ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ και ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, για τις Ταυτότητες και την Κάρτα του Πολίτη.

Με σκοπό να ενημερώσουμε τον κόσμο για την τραγική αλλαγή στην γραμμή πλεύσης, των περισσοτέρων (πλην ελαχίστων) εκπροσώπων της Εκκλησίας (Νέο εορτολόγιο, Παλαιό, Ιερές Μονές, Άγιο Όρος, Πατριαρχεία, Τοπικές Εκκλησίες και κατά τόπους Σύνοδοι), όσον αφορά τις νέες Ηλεκτρονικές Ταυτότητες με μικροτσίπ, θά δημοσιεύσουμε σειρά Εγκυκλίων και Αποφάσεων του παρελθόντος.

Και θα θέσουμε σε όλους όσους αθέτησαν τις παλαιότερες αποφάσεις της Εκκλησίας, το εξής ξεκάθαρο ερώτημα :

Όταν από τις αρχές της δεκαετίας του 90 (και ορισμένοι και από τα μέσα του 80), χαρακτήριζαν τις τότε μαγνητικές κάρτες χωρίς το θρήσκευμα, άρραβώνα αντιχρίστου και προχάραγμα με τη χρήση του αριθμού 666, τι άλλαξε έως σήμερα και οι σημερινού τύπου κάρτες με 1 ή και 2 μικροτσίπ (microchip) πιά, και φυσικά χωρίς αναγραφή του θρησκευματος έγιναν ένα απλό και ακίνδυνο κρατικό έγγραφο ;;; Κάποτε μας καλούσαν να αρνηθούμε να παραλαβουμε τις νέες Ηλεκτρονικές Ταυτότητες , άκομα και αν έλειπε από αυτές το 666, ακόμα και ανέγραφαν τό θρήσκευμα. !!!

Πότε είχαν δίκιο ; Τότε ή σήμερα ;

Α. Αν είχαν δίκιο τότε, αυτό σημαίνει ότι συντάχθηκαν με το στρατόπεδο του Άντιχρίστου, και άκομα χειρότερα παρασύρουν εκατομμύρια ψυχές στην απώλεια. !!! 

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει(;) να αποκοπούν ως » σεσηπότα μέλη » και νά σταματήσουμε την όποιαδήποτε ‘Εκκλησιαστική επικοινωνία μαζί τους. Όμοια πρέπει να κάνουν και όσοι Ιερείς, Ηγούμενοι, Επίσκοποι εμμένουν στις παλαιότερες συνοδικές αποφάσεις, σταματώντας κάθε συλλειτουργία μαζί τους και επίσης να σταματήσουν τό μνημόνιο τέτοιων Επισκόπων, κόβωντας επαφές με τις Συνόδους τους.

Β. Αν έχουν δίκιο σήμερα, αυτό σημαίνει ότι στο παρελθόν πλανήθηκαν καί παρέσυραν στην πλάνη το Χριστεπώνυμο ποίμνιο, παραπληροφορώντας, πανικοβάλλοντας ασκόπως, προκαλώντας μία άνευ προηγουμένου σύγχυση και φόβο, ότι έρχεται ο Άντίχριστος και το 666 να παρασύρει ψυχές στην κόλαση σφραγίζοντας τες, πράγμα που τελικά γι’ αυτούς δέν ισχύει. Και τι θα απαντήσουν σε χιλιάδες κόσμου που ακολουθώντας τις Ποιμαντικές τους νουθεσίες και οδηγίες, και τις προτροπές για ανένδοτο αγώνα, έχασαν την εργασία τους, διέλυσαν την οικογένεια τους, αποκόπηκαν ή στιγματίστηκαν από τον κοινωνικό τους περίγυρο κλπ. ; Θα τους πουν, ότι απλά για ένα λάθος τους κατέστρεψαν τη ζωη ; και ότι για το τίποτε αγωνίστηκαν και βασανίστηκαν τόσα χρόνια;

Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει δημόσια να απολογηθούν για το ότι πλάνησαν και παρέσυραν τον κόσμο στο παρελθόν, και να εκδόσουν νέα Εγκύκλιο πού θα τεκμηριώνει θεολογικά τις νέες τους θέσεις.

Συμπέρασμα : Και στις 2 παραπάνω περιπτώσεις, μένουν έκθετοι και αναπολόγητοι και οφείλουν το ταχύτερο να πράξουν τα δέοντα, να λάβουν τις αποφάσεις τους για να ηρεμήσει η Έκκλησία, να αναπαυθούν επιτέλους οι πιστοί και να καθαρίσουν τον εαυτό τους από την βαρύτατη αμαρτία του σκανδαλισμού, της σύγχισης και της διαίρεσης του Ποιμνίου.

Ας  δούμε τώρα παλαιότερες ανακοινώσεις και έγκυκλίους ώστε να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματα του :

1986

Άνοιχτή έπιστολή Ίεράς Μονής Έσφιγμένου Άγιου Όρους (20.08/02.09.1986) – Άπαράδεκτη γία κάθε Χριστιανό η νέα Ταυτότητα, τό 666 προμήνυμα τής Έλεύσεως τού Άντιχρίστου.

1988

Άνακοινωθέν ΕΔΙΣ (΄Εκτακτης Διπλής Ίεράς Σύναξης) Άγιου Όρους (Αύγουστος1988)     

Θεωρεί ακόμη η Ιερά Κοινότης εύλογο την ανησυχία πολλών για τις συνέπειες που μπορεί να έχη στην ελευθερία και αξιοπρέπεια του ανθρώπου το ηλεκτρονικό φακέλλωμα

1993

 Άνακοίνωση Ίεράς Κοινότητος Άγίου Όρους (05/18.03.1993) – Καλεί τόν Έλληνικό λαό νά άντισταθεί στίς νέες Ήλεκτρονικές Ταυτότητες – Ήλεκτρονικό φακέλλωμα προετοιμάζει τό έδαφος γία τό μισητό καί άντίχριστο σφράγισμα τού 666.

‘Ανακοινωθέν τής Ίεράς Συνόδου (09.03.1993) – Δέν συντρέχει λόγος γία έκδοση Ήλεκτρονικών Ταυτοτήτων – έφιαλτική άπειλή κατά τών άτομικών έλευθεριών – η άναγραφή τού Θρησκεύματος νά είναι ύποχρεωτική.

Έπιστολή Ίεράς Συνόδου τής Έκκλησίας τής Κρήτης (22.03.1993) – Ό άριθμός τού Άντίχριστου σάν κωδικός γιά τίς Ταυτότητες θεωρείται παντελώς άπαράδεκτος – ένα νέο είδος φακελώματος – προβληματική η προαιρετική άναγραφή τής πίστεως.

Έγκύκλιος Ίεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό Έορτολόγιο) (20.05/02.06.1993) – Οί νέες Ταυτότητες άν δέν καταργηθεί η σκοτεινή μαγνητοταινία καί δέν άναγραφεί ύποχρεωτικά τό Θρήσκευμα, είναι προχάραγμα Άντιχρίστου.

Ύπόμνημα Ίεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό ‘Εορτολόγιο) πρός τόν Ύπουργό Έσωτερικών (1993) – Δέν θά παραλάβουμε Ταυότητες έφόσον φέρουν : Ήλεκτρομαγνητική λουρίδα σκοτεινού καί άγνωστου περιεχομένου, ύποπτα μυστικά σύμβολα καί δέν άναγράφεται τό Θρήσκευμα.

1997

Άνακοίνωση Τῶν Εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους τοῦ Ἄθω (11/24.02.1997) – Πλήρης καί σαφής άντίθεση στή σύμβαση Σένγκεν (Schengen), ἀπώτερος σκοπὸς ή ἐπιβολὴ μίας παγκόσμιας πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καὶ κατόπιν πνευματικῆς δικτατορίας – ἐπιβολὴ στὴ χώρα μας τῆς λεγόμενης Παγκόσμιας Κωδικοποίησης Προϊόντων (U.P.C.) μὲ τὸ γνωστὸ δυσώνυμο ἀριθμὸ τῆς Ἀποκαλύψεως : 666

Άνακοινωθέν ΕΔΙΣ (΄Εκτακτης Διπλής Ίεράς Σύναξης) Άγιου Όρους (20.05/02.06.1997).

Μία ενδεχομένη προσπάθεια εφαρμογής της Συμβάσεως του Σένγκεν στη χώρα μας, και μάλιστα με το αναγκαίο επακόλουθό της, την έκδοση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και τη χρήση του Ενιαίου Κωδικού Αριθμού Μητρώου (Ε.Κ.Α.Μ.), θα έχη ως φυσική συνέπεια να εύρη η Πολιτεία όλους ανεξαιρέτως τους Αγιορείτες αντιμέτωπους ως «αντιρρησίες συνειδήσεως.

Άνακοινωθέν ΕΔΙΣ (΄Εκτακτης Διπλής Ίεράς Σύναξης) Άγιου Όρους (21.08/03.09.1997)

Διακηρύττουμε άλλη μια φορά ότι το θεμελιώδες καθήκον της ομολογίας της πίστεως, αλλά και η πίστις στα όσα ο Παράκλητος παρέδωσε ως προφητεία στην Χριστιανική Εκκλησία, μας υποχρεώνουν να αρνηθούμε να παραλάβουμε κάθε είδος ηλεκτρονικού δελτίου με ΕΚΑΜ, ως προσβάλλοντος την ελευθερία του προσώπου και την χριστιανική μας συνείδησι.

Ίεραί Μοναί Άγίων Μετεώρων – Πνευματικός καί Πολιτικός Όλοκληρωτισμός – Συνθήκη Σένγκεν (13η Ίουνίου 1997) – ΑΡΝΟΥΜΕΘΑ νά παραλάβουμε τίς νέου τύπου ήλεκτρονικές Ταυτότητες μέ ενιαίο κωδικοποιημένο άριθμό, είτε ύπαρχει σ’ αυτές ‘ο δυσώνυμος άριθμός 666 είτε δέν υπάρχει…είτε περιλαμβάνουν τό θρήσκευμα είτε όχι

Έγκύκλιος 2626 τής Ίεράς Συνόδου (07.04.1997) – Nὰ ἀντικατασταθεῖ ὁ ἀριθμὸς 666 στὸ κεντρικὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως,νὰ μὴν ἐφαρμοσθεῖ ὡς κωδικὸς ἀριθμὸς τὸ 666 στὸ νέο σύστημα ταυτοτήτων τῆς Χώρας μας καὶ τὸ θρήσκευμα νὰ συμπεριλαμβάνεται ὑποχρεωτικὰ στὰ ἀναγραφόμενα στοιχεῖα τῶν νέων τύπου ταυτοτήτων.

1998

‘Εγκύκλιος 2641 τής Ίεράς Συνόδου (09.02.1998) – Η Συνθήκη Schengen συνδέεται άμεσα και με την έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και την χρήση σ΄αυτές του αριθμού 666 … θεωρούσα ότι παραβιάζεται η θρησκευτική συνείδηση των ορθοδόξων πιστών, συνιστά στους πιστούς να μη δεχθούν τις νέες ταυτότητες.

Άνακοίνωση ΠΟΕ (Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων) (23.04.1998) – Άρνηση παραλαβής ήλεκτρονικών ταυτοτήτων γία λόγους συνειδήσεως.

Άνακοίνωση ΙΣΚΕ (Ίερού Συνδέσμου Κληρικών Έλλαδος) (19.6.1998) – Δήλωση άρνήσεως παραλαβής ήλεκτρονικής ταυτότητας γία λόγους συνειδήσεως.

2010

Διαμαρτυρία – Έκκληση τής Ίεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό Έορτολόγιο – παράταξη Μακάριου) (09.09/22.9.2010) πρός τόν Προέδρο τής Δημοκρατίας – Άρνούμεθα νά συμμετάσχουμε στήν Ήλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΑΜΚΑ, Ήλεκτρονική Ταυτότητα, Κάρτα Πολίτη, Κάρτα φορολογούμενου), καθότι προσβάλλεται η προσωπική καί η Θρησκευτική μας Έλευθερία.

‘Ανακοίνωση Ίεράς Συνόδου ΓΟΧ (Παλαιό Έορτολόγιο – παράταξη Καλλίνικου) (03.11/16.11.2010) – Δέν είναι η σφραγίδα τού Θηρίου η Κάρτα τού Πολίτη, ούτε χάνει τό Άγιο Πνεύμα όποιος τήν παραλάβει, ὑφίσταται μόνο σοβαρότατος κίνδυνος περιστολῆς τῶν ἀτομικῶν μας ἐλευθεριῶν.

Άνακοινωθέν τής Ίερας Συνόδου, γιά την έκδοση τής ” Κάρτας τού Πολίτη ” (17.11.2010) – Συμπόρευση μέ τήν Πολιτεία, διαφήμιση τής κάρτας, άγνοια γιά τό άν ύπάρχει τό 666, σύσταση άναμονής.

Advertisements
Σχολιάστε

2 Σχόλια

  1. Staroad_shield

     /  07/02/2011

    Αγαπητό ποντικάκι, ευχαριστώ για τη σύνοψη όλων των αποδεικτικών στοιχείων. Εύχομαι καλό αγώνα, υπομονή και πίστη στο καθήκον. 🙂

    Απάντηση
    • Ευχαριστούμε γιά τά καλά σου λόγια Staroad_Sheild :). Τό ποντίκι στήν φωτογραφία είδε τό τυράκι, αλλά είδε καί τήν φάκα 😉

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: