Ηλεκτρονική κάρτα πολίτη – Άμκα – Αφμ

Λάμπρος Παπαδήμας – Θά ύπάρχει τό 666 στίς Ταυτότητες όπως υπάρχει καί σ’ όλη τήν μηχανογράφηση. !!!

EKAM (‘Ενιαίος Κωδικός Άριθμός Μητρώου) – Νόμος 1599/1986 ” Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας καί άλλες διαταξεις ” – ΦΕΚ 75/Α/11.06.1986.

‘Υπουργική ‘απόφαση 21385.11246 – Καθορισμός τύπου καί προδιαγραφών δελτίου Ταυτότητος – ΦΕΚ 421/B/02.07.1992.

Συνθήκη Σένγκεν – Νόμος Προστασίας τού ‘ατόμου ‘από τήν ‘επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – 2472/1997 – ΦΕΚ 50/Α/10-4-1997

Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

‘Ακόμα πιό κοντά στήν Κάρτα τού Πολίτη, Φοροκάρτα καί τίς ‘άλλες ‘Ηλεκτρονικές Κάρτες. Κατατέθηκε σέ ”Δημόσια Διαβούλευση” τό Σχέδιο Νόμου γιά τήν ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Ό ‘Υπουργός Έσωτερικών ‘εξήγγειλε τήν ψήφιση τής Κάρτας τού Πολίτη έως τόν Μάρτιο.

ΕΚΤΑΚΤΟ – Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, άνοιξε Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων, γία τήν κάρτα τού Πολίτη (RFID).

‘Η νέα κάρτα τού πολίτη

Αυτή είναι ή κάρτα τού πολίτη.

Συνοπτική Μελέτη γιά το πώς φτάσαμε στην RFID Κάρτα τού Πολίτη , Ίστορική άνασκόπηση καί τό Νομικό υπόβαθρο.

Πλήρης Τεχνική Ανάλυση στήν RFID ” Κάρτα τού Πολίτη”.

Στο τέλος του 2011 η Κάρτα Πολίτη – Νέα μέθοδος ελέγχου ταυτοπροσωπίας

Toppan Printing Co.Ltd – Η Ίαπωνική έταιρία πού ανέλαβε τήν κατασκευή τής Ήλεκτρονικής Κάρτας πού δόθηκε στούς Άστυνομικούς.

Ινδική Κάρτα του Πολίτη.

Τουρκική Κάρτα του Πολίτη.

Όλλανδικό Πανεπιστήμιο κλωνοποίησε την RFID κάρτα εισόδου σε κτίριο. Η RFID κάρτα παράγεται από την εταιρεία NXP που ανέλαβε την παραγωγή και της Γερμανικής Κάρτας του Πολίτη.

Άλλη μία κάρτα, Ήλεκτρονική Κάρτα τού Δημότη έτοιμάζει η Κυβέρνηση.!!

Ηλεκτρονική Κάρτα ελέγχου εργασίας το 2011 – Μετά την κάρτα του πολίτη και την φοροκάρτα εξαγγέλθηκε άλλη μία Ηλεκτρονική Κάρτα.!!

Ερχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, από την 1η Ιουλίου 2011.

Το εργόσημο και την Ηλεκτρονική Kάρτα Εργασίας, «επιστρατεύει» το υπουργείο Εργασίας.

Σχολιασμός στήν Γνωμοδότηση τής ‘Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, γία τήν Ήλεκτρονική Κάρτα ‘αποδείξεων (συναλλαγών ή Φοροκάρτα), 13.12.2010

Γνωμοδότηση τής ‘Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, γία τήν Ήλεκτρονική Κάρτα ‘αποδείξεων (συναλλαγών ή Φοροκάρτα), 13.12.2010

4.«Τά νέα βιομετρικά διαβατήρια – οί νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες – τά ἐμφυτευόμενα μικροτσίπς »

Νέα Διαβατήρια – Νέα Διπλώματα ‘οδήγησης

Καταργήθηκε η βίζα γία ‘Αλβανούς καί Βόσνιους μέ τό νέο Βιομετρικό Διαβατήριο.

ΑΜΚΑ

ΑΜΚΑ (Άριθμός Μητρώου Κοινωνικής Άσφάλισης) – Άρθρο 153, Νόμος 3655/2008 ” Διοικητική καί όργανωτική μεταρρύθμιση τού Συστήματος Κοινωνικής Άσφάλισης καί λοιπές άσφαλιστικές διατάξεις – ΦΕΚ 58/Α/03.04.2008.

Νόμος γιά ΑΜΚΑ – 3655/2008 – ΦΕΚ 58/Α/3.4.2008

ΑΜΚΑ – Σύζευξις , σήματα πού παραπέμπουν άμεσα στό 666

Η Κάρτα του Πολίτη ξαναζωντανεύει το 666.

Και η τρόικα… επιστρατεύθηκε για την κάρτα του πολίτη.

Μογγολία: Κάρτα του Πολίτη μέχρι τον Ιούνιο.

Αναβλήθηκε για το 2013 η Ρωσική Κάρτα του Πολίτη.

Επίθεση Hacker στην ιστοσελίδα της Εστίας Πατερικών Μελετών ,” Όρθρος” – Στόχος το τμήμα συλλογής υπογραφών εναντίον της Κάρτας Του Πολίτη.

‘Ηλεκτρονική Κάρτα Συναλλαγών (Φοροκάρτα). Έρχεται ‘αρχές Μαρτίου γιά όλες τίς συναλλαγές. ‘Από τό 2012 ‘υποχρεωτική η ‘εφαρμογή της γιά όλους.

Νέες βιομετρικές Ταυτότητες μέ τήν εικόνα τής ίριδας τού ματιού στό Μεξικό.

Βιομετρικά Διαβατήρια – Τα χαρακτηριστικά τους.

Η “κάρτα πολίτη” για τους Βρεττανούς καταργήθηκε και καταστρέφονται όλα τα προσωπικά δεδομένα.

Αδύνατη η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, με τη νέα Κάρτα του Πολίτη. Σε σχεδόν όλες τις χώρες (εκτός Ισπανίας και Ιταλίας), όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του χρήστη, χωρίς να απαιτείται η συναίνεσή του !

‘Ερχεται η Ηλεκτρονική Κάρτα Συναλλαγών. Από την 1η Απριλίου καταργούνται τα μετρητά σε συναλλαγές άνω τών 3.000 ευρώ.

Η φοροκάρτα ‘ερχεται μέσα στόν ‘Ιούνιο.

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Μετά τις αντιδράσεις τού κόσμου, προσπαθούν να φέρουν την Κάρτα τού Πολίτη, Φοροκάρτα καί τίς άλλες Ηλεκτρονικές κάρτες με ύπουλο τρόπο.

Κάρτα μετανάστη – Έρχεται ‘ηλεκτρονική βιομετρική κάρτα γιά 530.000 ‘αλλοδαπούς.

Έρχεται η Κάρτα ‘Υγείας.

Έρχεται η φοροκάρτα ‘από τίς 3 ‘Οκτωβρίου.

Έρχεται από 12 Σεπτεμβρίου το εργόσημο και η κάρτα εργασίας.

Η κυβέρνηση της κάρτας! Με πρόσχημα τη διευκόλυνση των πολιτών στήθηκε ”φάμπρικα” εκατομμυρίων ευρώ.

‘Από τήν 1η Σεπτεμβρίου μπαίνει σέ ‘εφαρμογή η ‘Ηλεκτρονική Κάρτα ‘Εργασίας.

ΝΑΙ στίς ‘αποδείξεις. ΟΧΙ στήν Κάρτα ‘αποδείξεων (Φοροκάρτα).

Έρχεται γενικευμένη χρήση τού ‘Ηλεκτρονικού χρήματος (μέσω καρτών) ‘από τό 2012. ‘Ολοταχώς πρός μιά ‘αχρήματη ‘οργουελική κοινωνία.

Μετά από τόσες Ηλεκτρονικές Κάρτες, έρχεται καί τό… Ηλεκτρονικό εισητήριο (στα μέσα μεταφοράς).

Το ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Η “Κάρτα του Δικηγόρου” !

O αντικαγκελάριος Ρέσλερ ενδιαφέρεται προσωπικά να προχωρήσει η Ελληνική Κάρτα του Πολίτη.

«Μια βόμβα για τις ελευθερίες των πολιτών»: η Γαλλία υιοθετεί το νέο βιομετρικό δελτίο ταυτότητας.

Κάρτα αποδείξεων : Χρησιμεύει στον έλεγχο των συνειδήσεων.

To Medicaid παραβιάστηκε (χακαρίστηκε). Εκλάπησαν πάνω από 500.000 αρχεία πολιτών και 280.000 Κωδικοί Κοινωνικής Αφάλισης (SSNs).

Με εντολή των κατοχικών δυνάμεων αρχίζει το ηλεκτρονικό φακέλωμα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ !!!

Παραβιάστηκε (χακαρίστηκε) για δεύτερη φορά, η Αυστριακή Κάρτα του Πολίτη.

Χάκερ τίναξαν στον αέρα το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Α. Σαμαράς: “Ηλεκτρονική κάρτα υγείας για κάθε πολίτη… ”

ΚΥΠΡΟΣ: Σύντομα θα δοθεί ηλεκτρονική ταυτότητα (Κάρτα του Πολίτη) στους Κύπριους.

Σχολιασμός για την έκδοση Νέων Ταυτοτήτων, απο τον Σεπτέμβριο του 2012.

14.06.2012, Υπουργείο προστασίας του Πολίτη : Δελτίο Τύπου σχετικά με την έκδοση νέου τύπου Αστυνομικής ταυτότητας.

Έρχονται τον Σεπτέμβριο οι νέες Ταυτότητες σε σχήμα πιστωτικής κάρτας.

Ετοιμάζουν ηλεκτρονική ταυτότητα για τους Ιταλούς.

Ηλεκτρονική κάρτα θα χτυπούν οι εκπαιδευτικοί.

Χ. Θεοχάρης : Υποχρεωτικά με κάρτες οι αγορές πάνω από 500 ευρώ.

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: