σελ…20).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Δίκες στη Ρωσία για τους “μάρτυρες του Ιεχωβά”» (σελ…24).
 • «Κρίνουν αναποτελεσματική την ομοιοπαθητική» (σελ…24).
 • «Νεκρονομικόν – Γνώσις». (σελ…25).
 • «Στέφανι Μέγιερ. Οι βρυκόλακες είναι της μόδας» (σελ…27).
 • «Διακονήματα και εκδηλώσεις». (σελ…28).
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων» (σελ…29).
 • «Για τον Ομιλο Εξυπηρετητών» (σελ…30).
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές» (σελ…30).

Τεύχος 60, ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (Ι΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) (σελ…1). 
 • «Sabbathai Zewi (1626-1676). Ένας Ιουδαίος ψευδομεσσίας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου (σελ…4). 
 • «Ο σατανάς και τα μαγικά φαινόμενα στην εποχή μας» (Β΄), του Αρχιμ. Εφραίμ Τριανταφυλλοπούλου (σελ…5). 
 • «Σημείο και Συντέλεια», της κ. Άννας Μπουρδάκου (σελ…10). 
 • «Συγγραφείς που “ψυχαγώγησαν” τους παππούδες μας, τους γονείς μας κι εμάς» (Β΄), του κ. Ιωάννου Μηλιώνη (σελ…13).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Αναβίωση Παγανιστικής Εορτής;» (σελ…19). 
 • «Το Κρίσιμο Πλήθος των 333» (σελ…20). 
 • «Το Μυστικό Μέρος» (σελ…24). 
 • «Παγκόσμια Ιεραποστολικη Κοινωνία της Εκκλησίας του Θεού» (σελ…25). 
 • «Διακονήματα και εκδηλώσεις» (σελ…27).
 • Επιστολές.«Μάθετε στα παιδιά σας να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους» (σελ…29). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων» (σελ…30). 
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές» (σελ…30).

Τεύχος 61, ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (ΙΑ΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†), (σελ…1). 
 • «Η “εκκλησία της τελευταίας διαθήκης”. Μια ρωσική σέκτα», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…6). 
 • «Ποιοί αδικούν πραγματικά την αρχαία Ελλάδα;», του κ. Λάμπρου Σκόντζου, (σελ…7). 
 • «“Θεραπείες” μέσω τεχνών. Δραματοθεραπεία», της κ. Ελένης Ανδρουλάκη, (σελ…12). 
 • «Όταν ο άνθρωπός μας μπλεχτεί στα πλοκάμια της αίρεσης», άρθρο του «Dialogue Centre International», (σελ…16). 
 • «Η γενιά του 1914;», της κ. Άννας Μπουρδάκου, (σελ…20).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Σαηεντολογία. Η “Θαλάσσια Οργάνωση”», (σελ…25). 
 • «50.000 παιδιά θύματα της επίδρασης κάποιας σέκτας», (σελ…26). 
 • «Σαηεντολογία – Αϊτή», (σελ…28). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…30). 
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…30).
 • Επιστολές. Sabbathai Zewi και Κεμαλισμός, (σελ…29).

Τεύχος 62, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

 • «Παλαιός και νεώτερος Προτεσταντισμός» (Α΄), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού, (σελ…1). 
 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (ΙΒ΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†), (σελ…5). 
 • «Υποχρεωτικό-ομολογιακό μάθημα θρησκευτικών…», του κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου, (σελ…8). 
 • «“Θεραπείες” μέσω τεχνών. Δραματοθεραπεία» (Β΄), της κ. Ελένης Ανδρουλάκη, (σελ…11). 
 • «Εκκλησία και Παιδεία: Παρελθόν, παρόν και μέλλον» (Α΄), του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, (σελ…15).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «ΚΒ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ι. Μητροπόλεων δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας», (σελ…20). 
 • «Ενημέρωση επί των τελευταίων εξελίξεων στο διεθνές σκηνικό», του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού, (σελ…24). 
 • Πανευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τις σέκτες, (σελ…27). 
 • «Ο θάνατος που ονειρεύτηκα», (σελ…28). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…30). 
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…30).

Τεύχος 63, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

 • «Παλαιός και νεώτερος Προτεσταντισμός» (Β΄), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού, (σελ…1). 
 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (ΙΓ΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†), (σελ…4). 
 • «Σύγχρονος Προτεσταντισμός: Η θλιβερή απουσία ενός εξόριστου Χριστού», του Αρχιμ. Εφραίμ Τριανταφυλλοπούλου, (σελ…8). 
 • «Εκκλησία και Παιδεία: Παρελθόν, παρόν και μέλλον» (Β΄), του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, (σελ…13). 
 • «Μια φιλική συζήτηση: “τι είναι το Άγιο Πνεύμα”;» της κ. Άννας Μπουρδάκου, (σελ…18). 
 • «Therion. Το Θηρίο», Ειδικού Συνεργάτου μας, (σελ…23).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Γερουσιαστής κατά της Σαηεντολογίας», (σελ…27). 
 • «Ρόουλιν Στόουν. Ντοκιμαντέρ από την Κρατική Τηλεόραση», (σελ…28).
 • «Δύο σημαντικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», (σελ…29).
 • «Το Ίδρυμα Γκουρτζίεφ», (σελ…29). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…30). 
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…31).

Τεύχος 64, ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (ΙΔ΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†), (σελ…1). 
 • «Συναγωγή: Εκκλησία όλων των Εθνών», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…4). 
 • «Σύγχρονος Προτεσταντισμός: Η θλιβερή απουσία ενός εξόριστου Χριστού», (Β΄), του Αρχιμ. Εφραίμ Τριανταφυλλοπούλου, (σελ…5). 
 • «Εκκλησία και Παιδεία: Παρελθόν, παρόν και μέλλον» (Γ΄), του κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, (σελ…9). 
 • «Μπροστά σε ανίερο πνευματικό διαμελισμό…», του κ. Λάμπρου Σκόντζου, (σελ…14).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Power Balance-Ενεργειακά βραχιόλια ισορροπίας», (σελ…19). 
 • «Εφαρμοσμένη Εκπαίδευση. Applied Scholastics», (σελ…20). 
 • «Ζεν για μικρά παιδιά;», (σελ…21). 
 • «Προσηλυτισμός στο κέντρο της πόλης», (σελ…22). 
 • «Δράση αλλοδαπών μέντιουμ στην Αθήνα», (σελ…24). 
 • «Στο βωμό της νεοεποχίτικης υπεραγοράς», (σελ…24). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…30). 
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…31).
 • Επιστολές. «Η γιόγκα δεν είναι γυμναστική», (σελ…26). «Επιστολή του κ. Θεοφάνη Μπούκα», (σελ…28). «Μικροί γιόγκι εν δράσει», (σελ…29).

Τεύχος 65, ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

 • «Από την δουλεία της πλάνης στην ελευθερία του Χριστού» (Α΄), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…2). 
 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (ΙΕ΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†), (σελ…6). 
 • «Mazdaznan», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…10). 
 • «Νεο-αθεϊσμός: η σύγχρονη θρησκεία χωρίς Θεό!», του κ. Λάμπρου Σκόντζου, (σελ…11). 
 • «Πρόγνωση Θεού», της κ. Άννας Μπουρδάκου, (σελ…15).
 • «Ο “καλός” μάγος απέθανε; ζήτω, ο “καλός” βρυκόλακας!» (Α΄), του κ. Ιωάννου Μηλιώνη , (σελ…17).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Ανακοινωθέν περί της Βασούλας Ρύντεν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο», (σελ…23). 
 • «Γιόγκα, πιλάτες και πολιτική(οι)», (σελ…24). 
 • «Προσπάθεια διείσδυσης της Σαηεντολογίας στην εκπαίδευση», (σελ…24). 
 • «Απαγόρευση των βιβλίων της Σαηεντολογίας», (σελ…25). 
 • «Σεξουαλική σατανολατρεία», (σελ…25). 
 • «Ο θάνατος πλήττει και τους γκουρού…», (σελ…27). 
 • «Πυρετός καταστροφολογίας», (σελ…28).
 • «Κέντρο αυτογνωσίας – αυτοθεραπείας», (σελ…28). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…29). 
 • «Διαφήμιση, μουσική, τηλεόραση, ταινίες»,, (σελ…30). 
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…30).

Τεύχος 66, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

 • «Από την δουλεία της πλάνης στην ελευθερία του Χριστού» (Β΄), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…2). 
 • «Oι γκουρού, ο νέος και ο γέροντας Παΐσιος» (Α΄), του κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου, (σελ…6). 
 • «Πρεσβεία Χριστού…», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…10). 
 • «Η κατοικία του Θεού και η φύση του Αγίου Πνεύματος», της κ. Άννας Μπουρδάκου, (σελ…12). 
 • «Τι κρύβεται πίσω απ’ τις λεγόμενες «Εορτές της Γης»;», του κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου (σελ…16). 
 • «Ο “καλός” μάγος απέθανε; ζήτω, ο “καλός” βρυκόλακας!» (Β΄), του κ. Ιωάννου Μηλιώνη , (σελ…20).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «ΚΓ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ι. Μητροπόλεων δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας», (σελ…23). 
 • «Σάτυα Σάϊ Μπάμπα», (σελ…27).
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…28). 
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…29).

Τεύχος 67, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (ΙΣΤ΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†), (σελ…1). 
 • «Oι γκουρού, ο νέος και ο γέροντας Παΐσιος» (Β΄), του κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου, (σελ…5). 
 • «Η σύγχρονη ψευδοαγγελολογία», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…7). 
 • «Οι αιρέσεις… ωφελούν;» (Α΄), του Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη (σελ…11). 
 • «Ψαρεύοντας στα θολά νερά» (Α΄), του Μοναχού π. Αρσενίου Βλιαγκόφτη, (σελ…14). 
 • «Ντισκορντιανισμός» (Α΄), της κ. Ελένης Ανδρουλάκη (σελ…19). 
 • «Πώς διαφέρει το «κυβερνών σώμα» από ένα νομικό σωματείο;», της κ. Άννας Μπουρδάκου, (σελ…23).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Όταν η παλαιά και η σύγχρονη ευρηματικότητα συναντιούνται», (σελ…26). 
 • «Η εκκλησία της Σαηεντολογίας καταδικάζεται», (σελ…28). 
 • «Διακονήματα και εκδηλώσεις», (σελ…28). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…29). 
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…31).

Τεύχος 68, ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (ΙΖ΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†), (σελ…1). 
 • «Κουάκεροι στην Ελλάδα», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…5). 
 • «Οι αιρέσεις… ωφελούν;» (Β΄), του Αρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη (σελ…7).
 • «Ψαρεύοντας στα θολά νερά» (Β΄), του Μοναχού π. Αρσενίου Βλιαγκόφτη, (σελ…10). 
 • «Ντισκορντιανισμός» (Β΄), της κ. Ελένης Ανδρουλάκη (σελ…14). 
 • «Κρίση Συνείδησης» (Α΄), της κ. Άννας Μπουρδάκου, (σελ…21).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Προπόνηση ζωής η απώλεια ψυχής;», (σελ…26). 
 • «Ρεφλεξολογία για μωρά και παιδιά», (σελ…26). 
 • «Μπίτλς, Μαχαρίσι και διαλογισμός στα σχολεία», (σελ…27).
 • «Διακονήματα και εκδηλώσεις», (σελ…29). 
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…30). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…31).

Τεύχος 69, ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • «Ο πολιτισμός στη δεκαετία του 1990» (ΙΗ΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†), (σελ…1). 
 • «Sun Myung Moon (1920-2012)», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…4). 
 • «Γραμματική 5ης και 6ης Δημοτικού», του κ. Βησσαρίωνα Μπακόλα (σελ…6).
 • «Αναφορά στο ψευδεπίγραφο “Ευαγγέλιο του Βαρνάβα”», του κ. Λάμπρου Σκόντζου, (σελ…8). 
 • «Κρίση Συνείδησης» (Β΄), της κ. Άννας Μπουρδάκου, (σελ…11), 
 • «Λογοτέχνες διεθνούς φήμης και μασονία» (Α΄), του κ. Ιωάννου Μηλιώνη (σελ…17).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «5η Συνάντηση Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών», (σελ…21). 
 • «Εκοιμήθη η Μοναχή Αντωνία», (σελ…23). 
 • «Οι τακτικές της Σαηεντολογίας», (σελ…23).
 • «Όταν οι «εναλλακτικές διακοπές» συναντούν την αρχαιολατρία», (σελ…25). 
 • «Δύο «comments» και μία απάντηση», (σελ…26). 
 • «Επιστολή προς την Πανελλήνια Ένωση Γονέων», (σελ…29). 
 • «Διακονήματα και εκδηλώσεις», (σελ…29).
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…29). 
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…31).

Tεύχος 70, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…29).
 • «Επετειακή εκδήλωση για τα 30 έτη διακονίας της Π.Ε.Γ.», (σελ…1). 
 • «π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ο ιδρυτής της Π.Ε.Γ.», του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού (σελ…2). 
 • «Πανελλήνια Ένωση Γονέων – 30 έτη διακονίας», του κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου, (σελ…6). 
 • «Πίνακας Ouija. Μία μορφή πνευματισμού και μαντείας», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…10). 
 • «Η τεχνολογία ως… σέκτα!» (Α’), του κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου (σελ…11).
 • «Είναι ο Ιησούς Θεός;», της κ. Άννας Μπουρδάκου, (σελ…14), 
 • «Λογοτέχνες διεθνούς φήμης και μασονία» (Β΄), του κ. Ιωάννου Μηλιώνη (σελ…19).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «ΚΔ´ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ι. Μητροπόλεων δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας», (σελ…23). 
 • «Τα δικαστήρια αποφαίνονται για το μάθημα των θρησκευτικών». του Δρ. Γεωργίου Κρίππα, (σελ…28). 
 • «Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου περί της Σαηεντολογίας», (σελ…28).
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…30). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…31).

Τεύχος 71, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

 • «Ποιμαντική αντιμετώπιση των αιρέσεων» (Α΄), του του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού, (σελ…1). 
 • «Μια φωνή πάντα επίκαιρη. Η απολογητική της Εκκλησίας σήμερα», του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†), (σελ…5). 
 • «Κοινωνία Χριστιανών (Christengemeinschaft)», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…9). 
 • «Η τεχνολογία ως… σέκτα!» (Β’), του κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρακοπούλου, (σελ…11). 
 • «Το δέντρο και οι καρποί αυτού», της κ. Άννας Μπουρδάκου, (σελ…13).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Ονομασία οδού ως: “Ιερέως Αντωνίου Αλεβιζοπούλου”». (σελ…18). 
 • «Η Γαλλική Διυπουργική Επιτροπή για τις «”Ψυχοθεραπείες”», (σελ…20). 
 • «Ασθένεια και θεραπεία», (σελ…21). 
 • «Το πιο μακρύ Σαββατοκύριακο», (σελ…22).
 • «Αέρας Ορθοδοξίας στο Χόλυγουντ;», (σελ…24).
 • «Πεντηκοστιανισμός… ευρέος φάσματος», (σελ…25).
 • «Καμπαλά και… Δημόσια Εκπαίδευση», (σελ…26).
 • «Διακονήματα και εκδηλώσεις», (σελ…27).
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…29). 
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…31).

Τεύχος 72, ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

 • «Ποιμαντική αντιμετώπιση των αιρέσεων» (Β΄), του του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού, (σελ…1). 
 • «Μια φωνή πάντα επίκαιρη. Η απολογητική της Εκκλησίας σήμερα» (Β΄), του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†), (σελ…5). 
 • «Νεοσατανισμός και Ναζιστική ίδεολογία», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…11). 
 • «Η τεχνολογία ως… σέκτα!» (Β’), του κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρακοπούλου, (σελ…11).
 • «Οι νέες “μεταμορφώσεις” της “Σκοπιάς”» (Α’), της κ. Άννας Μπουρδάκου, (σελ…12). «Μέθοδοι “αυτοβελτίωσης” και “θετικής σκέψης”: Είναι συμβατές με την Ορθοδοξία;» (Α’), της κ. Ελένης Ανδρουλάκη, (σελ…18).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, για τις Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις». (σελ…24). 
 • «John Travolta. Μια θλιβερή ιστορία», (σελ…25). 
 • «Η Ρωσία ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των αιρέσεων ενώ η Ελλάδα υστερεί», (σελ…27). 
 • «Διακονήματα και εκδηλώσεις», (σελ…28).
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…29). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…30).

Tεύχος 73, ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • «Πεντηκοστιανοί εναντίον Πεντηκοστιανών», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…2). 
 • «Σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του κ. Γεωργίου Κρίππα, (σελ…3). 
 • «Μέθοδοι “αυτοβελτίωσης” και “θετικής σκέψης”: Είναι συμβατές με την Ορθοδοξία;» (B’), της κ. Ελένης Ανδρουλάκη, (σελ…5). 
 • «Καταλυτικές εμπειρίες από τη μουσική» (A’), της κ. Αικατερίνης Βασιλάκη, (σελ…10). 
 • «Οι νέες “μεταμορφώσεις” της “Σκοπιάς”» (B’), της κ. Άννας Μπουρδάκου, (σελ…16). 
 • «Λόγος – Χριστός – Μητέρα – Ιωάννης;», του κ. Ιωάννου Μηλιώνη, (σελ…19).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Απόρριψη προσφυγής των Σαηεντολόγων», του κ. Γεωργίου Κρίππα, (σελ…23). 
 • «ΣΤ’ Συνάντηση Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών», (σελ…24). 
 • «Βουδισμός… Ιρλανδικού τύπου», (σελ…25). 
 • «”Η Οικογένεια” του Τσάρλς Μάνσον δραστηριοποιείται και εκτός των Η.Π.Α;», (σελ…26).
 • «Οι Τέλειοι Γονείς», (σελ…27). 
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…30). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…31).
 • Επιστολές. (σελ…29).

Τεύχος 74, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • «Θεοσοφικές πλάνες για τον Χριστό», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…2). «Το σκηνικό των συγχρόνων αιρέσεων» (Α’), του Μοναχού π. Αρσενίου Βλιαγκόφτη, (σελ…3). 
 • «Ο πιστός και φρόνιμος δούλος», της κ. Άννας Μπουρδάκου, (σελ…9). 
 • «Καταλυτικές εμπειρίες από τη μουσική» (Β’), της κ. Αικατερίνης Βασιλάκη, (σελ…15).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «»Λατρείες» (cults) ανάμεσά μας», (σελ…21). 
 • «Αούμ Σινρικίο», (σελ…23). 
 • «Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ινδία», (σελ…25). 
 • «Φονταμενταλιστική Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (FLDS)», (σελ…25).
 • «Σατανισμός σε διεθνές επίπεδο», (σελ…26). 
 • «Διαλογισμός Μαούμ. Νέα «λατρεία» στην Κορέα», (σελ…29). 
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…30). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…31).

Tεύχος 75, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

 • «»Ναρκωτικά» και «ψυχοναρκωτικά», μάστιγα και δουλεία» (Α΄), του του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού, (σελ…1). 
 • «Το «Έθνος του Γιαχβέ». Μια σέκτα με εγκληματική δραστηριότητα», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…7). 
 • «Το σκηνικό των συγχρόνων αιρέσεων» (Β’), του Μοναχού π. Αρσενίου Βλιαγκόφτη, (σελ…8). 
 • «Ο πνευματισμός και η σύγχρονη εξέλιξή του» (Α’), του Πρωτοπρ. Ιωάννου Ζώτου, (σελ…14).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Και οι μασόνοι υπέρ των εκτρώσεων», (σελ…22). 
 • «Η Εκκλησία και πάλι περί τεκτονισμού», (σελ…22). 
 • «Επιτροπή στη Λεμεσό για κατάρτιση Διορθοδόξου Καταλόγου Αιρέσεων», (σελ…23). 
 • «Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους «Μορμόνους»», του κ. Γεωργίου Κρίππα(σελ…23).
 • «Ο «Οίκος του Φωτός» προσκαλεί στην Πανσέληνο του Βεσάκ», (σελ…24). 
 • «Τρόπος επιστροφής και επανένταξης στην Εκκλησία», (σελ…25). 
 • «Μητροπολίτης Νευροκοπίου Ναθαναήλ (+)», (σελ…25).
 • «Η Σαηεντολογία προσλαμβάνει προσωπικό…;», (σελ…26). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…28). 
 • «Διακονήματα και εκδηλώσεις», (σελ…29).
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…31).

Tεύχος 76, ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

 • «»Ναρκωτικά» και «ψυχοναρκωτικά», μάστιγα και δουλεία» (Β΄), του του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού, (σελ…1). 
 • «Τα Ηλιοστάσια. Η παγανιστική και αποκρυφιστική χρήση τους», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…7). 
 • «Ο πνευματισμός και η σύγχρονη εξέλιξή του» (Β’), του Πρωτοπρ. Ιωάννου Ζώτου, (σελ…8). 
 • «»Έργον» της «Σκοπιάς» και Ιησούς Χριστός», της κ. Άννας Μπουρδάκου, (σελ…15). 
 • «Παγκόσμια Εκκλησία της Βασιλείας του Θεού» (Α΄), του κ. Ιωάννου Μηλιώνη, (σελ…18).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Ο βουδιστικός «ναός» στη Χαλκιδική», (σελ…21). 
 • «Εγκύκλιος της Εκκλησίας περί των «Μαρτύρων του Ιεχωβά»», (σελ…23). 
 • «Η δράση της Ναρκονόν ανά τον κόσμο», (σελ…25). 
 • «Εγκληματική φύση ή εγκληματικό δόγμα;», (σελ…25).
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…28). 
 • «Παραμύθια με γιόγκα τον Ιούνιο στο Παραμυθοχωριό», (σελ…29). 
 • «Διακονήματα και εκδηλώσεις», (σελ…30).
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…30).

Επιστολές. (σελ…31).

Τεύχος 77, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • «Η δράση της Σαηεντολογίας στην Ελλάδα» (Α΄), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού, (σελ…1). 
 • «Πρακτικοί τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης των λατρειών» του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ειρηναίου, (σελ…4). 
 • «Η εκκλησία του ζωντανού λόγου, «η Πορεία»», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…8). 
 • «Μια Παγκόσμια Κυβέρνηση», της κ. Άννας Μπουρδάκου, (σελ…10). «Παγκόσμια Εκκλησία της Βασιλείας του Θεού» (Β΄), του κ. Ιωάννου Μηλιώνη, (σελ…15).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Ζ’ Συνάντηση Διορθοδόξου Δικτύου Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών», (σελ…19). 
 • «Εναλλακτικό Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας», (σελ…23). 
 • «Μηχανισμοί ελέγχου ή πώς οι ψυχολατρείες εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη αδυναμία», (σελ…24). 
 • «Ο Άρειος Πάγος καταδικάζει Πεντηκοστιανό για προσηλυτισμό», (σελ…26).
 • «Σούσι και Σαν Μυούνκ Μουν», (σελ…26).
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…27). 
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…30).

Tεύχος 78, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • «Η δράση της Σαηεντολογίας στην Ελλάδα» (Β΄), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού, (σελ…1). 
 • «Η εκκλησία του Μαραντόνα», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…3). 
 • «Η ασθένεια και η θεραπεία της στην παραθρησκεία και στην Εκκλησία (Α΄)», του κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου, (σελ…4). 
 • «ΚΣΤ Πανορθόδοξος Συνδιάσκεψις Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ι. Μητροπόλεων δια θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας», (σελ…10). 
 • «Μήνυμα του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, προς την ΚΣΤ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη», (σελ…14). 
 • «Μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β΄, προς την ΚΣΤ΄ Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη», (σελ…17). 
 • «Απόδοση χρέους στον π. Αντώνιο», (σελ…18). 
 • «Σώμα, Νους και Ψυχή» (Α΄), του κ. Ιωάννου Μηλιώνη, (σελ…20).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Σύναξη για τις «εναλλακτικές θεραπείες»», (σελ…25). 
 • «Μάρτυρας του Ιεχωβά πέθανε γιατί δεν δέχθηκε μετάγγιση αίματος», (σελ…28). 
 • «Νομικά κείμενα», (σελ…28). 
 • «Διακονήματα και εκδηλώσεις», (σελ…29).
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…31). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…31).

Tεύχος 79, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

 • «Μετενσάρκωση και κάρμα» (A΄), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού, (σελ…1). 
 • «Shinchonji», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…6). 
 • «Η ασθένεια και η θεραπεία της στην παραθρησκεία και στην Εκκλησία» (B΄), του κ. Κωνσταντίνου Παπαχριστοδούλου, (σελ…7). 
 • «Συνεχής καλλιέργεια (Permaculture)», (σελ…12). 
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…16).
 • «Οι «Διαθήκες»», της κ. Άννας Μπουρδάκου, (σελ…17). 
 • «Σώμα, Νους και Ψυχή» (Β΄), του κ. Ιωάννου Μηλιώνη, (σελ…21).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Μετάγγιση αίματος», (σελ…27). 
 • «Διακονήματα και εκδηλώσεις», (σελ…28).
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…29).
 • «Επιστολές που λάβαμε», (σελ…30).

Τεύχος 80, ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

 • «Μετενσάρκωση και κάρμα» (B΄), του Πρωτοπρ. Κυριακού Τσουρού, (σελ…1). 
 • «Ο μοναδικός ερμηνευτής της Αγίας Γραφής», του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†), (σελ…7). 
 • «Κοινωνία Παγκόσμιας Ιεραποστολής της Εκκλησίας του Θεού», του Πρωτοπρ. Βασιλείου Γεωργοπούλου, (σελ…9).
 • «Η επικίνδυνη και επιβλαβής δραστηριότης των αιρέσεων και παραθρησκειών» του κ. Γεωργίου Κρίππα, (σελ…10). 
 • «Η «Σκοπιά» ανατρέπει τον εαυτό της», της κ. Άννας Μπουρδάκου, (σελ…15). 
 • «Σώμα, Νους και Ψυχή» (Γ΄), του κ. Ιωάννου Μηλιώνη, (σελ…19).
 • Ειδήσεις – Σχόλια. «Δελτίο Τύπου της Ι. Συνόδου για τη Γιόγκα», (σελ…22). 
 • «Tao’s Center. Κέντρο αποκρυφισμού στην Πάρο», (σελ…22). 
 • «Προσπάθειες προσηλυτισμού με χρήση της Καινής Διαθήκης», (σελ…25). 
 • «Ομάδες μελέτης του σκηνικού των αιρέσεων», (σελ…29). 
 • «Διακονήματα και εκδηλώσεις», (σελ…29).
 • «Ραδιοφωνικές εκπομπές», (σελ…31).

(Συνεχίζεται)

Πηγές :

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/dialogos/dialogos.html

http://www.ppu.gr/greek/dlog_gr.htm

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s